Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  คำตอบแห่งคำถาม "เราเกิดมาทำไม?  
 
คำตอบแห่งคำถาม "เราเกิดมาทำไม?"


การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากต้องมีบุญมาก ... อุปมา เหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งดำน้ำอยู่ในทะเล ทุกๆ 100 ปี เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาจากทะเลครั้งหนึ่ง ... เหนือผิวน้ำมีห่วงเล็กๆ ขนาดใหญ่กว่าหัวเต่าเล็กน้อยลอยอยู่ 1 ห่วง ... โอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมา แล้วสวมหัวเข้ากับห่วงพอดีนั้น .. ยากเพียงไร โอกาสนั้นก็ยังมีมากกว่าการที่เหล่าสรรพสัตว์จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์

มนุษย์เราไม่ว่าเกิดมาเป็นใครก็ตาม ต่างก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ... ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นทุกข์ ... การประสบกับสิ่งที่ไม่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ไม่ได้สิ่งที่หวังเป็นทุกข์ ความโศกเศร้า ไม่สบายกาย ไม่สบายใจก็เป็นทุกข์

แต่ไม่ว่าจะมีความทุกข์มากเพียงใด เคยทำบาปกรรมไว้มากแค่ไหนก็ตาม หากหยุดทำชั่วได้ ตั้งมั่นอยู่ในศีล 5 ปฏิบัติภาวนาจนเกิดวิปัสสนาญาณแล้ว ก็มีโอกาสไปที่สูงขึ้น การเจริญวิปัสสนาจึงเปรียบเสมือนระเบิดนิวเคลียร์ล้างบาปได้ทั้งหมด

มนุษย์ทุกคนย่อมอยากเกิดมาสบาย สุขภาพสมบูรณ์ สติปัญญาดี ฐานะดี ครอบครัวอบอุ่น ... แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน ... บางครั้งเมื่อเราประสบปัญหา มีทุกข์ เรามักน้อยใจ ท้อใจ ... บางคนสรุปเอาว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรม ซึ่งข้อสรุปแบบนี้เป็นการเข้าใจกฎแห่งกรรมในแง่ลบ ... หากเราพิจารณากฎแห่งกรรมด้วยปัญญาแล้ว จะเข้าใจว่า

อดีตเป็นเหตุ ปัจจุบันเป็นผล
ปัจจุบันเป็นเหตุ อนาคตเป็นผล
ปัจจุบันเป็นเวลาที่สำคัญที่สุด

เราต้องยอมรับความจริงว่า อดีตผ่านไปแล้ว เราไม่อาจแก้ไขอะไรได้ ไม่ต้องไปคิดถึง ...
อนาคตก็ยังมาไม่ถึง การวิตกกังวลถึงอนาคตจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลย ...
ปัจจุบันจึงเป็นเวลาที่สำคัญที่สุด เริ่ม ต้นทำสิ่งที่ดี รักษาใจเป็นปกติ ทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุด ด้วยใจเป็นศีล ไม่เบียดเบียน ตั้งเจตนาถูกต้อง มีเมตตากรุณาต่อตนเองและผู้อื่น
แก้ปัญหาชีวิตด้วยทาน ศีล ภาวนา
การแก้ปัญหาทุกอย่าง ต้องเริ่มที่ "ตัวเราเอง" ก่อน ...

นักธุรกิจชื่อดังของเมืองไทยคนหนึ่ง หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ก็ทำงานสร้างฐานะจนมั่งคั่งแล้ว ก็ชอบเที่ยวเหมือนผู้ชายทั่วไป กินเหล้าเมายา มีเพื่อนผู้หญิง เที่ยวกลางคืน ใช้ชีวิตแบบหนุ่มเจ้าสำราญ แต่แล้ววันหนึ่งธุรกิจเกิดปัญหา มีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นทุกข์ จนได้รับคำแนะนำวิธีแก้ปัญหา 3 ข้อ
1. ให้ทาน เขากำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่หลายล้าน แต่ก็ได้รับคำแนะนำให้ทำบุญให้ทาน เป็นข้อแรก
2. รักษาศีล ต้องหยุดเที่ยวกลางคืน เลิกอบายมุข หยุดกินเหล้าเมายา ตั้งใจรักษาศีล 5
3. เจิรญเมตตาภาวนา ให้ฝึกทำสมาธิเพื่อให้ใจสงบ มีความสุขใจ
ปราฏว่าไม่นานชีวิตเขาก็เปลี่ยนไป แก้ปัญหาได้ ภาระหนี้สินค่อยๆ หมดไป จนในที่สุดก็สามารถจัดการทุกอย่างได้เรียบร้อยด้วยดี

การให้ทานไม่จำกัดอยู่เฉพาะการทำบุญกับวัดเท่านั้น ... ไม่ว่าจะให้แก่พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อน ให้แก้ผู้ที่ขาดแคลนหรือสรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็เรียกว่าให้ทานทั้งสิ้น จะให้มากน้อยก็แล้วแต่กำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ของผู้ให้

กล่าวได้ว่า มนุษย์เราเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิต จิตใจและสติปัญญา ... อันจะนำไปสู่ความรู้แจ้งเพื่อความดับแห่งทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนสามารถบรรลุได้นั่นเอง
==============================================
จากหนังสือ "เราเกิดมาทำไม"
โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก


http://www.oknation.net/blog/chaiyud.../11/10/entry-1
__________________
"สิ่งทั้งปวงมีเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด"


http://board.palungjit.com/f6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1-271550.htmlrockonyou      29 ธ.ค. 53   เวลา 3:55:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 1  
 
นัยอันล้ำลึกของคำว่า "ขอบคุณ" บทความธรรมะดีๆ มีให้อ่านที่นี่ทุกวันค่ะ

http://board.palungjit.com/f6/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0-270825.html


   rockonyou      29 ธ.ค. 53   เวลา 3:59:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 2  
 
คำถามนี้ คำตอบ อยู่ที่ตัวเอง

   tele_thinline      29 ธ.ค. 53   เวลา 4:02:00    IP = 27.130.87.222
 


  คำตอบที่ 3  
 
สุดยอดคนทำดี ต้นแบบสังคมแห่งปี 2553

ลุงม็อง ผู้พลิกฟื้นป่า - ปู แห่งอ่าวบ้านดอน

อ่าวบ้านดอนในอดีตเคยเป็นสถานที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่หลังจากเรือประมงลำยักษ์แห่เข้ามากวาดจับสัตว์เล็ก สัตว์น้อยด้วยอวนแหตาถี่ไปหมด อ่าวบ้านดอน กลับเปลี่ยนสภาพไปหมด นายทุนเข้ามารุกป่าชายเลน น้ำเสียจากบ่อกุ้งไหลลงสู่ทะเล ทำให้ชาวบ้านต้องอยู่ในสภาพน้ำท่วมปาก และเดินทางไปทำมาหากินที่อื่นเมื่อเห็นอ่าวบ้านดอนกำลังจะตายลง!!!

แต่สำหรับลุงม็อง ยังยืนหยัดจะต่อสู้กับอิทธิพลของนายทุน และหวังจะพลิกฟื้นอ่าวบ้านดอนของเขา ลุงม็อง เริ่มนับหนึ่งใหม่ด้วยการปลูกต้นไม้เองทีละต้น ๆ ในนากุ้งร้าง และเฝ้าระวังคนที่จะเข้ามาลักลอบตัดต้นไม้ แม้นายทุนที่ไม่พอใจจะส่งคนมาลอบยิงลุงม็องอยู่บ่อยครั้ง แต่สุดท้าย "ธรรมะย่อมชนะอธรรม" ลุงม็อง สามารถรวบรวมคนมาช่วยเหลือปลูกต้นไม้ได้ จนอ่าวบ้านดอนกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ทั้งป่าสีเขียว ป่าชายเลน และการขยายพันธุ์ "ปูเปี้ยว" หรือ "ปูแสม" ที่ลุงม็องภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและในที่สุดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้คนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เฉกเช่นเดียวกับสภาพผืนป่าอันเขียวขจี

http://board.palungjit.com/f9/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2553-a-272918.html   rockonyou      29 ธ.ค. 53   เวลา 4:03:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 4  
 
-พุทธภาษิต-

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
ชนะตนเองนั่นแหละเป็นคนดี

http://www.baanjomyut.com/10000sword/thaipoem/buddishpoem/page01.html


   rockonyou      29 ธ.ค. 53   เวลา 4:04:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 5  
 
สาธุครับ

   ultimateguitar      29 ธ.ค. 53   เวลา 4:18:00    IP = 115.87.57.250
 


  คำตอบที่ 6  
 
ป๋มเกิดมา....................โดยบังเอิญ....................ท่านเชื่อใหม

แต่ตั้งใจ......................ใช้ชีวิต..........................ที่เหลือนี้

เพียงก่อนตาย...............มองย้อนไป....................ให้เรามี

เห็นกรรมดี.................มากกว่าชั่ว......................ก็พอใจ.. ( แต่ไม่ใช่ดี 51 ชั่ว 49 นะครับท่าน 5555.. ) น่าเกลียด..


สวัสดี ท่าน ร๊อคออนยูครับ..

   TONSOLO      29 ธ.ค. 53   เวลา 4:19:00    IP = 182.52.15.111
 


  คำตอบที่ 7  
 
ลีลาชีวิต ตอนคนดี โดย.พระราชวิจิตรปฏิภาณ


   rockonyou      29 ธ.ค. 53   เวลา 4:20:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 8  
 
A : เราจะเกิดมาทำไม ?
B : ก็มีชีวิตอยู่ต่อไปสิ แล้วจะได้รู้เอง

   NaNoLand  29 ธ.ค. 53   เวลา 4:25:00    IP = 125.25.193.186
 


  คำตอบที่ 9  
 
รวบรวมคติธรรมดีๆมาให้อ่านกัน...


http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-40.html

   rockonyou      29 ธ.ค. 53   เวลา 4:39:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 10  
 
รวมเรื่องเศร้า-ซึ้ง-ประทับใจ ในรอบปี 2010

มาร์ค สุดยอดเด็กกตัญญู


รวมเรื่องเศร้า-ซึ้ง-ประทับใจ ในรอบปี 2010

ต้อม เด็กชายยอดกตัญญู ดูแลแม่ป่วยเอดส์

เด็กที่ไม่ได้เติบโตในครอบครัวพร้อมหน้า พ่อ-แม่-ลูก ย่อมใฝ่ฝันถึงวันที่จะได้อยู่กับพ่อหรือแม่ของเขาบ้าง เช่นเดียวกับ ต้อม เด็กชายแห่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พ่อแม่ของเขาแยกทางกันตั้งแต่อายุได้เพียง 6 ขวบ ต้อมเคยยินดีที่แม่กลับมาหาบ้าง แม้จะเติมเต็มความทรงจำและความผูกพันระหว่างต้อมกับแม่ได้ไม่มากนัก ทว่าเมื่อแม่กลับมาอยู่กับเขาอย่างถาวร กลับเป็นการเปลี่ยนชีวิตของ "ต้อม" ไปอย่างสิ้นเชิง

แม่ของต้อมในวัย 33 ปีกลับมาด้วยสภาพคนป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ร่างกายผ่ายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ไม่มีแรงแม้แต่จะขยับเขยื้อนแขนขาด้วยตัวเอง และทานได้เพียงน้ำเพียงเล็กน้อยต่อวันเท่านั้น ทำให้ ต้อม ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียว ต้องทิ้งชีวิตแบบเดิมที่เคยเล่นสนุกกับเพื่อน ๆ มารับภาระอันหนักอึ้งในการดูแลแม่ แม้ว่าเขาจะต้องร้องไห้กับโชคชะตาชีวิตมากสักเพียงใด แต่ก็ไม่เคยคิดทิ้งหน้าที่ของลูกที่ดีเล

http://board.palungjit.com/f6/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2010-a-273120.html

   rockonyou      29 ธ.ค. 53   เวลา 4:42:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 11  
 
ถือตัวถือตน - หลวงพ่อฤาษี

__________________
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา


http://board.palungjit.com/f23/%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A4%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5-198420.html   rockonyou      29 ธ.ค. 53   เวลา 4:43:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 12  
 
ความอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดจากอะไร ?


ถาม: ......................

ตอบ: ความอ่อนน้อมถ่อมตน มันเกิดจากจิตใจของตนที่เห็นความดีของคนอื่น จิตใจที่จะเห็นความดีของคนอื่นจะต้องเป็นมุทิตาจิต การเห็นความดีของคนอื่นก็ต้องมีมุทิตาจิตยินดีในความดีนั้น ไม่ใช่เป็นคนจ้องจับผิดคิดร้ายต่อผู้อื่น

ในเมื่อเห็นความดีของเขาก็เคารพในความดีของเขาอย่างเช่น ผู้อายุมากกว่าก็เคารพในวัยวุฒิของเขา ผู้มีความรู้สูงกว่าก็เคารพในคุณวุฒิของเขา ก็จะกลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน แต่จริงๆ แล้วคนทั้งหลายเหล่านี้ ตัวมานะสังโยชน์ของเขาน้อย เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงธรรมได้เร็ว คนไม่มีมานะมันใกล้เต็มทีแล้ว

ถาม: การเห็นความดีคนอื่นนี้เข้าใจ แต่แล้วเรามีเหตุผลอะไรที่จะต้องเคารพในอายุของคนนี้คะ ?

ตอบ: คนเราไม่ได้เกิดเพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน อย่างน้อยๆ ประสบการณ์ของเขาที่ผ่านมาก็มี ถ้าหากว่าความดีของเขาไม่มีเลย เขาก็มีความแก่ อย่างน้อยๆ เกิดก่อนเรา คนเกิดก่อนเขาก็มีมากกว่าเราหน่อยก็คือความแก่ ยกให้เขาหน่อยก็ยังดี

สนทนากับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เดือนกันยายน ๒๕๔๕
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ


http://board.palungjit.com/f61/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-159634.html

   rockonyou      29 ธ.ค. 53   เวลา 4:51:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 13  
 
ครับ สวัสดีครับคุณ TONSOLO เเละทุกคน ฝากหนังสือชีวิตเป็นอย่างนี้ให้ไปอ่านด้วยกันเเล้วกันครับสําหรับคนที่ยังไม่เคย download ไปอ่าน หนังสือเล่มนี้ตรงกับกระทู้นี้ดี อนุโมทนาครับ

Download หนังสือชีวิตเป็นอย่างนี้

copy เเล้วนําไป paste เเล้วเข้าไป download ได้เลยครับ

http://www.numthang.org/topic/3710/1/   rockonyou      29 ธ.ค. 53   เวลา 4:54:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 14  
 
ขอบคุณครับ....

   gula101      29 ธ.ค. 53   เวลา 5:24:00    IP = 125.26.226.117
 


  คำตอบที่ 15  
 
เกิดมาเพื่อทำความดีไงครับ ตอนนี้ทำแล้วอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ทำแล้วครับ

   พัชรินทร์  29 ธ.ค. 53   เวลา 5:37:00    IP = 183.89.240.125
 


  คำตอบที่ 16  
 
ขอบคุณครับ


   shedevill      29 ธ.ค. 53   เวลา 8:06:00    IP = 115.87.37.30
 


  คำตอบที่ 17  
 
ขอบคุณมากๆครับ

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับ

   Impossible Is Nothing      29 ธ.ค. 53   เวลา 9:16:00    IP = 116.68.159.61
 


  คำตอบที่ 18  
 
ครับ สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยครับคุณ Impossible Is Nothing เเละทุกคน มีความสุขมากๆ รํ่ารวยๆ รุ่งเรืองนกันทุกคนครับ

   rockonyou      29 ธ.ค. 53   เวลา 9:39:00    IP = 24.90.219.121
 


  คำตอบที่ 19  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Juner      29 ธ.ค. 53   เวลา 19:58:00    IP = 223.205.34.94
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 20  
 
เกิด มา ใช้ เวร ใช้ กรร ม

   Fa12mUz420      30 ธ.ค. 53   เวลา 0:12:00    IP = 118.172.138.119
 


  คำตอบที่ 21  
 
คิดกลับกันว่า ทำไมเราต้องมาเกิด วนเวียนอยู่อย่างนี้นะ

   guitar645      30 ธ.ค. 53   เวลา 3:27:00    IP = 124.120.196.45
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket