Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  นัยแห่งความจริง : สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      12 ก.พ. 56   เวลา 3:45:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 74.64.11.97
 


  คำตอบที่ 1  
 
นัยแห่งความจริง : สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

นัยแห่งความจริง
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร


ทุกคนคงต้องการรู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งนั้น
แต่ก็ไม่อาจรู้จริงด้วยตนเองได้
จึงต้องอาศัยฟังคำสั่งสอนของพระพุทธะ
ซึ่งเรียกว่า พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธะนั้น
แม้จะเป็นชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง
อย่างไรก็ล้วนแต่แสดงสัจจะ คือสภาพที่จริง
เพื่อให้บุคคลผู้ฟังได้รู้เห็นสัจจธรรมนั้นตามเป็นจริง

ถ้าบุคคลรู้เห็นสัจจธรรมตามเป็นจริงแล้ว

มนะคือใจนึกคิด ก็จะนึกจริง นึกคิดชอบ
ถึงคราวพูด ถึงคราวทำ ก็จะพูดจริงทำจริง
ไปตามมนะคือใจที่คิดที่จริงที่ชอบนั้น
ความสุขก็ย่อมติดตามบุคคลผู้นั้นไป


ที่มา http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13795


http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-93737.html
   rockonyou      12 ก.พ. 56   เวลา 3:51:00    IP = 74.64.11.97
 


  คำตอบที่ 2  
 
พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสุภาษิต


พุทธศาสนสุภาษิต
วรสฺส ทาตา วรลาภี โหติ

คำอ่าน
วะรัดสะ ทาตา วะระลาภี โห-ติ

คําแปล
ให้สิ่งดี ย่อมได้รับสิ่งดี


http://board.palungjit.com/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-129985.html


   rockonyou      12 ก.พ. 56   เวลา 3:56:00    IP = 74.64.11.97
 


  คำตอบที่ 3  
 
พุทธสุภาษิต กล่อมเกลาจิต


น ตํ กุมฺมํ กตํ สาธุ
ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ

ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง
กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี


http://www.baanjomyut.com/10000sword/buddhist_saying/index.html

   rockonyou      12 ก.พ. 56   เวลา 4:02:00    IP = 74.64.11.97
 


  คำตอบที่ 4  
 
คมคำคน


Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.

Theodore Roosevett

สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน


http://www.baanjomyut.com/library_2/the_sharp_words/index.html

   rockonyou      12 ก.พ. 56   เวลา 4:04:00    IP = 74.64.11.97
 


  คำตอบที่ 5  
 
ปราชญ์สอนว่า.....
โดย: ขงจื้อ


รักความซื่อสัตย์ แต่ไม่มีการศึกษา เสียอยู่ที่เป็นภัยแก่ตนโดยง่าย รักพูดตรงความจริง แต่ไม่มีการศึกษา เสียอยู่ที่การพูดจะเป็นการทำร้ายผู้อื่นได้โดยง่าย


http://www.baanjomyut.com/10000sword/kongjao2.html

   rockonyou      12 ก.พ. 56   เวลา 4:06:00    IP = 74.64.11.97
 


  คำตอบที่ 6  
 
ข้อคิดสำหรับการดำเนินชีวิต


เริ่มต้นได้ ไม่มีวันสาย.

คนเรามักคิดว่า บางสิ่งที่อยากทำมักสายเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการทำความดี หรือการกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา เพราะเกิดความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง และอายุของตัวเองไม่อำนวย แต่สำหรับปราชญ์ท่านกลับมองว่า การเริ่มต้นทำสิ่งดีหรือแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้นไม่มีวันสาย เพราะแม้จะเริ่มต้นด้วยความเหนื่อยยากเพราะชาชินกับสิ่งเดิมที่เคยเป็นมา แต่อย่างน้อยสิ่งที่ได้รับจากการรู้จักเริ่มต้น ย่อมทำให้ความดีที่ได้ก่อตัวมาเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมได้ แม้นความผิดที่เคยสร้างไว้ ย่อมมีโอกาสกลับมาเป็นบทเรียน สอนให้รู้ว่า ความดีและสิ่งที่ไร้ค่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ทุกอย่างจึงไม่มีวันสายหากรู้จักเริ่มต้นอย่างคนที่ใช้ปัญญา...< เกิดมาทั้งที... ตายฟรีได้ไง>...................................................................................................


เอกสารนี้ ข้าพเจ้าได้มาจาก นาย ชีวทัศน์ รัตนะพันธ์ ในปี 2550 ซึ่งมีพระภิกษุนำมาเผยแผ่ ข้าพเจ้าเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตเลย นำมาเผยแผ่ อีกที.
หากผู้ที่ได้อ่านเห็นว่า มีประโยชน์ ก็สามารถนำมาเผยแผ่ได้ ไม่มี ลิขสิทธิ์แต่ประการใด..

ปล. คําพูดข้างบนไม่ใช่ของผมนะครับ ผม copy มาจากในกระทู้ครับ ยังไงก็อย่าเข้าใจผิดกันนะครับ อนุโมทนาครับ


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=26913

   rockonyou      12 ก.พ. 56   เวลา 4:11:00    IP = 74.64.11.97
 


  คำตอบที่ 7  
 
vdo ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง ตอนที่ 203

@ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน @   rockonyou      12 ก.พ. 56   เวลา 4:12:00    IP = 74.64.11.97
 


  คำตอบที่ 8  
 
ขอบคุณครับ...

   gula101      12 ก.พ. 56   เวลา 6:01:00    IP = 1.4.133.197
 


  คำตอบที่ 9  
 
อนุโมทนาด้วยครับ..

   Park Guitar      12 ก.พ. 56   เวลา 7:09:00    IP = 49.49.136.182
 


  คำตอบที่ 10  
 
สาธุครับ

   DIMMU-BORGIR      12 ก.พ. 56   เวลา 7:44:00    IP = 110.170.12.206
 


  คำตอบที่ 11  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      kabinblueser      12 ก.พ. 56   เวลา 8:54:00    IP = 27.55.160.135
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 12  
 
******* หนีนรก ตอนที่ 6 (6/24) ********ธรรมะ สวัสดี ครับ..........

อนุโมทนาครับ ท่าน rockon
http://www.youtube.com/watch?v=rjU4GX38UN4

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      12 ก.พ. 56   เวลา 11:54:00    IP = 171.5.15.74
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
# ขออภัยครับ ขอแ้ก้หน่อยครับกับประโยคคําคมข้างบน #

ผู้รอบรู้มักถ่อมตน ผู้โง่เขลามักหยิ่งยะโส

# ผมคิดว่า น่าจะเป็น ยโส มากกว่า ไม่ใช่ ยะโส ครับ แต่ก็ไม่แน่ใจ แต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า ถ้าไม่ใช่ ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

   rockonyou      13 ก.พ. 57   เวลา 4:41:00    IP = 71.245.250.166
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket