Main Menu
  Home
  login / Join member
  Edit your profile
  Artists Biography
  Webboard
  Review & Test
  Hot Shots & Lessons
  Interview
  Classifieds (OLD)
  Classifieds (New)
  Cools Links
  About Thinking
  About Us
  Finger Shot
  Download
  New Releases
  Music News

 Lessons:     First Step    (ตำแหน่งในการวางนิ้ว) (โดย อ.โจ้)
Basic Progression 
การฝึกกีตาร์ในเบื้องต้น เทคนิคการเล่นถือว่า เป็นเรื่องแรกที่คุณต้องทำการศึกษา และเริ่มฝึกอย่างมีขั้นตอน เพราะการฝึกเทคนิคที่ดี สามารถช่วยทำให้คุณแสดงความ รู้สึกของดนตรีภายในตัวคุณ (emotion) ออกมาได้ชัดเจนขึ้น ก็เหมือนกับคุณพูดหรือแสดง อารมณ์เป็นภาษาออกมานั้นแหละ แต่ถ้าเป็นเครื่องดนตรีเสียงดนตรี ที่มาจากการปฏิบัติก็จะ เป็นตัวแทนความรู้สึกของคุณผ่านเครื่องดนตรีออกมาเป็นเสียงดนตรี ถ้าคุณปฏิบัติไม่คล่อง ก็คล้าย ๆ กับคนพูดไม่ชัด หรือพูดตะกุกตะกัก ฯลฯ ฉะนัน การฝึกเบื้องต้น ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกเทคนิคต่าง ๆ ก่อน ส่วนในเรื่องของ Emotion และ Music ในตัวบทเพลง ในทางปฏิบัติจะฝึกหลังจากที่คุณสามารถควบคุม การใช้งานในเรื่องของเทคนิคได้ดีในระดับพื้นฐานแล้ว

Technical right & left Hand 
ในหัวข้อนี้ เป็นเพยงการแนะนำ Basic การวางมือซ้าย และมือขวา เพราะจริงๆ แล้วผมคิดว่าสรีระในการใช้มือขวา หรือมือซ้ายเล่นกีตาร์ของแต่ละคนนั้น จะเป็นเรื่อง เฉพาะตัวมากกว่า ผมเคยตั้งข้อสังเกต เทคนิควิธีการใช้มือซ้าย และมือขวา ของมือกีตาร์ ระดับโลกหลาย ๆ คน เช่น Pat Metheny ซึ่งเป็นนักกีตาร์ และนักแต่งเพลงในแนว Jazz, Contemporaly. ถ้าคุณ ลองสักเกต ศึกษาการใช้เทคนิคมือขวา ของ Pat นั้นไม่ค่อยเหมือน นักกีตาร์คนอื่น ๆ ผมดูแล้วยังคิดเลยว่าเขาเล่นถนัดได้อย่างไร แต่ถ้าพูดถึงเสียงที่ออกมา จากการใช้เทคนิคมือขวาละก็ ยอดเยี่ยมมากครับ การให้น้ำหนัก ความรู้สึกของอารมณ์การ เล่น , การควบคุมเสียงที่ลื่นไหลอย่างไม่น่าเชื่อ และที่สำคัญก็คือ Sound เฉพาะตัว ก็สร้าง มาจากมือขวาที่ดูแปลก ๆ ของเค้านี่ละครับ ที่ผมยกตัวอย่างนี้ก็เพื่อให้ลองไปสังเกตมือกีตาร์ ที่คุณชื่นชอบดู แล้วลองดูเทคนิคการใช้ มือซ้าย มือขวาของเขา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนา เพื่อฝึก Basic ของมือทั้งสองข้างของคุณ ให้มีวิธีการสร้าง พัฒนาเสียงที่คุณชอบจนมีรูป แบบของตัวเอง

right & left Hand 
ตำแหน่งในการวาง Basic มือขวานั้น จะเริ่มตั้งแต่การวางข้อศอกมือขวา และข้อมือ ขวาให้มีความสมดุลย์กัน ข้อมือขวาจะวางอยู่ประมาณ Pick Up ตัวที่สองของกีตาร์ แล้ว ปรับสรีระของคุณให้กลมกลืนไปกับการเล่น คือเมื่อปฏิบัติแลว ให้รู้สึกสบาย ๆ ไม่เกร็ง หรือเมื่อย ที่สำคัญให้ฝึกใช้ตำแหน่งข้อมือขวาเป็นหลักในการความคุมน้ำหนัก การดีด และ การสบัดปิค โดยใช้ข้อนิ้วโป้งข้อมือร่วมกัน
finger1.JPG (9471 bytes)         finger.JPG (7446 bytes)

Left & left Hand 
ตำแหน่งในการวาง Basic มือซ้ายนั้น เป็นตำแหน่งสำคัญ เท่าๆ กับตำแหน่งมือขวา อาจมีนักกีตาร์หลายที่นที่คงเคยประสพกับอาการเมื่อยล้า ที่เกิดขึ้นเร็วเกินไป เพียงคุณอาจจะ ซ้อมแค่ ครึ่งชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง มื้อซ้ายของคุณก็เริ่มออกอาการ ซึ่งจริงๆ แล้วส่วนใหญ่ จะพบว่ามาจาก การวางมือในลักษระฝืนะรรมชาติ ท่าน F. Sor นักประพันธ์เพลง และนัก กีตาร์ คลาสสิค ได้กล่าวว่า "more skill than strength" รู้จักใช้ทักษะที่ถูกต้องเหมาะสม มากกว่าการใช้แต่แรงกดอย่างเดียว" ฉะนั้นการวาง Basic มือซายนั้นจะต้องไม่รู้สึกเกร็ง สามารถผ่อนคลาย และควบคุมขณะเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาริ รูปแบบที่พบเห็น Fingerboard ก็คือ 1.การวางมือซ้ายในรูปแบบของ กีตาร์คลาสสิค เป็นการวางมือซ้ายบน Fingboard ในลักษณะตั้งฉาก ซึ่ง Calevano ได้แบ่งการวางมือซ้ายออกเป็น 2 ลักษณะ - Simple Froms การวางแนวระนาบ (แนนวนอน), การวางตามขวาง การวางแบบ ผสม - Combined Forms เป็นการวางแนวระนาบและแนวตามขวางขึ้น พร้อมกัน
classicposit.JPG (6902 bytes) classicslide.JPG (6620 bytes)

2. การวางมือซ้ายแบบอิสระ เป็นรูปแบบที่นิยมมากกับกีตาร์โฟลค์ ไฟฟ้า คือการวาง ในแบบที่คุณถนัด และสามารถใช้งานได้เหมาะกับสรีระและธาามชาติของคุณ มากที่สุด แต่ถ้าคุณวางมือฝืนธรรมชาติโดยคุณไม่รู้ตัวจะทำให้เป็นปัญหาในการเล่น
flok.JPG (6576 bytes)  flokslide.JPG (7280 bytes)

any comments, please e-mail   webmaster@guitarthai.com (นายดู๋ดี๋)
All Rights Reserved (C) Copyright 2000

guitarlogo.gif (2893 bytes)