Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) & ไม่เรียน ไม่รู้...(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) & อีกวิธีเอารถหนีน้ำ  
 
สวัสดีครับทุกท่าน


rockonyou      21 ต.ค. 54   เวลา 2:36:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 72.229.112.145
 


  คำตอบที่ 1  
 
ผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

สาเหตุที่แท้จริงอยู่ที่การปรุงของใจ

มิใช่อยู่ที่อะไรอื่น จะโลภก็เพราะใจปรุงให้โลภ จะโกรธก็เพราะใจปรุงให้โกรธ จะหลงก็เพราะใจปรุงให้หลง หรือจะสุขก็เพราะใจปรุงให้สุข จะทุกข์ก็เพราะใจปรุงให้ทุกข์

ดังนั้น สิ่งที่ควรระมัดระวังที่สุด คือ การปรุงของใจตนเองนี้แหละมิใช่การกระทำของคนอื่น คนอื่นจะทำอะไรอย่างไร ถ้าเราระวังการปรุงของใจของเราเองให้ถูกต้องแล้ว ความทุกข์ของเราจะไม่เกิด เพราะการกระทำของเขาเลย…

เมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้ คือตรงผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์
พิจารณาจนเห็นจริงว่า ผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์จริงๆ ซึ่งจะต้องเห็น
แม้จะเห็นเพียงครู่ยามแล้วลืมก็จะต้องเห็น
เพราะตนเองเป็นทุกข์อยู่เพราะความโกรธจริงๆ

เมื่อเห็นแล้วว่าผู้โกรธเท่านั้นที่เป็นทุกข์ ให้พิจารณาย้อนไปอีกว่าความโกรธเกิดเพราะความปรุงเช่นใด ก็จะเห็นว่าตนได้คิดปรุงไปเช่นใด เมื่อจะแก้ไม่ให้เกิดความโกรธ ก็จะ ต้องไม่คิดปรุงเช่นนั้น จะต้องเปลี่ยนวิธีปรุงคิดเสียใหม่

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ความปรุงของใจเป็นสิ่งสำคัญ ทำความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปรุงของใจเสียก่อน ให้เห็นแน่ชัดเสียก่อนว่า ความโกรธหรือความไม่โกรธ ไม่ได้เกิดจากเสียงภายนอกมากระทบหู แต่ความโกรธหรือไม่โกรธ ชอบหรือไม่ชอบ เกิดจากความคิดปรุงแท้ๆ ความปรุงคิดของใจเรานี้แหละ ที่ทำให้เกิดความชอบไม่ชอบ ความโกรธหรือไม่โกรธ เมื่อความชอบหรือไม่ชอบ ความโกรธหรือไม่โกรธ

เกิดขึ้นเพราะความปรุงคิด จึงมิได้เกิดเพราะบุคคลภายนอก แต่เกิดจากตัวเองเท่านั้น ตัวเองนี้แหละเป็นเหตุให้ชอบหรือไม่ชอบ โกรธหรือไม่โกรธ เวลาเกิดความไม่ชอบหรือความโกรธ จึงควรมีสติรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ทำให้เกิด

ไม่มีผู้อื่นมาทำ เมื่อใจไม่ส่งออกไปโทษผู้อื่นว่าเป็นเหตุ ใจรับความจริงว่าตนเองเป็นเหตุ ความโกรธก็จะลดน้อยถึงหยุดลงได้ สำคัญต้องมีสติรู้ว่า ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดเพราะความปรุงในจิตใจของเราเอง มิได้เกิดเพราะบุคคลหรือวัตถุภายนอก

นี่พูดถึงเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้ว ให้ดับด้วยการมีสติรู้ความจริงว่าตนเป็นผู้ทำ แต่ถ้าพูดถึงการป้องกันมิให้ความโกรธเกิด จะต้องฝึกให้สติเกิดเร็วขึ้นอีก และดังกล่าวแล้วในตอนต้นๆ จะต้องฝึกให้เกิดเหตุผลและปัญญา รวมทั้งเมตตากรุณาด้วย การฝึกในเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องทำเมื่อความโกรธยังไม่เกิดขึ้นในจิตใจ หรือเมื่อเกิดแล้วแต่ดับแล้ว

: ฝึกใจไม่ให้โกรธ
: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

.....................................................
ทุกข์ใดดับได้ด้วยปัญญา ทุกข์นั้นจะไม่เกิดอีก

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22362

   rockonyou      21 ต.ค. 54   เวลา 2:38:00    IP = 72.229.112.145
 


  คำตอบที่ 2  
 
ไม่เรียน ไม่รู้...(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22047

   rockonyou      21 ต.ค. 54   เวลา 2:40:00    IP = 72.229.112.145
 


  คำตอบที่ 3  
 
การเจริญสติต้องทำโดยต่อเนื่องทุกเวลา...(หลวงพ่อจรัญฯ)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21891

   rockonyou      21 ต.ค. 54   เวลา 2:42:00    IP = 72.229.112.145
 


  คำตอบที่ 4  
 
พุทธภาษิต (1)...

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=22239   rockonyou      21 ต.ค. 54   เวลา 2:44:00    IP = 72.229.112.145
 


  คำตอบที่ 5  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-15.html

   rockonyou      21 ต.ค. 54   เวลา 2:45:00    IP = 72.229.112.145
 


  คำตอบที่ 6  
 
DonationatBhudhadhasa

ปล. ขอให้ทุกคนปลอดภัย ขอเป็นกําลังใจให้ครับ อนุโมทนาครับ

   rockonyou      21 ต.ค. 54   เวลา 2:54:00    IP = 72.229.112.145
 


  คำตอบที่ 7  
 
-จง-

อ่าน... แล้วใช้วิจารณญาณ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต

จงอบรมสั่งสอนลูกหลาน อย่างเป็นเหตุเป็นผล อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจลงโทษ จงอธิบาย ให้พวกเขาเข้าใจ และเปลี่ยนการตีเป็นการทำโทษ โดยให้ทำกิจกรรม เช่น ปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะ

http://www.baanjomyut.com/10000sword/jong/index.html
   rockonyou      21 ต.ค. 54   เวลา 2:55:00    IP = 72.229.112.145
 


  คำตอบที่ 8  
 
ที่มา : http://talk.mthai.com/topic/320657

   rockonyou      21 ต.ค. 54   เวลา 3:02:00    IP = 72.229.112.145
 


  คำตอบที่ 9  
 
ปล. เอ ลืม post ไปได้ไงหว่า ขออภัยครับ อันนี้

อีกวิธีเอารถหนีน้ำ ครับ

http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=638245

- ใช้งานได้จริง !! หากใครกังวลเรื่องรถจมน้ำ หรือย้ายไม่ทัน นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่อยุธยา รถคันนี้รอดเพราะโฟมแท่งที่ยัดใส่ไต้ท้องรถกะบะวีโก้ สามารถทำให้รถรอดจากการจมน้ำใด้ เดินลากกันมาสองสามคน แถมมีระดับน้ำสูงระดับคอ และมีมอเตอร์ไซค์อีกคันอยู่กะบะหลัง พร้อมผู้หญิงอีกหนึ่งคน !!
ลองดูครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะรักษารถของเราได้ครับ

- ถ้าผมจำไม่ผิด โฟมกว้างเมตรนิดๆ ยาวสองเมตรนิดๆ กับความหนา1ฟุต สามารถ
บรรทุกน้ำหนักได้เป็นตันๆครับ สถานการณ์แบบนี้ต้องพลิกแพงครับ
อะไรๆมีรอบตัว เอามาประยุกค์ใช้ หนักเหลือเกินครับ ช่วยตัวเองให้มาก
บ้านผมก้อกำลังเอ่อเลยน้ำ เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านครับ

http://talk.mthai.com/topic/320657

   rockonyou      21 ต.ค. 54   เวลา 3:05:00    IP = 72.229.112.145
 


  คำตอบที่ 10  
 
ขอบคุณครับ ...

   gula101      21 ต.ค. 54   เวลา 6:42:00    IP = 125.26.229.23
 


  คำตอบที่ 11  
 
ขอบคุณคร้าบ

   Nattius      21 ต.ค. 54   เวลา 8:32:00    IP = 125.25.18.237
 


  คำตอบที่ 12  
 
++++++

   พายุลูกเห็บ      21 ต.ค. 54   เวลา 11:23:00    IP = 124.122.230.31
 


  คำตอบที่ 13  
 
อนุโมทนาครับอาจารย์ gula คุณNattius และคุณพายุลูกเห็บ ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      9 เม.ย. 63   เวลา 9:18:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket