Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ดีแต่พูด & vdo ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ : ราชประชานุเคราะห์  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      27 พ.ค. 55   เวลา 2:22:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 1  
 
ดีแต่พูด

ผู้ใดปรารถนาจะทำการงานที่ทำก่อนในภายหลัง ผู้นั้นย่อมพลาดจาก
ฐานะอันนำมาซึ่งความสุข และย่อมเดือดร้อนในภายหลัง พึงทำอย่างใด
พึงพูดอย่างนั้น ไม่พึงทำอย่างใด ไม่พึงพูดอย่างนั้น บัณฑิตทั้งหลาย
ย่อมกำหนดรู้ว่า บุคคลผู้ไม่ทำ มีแต่พูดนั้นมีมาก นิพพานที่พระสัมมา-
สัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว เป็นสุขดีหนอ ไม่มีความโศก ปราศจาก
กิเลสธุลี ปลอดโปร่ง เป็นที่ดับทุกข์
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๖ ข้อที่ [๓๐๙]

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34209&sid=53f34e55c10f6ca2596df7b9ec770310

   rockonyou      27 พ.ค. 55   เวลา 2:24:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 2  
 
คติธรรมคำสอน คัดจากหนังสือ ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ

* ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม คือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลาย ที่โลกเขาปรารถนากันเพราะคนเราจะอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัย ต่ออันตรายทั้งภายนอกภายใน เครื่องป้องกันตัวคือหลักธรรมมีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญ จะเป็นเครื่องมั่นคงไม่สะทกสะท้านมีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบท
จะคิด-พูด-ทำอะไรไม่มีการยกเว้น มีสติปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วยทั้งภายในและภายนอก มีความเข้มแข็งอดทน มีความเพียรที่จะประกอบคุณงามความดี คนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุ่นวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจ และเกียจคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัย

http://board.palungjit.com/f63/%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0-12877.html

   rockonyou      27 พ.ค. 55   เวลา 2:30:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 3  
 
การ์ดคำสอนหลวงตาพระมหาบัว

http://board.palungjit.com/f63/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-338749.html

   rockonyou      27 พ.ค. 55   เวลา 2:32:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 4  
 
คติธรรมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

http://board.palungjit.com/f4/%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D-275111.html


   rockonyou      27 พ.ค. 55   เวลา 2:34:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 5  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-38.html


   rockonyou      27 พ.ค. 55   เวลา 2:42:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 6  
 
บันทึกธรรม โดยพระราชนิโรธรังสี คัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์(เทส เทสรังสี)

(๕๙) สัปปายะทั้งสี่ ( อ่านความหมายของ สัปปายะ 4 ได้ที่ข้างล่างครับ อนุโมทนาครับ ) ใครจะมีความรู้สึกโดยวิธีทางใดหรือไม่ก็ตามแต่มันเป็นปัจจัยเบื้องต้นของการ ปฏิบัติธรรมอยู่ตามเคย ผู้ที่ยังมิได้ประสบการณ์หรือสังเกตเรื่องเหล่านี้ให้ชัดด้วยปัญญาของตนเอง แล้วอาจดูถูกผู้แสวงหาที่สัปปายะว่ายังมีอุปาทานอยู่ก็ได้ ถึงกับอ้างเอาอกาลิโกธัมมะ ( อ่านความหมาของ อกาลิโก ได้ที่ข้างล่างครับ อนุโมทนาครับ ) ขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อีกด้วยก็มี จริงอยู่ปฏิบัติธรรมก็ต้องมีอุปาทาน แต่ข้อความของธรรมสองประเภทนั้น มันมีความหมายผิดกันมากทีเดียว

ผู้มีความเห็นเช่นนั้น ตอนท้ายมักปฏิวัติตนเอง ผู้เป็นสุปฏิบัติ อุชุปฏิบัติแล้ว ( อ่านความหมายของ สุ เเละ อุชุ ได้ที่ข้างล่างครับ ผมไม่เเน่ใจว่า จะใช่ความหมายนี้รึเปล่า เเต่คิดว่าน่าจะใช่ ถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ) ย่อมเชื่อคำสอนของพระพุทธองค์ตามความเป็นจริง เพราะทั้งปริยัติแลปฏิบัติย่อมแสดงถึงของจริงทั้งนั้น ความเข้าใจในทางปฏิบัติเสียอีกซ้ำมักไม่จริง เพราะผู้ปฏิบัติยังโกหกตนเองอยู่โดยมาก


* สัปปายะ 4 *

อาวาสสัปปายะ = ที่อยู่เหมาะสม, มีครูบาอาจารย์, อาหารหาง่าย, บรรยากาศดี เป็นต้น
บุคคลสัปปายะ = มีบุคคลแวดล้อมที่เหมาะสม
อาหารสัปปายะ = บริโภคอาหารที่พอเหมาะ
ธัมมสัปปายะ = มีข้อปฏิบัติที่เหมาะแก่จริต

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=488038

* อกาลิโก *
คำแปล

ว. ไม่ประกอบด้วยกาล, (ศน.) ธรรมะไม่ขึ้นอยู่ กับเวลา ไม่ขึ้นอยู่กับสมัย คือใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย เพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขึ้นอยู่กับเวลา สิ่งใดขึ้นอยู่กับเวลาสิ่งนั้นจึงมีการทันสมัยและล้าสมัย.

ที่มา : http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?qID=&wi=&hnl=&ob=&asc=&q=%CD%A1%D2%C5%D4%E2%A1&select=1


* สุ *
คำแปล

1.(มค. สุ) ว. ดีงาม, ง่าย, เป็นอุปสรรคในภาษาบาลีและสันสกฤต สำหรับต่อข้างหน้าคำ, บางที แผลงเป็น สุว หรือ เสาว เช่น สุคันธ เป็น สุวคนธ์ เสาวคนธ์. 2.ก. ซัก, ฟอก, ย้อม. ว. ฉุ, ฟุ, ฟ่าม, ไม่แน่น, เสีย, สุกเกินไป, บูด.

ที่มา : http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?qID=&wi=&hnl=&ob=&asc=&q=%CA%D8&select=1


* อุชุ *
ความหมาย

ว. ตรง, ซื่อตรง. (ป.; ส. ฤชุ).


* อุชุ *
คำแปล

(มค. อุชุ; สก. ฤชุ) ว. ตรง, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา; งาม, อรชร.

ที่มา : http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?qID=&wi=&hnl=&ob=&asc=&q=%CD%D8%AA%D8&select=1

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=32452&sid=2fc01267174e4a1df317d8e0a7f84702
   rockonyou      27 พ.ค. 55   เวลา 2:58:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 7  
 
มงคลชีวิตประสิทธิ์พร (จันทร์ กุสโล)


ถ้าทำใจร้อน

จะร้อนใจภายหลัง


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1749

   rockonyou      27 พ.ค. 55   เวลา 2:59:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 8  
 
vdo ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ : ราชประชานุเคราะห์

@ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน @

   rockonyou      27 พ.ค. 55   เวลา 3:00:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 9  
 
อยากเห็นสังคมไทยดูแลกัน

   rockonyou      27 พ.ค. 55   เวลา 3:20:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 10  
 
d าา

   Jugbie      27 พ.ค. 55   เวลา 5:30:00    IP = 110.49.249.157
 


  คำตอบที่ 11  
 
ขอบคุณครับ ....

   gula101      27 พ.ค. 55   เวลา 5:34:00    IP = 1.4.129.193
 


  คำตอบที่ 12  
 
ธรรมะ สวัสดี ครับ...

อนุโมทนาครับ ท่าน rockonyou .

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      27 พ.ค. 55   เวลา 7:18:00    IP = 223.207.195.218
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

สลักชื่อบน NaekPlate ได้ตามใจคุณ

Yamaha
ตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket