Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  นั่งสมาธิ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ( กระทู้นี้ดีมาก ๆ ครับ ผมอยากให้เพื่อน ๆ ทุกคนเข้ามาอ่านจริง ๆ ครับ )  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ

ปล. ผมอยากให้ทุกท่านอ่านกระทู้ นั่งสมาธิ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ที่อยู่ข้างล่างให้จบครับ ผมว่าหลวงพ่อท่านสอนได้ดีมาก ๆ คนที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิ หรือ กําลังนั่งสมาธิอยู่ จะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า เรานั่งสมาธิไปเพื่ออะไร และทํายังไงเราถึงจะทําให้ความสงบเข้าสู่จิตใจของเราได้ในตอนที่เราทําสมาธิ


rockonyou      9 ต.ค. 55   เวลา 5:35:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 1  
 
นั่งสมาธิ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

นั่งสมาธิ
โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

วัดหินหมากเป้ง
ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


การทำสมาธิทำให้จิตแก่กล้า แล้วมันทำให้ร่างกายสมบูรณ์สุขภาพดีได้เหมือนกัน ถึงแม้เราไม่ต้องการว่าจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตาม แต่ว่ามันเป็นของมันเอง

กาย เป็นของรองรับซึ่งทุกข์ทั้งหลาย อยากอยู่นาน ๆ อยากได้อายุยืนนาน ก็อยากทุกข์น่ะซี อายุ 80 ปี 90 ปี 100 ปี อายุนานเท่าใดมันก็ทุกข์นานเท่านั้น คนปรารถนาทุกข์เหลือเกิน เหตุนั้นเรามาทำภาวนาสมาธิดีกว่า ฝึกอบรมสมาธิให้สุขภาพจิตมันดียิ่งขึ้นไป ส่วนร่างกายเราไม่อาลัยอาวรณ์มันหรอก นั่งลงไปมันจะเจ็บปวดร้าวด้วยประการต่าง ๆ ไม่ต้องอาลัยกังวลเกี่ยวข้องกับมน ขอให้จิตอยู่นิ่งก็แล้วกัน เมื่อจิตสงบแล้วกายมันก็อยู่นิ่งของมันเอง จิตวางกายแล้ว ไม่ปรากฏเลยว่า นั่นนอนหรือเป็นอะไรต่าง ๆ มันไม่ปรากฏ มันปรากฏเพียงจิตอันเดียว นั่นแหละจิตทิ้งกายแล้ว ทีนี้มันค่อยสบายเป็นสุข

การทำสมาธิมีอานิสงส์มากมายหลวงหลาย ทำสมาธิให้เป็นเสียก่อนแล้วจึงจะค่อยรู้เรื่อง หากไม่ทำเองใครจะพูดอย่างไร เท่าใดมันก็ไม่รู้เรื่องหรอก ต้องเห็นประจักษ์ด้วยตนเองเสียก่อนจึงจะรู้จะเข้าใจ เช่นว่าเราไม่เคยนั่งเลย นั่งทีแรกมันก็ต้องเจ็บต้องปวดอะไรต่าง ๆ ครั้งฝึดหัดนั่งสมาธิจนเห็นความสุขสงบ หรือจากการยืนหรือเดินก็ตาม เมื่อจิตปล่อยวางกายหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ได้ความสงบอย่างยิ่งแล้ว จะชอบอกชอบใจอยากทำ ทีแรกมันต้องบังคับฝืน ครั้นภาวนาเป็นสมาธิแล้ว ทีนี้ไม่ต้องบังคับหรอก มันอยากทำ มันขยันเอง

การทำสมาธิต้องฝึกหัดจิตตัวนี้แหละ ไม่ต้องทำอย่างอื่นฝึกฝนอบรมจิตอันเดียวนี้ แต่ไหนแต่ไรมาจิตไม่เคยฝึกฝนอบรมจิตนี้หากเราไม่ฝึกฝนอบรมก็ไม่มีวันเป็น สมาธิได้สักที แล้วไม่มีใครทำให้ได้ด้วย ไม่เหมือนสิ่งอื่น วัตถุอื่น เช่นทำเรือกสวนไร่นาทำการงานต่าง ๆ คนอื่นทำให้ได้ แต่ทำสมาธิคนอื่นทำให้ไม่ได้ ตนเองทำจึงค่อยได้ แล้วเห็นด้วยตนเองคนอื่นไม่เห็น

เหตุนั้นจึงว่า การทำสมาธินั้นจะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย ที่ว่ายากคือจิตใจของเรานั่นอยากให้เป็นสมาธิ ทำอย่างไรจึงจะเป็นสมาธิ ก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนด้วยประการต่าง ๆ ก็เลยไม่เป็นซ้ำ นั่นแหละเรียกว่ามันยาก ที่ว่าง่ายนั้นก็คือ มันไม่ต้องการอะไร ไม่อยากอะไร ปล่อยวางเฉย ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ มันก็อยู่ตามเรื่องของมัน เอาแต่จิตของเรา เมื่อจิตมันวางอารมณ์ต่าง ๆ แล้ว มันสงบนิ่งก็เป็นสมาธิ ไม่ได้นึกได้คิดว่าจะเป็น แต่ว่ามันเป็นเอง นั่นแหละที่ว่าง่ายก็ง่าย

เหตุนั้นการทำสมาธิคือ หาอุบายที่จะจับจิตให้ได้ จิต คือผู้คิด ผู้นึก ผู้ปรุงแต่ง สารพัดทุกอย่างนั่นแหละ มันไม่อยู่กับที่ เมื่อมันไม่อยู่นิ่งก็เดือดร้อน ดิ้นรนกระสับกระส่าย ของเหล่านั้นล้วนแต่จิตทั้งนั้น มันส่งส่ายไปในที่ทั้งปวงหมด ถ้าเราเห็นโทษ ก็ปล่อยวางอันที่มันวุ่นวายอยู่นั่นทุกสิ้งทุกอย่าง ไม่เอาแล้ว ปล่อยไปตามเรื่องของมัน เมื่อปล่อยวางหมดแล้ว มันจะมีอะไรอีก ? มันก็ยังเหลือแต่จิตเท่านั้น มันก็สงบอยู่ในที่เดียวนั่น มีแต่ความนิ่ง อันนั้นคือ ความรู้ หรือ ธาตุรู้ ก็เรียกหรือจะเรียก ผู้รู้ ก็ได้ นั่นได้ชื่อว่าถึงตัวของเราแล้ว รักษาตัวได้แล้ว ตัวของเราอยู่กับตัวแล้ว นั่นแหละจึงเห็น "ตัวแท้" คือธาตุรู้นั่นเอง เมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้ว ทีนี้ใครจะทำอะไร ใครจะคิด ใครจะพูดอะไร ก็ไม่กระทบกระเทือนแล้ว ใครจะดีชั่ว หรือถูกผิดก็ไม่กระทบกระเทือน ไม่ว่าอะไรหรอก เข้าถึงตรงนั้นแล้วมันไม่มองดูใครทั้งนั้น เอาเฉพาะแต่ตัวของมันเอง

หัดให้มันได้อย่างนี้บ่อย ๆ ได้ชื่อว่าทำจิตของเราให้มันแก่กล้า ทำจิตของเราให้เป็นคนแก่คนเฒ่า มันจะหมดเรื่องแล้วคราวนี้ ไม่มีกังวลเกี่ยวข้องอะไรทั้งปวง มันอยู่สงบเฉย ทำถึงสมาธิแล้วมันหมดเอง ข้าวของเงินทองสมบัติพัสถานอะไรทั้งปวงหมดไม่มีในที่นั้นเลย ยังอยู่แต่ ผู้รู้ ผู้เดียว ไม่คิดไม่นึก ที่สุดของพุทธศาสนาอยู่ตรงนั้นแหละ อย่าไปหาที่อื่นเลย ไปเห็นตรงนั้นแล้วมันหมดที่ไป

จึงว่าการไม่คิด ไม่นึก ไม่ปรุง ไม่แต่ง อันนั้นแหละเป็นที่สุดของโลก การปรุงการแต่งนั่นเป็นเรื่องของโลก การคิดการนึกก็เป็นเรื่องของโลก ไม่คิด ไม่นึก ไม่ปรุง ไม่แต่ง แต่ว่ารู้ตัวอยู่เฉย ๆ อันนั้นมันก็เหนือโลก เรียกว่า * โลกุตระ * ทำได้อย่างนั้นแล้วจะเอาอย่างไรนอกเหนือจากนั้นอีก

เอาละ ทำภาวนากัน.

พระธรรมเทศนา ของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2527


คัดลอกมาจาก

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1855


* โลกุตระ *
โลกอุดร, โลกุตระ
ความหมาย

[โลกอุดอน, โลกุดตะระ] ว. เหนือโลก, พ้นวิสัยของโลก. (ป., ส. โลก + อุตฺตร).

โลกุตร–, โลกุตระ
ความหมาย

ดู โลก, โลก–.

โลกุตร–, โลกุตระ
ความหมาย

[โลกุดตะระ] ว. เหนือโลก, พ้นวิสัยของโลก, เช่น โลกุตรธรรม เรื่องโลกุตระ.

ที่มา : http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?qID=&wi=&hnl=&ob=&asc=&q=%E2%C5%A1%D8%B5%C3%D0+&select=1


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=35825

   rockonyou      9 ต.ค. 55   เวลา 5:43:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 2  
 
รวมคติธรรมบรรยาย ของ...หลวงพ่อชา สุภัทโท


การเข้าถึงพุทธรรมอย่างถูกต้อง …ของหลวงปู่ชา


"อาการบังคับตัวเองให้กำหนดลมหายใจ ข้อนี้เป็น ศีล

การกำหนดลมหายใจได้และติดต่อกันไปจนจิตสงบ ข้อนี้เรียกว่า สมาธิ

การพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจว่า ไม่เที่ยง ทนได้ยาก มิใช่ตัวตนแล้วรู้การปล่อยวาง ข้อนี้เรียกว่า ปัญญา

การทำอานาปานสติภาวนาจึงกล่าวได้ว่า เป็นการบำเพ็ญทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ไปพร้อมกัน
และเมื่อทำ ศีล สมาธิ ปัญญาให้ครบ ก็เชื่อว่าได้เดินทางตาม * มรรค มีองค์แปด *
ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทางสายเอง ประเสริฐกว่าทางทั้งหมด
เพราะจะเป็นการเดินทางเข้าถึงพระนิพพาน เมื่อเราทำตามที่กล่าวมานี้
ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงพุทธธรรมอย่างถูกต้องที่สุด"


ปล. อ่านความหมายของ มรรคมีองค์แปด ได้ใน link ข้างล่างครับ อนุโมทนาครับ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=29651

   rockonyou      9 ต.ค. 55   เวลา 5:54:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 3  
 
ธรรมของพุทธมามกะ (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

พึงเป็นผู้มุ่งความผ่องแผ้วแห่งใจ เมื่ออารมณ์เศร้าหมองที่เรียกว่า กิเลสเกิดขึ้น
พึงข่มไว้จนระงับเสียได้ อย่างนี้เรียกว่า ผู้ใคร่ความบริสุทธิ์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=37739&sid=d2d5cc5e3ef1ca2b32a99c383143d81b


   rockonyou      9 ต.ค. 55   เวลา 5:57:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 4  
 
สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย

ทองแผ่นเดียวกัน
เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน

http://www.baanjomyut.com/library_2/thai_proverb_proverbial_aphorism/index.html


   rockonyou      9 ต.ค. 55   เวลา 5:58:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 5  
 
ภาษิตจีนโบราณ

โรคภัยเข้าทางปาก ภัยพิบัติออกจากปาก

http://www.baanjomyut.com/10000sword/chinese_poem.html

   rockonyou      9 ต.ค. 55   เวลา 6:03:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 6  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-51.html


   rockonyou      9 ต.ค. 55   เวลา 6:05:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 7  
 
vdo ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง 113

@ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน @
   rockonyou      9 ต.ค. 55   เวลา 6:07:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 8  
 
vdo ธรรมสวัสดี 7 ก.ค. 54s

   rockonyou      9 ต.ค. 55   เวลา 6:08:00    IP = 67.244.65.92
 


  คำตอบที่ 9  
 
........ธรรมะก่อนตื่น #3 สวดมนต์กันบ้างมั้ย..........

ธรรมะ สวัสดี ครับ..........

อนุโมทนาครับ ท่าน rockonyo

http://www.youtube.com/watch?v=3eac8Muz194&feature=relmfu

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      9 ต.ค. 55   เวลา 8:11:00    IP = 223.207.67.118
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 10  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      kabinblueser      9 ต.ค. 55   เวลา 8:39:00    IP = 27.55.2.42
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 11  
 
ผมเห็นพระอยู่รูปหนึ่ง ที่วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม คือหลวงพ่อคง หรือพระอาจารย์สัญญา

ผมเห็นท่านใส่แว่นสายตาโดยที่ขาแว่นน่ะหักไปแล้ว แต่ท่านเอาลวดผูกไว้ ใครจะมาเปลี่ยน

ให้ท่านก็ไม่เอา เช่นเดียวกับรองเท้าแตะของท่านใช้จนแตกลายงาเก่ามาก ท่านก็ไม่เปลี่ยน

จีวรสีจะเหลืองซีดเก่ายังไงท่านก็ไม่เปลี่ยน ทั้งๆที่วัดที่ท่านอยู่ นั้นอุดมไปด้วยญาติโยม

โภคทรัพย์มากมาย ห่วงก็แต่ลูกศิษย์คนใกล้ชิดชอบสร้างวัตถุมงคล หวังผลกำไร ไม่ยอมนำมา

ถวายวัด พวกนี้น่ากลัวมาก ขอบคุณกระทู้นี้ครับ ผมก็นั่งนะสมาธิแต่พอเห็นผีบ่อยๆผมก็ไม่

ค่อยกล้าเหมือนกัน เห็นครั้งหนึ่ง ก็จะเจออีก 2-3 ครั้ง ก็จะหายไป แต่ถ้านั่้งอีกก็จะเห็นอีกก็

เลยเลิก แต่ก็อยากกลับไปนั่งอีก โดยใช้วิธีว่าร่างนี้ไม่ใช่ของกู ไม่ใช่ตัวกู มึงหลอกได้หลอกไป

ใครก็ไม่รู้ ขอบคุณ จขกท.อีกครั้ง

   สมาชิกแบบพิเศษ      ขุมบาว      9 ต.ค. 55   เวลา 11:55:00    IP = 203.185.152.181
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 12  
 
ขอบคุณครับ....

   gula101      9 ต.ค. 55   เวลา 12:19:00    IP = 1.4.136.59
 


  คำตอบที่ 13  
 
อนุโมทนาด้วยครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Huoto/Solo      9 ต.ค. 55   เวลา 12:42:00    IP = 180.183.18.44
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
ขอฝาก clip เสียงธรรมะนี้ให้คุณ ขุมบาว เข้าไปฟังก็แล้วกันครับ อนุโมทนาครับ

ต่อสู้ความกลัว : หลวงพ่อชา สุภัทโท

http://audio.palungjit.com/f107/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7-3074.html

   rockonyou      11 ต.ค. 55   เวลา 4:44:00    IP = 67.244.65.92
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket