Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  อิทธิบาท 4 คือ ธรรมแห่งความสำเร็จ & แท็กซี่คนดี! หอบทอง 13 ล้านส่งคืน-เสี่ยเจ้าของมอบทอง 8 บาท เป็นสินน้ำใจ  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      17 มี.ค. 55   เวลา 2:21:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 1  
 
อิทธิบาท 4 คือ ธรรมแห่งความสำเร็จ

อิทธิบาท 4

คำว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้องทำตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจำแนกไว้เป็น ๔ คือ

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น

ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน

ฉันทะ คือความพอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ ข้อนี้เป็นกำลังใจอันแรกที่ทำให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อ

วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะทำที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจนประสบความสำเร็จ คำนี้มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง

จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว ทำสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัดอยู่ในใจเสมอ คำนี้รวมความหมายของคำว่า สมาธิอยู่ด้วยอย่างเต็มที่

วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้ลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไปตลอดเวลา คำนี้รวมความหมายของคำว่า ปัญญาไว้อย่างเต็มที่

ที่มา : http://www.learntripitaka.com/scruple/Itibaht4.html

http://board.palungjit.com/f8/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-4-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88-173200.html

   rockonyou      17 มี.ค. 55   เวลา 2:27:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 2  
 
คำถาม-ตอบแนวทางการปฏิบัติธรรม โดยหลวงพ่อชา สุภัทโท

๓. เรื่องการขบฉันล่ะครับ ผมควรจะฉันอาหาร มากน้อยเพียงใด

การขบฉันก็เหมือนกับการหลับนอน ท่านต้องรู้จักตัวของท่านเอง อาหารต้องบริโภคให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกาย จงมองอาหารเหมือนยารักษาโรค ท่านฉันมากไปจนง่วงนอนหลังฉันอาหารหรือเปล่า และท่านอ้วนขึ้นทุกวันหรือเปล่า จงหยุดแล้วสำรวจกายและจิตของท่านเอง ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร จงทดลองฉันอาหารตามปริมาณมากน้อยต่างๆ หาปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายของท่านใส่อาหารที่จะฉันทั้งหมดลงในบาตรตามแบบธุดงควัตร แล้วท่านจะกะปริมาณอาหารที่จะฉันได้ง่าย เฝ้าดูตัวท่านเอง
อย่างถี่ถ้วน ขณะที่ฉันจงรู้จักตัวเอง สาระสำคัญของการฝึกปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้ ไม่มีอะไรพิเศษ ที่ต้องทำไปมากกว่านี้ จงเฝ้าดูเท่านั้น สำรวจตัวท่านเอง เฝ้าดูจิต แล้วท่านจึงจะรู้ว่า อะไรคือสภาวะที่พอเหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติของท่าน

๔. จิตของชาวเอเซียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่ครับ

โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกัน ดูจากภายนอกขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใช้อาจดูต่างกัน แต่จิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนกันหมด ไม่ว่าชาติใด ภาษาใด ความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกัน ทั้งในจิตของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตก ความทุกข์และความดับแห่งทุกข์ก็เหมือนกันในทุกๆคน

ปล. อ่านข้อที่เหลือได้ในวันถัดๆไปครับ อนุโมทนาครับ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31710

   rockonyou      17 มี.ค. 55   เวลา 2:28:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 3  
 
20 อย่างที่สุดของชีวิตคนเรา

9. ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเรา คือ การไปทำร้ายผู้อื่น

ทำลายชีวิตของผู้อื่น ทำลายชื่อเสียง ขโมย หรือล่วงละเมิดทางเพศหรือทำสิ่งไม่ดีต่างๆนานา

10. สิ่งที่ลำบากใจที่สุดในชีวิตของคนเรา คือ ถูกผิด

มีคนพูดว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องมีถูกผิด ถูกหรือผิดสร้างความลำบากใจให้เราได้ไม่มากก็น้อย ความถูกผิดมีได้ทุกที่หากเราไม่ไปฟังเรื่องราวของผู้อื่น ก็ย่อมจะไม่เกิดอะไรขึ้น เพียงแต่เราไม่ไปฟังเรื่องราวของผู้อื่น ไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดของผู้อื่นก็ไม่ต้องนำความลำบากใจให้กับตนเอง จึงเป็นความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนเรา

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31466


   rockonyou      17 มี.ค. 55   เวลา 2:33:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 4  
 
"๑๐๐ ธรรม "

๒๙. สักวันหนึ่ง เราคงจะไม่มีอะไรสักอย่างเลย ถึงวันนั้น เราทำใจได้ไหม ?

๓๐. การเกิดขึ้น เพื่อเริ่มต้นไปสู่ความดับลง ท่านจะยึดถือ หรือไม่ยึด นั้นมันเป็นเรื่องของท่าน

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30959&sid=39d72722b82fa256d8fd2f33d859fd9a


   rockonyou      17 มี.ค. 55   เวลา 2:34:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 5  
 
พุทธศาสนสุภาษิต

คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง.

หมวดความตาย

------------------------------ คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง.

1) กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป ผู้เห็นภัยในมรณะนั้น พึงทำบุญอันนำสุขมาให้.

2) ภัยของสัตว์ผู้เกิดมาแล้ว ย่อมมีเพราะต้องตายแน่นอน เหมือนภัยของผลไม้สุกย่อมมีเพราะต้องหล่นในเวลาเช้าฉะนั้น.

3) ชนเหล่าใด กำหนดรู้รูปธาตุ ไม่ตั้งอยู่ในอรูปธาตุ ย่อมหลุดพ้นไปได้ในนิโรธธาตุ ชนเหล่านั้น ชื่อว่าเป็นผู้ละมัจจุราชได้.

http://www.baanjomyut.com/10000sword/buddhist_proverb/section12.html

   rockonyou      17 มี.ค. 55   เวลา 2:36:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 6  
 
ธรรมะของพระครูญาณวิศิษฐ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

• ให้ลมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เอาให้เป็นหนึ่งอย่าให้มีสองฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28983


   rockonyou      17 มี.ค. 55   เวลา 2:41:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 7  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-32.html


   rockonyou      17 มี.ค. 55   เวลา 2:47:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 8  
 
ธรรมสวัสดี 12 ต.ค. 54

   rockonyou      17 มี.ค. 55   เวลา 2:48:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 9  
 
แท็กซี่คนดี! หอบทอง 13 ล้านส่งคืน-เสี่ยเจ้าของมอบทอง 8 บาท เป็นสินน้ำใจ

วันนี้ (16 มี.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันราษฎร์ หรือ “สวพ.91” ถนนพหลโยธิน นายศักดิ์ศรี เกษศรีแก้ว อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ 5 ต.ศรีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คนขับรถแท็กซี่โตโยต้า อัลติส สีชมพู หมายเลขทะเบียน ทศ 8421 กรุงเทพมหานคร ได้นำทองคำรูปพรรณน้ำหนัก 540 บาท มูลค่า 13 ล้านบาท มาส่งคืนให้กับเจ้าของ คือ นายเอกรัตน์ กนกวรรณกรณ์ เจ้าของร้านค้าทองเยาวราช ภายในห้างบิ๊กซี จ.อุบลราชธานี ที่ลืมกระเป๋าใส่ทองคำรูปพรรณน้ำหนัก 540 บาท มูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท ไว้ในรถแท็กซี่คันดังกล่าว หลังจากนำทองรูปพรรณมาเปลี่ยนลวดลายที่เยาวราช กรุงเทพฯ ก่อนเรียกแท็กซี่จากแยกเอสเอบี ถนนวรจักร กรุงเทพฯ ให้มาส่งในตลาดสี่มุมเมือง ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี แล้วลืมกระเป๋าใส่ทองรูปพรรณจำนวนดังกล่าวไว้ในรถแท็กซี่ จึงเข้าแจ้งความไว้กับตำรวจ สภ.คูคต จากนั้น นายเอกรัตน์ ประกาศให้รางวัลสินน้ำใจ 5 แสนบาท หากแท็กซี่นำทองคำมาคืน

   rockonyou      17 มี.ค. 55   เวลา 2:53:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 10  
 
นายศักดิ์ศรี โชเฟอร์แท็กซี่ กล่าวว่า หลังจาก นายเอกรัตน์ ลงจากรถแท็กซี่ย่านตลาดสี่มุมเมือง จึงตรวจสอบบริเวณที่นั่งด้านหลัง พบกระเป๋าใส่ของวางอยู่ จึงเปิดออกดูพบสร้อยคอทองคำเป็นจำนวนมาก และพยายามขับรถวนหาเจ้าของเพื่อนำส่งคืน แต่ขับวนอยู่สักพักไม่พบเจ้าของ ซึ่งไม่ทราบว่าจะนำไปคืนให้ที่ไหน ระหว่างนั้นได้เล่าให้ นายมนูญ เนตรลอย เพื่อนคนขับแท็กซี่ และเป็นสมาชิก สวพ.91 ฟังเพื่อให้โทรศัพท์ติดต่อ สวพ.91 ว่า พบกระเป๋าใส่ทองวางอยู่หลังรถ และต้องการนำส่งคืนเจ้าของ จนกระทั่ง ส.อ.ศักดิ์พงษ์ บุญยวุฒิ ทหารสังกัด ร.1 พัน 4 รอ. ซึ่งเป็นหลานชาย เห็นภาพข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่าเจ้าของคือนายเอกรัตน์ จึงประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำทองคำมาส่งคืนเจ้าของ
ผู้สื่อข่าวถามว่า ทำไมจึงไม่รีบแจ้งตำรวจเมื่อมีผู้โดยสารลืมทองคำไว้มากขนาดนี้ นายศักดิ์ศรี กล่าวว่า ที่ไม่แจ้งตำรวจ เพราะทองคำอยู่กับตนไม่หายแน่นอน และต้องการคืนเจ้าของด้วยตัวเอง โดยไม่คิดเอาทองคำเหล่านี้มาเป็นของตัวเอง เพราะหลังจากเปิดกระเป๋าดูแล้วพบว่าเป็นกล่องใส่ทองคำ 10 กล่อง ซึ่งเมื่อเปิดดูแค่ 3 กล่อง ก็รู้ว่าเป็นทองคำจึงไม่เปิดดูอีก และช่วง 2 วันที่ผ่านมา พยายามขับรถวนหาเจ้าของทองในบริเวณตลาดสี่มุมเมือง อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า ตนไม่ได้ต้องการทองคำเหล่านี้ โดยที่ผ่านมา เคยมีผู้โดยสารลืมทรัพย์สินในรถแท็กซี่ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ และกระเป๋า แต่ก็ส่งคืนเจ้าของทั้งหมด

ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น.นายเอกรัตน์ เสี่ยเจ้าของทองคำ ได้เดินทางมารับทองรูปพรรณคืนทั้งหมด โดยเปิดแกะกล่องที่ปิดด้วยกระดาษกาว ซึ่งบรรจุทองคำไว้จำนวน 10 กล่องดู ก็พบว่า ทองคำทั้งหมดอยู่ครบ ไม่ได้สูญหาย ทั้งนี้ นายเอกรัตน์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้ทองคำคืน ซึ่งอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถติดตามทองคืนมา และอยากขอบคุณนายศักดิ์ศรี แท็กซี่พลเมืองดี ที่มีน้ำใจเก็บกระเป๋ามาคืนให้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการรับมอบทองคืนแล้ว นายเอกรัตน์ ได้มอบสร้อยคอทองคำจำนวน 2 เส้น หนัก 5 บาท และ 3 บาท มูลค่า 2 แสนบาท ให้เป็นสินน้ำใจ และจะมอบเงินสด 5 แสนบาทให้ภายหลัง ตามที่ตั้งรางวัลไว้

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ปล. ขออนุโมทนากับ พี่ศักดิ์ศรี เกษศรีแก้ว ด้วยครับ ทําดีย่อมได้ดีครับ

http://news.tlcthai.com/news/21128.html


   rockonyou      17 มี.ค. 55   เวลา 2:59:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 11  
 
คนแบบนี้ หายาก แต่ไม่ใช่ไม่มีเอาซะเลย...

สวัสดี ท่าน ร๊อคออนยูด้วยครับ...

   TONSOLO      17 มี.ค. 55   เวลา 3:56:00    IP = 125.26.45.16
 


  คำตอบที่ 12  
 
ขอบคุณครับ....

   gula101      17 มี.ค. 55   เวลา 5:40:00    IP = 125.26.228.241
 


  คำตอบที่ 13  
 
ธรรมะ สวัสดี ครับ...

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      17 มี.ค. 55   เวลา 7:13:00    IP = 171.5.11.186
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
อนุโมทนาครับทุกคน ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      14 มิ.ย. 63   เวลา 9:10:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket