Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  สังคหวัตถุ 4  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      22 มี.ค. 55   เวลา 3:16:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 1  
 
สังคหวัตถุ 4

สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่
1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคำนึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะนำติดตัวเอาไปได้

2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

เว้นจากการพูดเท็จ
เว้นจากการพูดส่อเสียด
เว้นจากการพูดคำหยาบ
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย

http://www.learntripitaka.com/scruple/sank4.html

   rockonyou      22 มี.ค. 55   เวลา 3:17:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 2  
 
คำถาม-ตอบแนวทางการปฏิบัติธรรม โดยหลวงพ่อชา สุภัทโท

๒๗. ผมเจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึก ผมควรทำอย่างไร ต่อไปครับ

นี่ก็ดีแล้ว ทำจิตให้สงบและเป็นสมาธิ และใช้สมาธินี้พิจารณาจิตและกาย ถ้าจิตเกิดไม่สงบก็จงเฝ้าดูด้วย แล้วท่านจะรู้ถึงความสงบที่แท้จริง เพราะอะไร เพราะท่านจะได้เห็นความไม่เที่ยง แม้ความสงบเองก็ดูให้เห็นไม่เที่ยง ถ้าท่านยึดติดอยู่กับภาวะจิตที่สงบ แล้วท่านจะเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่สงบ ฉะนั้นจงปล่อยวางหมดทุกสิ่งแม้แต่ความสงบ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31710

   rockonyou      22 มี.ค. 55   เวลา 3:26:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 3  
 
20 อย่างที่สุดของชีวิตคนเรา

19. ความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเรา คือ ความปลอดภัย

ทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศ เป็นสิ่งที่คนปรารถนาอยากมีมากที่สุดแต่ว่าเมื่อได้ทรัพย์สินและชื่อเสียงแล้ว ก็ขาดความปลอดภัยชีวิตอย่างนี้ย่อมไม่มีความหมาย ดังที่กล่าวว่าความปลอดภัย สงบสุขคือวาสนา

20 . สิ่งที่ควรจะสร้างให้มีมากที่สุด คือ เพื่อประโยชน์สุขของมวลชน

ประโยชน์สุขของมวลชนได้จาก เมตตาจิต ความมีน้ำใจที่ดีงามเช่นพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับทุกคน ทำในสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับทุกคนจะสร้างถนนหรือสร้างสะพาน ขอเพียงให้เป็นประโยชน์กับทุกคนตัวเองก็ยินดีที่จะเสียสละแรงงานและแรงใจที่จะไปช่วย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31466

   rockonyou      22 มี.ค. 55   เวลา 3:28:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 4  
 
"๑๐๐ ธรรม "

๓๙. ท่านแน่ใจหรือว่าท่านเป็นพระเอกหรือนางเอกตลอดนิรันดรกาล

๔๐. ใช่แน่นอน ! ท่านเป็นตัวเอกในเรื่องของท่าน แต่ท่านอาจจะเป็นตัวสำรองในเรื่องของผู้อื่น

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=30959&sid=39d72722b82fa256d8fd2f33d859fd9a


   rockonyou      22 มี.ค. 55   เวลา 3:29:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 5  
 
พุทธศาสนสุภาษิต

คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง.

หมวดความเพียร

------------------------------ คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง.

3) อริยมรรคย่อมบริสุทธิ์ เพราะขับไล่ความหลับ ความเกียรคร้าน ความบิดขี้เกียจ ความไม่ยินดี และความเมาอาหารนั้นได้ด้วยความเพียร.

4) ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี แต่ผู้ปรารภความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าผู้นั้น.

5) ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่งคงดีแล้ว ปรารภความเพียร ตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก.

http://www.baanjomyut.com/10000sword/buddhist_proverb/section14.html

   rockonyou      22 มี.ค. 55   เวลา 3:34:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 6  
 
ธรรมะของพระครูญาณวิศิษฐ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)

• จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก มันก็อยู่ที่ตัวเราฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=28983

   rockonyou      22 มี.ค. 55   เวลา 3:42:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 7  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-32.html


   rockonyou      22 มี.ค. 55   เวลา 3:43:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 8  
 
ธรรมสวัสดี 19 ต.ค. 54

   rockonyou      22 มี.ค. 55   เวลา 3:44:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 9  
 
เรื่อง : ในเวิ้งแห่งจิตวิญญาณ (ในเครือข่าย )

เวิ้งนั้น เธอ-ฉัน ปั้นตัวตน
สร้างสรรค์หรือสับสน
โยนจินตภาพภายในสู่คุ้นเคย

ว่ารัก-ผูกพันกระนั้นคำเอ่ย
พร่ำใจได้เผย
สร้างค่าภาระพันธะใจ

เธอไม่ถ่อง-ฉันไม่แท้-แน่ใช่!
กาลแปร-เป็นไป-
กี่บทบาทวาดไว้ในทาง-

ความจริงเรายังอ้างว้าง
ต่างเขียนเส้นทาง-
สามัญสำนึกแห่งตน

ปั้นเงาว่ารักพลั่ก ล้น
แท้เราต่างคน
โยนเปลือกอันต่างต่อกัน

ใช่อยู่รู้อย่างทางฝัน
เธอรู้ล้วนทางตัน
ความจริงปิดกั้นรูปเงา

ภาษิต “รู้หน้าไม่รู้ใจ” ได้เล่า
ขณะผองเรา
แบกไว้ “รู้ใจไม่รู้หน้า”

เช่นนั้นแล้วภาวะเรา -ดาริกา
จักค้นหาค่า
จนกว่าผุกร่อนชอนไช..ฯ
แด่..ดวงดาว วาระแห่งความรักลดค่า สิงหาคม ๒๕๔๘

โดย : รังไม้

http://www.baanjomyut.com/100bhuppa/older_literature/01/02.html   rockonyou      22 มี.ค. 55   เวลา 3:50:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 10  
 
ขอบคุณครับ ....

   gula101      22 มี.ค. 55   เวลา 6:33:00    IP = 125.26.228.229
 


  คำตอบที่ 11  
 
ธรรมะ สวัสดี ครับ....

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      22 มี.ค. 55   เวลา 6:52:00    IP = 223.207.196.129
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 12  
 

สวัสดี วันพระ ครับ พี่ๆ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      22 มี.ค. 55   เวลา 9:34:00    IP = 223.207.47.67
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
ขอบคุณครับบบ

   สมาชิกแบบพิเศษ      n-u-t  22 มี.ค. 55   เวลา 10:03:00    IP = 115.87.246.51
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
เข้ามาลงชื่อ....................ฟังธรรมะ


แปลกดี พอ เริ่มมีอายุแล้วกลายเป็นชอบอ่านและฟัง ธรรมะ โดยปริยาย

   wonderman  22 มี.ค. 55   เวลา 10:31:00    IP = 58.9.4.122
 


  คำตอบที่ 15  
 
สวัสดีครับท่าน อิ อิ อิ วันนี้วันพระ

   peck ferder      22 มี.ค. 55   เวลา 12:36:00    IP = 125.24.188.133
 


  คำตอบที่ 16  
 
อนุโมทนาบุญ ในการสร้างธรรมทานครับ

   Music Acumen      22 มี.ค. 55   เวลา 18:41:00    IP = 58.8.34.205
 


  คำตอบที่ 17  
 
++++

   พายุลูกเห็บ      22 มี.ค. 55   เวลา 19:55:00    IP = 124.121.108.202
 
 

สลักชื่อบน NaekPlate ได้ตามใจคุณ

Yamaha
ตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket