ตาฮักน้อ (3ช่า)  Onzon Music
ตาฮักน้อ (3ช่า)  Onzon Music

ตาฮักน้อ (3ช่า) - Onzon Music เกิดมาเป็นคนผู้ฮ้ายบ่มีไผมาสนใจ ตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่บ่มีผู้ใด๋มาจีบเลย
เป็นคนธรรมดาพ่อแม่เฮ็ดนาเด้อน้องเอย สิมีสิทธิ์แนบ่นอสิได้พาน้องนั้นไปไหว้อีพ่อกับอีแม่ * จักสิเฮ็ดจังใด๋จังสิได้เจ้ามาควงแขน แนมเบิ่งหน้าเจ้าของปานวาผักส้มแปน
จักผู้สาวทางใดเขาสิเอาไปเป็นแฟน
คือมาอุกคือมาอังคือมาซังคักแท้น้อโทษเจ้าของเป็นหยังผู้ฮ้าย
** หน้าตาจังชี้มีแฟนละไป่ มีคนรู้ใจแล้วหรือยัง บ่ได้มาหลอกมาลวงมาตั๋วให้น้องซัง ดอกหนา 
*** จักคนอีหยังมาเป็นตาฮักแท้น้อ เป็นตาเอามาหยอกอยู่เฮือนแทะเด
อ้ายคนนี้สิยอมทุ่มเท และสิยอมเป็นสายเปย์คั่นได้เจ้ามาเป็นแฟน สิมีบุญได้ซูนคีงอยู่บ่น้อ หน้าบ่หล่อแถมผู้ฮ้าย
Advertisment

คอร์ดเพลง ตาฮักน้อ (3ช่า) ศิลปิน Onzon Music

Advertismentคอร์ด เนื้อเพลง ของ Onzon Music
คอร์ด เนื้อเพลง มาใหม่ล่าสุด