Gear Talk
Guitarthai ทดสอบกีตาร์ Rangka รุ่น Champ Crescendo Signature....
------------------------
Gear Talk
Guitarthai ทดสอบ กีตาร์ Squier รุ่น Contemporary Stratocast....
------------------------
Gear Talk
ทดสอบกีตาร์ PRS รุ่น S2 Single Cut

สนใจติดต่อ มิวสิ....

------------------------
Gear Talk
ทดสอบกีตาร์ Cort รุ่น M-Jet ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับบริษัทยั....
------------------------