เราไม่ใช่ส่วนเกิน  Phumin

เราไม่ใช่ส่วนเกิน - Phumin อย่าพาตัวเอง เข้าไปเป็นความสุขใคร ถ้าบางคนนั้น เขาไม่ได้ต้องการมัน อย่าพาตัวเองพยายาม จะเป็นคนสำคัญ ให้คนที่มองไม่เห็น แม้ความสำคัญของเราAdvertisment
เพิ่มลดคีย์เพลง
คีย์ : ปรกติ
คอร์ด เราไม่ใช่ส่วนเกิน Phumin
แสดงคอร์ดเป็น HTML

Advertismentคอร์ด เนื้อเพลง ของ Phumin
คอร์ด เนื้อเพลง มาใหม่ล่าสุด