ที่ที่มีแค่เรา (Somewhere)  Uncle Ben
ที่ที่มีแค่เรา (Somewhere)  Uncle Ben

ที่ที่มีแค่เรา (Somewhere) - Uncle Ben มันคงจะดีถ้าเธอกับฉัน อยู่ข้างกันในวันที่สวยงาม ออกเดินทางแค่เราเท่านั้น ไม่มี ผู้ใด
* แค่เพียงหนีไป จากโลกความจริงที่ทำร้ายใจ 
** กับเธอ มีแค่เธอก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องการแล้วใครคนอื่น ให้ฝืนหัวใจ
แค่เราสองคนหนีไป
Advertisment

คอร์ดเพลง ที่ที่มีแค่เรา (Somewhere) ศิลปิน Uncle Ben

Advertismentคอร์ด เนื้อเพลง ของ Uncle Ben
คอร์ด เนื้อเพลง มาใหม่ล่าสุด