TRY (ลืม)  THI O
TRY (ลืม)  THI O

TRY (ลืม) - THI O * ไม่อยากจะนึกถึงเธอ แต่ใจฉันยัง remember ต่อให้ใช้เวลา แค่ไหน You hold me prisoner
I’m setting you free Guess bad luck is over now ต่อให้ใช้เวลาแค่ไหน I gotta learn how
Advertisment

คอร์ดเพลง TRY (ลืม) ศิลปิน THI O

Advertismentคอร์ด เนื้อเพลง ของ THI O
คอร์ด เนื้อเพลง มาใหม่ล่าสุด