Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  การฝึกสติในชีวิตประจำวัน & โรงแรมรอยัล คลิฟ อาณาจักรแห่งการพักผ่อน ( โรงเเรมนี้สวยดีครับ ลองดูกัน )  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 5:00:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 1  
 
การฝึกสติในชีวิตประจำวัน

ผู้สนใจท่านหนึ่งได้เมล์มาถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางผู้ดำเนินการเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ แก่ท่านอื่น ๆ ด้วย จึงขออนุญาตนำมาลงเอาไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้

คำถาม

หนู ... ชอบในเรื่องการปฏิบัติธรรมมากค่ะ หนูได้เข้าใจมาว่าวิธีการที่จะทำให้จิตใจบริสุทธิ์ และสามารถที่จะดับทุกข์ได้จริงๆ ผู้ฝึกสติให้รู้เท่าทันกับอารมณ์ที่มากระทบ

แล้วขณะที่เราทำงานเราต้องยุ่งกับงาน เราจะมีวิธีการฝึกตรงนี้ได้อย่างไรคะ

ตอบ

การฝึกสติในขณะทำงานนั้น ทำได้โดยคอยสังเกตสภาวะจิตที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นๆ ไปเรื่อย ๆ ตลอดทั้งวัน คือไม่ว่าเราจะกำลังทำอะไรอยู่ ก็คอยสังเกตจิตไปเรื่อยๆ ว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไร เช่น โลภ โกรธ หลง ดีใจ เสียใจ เฉย ๆ ผ่องใส เบิกบาน เป็นกุศล เป็นสมาธิ ฟุ้งซ่าน ฯลฯ

แรก ๆ อาจจะรู้สึกว่ายากสักหน่อย และลืมกำหนดรู้อยู่เรื่อยๆ ก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับ เพราะเป็นเรื่องธรรมดา ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ ฝึกไป พอชินจนเป็นนิสัยแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ เอง จะเห็นรายละเอียดของจิตมากขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตได้ต่อเนื่องมากขึ้น รู้เท่าทันจิตมากขึ้น

และที่สำคัญคือจะเข้าใจธรรมชาติของจิตมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้หวั่นไหวต่อโลกน้อยลง ปล่อยวางได้มากขึ้น ยึดมั่นถือมั่นน้อยลง เพราะเห็นความจริงด้วยปัญญาของตนเองแล้วว่า ไม่ว่าจิต หรือสิ่งใดก็ตาม ล้วนยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลย เพราะไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจ หรือเป็นไปตามที่ใจเราปรารถนาได้อย่างแท้จริงเลย

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็จะประณีต ผ่องใสขึ้นเรื่อย ๆ และมีความสุขมากขึ้นเรื่อย ๆ เองครับ (กรุณาอ่านเรื่องต่าง ๆ ในหมวดบทวิเคราะห์ และหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ)

ปล. กระทู้ การฝึกสติในชีวิตประจำวัน นี้ คือ การวิปัสสนาจิต ที่ทุกคนสามารถนําไปปฎิบัติได้ในชีวิตประจําวันครับ ถ้าเราฝึกวิปัสสนาจิตในทุก ๆ ครั้งที่มีอารมณ์ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ เข้ามากระทบ เราจะรู้เท่าทันตัวเอง เเละจะมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา ยังไงก็ลองนําไปปฎิบัติกันดูนะครับ เเต่จากที่ผมศึกษามา ( ถ้าผิดก็ขออภัยมาก่อน ณ ที่นี้ ) คือ ถ้าเรารักษาศีล เเละทําสมาธิในทุก ๆ วันด้วย ผลของการวิปัสสนาจะเป็นไปได้อย่างถูกต้องเเละมีประสิทธิภาพ ไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ผมไม่รู้จะอธิบายยังไง เอาเป็นว่า ถ้าใครสนใจ ก็ลองค้นหาเรื่องของการวิปัสสนาเพิ่มเติมได้ใน google นะครับ ขอให้โชคดีครับทุกท่าน

ที่มา
http://www.dhammathai.org/treatment/nivorn/nivorn29.php

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=34492&sid=fb6c746db2fcee635c8ae74faac3340c

   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 5:12:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 2  
 
สัมมาปฏิปทา (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

แสดงธรรมโดย พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

สัมมาปฏิปทา
การทำสมาธิจักสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเรา

อารัมภกถา

วันนี้พวกท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาอบรมที่วัดวนโพธิญาณ (เขื่อนสิรินธร) สถานที่ก็สงบระงับเป็นอย่างดี แต่ว่าสถานที่สงบนั้นถ้าเราไม่สงบมันก็ไม่มีความหมาย ทุก ๆแห่งสถานที่มันสงบทั้งนั้นแหละ ที่มันไม่สงบก็เพราะคนเรา แต่คนที่ไม่สงบไปอยู่ที่สงบก็เกิดความสงบได้ สถานที่มันก็อย่างเก่าของมันนั่นแหละ แต่ว่าเราต้องปฏิบัติให้ถึงความสงบนั้น

ฝึกยากลำบากจริงหนอใจมนุษย์

ให้พวกท่านทั้งหลายเข้าใจว่า การปฏิบัตินี้เป็นของยาก ฝึกอะไรอย่างอื่น ๆ ทุกอย่างมันก็ไม่ยาก มันก็สบาย แต่ใจของมนุษย์ทั้งหลายนี้ฝึกได้ยาก ฝึกได้ลำบาก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ฝึกจิต จิตนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อะไรทั้งหมดในรูปธรรมนามธรรมนี้ มันรวมอยู่ที่จิต เช่นว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย เหล่านี้ ส่งไปให้จิตอันเดียวเป็นผู้บริหารการงาน รับรู้รับฟังผิดชอบจากอายตนะทั้งหลายเหล่านั้น ฉะนั้นการอบรมจิตนี้จึงเป็นของสำคัญ ถ้าใครอบรมจิตของตนให้สมบูรณ์แล้ว ปัญหาอะไรทุกอย่างมันก็หมดไป ที่มันมีปัญหาอยู่ก็เพราะจิตของเรานี้เองยังมีความสงสัย ไม่มีความรู้ตามความเป็นจริง จึงเป็นเหตุให้มีปัญหาอยู่
__________________

ปล. อ่านคําสอนถัด ๆ ไปได้ในวันต่อ ๆ ไปครับ อนุโมทนาครับ

http://board.palungjit.com/f63/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%97-63916.html

   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 5:19:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 3  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-39.html


   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 5:22:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 4  
 
"ทุกข์" (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

๘๓. เป็นโรคประสาทเพราะขาดหลักใจ

อย่างขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่า มีความสงบเหมือนกันกับใบไม้ ใบไม้นั้น ถ้าไม่มีลมพัดมันก็นิ่ง สงบระงับอยู่ ถ้ามีลมมาพัดใบมันก็กวัดแกว่งไปตามลม จิตใจนี้ก็เหมือนกัน ถ้าอารมณ์มาถูกมันก็กวัดแกว่งไปตามอารมณ์ ยิ่งมันไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อย ๆไป อารมณ์สุขก็ปล่อยตามไป อารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยตามไป วุ่นวายไปเรื่อย ๆ จนชาวมนุษย์ ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาท เพราะไม่รู้เรื่อง

http://board.palungjit.com/f63/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%97-63586.html


   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 5:25:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 5  
 
มงคลชีวิตประสิทธิ์พร (จันทร์ กุสโล)


ถ้ากลัวเกินไป

จะทำอะไรไม่สำเร็จ


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1749

   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 5:27:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 6  
 
vdo ประเทศไทยโชคดีีที่มีในหลวง 63

@ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน @

   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 5:32:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 7  
 
vdo สาระธรรมเพื่อมวลชน 7

   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 5:44:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 8  
 
vdo สาระธรรมเพื่อมวลชน 8

   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 5:45:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 9  
 
โรงแรมรอยัล คลิฟ อาณาจักรแห่งการพักผ่อน

กลุ่มธุรกิจ โรงแรมรอยัล คลิฟ อาณาจักรแห่งการพักผ่อน ซึ่งได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของธรรมชาติ ริมชายหาดส่วนตัว เมืองพัทยา จ.ชลบุรี บนเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 64 เอเคอร์ แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ความงดงามของท้องทะเลอ่าวไทย

   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 5:48:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 10  
 
กลุ่มธุรกิจ โรงแรม รอยัล คลิฟ ที่พักตากอากาศริมทะเลสุดหรุ ได้รับการออกแบบและตกแต่งใหม่ โดยคงไว้ซึ่งบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์แบบไทย ผสมผสานความทันสมัย สะดวกสบาย อีกทั้งบริการที่เป็นเลิศ ภายในประกอบด้วย 4 โรงแรมหรู 5 ดาว โดยในแต่ละโรงแรมต่างมีเอกลักษณ์ความงดงามเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ผสมผสานความหรูหราของสถานที่และการตกแต่งอย่างมีระดับไว้ได้อย่างลงตัว ให้คุณได้สัมผัสกับอาณาจักรแห่งการพักผ่อนส่วนตัวที่มีมนต์สเน่ห์ อันน่าหลงใหลอย่างแท้จริง

โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล – ความหรูหราเรียบง่ายอย่างมีสไตล์

   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 5:50:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 11  
 
โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล ตั้งอยู่บริเวณใจลางของรีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ และร่มรื่น ได้รับการปรับปรุงต่อเติมครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2553 มีห้องพักให้ท่านเลือกหลากหลายรูปแบบ ราคาตามความเหมะสม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และบริการชั้นเลิศในราคาแบบเป็นกันเอง

ปล. ดูรูปทั้งหมดได้ใน link ครับ

http://travel.mthai.com/hotel-review/19283.html

   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 5:55:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 12  
 
"และที่สำคัญคือจะเข้าใจธรรมชาติของจิตมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้หวั่นไหวต่อโลกน้อยลง ปล่อยวางได้มากขึ้น ยึดมั่นถือมั่นน้อยลง เพราะเห็นความจริงด้วยปัญญาของตนเองแล้วว่า ไม่ว่าจิต หรือสิ่งใดก็ตาม ล้วนยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลย เพราะไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจ หรือเป็นไปตามที่ใจเราปรารถนาได้อย่างแท้จริงเลย"

ขอบคุณมากครับ อนุโมทนาครับ :)

   kenedyjohn      14 มิ.ย. 55   เวลา 6:20:00    IP = 123.242.139.217
 


  คำตอบที่ 13  
 
ขอบคุณครับ ....

   gula101      14 มิ.ย. 55   เวลา 6:37:00    IP = 1.4.131.87
 


  คำตอบที่ 14  
 
ผมอยากชวนให้คุณ kenedyjohn ให้หันมารักษาศีล สวดมนต์ นั่งสมาธิ เเละเเผ่เมตตาในทุก ๆ วันครับ ผมไม่รู้ว่า คุณ kenedyjohn อยู่รึเปล่า ถ้าไม่ได้ปฎิบัติ ยังไงก็ลองหันมาปฎิบัิติดูนะครับ ความสงบจากการสวดมนต์ เเละนั่งสมาธิจะทําให้เกิดปัญญาที่เเท้จริงได้ครับ ผมเห็นว่าคุณ kenedyjohn สนใจในการศึกษาธรรมะ เพราะฉะนั้น ลงมือปฎิบัติด้วยจะดีมาก ๆ เลยครับ อนุโมทนาครับคุณ kenedyjohn

   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 6:41:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 15  
 
ธรรมะ สวัสดี ครับ...

อนุโมทนาครับ ท่าน rockonyou

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      14 มิ.ย. 55   เวลา 7:08:00    IP = 223.207.73.157
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
ขออนุโมทนา ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Jad 50      14 มิ.ย. 55   เวลา 7:15:00    IP = 223.204.195.159
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
ขอบคุณครับ สาธุ อนุโมทนาครับคุณ peter midi จริง ๆ เเล้ว เราสามารถทําบุญได้หลายทางดั่งที่ clip นี้ได้กล่าวไว้ครับ การทําความดีของเราในทุก ๆ วันนั้นล้วนเป็นบุญได้หมด เเต่คงจะไม่มีบุญอะไรที่จะดีไปกว่าการทําสมาธิให้สงบให้ละกิเลส ละัตัวตนได้เเล้วครับ ความสงบจากการทําสมาธินั้นถือเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดเเล้ว ยิ่งถ้าเราฝึกวิปัสสนาด้วย อานิสงส์ของบุญจะยิ่งมากขึ้น ( ผมคิดว่าอย่างนี้นะจากที่ได้ศึกษามา เเต่ถ้าไม่ใช่ ยังไงก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ) จะทําให้เราได้ทั้งบุญที่มีอานิสงส์ที่มาก เเละที่สําคัญที่สุด คือ เราจะมีสติตลอดเวลาที่เราวิปัสสนา ถ้าเรามีสติเเล้ว เราก็จะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตในทุก ๆ วัน เเล้วเราจะมีเเต่ความสงบ ใครสนใจก็เริ่มลงมือปฎิบัติได้เลยนะครับ อนุโมทนาครับ

   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 11:31:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 18  
 
ปล. ขออภัยครับ ที่จริงรูปข้างบนต้องเป็นรูปของคุณ peter midi ครับ อิ ๆ ต้องขอโทษด้วยครับ พอดี post รูปผิดไป เเหะ ๆ อ้อ ข้อดีจากการวิปัสสนาจิตนั้นดีจริง ๆ ครับ คือ ส่วนตัวเเล้ว ผมจะฝึกวิปัสสนาจิตทุกวัน ช่วงเเรก ๆ ก็เหมือนว่า เราต้องบังคับตัวเองให้ดูจิตในยามที่มีอารมณ์เข้ามากระทบ เเต่พอผมทําไป ๆ ในทุก ๆ ครั้งที่มีอารมณ์เข้ามากระทบทุกวัน หลังจากนั้น เวลา่ที่มีอารมณ์เข้ามากระทบ จิตของเราจะมีสติเเล้วดูอารมณ์ที่เข้ามาเองโดยทันทีดั่งที่กระทู้ ' การฝึกสติในชีวิตประจำวัน ' ข้างบนได้กล่าวเอาไว้ครับ ข้อดีของการวิปัสสนาจิตนั้นดีมาก ๆ ครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่าย ๆ นะครับ เช่น เวลาเราโมโห ถ้าเราไม่ดูจิตของเรา คือ ไม่ดู โทสะหนอ ๆ เราก็จะรู้สึกร้อน ๆ เเละถ้าเราไม่มีสติ เราก็จะทําอะไรที่ไม่ดีออกไป เช่น อาจจะด่า่ หรือ ทําอะไรที่ไม่ดีโต้ตอบกลับออกไปกับคนที่ทําให้เราโมโห ตรงกันข้าม ถ้าเราฝึกวิปัสสนาดูจิตของเรา พอเราโมโหปุ๊บ เราจะรู้ตัวเองเเล้ว โทสะหนอ ๆ อ้อ ตอนนี้เราโมโหเเล้วนะ เราก็ดูหนอไป ดูไปซักพัก เราจะรู้สึกได้เลยว่า เดี๋ยวความโมโหมันจะดับไปเอง อันนี้เรื่องจริงครับ เเต่ต้องยอมรับว่า ตอนผมฝึกเเรก ๆ นั้น ผมยอมรับว่า ยากเอาการพอสมควร เพราะด้วยความที่เรายังยึดติดในตัวตน เวลาที่เราโมโห พอเรารู้สึกเริ่มร้อนขึ้นมา เราก็จะคิดอยากจะเอาคืนท่าเดียว เเละถ้าเราไม่ดูจิตเเล้ว พอมันร้อนขึ้นมา เราจะรู้สึกทรมาน ร้อนรนเเละร้อนเร่ามาก ๆ เเต่ในที่สุด มันก็จะดับไปเอง เเต่กว่าจะดับไป เราก็จะร้อนจนเเทบจะทนไม่ไหว ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราฝึกวิปัสสนาจิต เเละยอมรับในความเป็นจริงว่า โทสะหนอ ๆ เออ ตอนนี้เราโมโหอยู่นะ คือ ถ้าทําหมั่นทําในทุก ๆ วันทุก ๆ ครั้งที่มีอารมณ์ดีหรือไม่ดีเข้ามากระทบ ถ้าเราหมั่นดูทุกวันจนเราชิน เราจะสามารถเห็นความจริงว่า สุดท้ายมันก็ดับไป เเละจากประสบการณ์ที่ผมฝึกมาได้พักใหญ่ ๆ เเล้ว คิดว่าน่าจะ 2 - 3 ปีได้ พออารมณ์ดีหรือไม่ดีเข้ามากระทบ ผมดูจิตปุ๊บ เช่น สุขหนอ ทุกข์หนอ โทสะหนอ โมหะหนอ พอเราดูไปเเค่เเป๊บเดียว เราจะสามารถวางลงได้ทันที เเล้วเราก็จะไม่รู้สึกสุข หรือ เศร้า กับอารมณ์ที่มากระทบ คือ หมายถึง ถ้าเรามีความสุขอยู่ เราก็ดูสุขหนอเเล้ววางลง คือ ไม่ไปยึดติดกับความสุข ถ้าเราโมโห เราก็ดูโทสะหนอเเล้ววางลง เราก็จะไม่ยึดกับความโมโหที่เข้ามา ถ้าเราทุกข์อยู่ เราก็จะดูทุกข์หนอเเล้วก็วางลง พอเราปฎิบัติเเบบนี้เเล้ว เเค่เเป๊บเดียวเองครับ เราก็เข้าสู่ความสงบได้ทันที คือ เค้าผ่านมาเดี๋ยวเค้าก็ผ่านไป คือ ถ้าเราปฎิบัติในทุกวัน เราจะเห็นได้ว่า เค้าดับลงไปเร็วมาก ๆ กลับกัน ถ้าเราไม่ฝึกดูจิต กว่าที่เค้าจะไป เราก็คงต้องไปหาอะไรทํา เช่น บางคนก็ไปร้องเพลง เล่นดนตรี หรือไม่ก็โทรหาเพื่อนอะไรยังงี้ครับ ซึ่งถ้าคุณฝึกดูิจิตเอง คุณจะไม่ต้องหลีกหรือไปหาอะไรอย่างอื่นมาทําให้ตัวเองยุ่ง เพื่อที่จะหลีกหนีอารมณ์เหล่านี้ไปเลย ที่ผมพูดมานี่ ไม่ใช่ว่า ทุกวันนี้ผมจะสามารถชนะใจตัวเอง มีสติได้ทุกครั้งนะครับ คือ ผมขอยอมรับว่า ผมก็ยังมีหลุด ๆ อยู่ เพราะเรายังไม่ใช่ระดับพระอรห้นต์ เเต่ผมขอยืนยันว่า ถ้าเพื่อน ๆ ทุกคนใน guitarthai ฝึกการวิปัสสนาจิตกัน เพื่อน ๆ จะเห็นความเปลี่ยนเเปลงครั้งยิ่งใหญ่ในตัวเองได้อย่างเเน่นอน เเละเราจะสามารถอยู่กับทุกข์ได้อย่างไม่ทุกข์อย่างที่เราเคยได้ยินกันมา ผมขอยืนยันครับ ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องลงมือปฎิบัติกันจริง ๆ ครับ เเล้วเราจะเห็นผล เเละเข้าใจเองได้จริง ๆ อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนพวกเราเอาไว้ครับ อนุโมทนาครับ

   rockonyou      14 มิ.ย. 55   เวลา 11:57:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 19  
 
อนุโมทนา สาธุ......ครับ ท่าน rockonyou

ธรรมะ ของผม ฝึก โดย เริ่ม จาก จิตใจ ครับ...

ความทุกข์.... หลายๆ อย่าง เกิด จาก จิตใจ ของเราเอง..

เมื่อ ควบคุม จิตใจ ของเราได้.... ทุกข์ ก็จะหมดไป

เพราะ ทุกสิ่ง เป็น อนิจจัง ครับ ท่าน.......


   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      14 มิ.ย. 55   เวลา 13:58:00    IP = 223.207.194.83
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket