เป็นจังได่  STS73
เป็นจังได่ - STS73 เจ้าเป็นจังได่สำบายดีบ่ โอ้จันทร์นาฬิกาแม่นวนละออ เจ้าอยุ่ทางนั้นนั้นหนาวแล้วบ่
I'm missing you I want to call เจ้าไปอยู่ใสโอ้เด้คนไค เจ้าเปนจั่งได่น้อแม่ทรามวัย
คิดฮอดเจ้าแฮงเด้คนของใจ ในทุกค่ำแลงยังคงฝันไป
ในยามมื้อเซ้าที่ตื่นขึ้นมา คิดฮอดแต่เจ้าเด่อแม่กานดา
อยากอยุ่กับเจ้าตลอดเวลา ก็เจ้านั่นอยู่แสนไกลอยู่เทิ่ง นภา


คีย์ : ปรกติ
คอร์ด เนื้อเพลง ของ STS73
คอร์ด เนื้อเพลง มาใหม่ล่าสุด