(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ละความโกรธด้วยความรักและเมตตา  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 3:44:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 1  
 
ละความโกรธด้วยความรักและเมตตา

จากหนังสือ เหตุสมควรโกรธ..ไม่มีในโลก

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก


เมตตาตรงข้ามกับโทสะ และพยาบาท
ซึ่งเป็นความโกรธ ความมุ่งร้าย
เมตตาเป็นความรัก ความปรารถนาดีให้มีความสุข
เป็นความรักที่บริสุทธ์ ไม่ใช่ความรักที่เป็นราคะคือความใคร่
ดังนั้น หากเราหมั่นอบรมจิตใจให้เมตตาตั้งขึ้นในจิตใจได้
จิตใจก็จะพ้นจากโทสะพยาบาท

เพื่อให้มีเมตตาเป็นพื้นฐานของจิต เราควรพิจารณาว่า


ตัวเรารักสุข เกลียดทุกข์ฉันใด
คนอื่น สัตว์อื่นก็รักสุข เกลียดทุกข์ฉันนั้น


ผู้ที่จะแผ่เมตตาได้จะต้องทำใจตัวเองให้มีเมตตาก่อน
คือทำจิตใจตัวเองให้อ่อนโยน สงบเย็น
แล้วจึงแผ่เมตตาแก่ผู้อื่น
เพราะการจะแผ่สิ่งใดออกมาได้
จิตใจจะต้องมีคุณสมบัตินั้นอย่างแท้จริง

http://board.palungjit.com/f63/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2-92322.html#post711747

   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 3:58:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 2  
 
อาจาโรวาท (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

อาจาโรวาท
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร


๙. ถ้าคนไม่ได้ทำ ไม่ได้หัด ไม่ได้ขัด ไม่ได้เกลา ที่ไหนเล่าจะมีพระอรหันต์ในโลก

๑๐. ให้สติกำหนดที่ผู้รู้อย่าส่งไปข้างหน้าข้างหลัง ข้างซ้ายข้างขวา ข้างบนข้างล่าง อดีตอนาคต กำหนดอยู่ที่ผู้รู้แห่งเดียวเท่านั้นหละ


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=42075&sid=712233db4316a2a76dd28068e06f2e59


   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 4:00:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 3  
 
สาระธรรมควรคิด : พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี

ขออย่าให้ท้อถอยในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ คนเรายามที่เป็นปุถุชนก็มีโอกาสผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น แต่คนโง่จะปล่อยให้ผิดพลาดแล้วผิดพลาดเลย

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41719&sid=cd07a62cd4917320195fafa856ff6e45


   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 4:03:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 4  
 
สุดยอด !!! คำสอน...หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


สำคัญ “ตน”

ไม่ว่าธรรมส่วนใด
ถ้าสำคัญ “ตน” ว่าเสวย เป็นอันผิดทั้งนั้น


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=38952

   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 4:17:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 5  
 
สุดยอด “เกร็ดธรรม” สั้น ๆ จาก...พระไพศาล วิสาโล

ในแต่ละวัน แต่ละอาทิตย์ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็น แต่เรากลับเสียเวลากับมันไม่น้อย อาทิ งานสังคม เดินช็อปปิ้งตามห้าง ท่องอินเทอร์เน็ต ดูแลจัดการกับสมบัตินานาชนิด ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ หากสะสางให้เหลือเท่าที่จำเป็น หรือจำกัดเวลาลง เราจะมีเวลาเหลือสำหรับสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนเอง และมีเวลาให้แก่ครอบครัว ตลอดจนทำสิ่งมีประโยชน์อื่น ๆ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=41871

   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 4:21:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 6  
 
หลวงปู่ฝากไว้...พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=40365&sid=a6037a2114cc667d9f1db34a9323a403


   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 4:22:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 7  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-43.html#post3554949


   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 4:28:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 8  
 
ขอบคุณครับ ....

   gula101      18 ก.ค. 55   เวลา 4:52:00    IP = 1.4.136.220
 


  คำตอบที่ 9  
 
คำนำ

โลภ โกรธ หลง สาเหตุของความทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์นั้น เริ่มจากการเห็นผิด
ความรัก ความโกรธ ความเกลียดชัง ที่ตั้งอยู่บนความเห็นผิดนั้น นำมาซึ่งความเศร้าหมอง และทุกข์โทมนัสของปุถุชนอย่างยิ่ง

ด้วยสาเหตุดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงได้รวบรวมพระพุทธโอวาท และพระธรรมคำสั่งสอนของพระสุปฏิปันโน และฆราวาสผู้เผยแผ่ธรรม ในเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความโกรธ และความเมตตา โดยมุ่งหวังว่า ความจริงแท้ในเรื่องดังกล่าว จะเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งความเห็นให้ตรงให้ถูกต้อง และนำความเข้าใจนั้นมาปรับใช้และปฏิบัติจนหลุดพ้นจากทะเลแห่งทุกข์ในที่สุด
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมและทุ่มเท ‘ใจ’ ในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และขออนุโมทนาแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในธรรมทานครั้งนี้
บุญ กุศลใดที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรม คณะผู้จัดทำขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และอาจาริยบูชา แด่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เพียรสั่งสอนธรรมสัตว์โลกด้วยความเมตตาอย่างไม่มีประมาณ

http://kwamjing.freewebsites.com/intro.htm

พระพุทธโอวาท

จากหนังสือ พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

เรียบเรียงโดย อ.วศิน อินทสระ

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! การครองเรือนเป็นเรื่องยาก เรือนที่ครองไม่ดี ย่อมก่อทุกข์ให้มากหลาย การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง"

http://kwamjing.freewebsites.com/chapter01.htm

   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 5:09:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 10  
 
ข้อดีของความทุกข์

7.ทำให้ความสุขมีค่ามากขึ้น

8.ทำให้มีความระมัดระวังมากขึ้น

http://board.palungjit.com/f9/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-299256.html

   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 5:15:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 11  
 
มงคลชีวิตประสิทธิ์พร (จันทร์ กุสโล)


ถ้าอยากหาความสำราญ

อย่าล้างผลาญสมบัติ


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1749

   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 5:18:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 12  
 
vdo สารคดี ๙ คำพ่อสอน 4

@ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน @

   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 5:20:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 13  
 
vdo สาระธรรมเพื่อมวลชน ตอนที่ 79

   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 5:21:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 14  
 
vdo สาระธรรมเพื่อมวลชน ตอนที่ 80

   rockonyou      18 ก.ค. 55   เวลา 5:22:00    IP = 98.14.37.3
 


  คำตอบที่ 15  
 
ธรรมะ สวัสดี ครับ...

อนุโมทนาครับ ท่าน rockonyou

http://www.youtube.com/watch?v=1YWoHSuirIA&feature=related

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      18 ก.ค. 55   เวลา 6:39:00    IP = 171.5.4.117
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
ธรรมมะสวัสดีครับ ^_^

   A_indyman      18 ก.ค. 55   เวลา 12:21:00    IP = 203.151.53.110
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket