Member
 
  รหัสสมาชิก  76836
  Login Name :   F_TheKop
  เป็นสมาชิกมา :   14 ปี   1 เดือน

  สถิติ Webboard สะสม    ตั้ง =  12 กระทู้    ตอบ =  5 ข้อความ

  สถิติ Classified สะสม    ตั้ง =  216 กระทู้    ตอบ =  349 ข้อความ

   รูปไอคอน ใน Webboard:
  

   รูปประจำตัวใน Profile :
  


กระทู้ที่เคยตั้งจำนวน = 11 กระทู้ ( เฉพาะกระทู้ที่ยังไม่ได้ลบออกจากระบบ )
   #1644664        Gibson SG Standard ปี 2005 + Hard Case ปรับราคาเหลือ 25,000 บาท     ( F_TheKop )    ( 4 พ.ย. 66 )
   #1644546        Gibson SG Standard ปี 2005 + Hard Case ปรับราคาเหลือ 25,000 บาท     ( F_TheKop )    ( 21 ต.ค. 66 )
   #1644492        Gibson SG Standard ปี 2005 + พร้อม Hard Case สภาพใช้งาน     ( F_TheKop )    ( 16 ต.ค. 66 )
   #1644431        Gibson SG Standard ปี 2005 + พร้อม Hard Case สภาพใช้งาน     ( F_TheKop )    ( 9 ต.ค. 66 )
   #1644393        Gibson SG Standard ปี 2005     ( F_TheKop )    ( 4 ต.ค. 66 )
   #1644327        Gibson SG Standard ปี 2005     ( F_TheKop )    ( 27 ก.ย. 66 )
   #1644279        Gibson SG Standard ปี 2005     ( F_TheKop )    ( 22 ก.ย. 66 )
                   #1642357       Line 6 POD GO สภาพใหม่ ปรับราคา 10,000 บาท รวมส่งครับ     ( F_TheKop )    ( 22 มี.ค. 66 )
                   #1642288       Line 6 POD GO 12,500 บาท สภาพใหม่     ( F_TheKop )    ( 17 มี.ค. 66 )
                   #1641454       Line 6 POD GO ปรับราคาเหลือ 14,500 บาท     ( F_TheKop )    ( 2 ม.ค. 66 )
                   #1641404       Line 6 POD GO     ( F_TheKop )    ( 26 ธ.ค. 65 )

1/1   [Prev]   1 [Next]

กระทู้ที่เคยตอบ ( รอบ 1 เดือน )
#644279       Gibson SG Standard ปี 2005     ( F_TheKop )    ( 22 ก.ย. 66 )
#642357        Line 6 POD GO สภาพใหม่ ปรับราคา 10,000 บาท รวมส่งครับ     ( F_TheKop )    ( 22 มี.ค. 66 )
#641404       Line 6 POD GO     ( F_TheKop )    ( 26 ธ.ค. 65 )

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket