Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  วิธีล้างใจจากการจองเวร: ข้อแนะนำลดจิตอันเป็นอกุศลกับผู้อื่น  
 
วิธีล้างใจจากการจองเวร: ข้อแนะนำลดจิตอันเป็นอกุศลกับผู้อื่น

ถาม: ถ้าหมั่นไส้ใครคนหนึ่งไม่หายจะทำอย่างไรดีครับ? พยายามตั้งความนึกคิดเป็นกุศลกับเขาแล้ว แต่อย่างไรก็ต้องเวียนกลับมาหมั่นไส้อยู่ดี เหมือนใจเห็นไปแล้วว่าเขามีข้อเสียอย่างไร นึกถึงเขาเมื่อไหร่เลยเล็งอยู่แต่ข้อเสียตรงนั้นไม่เลิก ตอนนี้ไม่ค่อยอยากมีจิตเป็นอกุศลกับใครอีกแล้ว ขอคำแนะนำด้วยนะครับ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมชาติของใจคนเรานั้นไหลลงต่ำ หมายความว่าถ้าจะขึ้นสูงก็ต้องออกแรงทวนกระแสจากความจริงนี้ ผมขอตั้งทฤษฎีขึ้นมาข้อหนึ่งนะครับ คือกำลังของใจที่ ใช้ในการคิดไม่ดีมีขนาดเท่าใด ต้องใช้กำลังของใจในการคิดดีเป็นสองเท่า จึงจะลบล้างความคิดไม่ดีเดิมได้ แปลว่าถ้าคุณคิดหมั่นไส้ใคร แล้วแค่จะคิดตัดใจเลิกหมั่นไส้ดื้อๆ นั้น ไม่น่าเป็นไปได้
เว้นแต่คุณจะ ลงทุนออกแรงมากกว่าคิด

ลองเอาชนะกรรมทางความคิดเดิมด้วยกรรมใหม่ที่มีกำลังเหนือกว่า ซึ่งไม่ยากเกินไปดังนี้

๑) เห็นโทษของการเป็นคนมีนิสัยขี้หมั่นไส้

ว่า อาจก่อให้เกิดความคิดไม่ดี คำพูดไม่ดี และการกระทำไม่ดี แล้วตั้งใจเลิกนิสัยนี้เสีย การเห็นโทษของบาปหรืออกุศลเท่านั้น เป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้จิตฉลาดในกรรมอย่างแท้จริง เช่นหากปราศจากซึ่งการเห็นโทษของการหมั่นไส้เสียแล้ว คุณจะเอากำลังใจคิดอยากเลิกหมั่นไส้มาจากไหน?

๒) เห็นด้านดีของคนที่คุณหมั่นไส้

หมายถึงต้องเล็ง ต้องสังเกต หรือต้องสำรวจกันจริงๆ ไม่ใช่มองเล่นๆ พยายามหาให้เจอ และคุณรู้สึกออกมาจากส่วนลึกว่านั่นคือความดีของเขา นั่นคือคุณประโยชน์ของการมีเขาอยู่ในโลก จากนั้นให้เอา ข้อดีที่พบไปพูดสรรเสริญให้คนอื่นฟัง เพียงแค่ครั้งสองครั้ง คุณจะเห็นใจตัวเองแตกต่างไป คือรู้สึกจดจำเขาในภาพใหม่ขึ้นมา นั่นก็ เพราะคุณสร้างใจจริงดีๆ ด้วยการมองเห็นกรรมดีของเขาตามจริง แถมสำทับซ้ำให้หนักแน่นด้วยการพูดดีเชิดชูเขา เท่ากับก่อทั้งมโนสุจริตและวจีสุจริต ชนะมโนทุจริตเดิมขาดลอย เว้นแต่คุณไปว่าร้ายเขามานาน อันนี้ก็ต้องตามแก้ด้วยน้ำหนักบุญใหม่ พูดถึงเขาในด้านดีไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้น้ำหนักเกินบาปเก่า ซึ่งจะรู้ได้ว่าถึงจุดนั้น ก็เมื่อใจคุณจะเบาหวิว มีแต่มุมมองด้านดี เห็นเขาแล้วอยากยิ้ม ไม่คิดเลอะเทอะเลื่อนเปื้อนอันใดอีกเลย

ความหมั่นไส้เป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนอย่างหนึ่งของมนุษย์และสัตว์ มองหน้ากันแวบแรกสามารถเขม่นกันได้ทันที อาจเพราะรูปร่างหน้าตาดีกว่าเรา อาจเพราะได้ดีเกินที่เรารู้สึกว่าควร หรืออาจเพราะเคยมีความผูกพันทางด้านร้ายกันมาแต่ปางก่อนอย่างไรโดยธรรมชาติ อันเป็นที่สุดแล้ว ต้นตอความหมั่นไส้มาจากความเหลื่อม ล้ำต่ำสูงเป็นหลักคนจนหมั่นไส้คนรวย คนตัวเหม็นหมั่นไส้คนตัวหอม คนทุศีลหมั่นไส้คนมีศีล เรียกว่าธรรมดาโลก

มนุษย์นี้นะครับ เพียงชาติเดียวก็เห็นอะไรได้หลายอย่าง ชีวิตเปิดโอกาสให้เราเคยเป็นทั้งผู้มองและผู้ถูกมอง เวลาเรามองคนอื่น เรามักไปตั้งความคาดหวัง ว่าทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้น ทำไมเขาถึงไม่ทำอย่างนี้ ต่อเมื่อสลับที่ยืน ถึงเวลาเราไปอยู่ในจุดที่ถูกมอง เราก็อาจสงสัยว่าทำไมเขาไม่มองเราอย่างนี้
ทำไม เขาถึงมองเราเตลิดเปิดเปิงไปได้ขนาดนั้น

คนเราเข้าถึงกันได้จำกัด แต่ละคนอยู่ในกรอบของตัวเอง กรอบที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ มุมมอง ความเชื่อ และความรู้สึก ยิ่งกว่านั้นคนเรามักจะนึกว่าเข้าใจสิ่งที่คนอื่นคิด โดยเอาความคิดของตนเองเป็นเครื่องวัด เช่นถ้าเรามาทำงานเร็วเพื่อเอาหน้า พอเห็นคนอื่นมาทำงานเร็วก็นึกว่าเขาอยากเอาหน้าเช่นกัน ทั้งที่ความคิดของเขาอาจแค่อยากเลี่ยงรถติดเท่านั้น หาก มีอุบายใดที่คิด พูด และทำกับคนถูกหมั่นไส้ แล้วใจคุณรินเมตตาออกมา ก็เอาเลยครับ อย่าช้า เพราะเมตตานั่นแหละเป็นคลื่นจิตด้านบวก ที่ลบล้างมลทินทางใจได้ครอบจักรวาลแน่แท้

ถาม: อยากได้วิธีลัดๆในการกำจัดความคิดจองเวรออกจากใจทั้งเขาและทั้งเราครับ

คำถามข้อนี้ขอตอบด้วยคำตอบเดิมกับข้อก่อน คืออาศัยเมตตา จิต แต่อาจมีอุบายชนิดลัดสั้นตามที่คุณขอมา

ให้ไปที่หน้าหิ้งพระ (หากใครไม่มีโต๊ะหมู่บูชาที่บ้าน ก็หารูปแทนพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในที่สูง เหนือศีรษะก็ได้) แล้วทำความรู้สึกว่าถ้าพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราจริงๆ เราจะรู้สึกถึงรัศมีความปลอดภัย รัศมีความปลอดเวร เพราะพระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ด้วยการให้ความเกื้อกูล ไม่เคยเบียดเบียนใครด้วยเจตนาทางกาย วาจา หรือแม้กระทั่งใจคิดสักครั้ง

เมื่อสัมผัสได้ถึงกระแสเมตตามหากรุณาของพระองค์ ท่าน คุณรู้สึกถึงความโปร่งเบาโล่งสบายเฉพาะหน้า จาก นั้นให้เปล่งวาจาชัดถ้อยชัดคำว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ผูกเวรกับใคร ขณะกล่าวให้ทำความรู้สึกถึงความจริงนั้น หากเกิดดวงความอบอุ่น หรือสัมผัสชัดถึงความว่างจากภัยเวร ขอให้ทราบว่าด้วยการเปล่งวาจาประกาศคุณของพระพุทธองค์ของคุณ ได้เหนี่ยว นำเอาพลังแห่งความจริงดังกล่าวมาเข้าตัวคุณในบัดนั้นแล้ว

ชั่วขณะดังกล่าว จิตคุณจะปลอดจากความผูกใจพยาบาท ไม่อยากก่อเวรกับใครทั้งโลก รู้ไว้ว่าจิตของคุณเป็นดวงกุศล มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพุทธคุณ ให้เป่าลมปาก เพื่อใช้ธาตุลมเป็นสื่อเหนี่ยวนำจิตให้เกิดความรู้สึกชัด น้อมนึกให้สายลมนั้นไปปะทะบุคคล อันเป็นเป้าหมายเสมือนเขานั่งอยู่ตรงหน้า ระหว่างคุณกับเขาคือความปลอดภัย ปลอดเวร

เอ่ยสามครั้ง เป่าปากสามครั้ง เพื่อสำทับอารมณ์ให้หนักแน่น หากทำเช้าเย็น (หรือถี่กว่านั้นยิ่งดี) สิ่งที่คุณจะรู้สึกชัดกับตัวคือ เหมือนมีรัศมีพุทธคุณมาป้องจิตไม่ให้หลงเข้าไปเกลือกกลั้วกับเวรใดๆ และเหมือนมีความอบอุ่นปลอดภัยห่อหุ้มกายใจเกือบตลอดเวลา แต่สิ่งที่คุณอาจไม่ตระหนักคือดวงความอบอุ่นปลอดภัยนั้น เป็นพลังเมตตาอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบกับความรู้สึกของคู่เวรของคุณโดยตรง ตามธรรมชาติกระแสจิตที่แผ่กระทบกันได้โดยไม่ต้องเห็นตัว ยิ่งดวงความอบอุ่นขยายกว้าง และจิตใจคุณสงบเยือกเย็นอยู่ภายในยิ่งขึ้นเท่าไหร่ เขาก็จะค่อยๆ รู้สึกแบบเดียวกับคุณมากขึ้นเท่านั้น

ถ้าทำขณะเห็นหน้าอาจไม่ได้ผล เพราะกำแพงความเกลียดกันมาขวางบัง ต่างจากตอนทำ ลับหลัง ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ตั้งกำแพงความเกลียดกั้นไว้ การทำลับหลังอย่างบริสุทธิ์ใจจะให้ผลน่าประหลาดใจ เมื่อเจอหน้ากันครั้งต่อไป มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณแผ่เมตตาด้วยวิธีนี้จนจิตเกิดกระแสเมตตาท่วมท้น ก็อาจพบว่าการแผ่เมตตาซึ่งๆ หน้าได้ผลไม่แพ้เมื่อทำลับหลังเช่นกัน

หากเปล่งวาจาอ้างสัจจะความจริงที่ว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ผูกเวรกับใคร แล้วใจยังไม่นิ่ง ไม่น้อม ก็อาจสวดมนต์อิติปิโสฯ สักสองสามจบให้ใจสัมผัสกระแสพุทธคุณกว่าเดิม แล้วค่อยเปล่งวาจาก็ได้ หวังว่าคงเป็นทางลัดที่ลองแล้วประสบความสำเร็จเร็วดังใจนะครับ

ข้อมูล จาก: ดังตฤณ
จากหนังสือเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม ๕
ที่มา : dungtrin.com - ดังตฤณ

http://board.palungjit.com/f8/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A3-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-270982.html


rockonyou      21 ธ.ค. 53   เวลา 2:36:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 1  
 
รวบรวมคติธรรมดีๆมาให้อ่านกัน...


http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-40.html

   rockonyou      21 ธ.ค. 53   เวลา 2:45:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 2  
 

โคลงกลอน-สอนใจ

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติที่วางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกาฯ.

"กฤษณาสอนน้อง"

http://www.baanjomyut.com/10000sword/thaipoem/khon/page5.html

   rockonyou      21 ธ.ค. 53   เวลา 2:46:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 3  
 
Marisa Tubtim Bensai (1/6) Wun Wan Young Whan Yoo 10-Dec-2010

อันนี้สอนใจดีครับ " อุบัติเหตุดารา " ยังไงก็อย่าประมาทกันนะครับทุกคน ขอให้ทุกคนปลอดภัยเเละเเข็งเเรงตลอดไปครับ

   rockonyou      21 ธ.ค. 53   เวลา 2:49:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 4  
 
ทำอย่างไรดี...อยากหนีคุณพ่อเจ้าโทสะ


ถาม : (ถามเรื่องคุณพ่อเจ้าโทสะ) บางครั้งก็อยากจะหนี แต่ไม่รู้จะหนีไปไหน ?

ตอบ : หนีไปไหนก็ไม่พ้นหรอก ความทุกข์อยู่กับตัวเรา จำ ไว้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะหนีไปอยู่ใต้เม็ดทราย หนีไปก้นมหาสมุทร หนีไปอยู่ในซอกเหวลึก จะหนีไปอยู่ในกลีบเมฆก็ดี ความทุึกข์ก็ยังคงอยู่กับเรา

เพราะฉะนั้น ก็อยู่อย่างยอมรับความเป็นจริง คือยอมรับว่าในเมื่อท่านเองเป็นอย่างนี้ เราพยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วในหน้าที่ของความเป็นลูก ถ้าไม่สามารถจะช่วยเหลือได้มากกว่านี้ ก็ต้องยอมรับว่าท่านมีกรรมของท่านอยู่ ของเราเองเราทำความดีให้เต็มที่ไป ให้ตั้งใจว่า ถ้าหากว่าวาระที่สมควรมาถึงก็ขอให้พ่อแม่หันกลับเข้ามาทางด้านธรรมะด้วยเถิด ตั้งใจไป

แล้วอีกอย่างหนึ่งอานิสงส์ของการบวชสำหรับผู้ชาย คนเป็นพ่อเป็นแม่จะได้รับทันทีเลย ต่อให้ไม่โมทนาก็ได้ เป็นบุญพิเศษ ถ้าหากว่าเราเป็นลูกหญิง เราก็พยายามทำดีให้ถึงพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป เพื่อกุศลจะได้ส่งให้พ่อแม่ได้ด้วย มีงานให้ทำอีกเยอะ เรื่องของพ่อแม่นี่ ถ้าคิดมากๆ ก็เปลืองสมอง ตั้งหน้าตั้งตาทำของเราไป มีโอกาสเมื่อไรก็ค่อยไปหยอดให้ท่านสักนิดหนึ่ง เปิดเทปเผื่อท่านสักหน่อยหนึ่ง ทิ้งหนังสือให้ท่านสักเล่มหนึ่งอย่างนี้ เดี๋ยวเกิดท่านคว้าขึ้นมาอ่านสนุกดีติดใจ หาเล่มใหม่ไป ประวัติหลวงปู่ปานก็ได้ แกล้งๆ ลืมไว้ อ่านประวัติหลวงปู่ปานนี้มันกว่ากำลังภายในเยอะเลย

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เดือนธันวาคม ๒๕๔๔
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ

http://board.palungjit.com/f61/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B0-140717.html

   rockonyou      21 ธ.ค. 53   เวลา 3:16:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 5  
 
ปล่อยปลาบ่อยๆ เผื่อผ่อนคลายกรรม


ถาม : เรื่องของกรรมนี่คือ.....?

ตอบ : เรื่องของกรรมคือการกระทำ คราวนี้จะทำอะไรดีล่ะ ?

ถาม : ถ้าเกิดสมมติว่าถูกตีกรอบมากๆ แล้วก็เคยไปปล่อยๆ ปลาหรืออะไรอย่างนี้ แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยค่ะ ?

ตอบ : ค่อยๆ ทำไป เรา ต้องทำสม่ำเสมอติดต่อกันไประยะหนึ่ง ถ้าหากว่าเราทำทีหนึ่งแล้วตั้งใจว่าจะให้มันเป็นไปตามนั้นเลยเป็นไปไม่ได้ ปัจจัยคือสิ่งที่เราทำต้องพอ ไม่ใช่ปัจจัยที่แปลว่าต้องสะ ตุ้งสตางค์อะไรในความหมายของเขานะ ปัจจัยตัวนี้ก็คือเหตุที่เราทำมันต้องพอ เพราะฉะนั้นให้มันต่อเนื่องยาวนานไปซักระยะหนึ่งแล้วกุศลตัวนั้นก็จะส่งให้ อาตมาทำมาจนป่านนี้จะ ๒๐ ปีแล้ว ของเราปล่อยปลาครั้งหนึ่งจะให้มันหนีเขาได้ทุกเที่ยวเลยเหรอ ?

ถาม : คือไปปล่อยปลาคะ ก็คิดว่าจะปล่อยบ่อยๆ แต่ว่าปล่อยใช้ตังค์ทีละนิดทีละนิดพอค่ะ แต่ว่าพอไปทีไรก็แบบเพิ่มปลาอยู่เรื่อยเลย ?

ตอบ : พวกเดียวกัน พอเห็นแล้วอดไม่ได้มันตาปริบๆ อยู่ก็เหมามันหมดนั้นแหละ

ถาม : ก็เลยแบบต้องนานๆ ทีค่ะ ?

ตอบ : เอาเดือนละนิดหนึ่งสิ ตรงนี้ก็ทำทุกเดือน วันนี้เขาก็เพิ่งไปปล่อยมา ร่วมกับเขาทีหนึ่ง ๒๐ บาท, ๓๐ บาทก็ได้ จะได้ไม่ต้องผอมมากน่าเห็นใจ มันได้แปลว่าเราต้องปล่อยเองนี่ ฝากเขาก็ได้ ร่วมกับคนอื่นเขาก็ได้

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เดือนธันวาคม ๒๕๔๔
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ


http://board.palungjit.com/f61/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%86-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-138992.html

   rockonyou      21 ธ.ค. 53   เวลา 3:23:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 6  
 
ต้องการอาหาร-หรือเศษอาหาร สำหรับสุนัข(บอกบุญในช่วงใกล้ปีใหม่ค่ะ)

เห็นตรงนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะ มีหมาอยู่เยอะเกือบ20ตัวได้ แอบมองบ่อยๆ

วันนี้เจอพี่คนที่เอาอาหารมาให้หมาเลยได้คุยกับพี่เค้าพอดีเลยล่ะ

สถานที่ที่หมาอาศัยอยู่ พื้นที่หลังรั้วเป็นที่รกร้าง ออกแนวป่าเลย มีต้นไม้ใหญ่ๆ หมาจะอยู่ด้านในหลายตัวเลย

ด้านนอกจะมีนอนอยู่แค่ไม่กี่ตัว ปีที่แล้วเห็นมีลูกหมาเพียบเลย

ปีนี้เห็นแค่3ตัว เพราะพี่เค้าเอาไปทำหมันแล้ว

พี่เค้าเอาเศษอาหารที่ขอจากร้านมาให้หมากินค่ะ ถุงใหญ่เหมือนกันนะ

เรายืนถ่ายรูป5นาทีก็เกือบหมดแล้วล่ะ ด้านหลังยังไม่ได้กินอีกหลายตัว

เพราะกลัวคนไม่กล้าออกมากิน นอนมองตาละห้อยเชียว

....................รีบถ่ายรีบไปดีกว่า....................

ตัวเล็ก3ตัว (มีตัวนึงยังจับไปทำหมันไม่ได้เลยมีลูกหมา)

ตัวเล็กมีตัวนึงซอกคอบวมปูดออกมาใหญ่มาก ใหญ่กว่ามือเราตอนกำซะอีกค่ะ

พี่บอกคงโดนตัวอะไรกัด


เค้านอนด้านในเลยค่ะป่ารกคงโดนตัวอะไรกัดจริงๆล่ะ


ไม่รู้ฝนตกหมาจะนอนกันยังงัย

หมาเยอะจริงๆ แต่เค้าก็อยู่ด้านใน ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน

พี่เค้าเอาเศษอาหารมาให้ทุกวัน บางวันก็สองรอบ แต่คงไม่พอกินหรอกค่ะ

วันหยุดยาวปีใหม่ร้านค้าคงหยุด หมาคงไม่มีอะไรกิน

เราเองจะจะเอาให้แต่คงแค่นิดหน่อยเองดูจากจำนวนวันเดียวคงกินหมด


แต่ก็อยากให้เค้าได้กินอิ่มน่ะ ถือว่าได้ฉลองปีใหม่กับเค้าบ้างเพื่อนๆท่านๆไหนพอมีอาหารเหลืออาหารเก่าเก็บแบ่งมาให้น้องหมากันบ้างนะคะ

ถนนรามคำแหงข้างอันดาหลังป้ายรถเมล์เลยค่ะ ตรงข้ามซอยรามคำแหง36

หรือ38เนี่ยแหละค่ะ


หากท่านใดมีความประสงค์จะสมทบค่าอาหารยินดีมากๆค่ะ(กระสอบละ280

บาท)10หรือ20กิโลไม่แน่ใจแล้วไม่ได้ซื้ออาหารหมานานมากแล้ว ซื้อแต่

อาหารแมว


โมจะซื้ออาหารไปให้อยู่ค่ะแต่โมซื้อได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเอง


อยากให้เค้ามีความสุขบ้างแม้ในระยะนึงก็ยังดีค่ะ

http://board.palungjit.com/f108/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82-%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0-272452.html

   rockonyou      21 ธ.ค. 53   เวลา 3:57:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 7  
 
ขอบคุณครับสำหรับข้อคิดดีดีเช้านี้คงมีพลังออกไปต่อสู้กับสิ่งต่างๆได้อีกมากมายครับ

   loveger      21 ธ.ค. 53   เวลา 4:27:00    IP = 183.88.57.117
 


  คำตอบที่ 8  
 
ขอบคุณเช่นเคยคับพี่

พี่อยู่ที่ไหนอะคับ
ที่นั่นหนาวหรือป่าว
กรุงเทพ เริ่มหนาวแล้ว
ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคับพี่..

   TheOverAll606      21 ธ.ค. 53   เวลา 5:40:00    IP = 110.164.25.146
 


  คำตอบที่ 9  
 
ขอบคุณครับ....

   gula101      21 ธ.ค. 53   เวลา 6:02:00    IP = 125.26.203.120
 


  คำตอบที่ 10  
 
อยู่ต่างประเทศครับคุณ TheOverAll606 หน้า winter ตั้งนานเเล้ว เเต่หิมะเพิ่งตกลงมาครั้งเดียว ที่สําคัญ ตกมาไม่กี่เเหมะเองครับ ภัยพิบัติใหญ่กําลังจะมา ขอให้ทุกคนตั้งใจปฎิบัติธรรมไว้เเล้วกันครับ เขามาเเน่ๆ รับประกันครับ เเต่จะตอนไหนเเค่ไหน เเต่ก็ไม่ไกลจากนี้เเล้วล่ะ ใครเชื่อก็ปฎิบัตินเะครับ ไม่เชื่อก็ไว้รออนาคตพิสูจน์ตัวเองครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ คิดดี ทําดีเอาไว้เเล้วเราจะปลอดภัยเเละมีความสุขครับ อนุโมทนาครับ

   rockonyou      21 ธ.ค. 53   เวลา 7:06:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 11  
 
ขอบคุณยามเช้าครับ ท่าพี่ rockgun

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ ^^

   ((_Kill Me Now_))      21 ธ.ค. 53   เวลา 7:53:00    IP = 125.24.178.129
 


  คำตอบที่ 12  
 
rockonyou ครับไม่ใช่ ((_Kill Me Now_)) ฮิๆ อนุโมทนาครับคุณ ((_Kill Me Now_))

   rockonyou      21 ธ.ค. 53   เวลา 9:11:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 13  
 
หมายถึงไม่ใช่ rockgun ครับ ฮุๆๆ copy ผิดครับ ฮิๆ

   rockonyou      21 ธ.ค. 53   เวลา 9:12:00    IP = 24.90.219.121
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket