Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ดูกันเล่นๆ ครับ ถ้าใครทราบ ก็ช่วยบอกด้วยครับ  
 
เก็บอยู่ใน hard disk ครับ


tnaw   12 ส.ค. 55   เวลา 23:33:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 1  
 
222

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:34:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 2  
 
333

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:34:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 3  
 
444

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:35:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 4  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:35:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 5  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:35:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 6  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:36:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 7  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:36:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 8  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:37:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 9  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:37:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 10  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:37:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 11  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:38:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 12  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:38:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 13  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:38:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 14  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:39:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 15  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:39:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 16  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:39:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 17  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:40:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 18  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:40:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 19  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:41:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 20  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:41:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 21  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:42:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 22  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:42:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 23  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:42:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 24  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:43:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 25  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:43:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 26  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:43:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 27  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:44:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 28  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:44:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 29  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:45:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 30  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:45:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 31  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:45:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 32  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:46:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 33  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:46:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 34  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:47:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 35  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:47:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 36  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:48:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 37  
 
คลาสสิคมากครับ

ดูๆแล้ว แนวๆ ช่วง The Beatle รึเปล่านี่ อิอิ

   สมาชิกแบบพิเศษ      WoodyIsHere      12 ส.ค. 55   เวลา 23:48:00    IP = 101.108.18.12
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 38  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:48:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 39  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:49:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 40  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:49:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 41  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:50:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 42  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:50:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 43  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:51:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 44  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:51:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 45  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:51:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 46  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:52:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 47  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:52:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 48  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:53:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 49  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:53:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 50  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:54:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 51  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:54:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 52  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:54:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 53  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:55:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 54  
 
ผมยังไม่เกิดเลยครับแต่ละรูป
ฮ่าๆ

   sOnR4m      12 ส.ค. 55   เวลา 23:55:00    IP = 110.168.130.77
 


  คำตอบที่ 55  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:55:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 56  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:56:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 57  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:56:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 58  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:56:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 59  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:57:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 60  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:57:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 61  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:58:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 62  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:58:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 63  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:59:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 64  
 
aaa

   tnaw  12 ส.ค. 55   เวลา 23:59:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 65  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 0:00:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 66  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 0:00:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 67  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 0:00:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 68  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 0:01:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 69  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 0:01:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 70  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 0:02:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 71  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 0:02:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 72  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 0:03:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 73  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 0:04:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 74  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 0:05:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 75  
 
โอ่ย...เมื่อย เหลืออีกเป็นร้อยกว่ารูป
ไว้มาลงให้ต่ออีกทีครับ

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 0:06:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 76  
 
ชอบครับ. ผมอยากให้แฟชั่นยุคเก่าๆ ย้อนกลับมาครับ สมัย คุณพ่อ คุณแม่ของเรา คงจะแปลกดีพิลึก อิอิ

   auey      13 ส.ค. 55   เวลา 0:20:00    IP = 171.100.112.149
 


  คำตอบที่ 77  
 
เคยดูน้าวิน ร้องจูไลมอรนิ่ง ตอนนั้นแกก็อายุมากแล้ว
อยากบอกว่าขนลุกเลย มันสุดยอดมากครับ

   bbling      13 ส.ค. 55   เวลา 0:38:00    IP = 14.207.183.14
 


  คำตอบที่ 78  
 
เรียน ท่านเว็บมาสเตอร์ ครับ


ขอความกรุณา...


ปักหมุด เลยครับ


กระทู้นี้.


ท่านเจ้าของกระทู้ ยอดมากครับ

(รู้จักแต่ คต 2 กับ 25 เพราะว่า ชื่อเดียวกัน ก๊ากกก...)


   sitth      13 ส.ค. 55   เวลา 0:58:00    IP = 27.130.21.158
 


  คำตอบที่ 79  
 
เท่ห์มากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Guitarist802      13 ส.ค. 55   เวลา 1:45:00    IP = 110.168.10.123
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 80  
 
กระทู้นี้ทรงคุณค่ามากคับ สมควรปักหมุด...

ปล.ถ้าพี่ตาตั้มเข้ามาเห็น แกคงเล่าได้เป็นฉากๆ ^^

   Dr.sin      13 ส.ค. 55   เวลา 3:30:00    IP = 125.25.38.215
 


  คำตอบที่ 81  
 
โอ้วววววววววววว มายยยยยย ก๊อดดดดดดดดดดดดดดด

   ชายกลาง      13 ส.ค. 55   เวลา 9:08:00    IP = 119.46.218.1
 


  คำตอบที่ 82  
 
คนที่ทันวงยุคนี้ปัจจุบันน่าจะอายุประมาณเท่าไรครับ

   crusher      13 ส.ค. 55   เวลา 9:23:00    IP = 125.25.168.240
 


  คำตอบที่ 83  
 
เห็นด้วยกับท่าน sitth และ Dr.sin ครับ ควรปักหมุดไว้อย่างยิ่ง

นั่งดูแล้วรู้จักไม่ถึง 4 วงเลย TT แต่มีรูปไว้เป็นประวัติศาสตร์ของวง string ไทยครับ


   iTui      13 ส.ค. 55   เวลา 9:37:00    IP = 171.96.18.32
 


  คำตอบที่ 84  
 
โอ้ววว คลาสสิกยิ่งนัก ขอบคุณท่านเจ้าของภาพมากๆครับที่เอามาแบ่งปัน


ปล.ถ้าเยอะมากจริงๆอัดไฟล์รวมกันแล้วให้โหลดเอาก็ได้นะครับ น่าสะสมมากๆ ^^

   Rabbit_Run      13 ส.ค. 55   เวลา 13:37:00    IP = 182.52.57.98
 


  คำตอบที่ 85  
 
ไม่รู้จักเลยครับ รู้แค่น้าแหลมกะกิตติ

น่าจะมีคำบรรยายใต้ภาพหรือคนอธิบายนะครับอยากทราบ อิอิ


   musezz      13 ส.ค. 55   เวลา 13:58:00    IP = 58.9.85.203
 


  คำตอบที่ 86  
 
พ่อตาผมแกอยู่ที่มหาชัย ผมต้องขับรถพาแฟนไปหาตอนวันหยุด
พอใกล้ถึงมหาชัยผมก็จะนึกถึงเพลงท่าฉลอม สุดสาคร หรือไม่ก็เป็น
ลาสาวแม่กลอง ที่เป็นเพลงเกี่ยวกับแถวๆ นั้นครับ
แล้วเกิดอยากฟังเพลงสุดสาครเต็มๆ เพลง ก็ไปหาใน youtube.com
ฟังแล้วก็สงสารเด็กๆ สมัยนี้ ไม่มีเพลงของเด็กให้ร้องเล่นกัน
เลยๆ ไปค้นหารูปเก่าๆ เอามาลงให้ดูกันครับ เผื่อ harddisk ของผมเจ๊งไป
จะได้มีไว้ดูกันในนี้ครับ


   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 15:43:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 87  
 
สงสัยผมจะเป็นนกแลแฟนคลับโดยไม่รู้ตัว
ร้องตามได้ทุกเพลง 555

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:07:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 88  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:48:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 89  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:49:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 90  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:49:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 91  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:50:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 92  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:51:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 93  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:51:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 94  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:52:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 95  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:52:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 96  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:54:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 97  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:55:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 98  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:55:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 99  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 16:58:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 100  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:00:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 101  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:00:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 102  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:11:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 103  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:13:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 104  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:14:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 105  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:15:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 106  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:32:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 107  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:33:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 108  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:34:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 109  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:35:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 110  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:35:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 111  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:36:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 112  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:36:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 113  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:37:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 114  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:38:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 115  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:38:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 116  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:39:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 117  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:39:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 118  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:39:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 119  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:40:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 120  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:40:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 121  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 17:41:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 122  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:21:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 123  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:38:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 124  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:39:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 125  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:39:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 126  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:40:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 127  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:41:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 128  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:49:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 129  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:53:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 130  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:54:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 131  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:55:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 132  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:56:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 133  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:56:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 134  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:57:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 135  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:58:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 136  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 20:59:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 137  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:00:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 138  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:00:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 139  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:02:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 140  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:03:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 141  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:04:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 142  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:05:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 143  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:06:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 144  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:07:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 145  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:08:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 146  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:11:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 147  
 
Introduction
ซ้ายมือสุด เดํอ ดอกสะเดา

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:13:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 148  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:14:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 149  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:15:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 150  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:16:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 151  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:16:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 152  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:19:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 153  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:20:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 154  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:20:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 155  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:21:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 156  
 
Drifter
น้าแหลม นักร้องนำ ใส่สูทรลายเส้นตัด

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:23:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 157  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:24:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 158  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:25:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 159  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:26:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 160  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:26:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 161  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:27:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 162  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:28:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 163  
 
ประชันกัน 3 วง

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:29:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 164  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:30:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 165  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:30:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 166  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:31:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 167  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:32:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 168  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:32:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 169  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:33:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 170  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:34:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 171  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:34:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 172  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 21:35:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 173  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 22:05:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 174  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 22:07:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 175  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 22:08:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 176  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 22:08:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 177  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 22:09:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 178  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 22:10:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 179  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 22:22:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 180  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 22:24:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 181  
 
aaa

   tnaw  13 ส.ค. 55   เวลา 22:25:00    IP = 110.171.84.145
 


  คำตอบที่ 182  
 
ยุค ร็อค N โรล

   อ้วน      14 ส.ค. 55   เวลา 1:23:00    IP = 171.6.222.6
 


  คำตอบที่ 183  
 

กระทู้ในตำนานเลยครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      10 ก.ค. 60   เวลา 6:28:00    IP = 171.5.251.104
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket