-----สถาบันสอนดนตรี Music Factor โดย อ.กานต์ ใหญ่สว่าง จบจาก M.I.สาขา GIT และ RIT----


Music Factor (Tel. 080-113-6469)

สถาบัน สอนดนตรี Music Factor เราเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนดนตรี ตั้งแต่Basic อย่างถูกวิธี ทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็น และแก้ไขจุดบกพร่องในการเล่นของตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาวิธีคิดสร้างสรรค์ และนำไปใช้งานได้ในการปฎิบัติจริง

กับแนวความคิดของผม ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน ให้รู้จักการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา โดยไม่ใช่การ Copy เพลง เพื่อที่จะนำไปเล่นอย่างเดียว

แต่ เราต้องการพัฒนาให้เกิดการคิด การสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะในรูปแบบของผู้เรียนเอง โดยอาจจะอิงหลักการ Copy Stlye ดนตรีมาเพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง

ผมได้นำแนว ความคิดจากการที่ได้ไปศึกษาที่ MI สถาบันดนตรีของอเมริกา และการทำงานเบื้องหลังให้กับศิลปิน มาประยุกต์ใช้ในการวางหลักสูตรการสอน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หลักสูตร - แนวทางการสอน

# Guitar :

Basic Guitar :
สอน Pattern ต่างๆของ chord Major, Major7, Minor, Minor7, Dominant7, Diminish, Minor7b5 ,ค่า note, Note บนบรรทัดห้าเส้น, การวางมือซ้ายขวา, เทคนิคการดีด, การRhythm ใน Style ต่างๆ , การอ่าน Rhythm chart, Scale 7 Pattern ,การอ่านและบันทึก Tablature, ฝึกบทเพลงสำหรับ Level Basic

Advance Guitar :
สอน เทคนิคต่างๆ , Arpeggio , Chord Inversion , การ Improvise และสร้างทางเดิน Chord (Chord Progression) ในแนว Pop ,Rock , Jazz , Funk , Blue , Metal ,และการคิดสร้างแนวทางของตัวเอง

# Bass :

Basic Bass :
สอน ค่า note, Note บนบรรทัดห้าเส้น, การวางมือซ้ายขวา, น้ำหนักการดีด,Arpeggio Chord , Groove ต่างๆ

Advance Bass :
สอน การเล่นเทคนิคต่างๆ ในแนว Pop ,Rock , Jazz , Funk , Blue ,Metal , Chord Inversion , การเดินเบส , Slap Bass , การสร้าง Bass Line ที่ไพเราะ

# Drum :

Basic Drum :
สอน สอนเทคนิคการตีที่ถูกวิธี , การเน้นน้ำหนัก , Groove ต่างๆ , การอ่านNoteกลอง , เรียนรู้การตีกลองในแนวเพลงต่างๆ , การฝึกแยกประสาทสัมผัส

Advance Drum :
เรียน Groove ในแนว Pop ,Rock , Jazz , Funk , Blue ,Metal ,และการคิดสร้าง Groove ต่างๆ , การสไลด์กระเดื่อง , กลองสองกระเดื่อง

# Piano :

หลักสูตรพิเศษ เปียโนเบื้องต้นสำหรับเด็ก 4 – 10 ปี :
สำหรับ เด็กที่ต้องการเรียนเล่นและร้องเพลงไปกับเปียโน และเรียนโน้ตเบื้องต้น , เล่นบทเพลงคราสสิคระดับง่าย เน้นพัฒนาสมาธิ

Basic Piano :
ทักษะ การบรรเลงเปียโนระดับพื้นฐาน , การวางมือ , การบรรเลงเพลงคราสสิค ,Scales (Major,Natural Minor,Cromatic) , Arpeggio(Major,Minor) , Chord Inversion , เรียนรู้ Chord Progression ต่างๆ

Advance Piano :
ทักษะ การบรรเลงเปียโนระดับสูง , การบรรเลงเพลงคราสสิคระดับสูง , Scales (Melodic,Harmonic Minor ,Diminish ,Mode) , Arpeggio(Major7,Minor7, Dominant7, Diminish7, Minor7b5 etc.) สร้าง Chord Progression ต่างๆ

# Vocal :
หลักการหายใจสำหรับการร้องเพลงที่ถูกวิธี
หลักการเปล่งเสียง
ฝึกโสตประสาทการฟังเพื่อการร้องเพลงให้ตรงเสียง(แก้ปัญหาร้องเพี้ยน)
การสร้างเสียงก้องกังวาน
การร้องเพลงอย่างถูกต้องชัดเจนตามอักขระ
สำเนียงการร้องในสไตล์ต่างๆ เช่น Pop , Rock , Jazz , R&B , ลูกทุ่ง
หลักการร้องลูกคอ
การขับร้องประสานเสียง คอรัส
หลักการร้องเพลงเสียงสูงต่ำ , เสียงหลบ
ร้องเพลงออกงานขึ้นเวที
ท่าทางการร้องเพลง
เอกลักษณ์การร้องเพลงที่เป็นของตัวเอง

# Arranging (เรียบเรียง) :

Pop/Rock/Modern Arranging

- Note , Rhythm , Scale
เรียน รู้เรื่อง Pitch , Major Minor Scale ทางชาร์ปและแฟลท , Accidentals , Intervals , Triads , ค่าโน้ตและ การรวมเสียง , Pentatonic Scales

โครงสร้าง Chord และ Chord Progression
เรียนรู้เรื่อง โครงสร้าง Chord ใน Major และ Minor Scale , Diatonic seven chord , Extend Chord

โครงสร้าง Chord และ Harmony ในยุคปัจจุบัน
เรียนรู้เรื่อง Modes , Modal Interchange , Altered Chords & Scales , Flat Five Substitution

- การนำบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการประพันธ์เพลง

# Basic Theory & Ear Training

การอ่านและเขียนโน้ตในกุญแจต่างๆ
Key ในทางชาร์ปและแฟลต
ฟัง เขียน และสามารถร้องขั้นคู่เสียง
ฟัง Chords


อัตราค่าสมัครเรียน Basic / Advance ราคาเดียว
วิชาที่เปิดสอน l จำนวนผู้เรียนต่อชั้นเรียน l 4ชม./เดือน/คน l คอร์ส3เดือนลดเหลือ
Guitar __________1_____________1,500 – _____1,200 –
_______________2 ____________*1,200 -_____*1,000 -
Bass ___________1_____________ 1,500 –_____ 1,200 -
_______________2____________ *1,200 –_____ *1,000 -
Vocal ___________1 ____________1,600 – ______1,300 -
_______________2 ____________* 1,300 –_____ *1,000 -
Drum ___________1____________ 1,500 -______ 1,200 -
Piano ___________1____________ 1,500 -_______ 1,200 -
Arranging________ 1____________ 1,500 –
_______________2 ____________*1,200 -

คอร์ส พิเศษ PRE BASIC ( Guitar /Piano /Bass ) สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน และต้องการหัดเล่น + ทำความเข้าใจเครื่องดนตรี เล่น คอร์ด เข้าจังหวะ เล่นเพลงง่ายๆใน level basic ก่อนจบ level นี้ จะมี test สอบพร้อมอัดเสียง
เรียนเดี่ยว ราคาเพียง 1,000 - /เดือน (หลักสูตร 3 เดือน / 12 ครั้ง)

# ทุกวิชา เรียน Basic Theory และ Basic Ear training ฟรี

# วิชา Guitar จะต้องมีการ Jam Session (หรือการร่วมแจม) อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาการ Improvisation

* ราคาต่อ 1 คน
Music Factor(Tel. 080-113-6469)คำเตือน !! โปรดใช้วิจารณญานในการเลือกซื้อสินค้า 'หากท่านไม่มั่นใจจริงๆ' อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ทุกกรณี มิเช่นนั้นท่านอาจเสียเงินฟรีได้

*****เพิ่มทางเลือกสำหรับการป้องกันโดนโกงการซื้อขายสินค้า โดยผ่าน Guitarthai Payment คลิ๊กที่นี่Music_Factor
8 ม.ค. 53   เวลา 18:39:00
IP:58.8.153.149

คำตอบที่ 1

หลักสูตรพิเศษ ( ต้องลงเป็นคอร์ส )

ชื่อหลักสูตร : เขียนเนื้อ ( Lyric )
ระยะเวลา : หลักสูตร 6 เดือน
โดย : อ.น้ำ , อ.ต่อ (อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และเขียนเพลงฮิตติดชาร์ต ในยุคปัจจุบัน)

หลักสูตร - ค่าเรียน - เวลาเรียน

- หลักสูตร 6 เดือน 24,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 12,000 บาท ทุก 3 เดือน) ถ้าจ่ายรวดเดียว ลดเหลือ 22,000 บาท
- เดือน 1- 3 เรียนเรื่อง การวาง concept และ วางเนื้อให้ตรงเมโลดี้
- เดือน 4- 6 เทคนิคการใช้คำและเขียนเพลงให้ประทับใจคนฟัง
- เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ไม่เกิน 4 คน
- เรียนครั้งละ 4 ชั่วโมง
- ใน 4 ชั่วโมงจะแบ่งเป็น เขียนเนื้อ 3 ชั่วโมง และ Music Theory 1 ชั่วโมง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++Music_Factor
8 ม.ค. 53   เวลา 18:43:00   IP:58.8.153.149

คำตอบที่ 2

หลักสูตรพิเศษ ( ต้องลงเป็นคอร์ส )

ชื่อหลักสูตร : Studio Musicians / Producer
ระยะเวลา : หลักสูตร 6 เดือน
โดย : อ. กานต์ , อ. อิงค์ , อ. น้ำ , อ. ต่อ และ อาจารย์รับเชิญที่
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา
หลักสูตร - ค่าเรียน – เวลาเรียน

- หลักสูตร 6 เดือน 24,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 12,000 บาท ทุก 3 เดือน) ถ้าจ่ายรวดเดียว ลดเหลือ 22,000 บาท

- ผู้ศึกษาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตงานเพลง วิธีคิด และ วิธีการทำงานตั้งแต่ เบสิค ครอบคลุมถึงการเขียนเนื้อ เรียบเรียงเพลง การใช้เครื่องมือ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานดนตรี
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องบันทึกเสียง และต้องฝึกปฎิบัติงานจริงในห้องบันทึกเสียง
- เดือน 1-3 เรียน Theory1 , Arranging1 , Computer music , Private
- เดือน 4-6 เรียน Theory2 , Arranging2 , Recording theory , Private , Workshop จากอาจารย์รับเชิญที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา , Studio Recording , Mixing & Mastering
- หลักสูตรนี้สอบ Final โดยการควบคุมการผลิตเพลงของตัวเองตั้งแต่เริ่มสร้างเพลง จนถึง Master
- เรียนสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
- เรียน private ปฎิบัติเครื่องดนตรีที่เลือก 1 เครื่อง สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
( นัด แยกวันได้ )
- เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 – 6 คน ( private เครื่องดนตรีเรียนเดี่ยว )Music_Factor
8 ม.ค. 53   เวลา 18:44:00   IP:58.8.153.149

คำตอบที่ 3

ชื่อหลักสูตร : ติวสอบเข้า ป.ตรีสาขาดนตรีทุกมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา - ค่าเรียน : 20 ชั่วโมง 4000 บ.

เลือก - เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง 10 ครั้ง หรือ
- คอร์สเร่งรัด (อัด) เรียนครั้งละ 5 ชั่วโมง 4 ครั้ง

โดย : อ. อิงค์ สุวิชญา รำพึงกิจ

หลักสูตรต่างๆที่ผู้เรียนจะได้รับ

- SCALE ,CHORD AND ARPEGGIO ,การเขียนโน้ตใน CLEF ต่างๆ, INTERVAL (ขั้นคู่), INVERSION(การพลิกกลับ), การเขียน KEY SIGNATURES, การเขียนชื่อลำดับโน้ตในสเกล, TIME SIGNATURE, การเขียนค่าโน้ตและตัวหยุด

- EAR TRAINING
ฟัง CHORD, INTERVAL, SCALES

- SIGN SINGINGMusic_Factor
8 ม.ค. 53   เวลา 18:45:00   IP:58.8.153.149

คำตอบที่ 4

อาจารย์ผู้สอน

อ. กานต์ ใหญ่สว่าง
วิชาที่สอน : Basic Guitar, Advance Guitar, Music Theory, Ear
Training , Arranging
การศึกษา
G.I.T [Guitar Institute of Technology] U.S.A
R.I.T [Recording Institute of Technology] U.S.A
ผลงาน
- Produce วง Ultra Chuadz , หวิว , Shit Of Blood ,ขนมจีน, AF (G2G) และอีกมากมาย
- Co.produce วง AM FINE , Caylin , Feeling In My Heart และอีกมากมาย
- เรียบเรียง เพลงตามค่ายต่างๆเช่น ศรันย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ , ไท ธนาวุฒิ, Black Vanilla ศิลปินต่างๆตามค่าย RS.และ Grammy
- เป็นนักดนตรีห้องอัด และเคยเป็น Back Up ให้กับศิลปินแกรมมี่
- Co.Music Director Little Rock Project Concert ของ Grammy
- ทำเพลงประกอบรายการ TV ผลงานล่าสุด เพลงประกอบรายการ เรื่องจริงผ่านจอ Real X

อ.นุสรี เหวงศ์เพียงวุฒิ (อ.น้ำ)
วิชาที่สอน : Lyric
ผลงาน
- แต่ง เนื้อเพลง ไม่เหลือใคร(มาช่า),เปิดวิทยุ(อัยย์) ,รักเธอมากกว่าใคร(ปั่น) ,พรุ่งนี้อาจไม่มีฉัน(ปาล์มมี่) ,เรื่องไม่ดีไม่จำ(เป๊ก อ็อฟ ไอซ์) ,ห้ามทิ่ง(Mic Idol) ,แฟนใหม่(K-Otic) ,เพลงรัก(kamikaze) ,อย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Four-Mod) , รักแปลว่ารักหรือเปล่า(7 days) และอีกมากมาย
- Lyrics producer Scrubb album Club , Sleeper one และอีกมากมาย
- เคยออกอัลบัม sick project
- เป็นคอลัมนิสต์ “แต่งดี ” DDT Magazine

อ.ธรรศ จันทกูล (อ.ต่อ)
วิชาที่สอน : Lyric
ผลงาน
- แต่ง เนื้อเพลง ยิ่งห้ามยิ่งรัก (K-Otic), ผู้ชายของเธอ (JOE POP), อากาศดีดี (เจม), ดีกว่าไม่รู้(ขนมจีน) , Girl Next Door (G2G)AF, ช่วยดูแลเนื้อเพลงค่าย Kamikaze
- Co. producer 1011
- producer ขนมจีน

อ. สุวิชญา รำพึงกิจ (อ.อิงค์)
วิชาที่สอน : Piano, Basic Bass , Music Theory, Ear Training
การศึกษา
- ปริญญาตรี MIT วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล
- กำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงาน
- อ.พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
- อัดเบสให้กับศิลปิน R.S. งานล่าสุดอัดเบสให้กับ ขนมจีน อัลบัม Love Fool และดูแลงานในห้องอัดศิลปิน R.S.

อ. อธิวัฒน์ ณ รัชกาล (อ.เอ็ม Shit Of Blood)
วิชาที่สอน : Basic Guitar , Advance Guitar, Technic Guitar ,
Rock Metal Stlye
ผลงาน
- มือกีต้าร์วง Shit Of Blood วง Metal Underground
- Produce วง Metal Underground
- กำลังจะออก EP.กับค่าย RS.

อ. กิตติพงษ์ ถ้ำสวย (อ.แคต)
วิชาที่สอน : Drum ( Basic , Advance )
การศึกษา
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงาน
- มือกลอง วง Feeling In My Heart ค่าย RS.
- อัดกลองให้ศิลปิน Rs. Amfine , Spin head …..

อ. บุษกร บวรจิตพุฒิกุล ( อ. กุ๊ก )
วิชาที่สอน : ขับร้อง (Vocal)
ผลงาน
- ร้อง Guild ให้กับศิลปิน Blacksheep Sony Music
- ร้องเพลงสื่อการสอนให้กับสถาบันนิสิต


อ.ชัยวัฒน์ ชั้นกลาง (อ.กอล์ฟ)
วิชาที่สอน : Bass ( Basic , Advance )
ผลงาน
- เป็นมือเบสวงโฮม
Music_Factor
8 ม.ค. 53   เวลา 18:45:00   IP:58.8.153.149

คำตอบที่ 5

แผนที่มาโรงเรียนครับ
Email.. karnmusicschool@gmail.comMusic_Factor
9 ม.ค. 53   เวลา 2:10:00   IP:58.8.153.149

คำตอบที่ 6

Email. thaimusicfactor@gmail.com

Twitter
http://twitter.com/thaimusicfactorMusic_Factor
24 ม.ค. 53   เวลา 2:01:00   IP:58.8.162.197

คำตอบที่ 7

ว่างงาน เลยทำคลิป อิอิ^^สมาชิกแบบพิเศษ
boyz_romeoz
18 พ.ค. 53   เวลา 21:24:00   IP:125.25.38.210
สมาชิกแบบพิเศษ  

คำตอบที่ 8

แวะมาเชียร์ครับจารย์
ตอนนี้ผมเรียนกีต้าร์ และ เรียบเรียงอยู่ครับ ที่ Music Factor สภาพแวดล้อมเป็นกันเองครับ อาจารย์เก่ง และสอนดีมากครับ ได้อะไรเยอะมากกว่าที่คิดไว้อีกครับ แถมว่าง ๆ อาจารย์ก็จะมีเวิร์คช็อบของ คนดนตรีมีออาชีพ มาแนะนำกันที่บ้านเลย ลองมาดูครับ ได้ไรเยอะจริง ๆBlackstorm 1 มิ.ย. 53   เวลา 12:51:00   IP:202.136.166.37

คำตอบที่ 9

สอนดีมากครับ เอาใจใส่ สอนเป็นขั้น เป็นตอน
สอนเต็มๆ ได้เต็มๆเลยสมาชิกแบบพิเศษ
Nard...k 20 มิ.ย. 53   เวลา 16:23:00   IP:58.137.32.147
สมาชิกแบบพิเศษ  

คำตอบที่ 10

สู้ๆคับพี่ST4NG TFPB
14 ก.ค. 53   เวลา 23:59:00   IP:61.19.85.3

คำตอบที่ 11

The Acoustic Music Contest # 2nd
@ CentralPlaza Chaengwattana by Chang Soda Water


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน – นักศึกษา ที่รักการร้องเพลงและมี ความสามารถในด้านการเล่นดนตรี เข้าร่วมประกวดการแข่งขันการร้องเพลงและแสดงดนตรีประเภทอคูสติก ในวันที่ 21-29 สิงหาคม 2553
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความสามารถทางดนตรีในเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแสดงดนตรีแก่เยาวชนไทย เทียบเท่าสู่ระดับนานาชาติต่อไป
3. เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้สนใจดนตรี พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ประเภทของการประกวด วงดนตรีสากล ประเภทอคูสติก
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. สมัครเป็น วง/ ทีม ตั้งแต่ 2 - 4 คน
2. เยาวชนอายุไม่เกิน 15 - 23 ปี ทั่วประเทศ
3. ผู้สมัครไม่เคยมีงานออกอัลบั้มเพลงจำหน่ายและ ต้องไม่เป็นนักดนตรีในสังกัดใดมาก่อน หรือไม่มี
ข้อผูกมัดกับผู้ใด หรือสังกัดใดๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้สมัครสามารถสังกัดอยู่ภายใต้วงเดียวเท่านั้น ห้ามลงชื่อซ้ำหรือรับเล่น, ร้องให้กับวงอื่นในการ
ประกวดครั้งนี้
5. ผู้สมัครต้องไม่ได้รับรางวัล หรือสังกัดในวงที่ได้รับรางวัลใดๆ ทุกรางวัลจากการประกวด The
Unplugged Music Contest 2009 @ CentralPlaza Chaengwattana

เงื่อนไขในการประกวด
1. เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเป็น เครื่องดนตรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 4 ชิ้น
- เครื่องสาย กีต้าร์โปร่ง, กีตาร์เบสโปร่ง, ปิกเบส, แบนโจ, แบนไดสิน ฯ
- เครื่องสี ซอ, ไวโอลีน ฯ
- เครื่องตี กลองบองโก้, กลองทอม, (ห้ามใช้กลองกระเดื่อง)
- เครื่องเป่า ฟรุต, ขลุ่ย, เม้าท์ออร์แกน, แอคคอเดียน (ยกเว้น คียบอร์ด)
หมายเหตุ 1.การแข่งขันทุกรอบผู้ประกวดจะต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง
2.เครื่องดนตรีที่ใช้กับแอมป์ได้ สามารถนำมาใช้ได้เฉพาะเพื่อขยายเสียงเท่านั้น
2. เพลงที่ใช้ในการประกวด
- รอบ Live Audition 1 เพลง ( จำกัดไม่เกิน 4 นาที )
- รอบชิงชนะเลิศ 2 เพลง ( ช้า 1 เพลง , เร็ว 1 เพลง : รวมไม่เกิน 10 นาที )
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้งตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ออกจาก
การประกวด
4. คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและการตัดสินถือว่า
เป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่
มีคุณภาพเหมาะสมเข้าร่วมการแข่งขัน
5. หากผู้จัดการประกวดตรวจพบว่าเอกสารที่ท่านนำมาสมัครไม่ถูกต้องตรงตามความจริง และหรือพบคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใดที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนด ทางกองประกวดสามารถ ตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที รวมทั้งยึดเงินรางวัลและถ้วยรางวัลโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์(พร้อมทั้งตั้งชื่อวงดนตรีที่แข่งขัน)
2. ถ่ายรูปหน้าตรงครึ่งตัวของสมาชิกในวงดนตรีทุกคนคนละ 1 ใบ (ขนาด 5”x7”)
3. ถ่ายรูปสมาชิกในวง 1 ใบ ขนาดโปสการ์ด ( ขนาด 5”x7” )
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักเรียน

กำหนดปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 17 ส.ค. 53
รับ - ส่งใบสมัครได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ หรือทาง e-mail : contestgazine@gmail.com
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจากหลักฐานการสมัคร 100 วง วันที่ 19 ส.ค.53
ประกวดรอบแรก ( คัดเลือกแบบ Live Audition จำนวน 1 เพลง ไม่เกิน 4 นาที)
ในวันที่ 21 - 22 -28 ส.ค.53 (คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบวันละ 5 วง เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 15 วง)
รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 29 ส.ค.53 (15 วง) พร้อมประกาศผลผู้ชนะการประกวดและชมฟรีคอนเสิร์ตจาก
TATTOO COLOuR
รางวัลรอบชิงชนะเลิศ
รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท


เกณฑ์ในการให้ตัดสิน คะแนนเต็ม 50 คะแนน

1. ความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถในการสร้างสรรค์ เรียบเรียงเนื้อร้อง 10 คะแนน
ทำนอง จังหวะ
2. เทคนิคการเล่น คือ ความสามารถในการเล่น เครื่องดนตรี 10 คะแนน
3. การขับร้องและประสานเสียงมีความกลมกลืน ไม่ผิดเพี้ยนและออกเสียง 10 คะแนน
ถูกต้องตามอักขระวิธี (ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด) มีการดึงพลังเสียงออกมาใช้อย่างเหมาะสม
4. Harmony คือความลงตัวและความเข้ากันระหว่างการร้อง การเล่น 10 คะแนน
เครื่องดนตรีทุกชิ้น รวมถึงเสียงที่สร้างสรรค์ทั้งหมดให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกัน
5. การแสดงออกและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม มีความชัดเจนในการนำเสนออารมณ์ 10 คะแนน
ของเพลง และทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินไปกับการแสดง

รับ - ส่งใบสมัครได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Hot line คุณนัท 081 296 4344
หรือ E – mail : contestgazine@gmail.com
Natt_hyper 28 ก.ค. 53   เวลา 12:09:00   IP:118.172.190.227

คำตอบที่ 12

ฝากข่าวประชาสัมพัธ์ด้วยคับ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-6652243 คุณแนท email g_iori44@hotmail.com

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://travel.giggog.com/133084Natt_hyper 28 ก.ค. 53   เวลา 12:12:00   IP:118.172.190.227

คำตอบที่ 13

น่าสนจัง ไว้มีตังค่อยไปkobal5
28 ก.ค. 53   เวลา 17:33:00   IP:203.172.199.250

คำตอบที่ 14

มารายงานตัวครับ อิอิSiignature2
5 ส.ค. 53   เวลา 22:37:00   IP:58.8.102.162

คำตอบที่ 15

แจ่ม Harmony น่าสนใจครับสมาชิกแบบพิเศษ
Yngwie_J_Malmsteen
25 ส.ค. 53   เวลา 11:10:00   IP:124.121.119.170
สมาชิกแบบพิเศษ  

คำตอบที่ 16

wwwrescue1008
25 ส.ค. 53   เวลา 16:46:00   IP:180.183.8.62

คำตอบที่ 17

music factor ให้ทุกอย่างกับผม 555 เหมือนมาเสนอขายอาหารเสริมเฮอร์เบ้อไลฟ์เลยChyL*oUt
29 ส.ค. 53   เวลา 21:24:00   IP:183.89.66.43

คำตอบที่ 18

*-*สมาชิกแบบพิเศษ
คนอุทัย
12 ก.ย. 53   เวลา 15:09:00   IP:124.121.29.178
สมาชิกแบบพิเศษ  

คำตอบที่ 19

222kae.ton
14 ก.ย. 53   เวลา 22:58:00   IP:203.114.109.114

คำตอบที่ 20

อยากทราบว่าถ้าไปเรียน2คนนี่คิดเท่าไหร่หรอครับโลโซเอฟซี_เกษตร 20 ก.ย. 53   เวลา 19:40:00   IP:125.25.146.238

คำตอบที่ 21

โทรสอบถามที่โรงเรียนเลยคับMusic_Factor
27 ก.ย. 53   เวลา 19:59:00   IP:58.8.155.95

คำตอบที่ 22

รบกวนตอบกระทู้หน่อยครับ
http://www.guitarthai.com/webboard/question.asp?QID=259026

เอาตรงๆเลยนะครับ ไม่ต้องเกรงใจมัตสึโมโต้
15 ต.ค. 53   เวลา 19:43:00   IP:223.204.203.54

คำตอบที่ 23

น่าสนใจมากครับ เห็นเพื่อนบอกว่า อาจารย์ สอนดี มากๆ เอาใจใส่ทุกเม็ด จบที่นี่แน่น เป็นนักดนตรีได้ทุกคน
คนนิ้วสั้นๆ เรียนได้ไหนครับhotjai
5 พ.ย. 53   เวลา 16:41:00   IP:125.25.232.182

คำตอบที่ 24

ได้ครับ มาเลยครับMusic_Factor
7 พ.ย. 53   เวลา 14:29:00   IP:61.90.12.50

คำตอบที่ 25

^ ^GetGuitar
26 พ.ย. 53   เวลา 23:44:00   IP:124.120.29.43

คำตอบที่ 26

สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์

ขอให้สุขภาพเเข็งเเรง ไม่เจ็บ ไม่ใข้ ไม่จน นะครับ ^^Deksilly
1 ม.ค. 54   เวลา 18:32:00   IP:124.121.4.62

คำตอบที่ 27

ผมอยู่แถวเดอะมอลบางกะปิอะครับ มีรถผ่านมั้ยครับสมาชิกแบบพิเศษ
goo joon pyo
20 ก.พ. 54   เวลา 15:53:00   IP:110.164.20.50
สมาชิกแบบพิเศษ  

คำตอบที่ 28

ผมอยุ่แถว ห้วย ขวาง ไปไง อ่าครับinhibithz12 14 มี.ค. 54   เวลา 17:17:00   IP:58.8.185.184

คำตอบที่ 29

น่าจะมีรถตู้ จากอนุเสาวรีย์ชัย วิ่งมาสะพานใหม่นะครับ อาจารย์เค้าอยู่ที่แถวตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญเลย แถวนี้เค้าเรียกว่า เขตสะพานใหม่ ครับ รถเมย์ แยอะมากครับ รถตู้ด้วย

มาเรียนที่นี่คิดถูกแล้วครับ เพราะอาจารย์เค้าเก่งๆ จริงๆ มีความสามารถถ่ายทอดเป็นขั้นเป็นตอน ทั้ง ทฤษฎี และ ปฏิบัติ

ไม่รู้จะแนะนำอะไรครับ เอาว่า ผมเองเสียเวลาไปหลายที่ละ สุดท้ายมาเรียนที่ดี เทพสุด และได้ความรู้มากสุด Note Scale Mode Chord Rythm Improvise อื่นๆอีก
hotjai
15 มี.ค. 54   เวลา 13:31:00   IP:125.25.226.91

คำตอบที่ 30

แหะแหะ......

ผมไม่ค่อยได้มาตอบในนี้อะคับ มีอะไรโทรมาที่เบอร์โรงเรียนเลยก็ได้ 080 113 6469Music_Factor
27 มี.ค. 54   เวลา 8:18:00   IP:58.8.113.183

คำตอบที่ 31

จำกัดอายุไหมครับ แล้วต้องนำเครื่องดนตรีไปเองไหม ครับ
saekoo27 4 มิ.ย. 54   เวลา 12:25:00   IP:14.207.43.229

คำตอบที่ 32

ไม่จำกัดครับ
ที่มีนร . ตอนนี้ก็ เด็กสุด 9 พี่ใหญ่สุดที่ม่เรียนก็ 60ครับ
ที่ รร มีเครื่องดนตรีให้ครับMusic_Factor
5 มิ.ย. 54   เวลา 15:40:00   IP:115.87.234.16

คำตอบที่ 33

รบกวนถามทีครับ

เราสามารถเลือกเวลาเรียนได้มั้ยครับ

แล้วจะเรียน กีต้าร์+กลอง พร้อมกันได้มั้ยครับ
ขอบคุณครับ
TonG-SataN
5 มิ.ย. 54   เวลา 19:03:00   IP:125.26.56.20

คำตอบที่ 34

ได้ครับถ้ามีเวลาว่างตรงกัน
โทรมาสอบถามได้เลยครับ
0801136469Music_Factor
8 มิ.ย. 54   เวลา 13:17:00   IP:49.237.157.251

คำตอบที่ 35

อยากไปเรียนมากเลยครับ เดียวติดต่อไปหาครับสมาชิกแบบพิเศษ
เด็กวัฒน์
18 ก.ค. 54   เวลา 19:49:00   IP:115.87.16.11
สมาชิกแบบพิเศษ  

คำตอบที่ 36

Ok ครับMusic_Factor
19 ก.ค. 54   เวลา 0:49:00   IP:223.24.235.196

คำตอบที่ 37

หลักสูตร กีต้าร์ นี้ เรียน กับ อาจาร์ย กานต์ คนเดียวเลยป่าวครับwadechat
24 ก.ค. 54   เวลา 0:06:00   IP:27.130.176.65

คำตอบที่ 38

มีอาจารย์กีต้าร์2คนคับแต่สามารถเลือกเรียนได้คับMusic_Factor
25 ก.ค. 54   เวลา 2:41:00   IP:58.8.207.16

คำตอบที่ 39

rangka guitarMusic_Factor
17 ส.ค. 54   เวลา 2:33:00   IP:183.89.200.85

คำตอบที่ 40

สนใจครับSlow hand
18 ส.ค. 54   เวลา 9:48:00   IP:118.173.134.139

คำตอบที่ 41

Tom amdersonMusic_Factor
17 ต.ค. 54   เวลา 1:01:00   IP:58.8.119.212

คำตอบที่ 42

แปะgtboy78@hotmail.com
4 ธ.ค. 54   เวลา 16:48:00   IP:118.173.183.207

คำตอบที่ 43

แปะสมาชิกแบบพิเศษ
peampurepure 14 ม.ค. 55   เวลา 19:38:00   IP:58.11.5.161
สมาชิกแบบพิเศษ  

คำตอบที่ 44

รบกวนขอคำชี้แนะหน่อยนะครับอาจารย์

ระหว่าง2ตัวนี้ผมควรเลื่อกตัวไหนดีครับ

ตัวนี้ปี 96 ราคา 75000 ลดได้นิดหน่อย กับตัวข้างล่างปี 02 80000 ครับ

ผมชอบทั้ง2ตัวแต่ไม่ค่อยมีความรู้ครับรบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับป้อม ราชบุรี
27 ม.ค. 55   เวลา 19:00:00   IP:223.206.136.140

คำตอบที่ 45

ปี 02 80000 ครับป้อม ราชบุรี
27 ม.ค. 55   เวลา 19:01:00   IP:223.206.136.140

คำตอบที่ 46

ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ให้ความรู้ดีๆป้อม ราชบุรี
5 ก.พ. 55   เวลา 19:32:00   IP:171.4.238.71

คำตอบที่ 47

เเปะ
กันทะเรือน 29 มี.ค. 55   เวลา 7:14:00   IP:223.204.131.219

คำตอบที่ 48

เด๋วโทรไปหาน้ะครับว่าจะกลับไปเรียนอีก ^^wah_man 14 ต.ค. 55   เวลา 22:26:00   IP:125.24.0.152

คำตอบที่ 49

ได้ครับMusic_Factor
18 ต.ค. 55   เวลา 13:59:00   IP:58.8.240.80

คำตอบที่ 50

ยังเปิดสอนอยู่มั๊ยคะ สนใจไปเรียนกีต้าร์โปร่ง แต่ไม่มีพื้นฐานเลย อยากทราบรายละเอียด อยู่มหาลัยแล้ว รับสอนมั๊ยคะluckyploy 25 มี.ค. 56   เวลา 3:30:00   IP:180.183.132.43

คำตอบที่ 51

สอนครับ ดูรายละเอียดที่ www.thaimusicfactor.com ครับ โทร 0801136469Music_Factor
27 มี.ค. 56   เวลา 0:57:00   IP:58.11.127.132

คำตอบที่ 52

โรงเรียนอยู่ซอยพหล ซอยไหนครับกำลังหาที่เรียนอยู่เลย ผมอยู่รามอินทรากม .4ครับ สะดวกเรียนวันเสาร์ครับบสมาชิกแบบพิเศษ
ตั้ม โลโซ
18 ก.ค. 56   เวลา 22:51:00   IP:115.67.2.208
สมาชิกแบบพิเศษ  

คำตอบที่ 53

อยู่ในหมู่บ้านฝนทอง ตรงข้ามพหล 61 ครับMusic_Factor
20 ก.ค. 56   เวลา 1:40:00   IP:58.8.153.53

คำตอบที่ 54

จะเรียนกีตาร์ครับ สะดวกเรียนวันพุธครับ ไม่ทราบว่าเปิดสอนมั้ยครับ โทรไปไม่รับสายเลยสมาชิกแบบพิเศษ
ตั้ม โลโซ
23 ก.ค. 56   เวลา 13:19:00   IP:115.67.68.140
สมาชิกแบบพิเศษ  

คำตอบที่ 55

โรงเรียนเปิดในวัน พฤหัส เสาร์ อาทิตย์ ค่ะ รบกวนคุณตั้มแจ้งเบอร์ติดต่อไว้
ทางอีเมล thaimusicfactor@gmail.com นะคะ เดี๋ยวทางโรงเรียนจะต่อไปเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกที

สำหรับช่องทางติดต่อเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกรวดเร็ว นอกจากทางโทรศัพท์และอีเมลแล้ว สามารถ in box ถามได้ในเพจ Music Factor https://www.facebook.com/pages/Music-Factor/
จะมีแอดมินตอบให้ทันทีค่ะ
ขอบคุณค่ะMusic_Factor
30 ก.ค. 56   เวลา 20:20:00   IP:171.7.37.95

คำตอบที่ 56

ขอโทษค่ะ ลิ้งค์ใช้งานไม่ได้ เข้าจากทางนี้ดีกว่าค่ะ ลิ้งเพจ อยู่ด้านล่างสุดของหน้านะคะ

http://www.thaimusicfactor.com/home,2.htmlMusic_Factor
30 ก.ค. 56   เวลา 20:42:00   IP:171.7.37.95

คำตอบที่ 57

พี่กานต์อาจารย์ที่สอนปฎิบัติและวิธีคิดงานเพลงได้ดีมากๆ เป้นอาจารย์ที่สุดยอดสุดๆในเมืองไทย ลองไปเรียนแล้ววจะรู้ว่าผมพูดจริงป่าวjo guitar 28 ต.ค. 56   เวลา 14:42:00   IP:124.120.224.239

คำตอบที่ 58

^^สุขเจริญ
6 พ.ย. 56   เวลา 12:49:00   IP:110.164.145.126

คำตอบที่ 59

แปะGodTo 5 เม.ย. 58   เวลา 10:11:00   IP:118.172.55.109   กรุณา Login ก่อน ถ้าตอบกระทู้ Click ที่นี่

ผู้ตอบ :
รูปภาพ
ข้อความ


(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket