Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  วันนี้เสนอปรากฏการณ์ธรรมชาติแปลกๆครับ  
 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หินเดินได้   สมาชิกแบบพิเศษ   top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:02:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 1  
 
Sailing Stones เป็น 1 ใน ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ยังคงเป็น ปริศนา ที่เกิดขึ้นที่ อุทยานแห่งชาติเดท วัลลี่ย์ (Death Valley National Park) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศ สหรัฐอเมริกา ส่งที่พบก็คือ จะพบร่องรอยการเคลื่อนที่ของก้อนหิน ที่ทิ้งไว้บนดินเหนียวที่แห้งเป็นทางยาว โดยปรากฏการณ์ธรรมชาติ นี้จะเกิดขึ้นทุก 2 - 3 ปี ครั้ง และหินบางก้อนก็ใช้เวลากว่า 3 - 4 ปีในการเคลื่อนที่

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:03:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 2  
 
แผนที่ อุทยานแห่งชาติเดท วัลลี่ย์ (Death Valley National Park)

ข้อมูลเกี่ยวกับเรซแทรค พลาย่า (Racetrack Playa)
เรซ แทรค พลาย่า เป็นแอ่งทะเลสาบที่ค่อนข้างราบและแห้งแล้ง มีความยาวในแนวเหนือ-ใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร และกว้างในแนวตะวันออก-ตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะพื้นผิวเป็นระแหงโคลน (mud cracks) ส่วนมากประกอบด้วยตะกอนขนาดทรายแป้ง (silt) และดินเหนียว (clay)
สภาพ ภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง มีปริมาณน้ำฝนเพียงสองนิ้วต่อปี แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตก น้ำปริมาณมากจะไหลจากภูเขาสูงชันที่อยู่ล้อมรอบเรซแทรค พลาย่าลงมาปกคลุมพื้นที่แอ่งจนกลายเป็นทะเลสาบตื้น ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งขณะนั้นบริเวณพื้นแอ่งจะเต็มไปด้วยดินเหนียวที่เหลวและอ่อนนุ่ม

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:04:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 3  
 
ปรากฏการณ์ ดินเดินได้ เกิดจากมนุษญ์ หรือ สัตว์ หรือไม่
จาก ลักษณะรูปร่างของร่องรอยการไถลของหินนั้นบ่งบอกได้ว่าหินก้อนนั้นต้อง เคลื่อนที่ในช่วงที่พื้นของเรซแทรค พลาย่านั้นถูกปกคลุมด้วยดินเหนียวอ่อนนุ่ม ถ้าเป็นฝีมือของคนหรือสัตว์จะต้องมีร่องรอยของการเหยียบย่ำรบกวนชั้นดิน เหนียวด้วย แต่ในบริเวณดังกล่าวไม่ปรากฏหลักฐานร่องรอยจากคนหรือสัตว์ที่จะช่วยให้หิน เคลื่อนที่เลย มีเพียงร่องรอยการไถลของหินเท่านั้น

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:05:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 4  
 
จะเห็นว่า หินทุกก้อน ไม่มีร่องรอย ของการเข้าไปรบกวน หรือทำการเคลื่ยนย้ายโดยคน หรือสัตว์ เพราะไม่มี รอยเท้า และพื้นที่ก็กว้าง เกินกว่าจะใช้ไม้หรือวัตถุเขี่ยถึง

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:06:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 5  
 
สมมุติฐานของ การเกิด ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หินเดินได้
ทางสมมุติฐาน อ้างว่าเกิดจาก ลม ตัวการที่นิยมนำมาใช้อธิบายปรากฎการณ์นี้ก็คือ ลม โดยส่วนมากลมที่พัดผ่านบริเวณนี้จะมีทิศทางพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยัง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และร่องรอยการไถลของหินก็มีทิศทางขนาดกับทิศทางของลมนี้ด้วย แต่ ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางคน ไ้ด้แย้งว่ากระแสลมใน เรซแทรค พลาย่า สามารถทำให้ เดินน้อยกว่า 5 เซ็นติเมตร และ ถ้าต้องการให้ ดินเดินได้เป็นระยะตามที่ปรากฏ จะต้องมีกระแสลมแรงกว่า 145 กิโลเมตร / ชั่วโมง

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:07:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 6  
 
จะเห็นว่าหิน บางก้อนไม่ได้เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง ตามกระแสลมเสมอไป แต่นั้นก็อาดจากการที่กระแสลมเปลี่ยนทิศก็เป็นไปได้

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:08:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 7  
 
หินบางก้อนมีขนาดใหญ่กว่า 100 กิโลกรัม ก็ยังสามารถเคลื่อนที่ได้

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:08:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 8  
 
บางสมมุติฐาน อ้างว่าเกิดจาก น้ำแข็ง คนกลุ่มหนึ่งให้ข้อมูลว่าเคยเห็นเรซแทรค พลาย่าถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งชั้นบางๆ แนวคิดหนึ่งอธิบายว่าเมื่อน้ำรอบก้อนหินแข็งตัวและแต่ต่อมามีลมพัดผ่านผิว ด้านบนของน้ำแข็ง ทำให้แผ่นน้ำแข็งได้ลากก้อนหินนั้นไปด้วย จึงเกิดรอยครูดไถลบนพื้นผิวแอ่ง นักวิจัยบางคนพบร่องรอยไถลของหินหลายก้อนที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้ด้วย แต่ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่นั้นคาดว่าจะต้องมีการ ทิ้งร่องรอยบนพื้นผิวแอ่งในทิศทางอื่นๆ ด้วย แต่ก็ยังไม่พบร่องรอยนั้น
ปรากฏการณ์แปลก หินเดินได้ ประหลาด หินเดินได้
และนั้นจึงทำให้มันยังคง เป็น ปริศนา ที่ต้องมีการศึกษาและ หาคำตอบกันอีก ต่อไป


   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:10:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 9  
 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เสาเพลิงหมุน น่ากลัวที่สุด

Fire whirl เสาเพลิงหมุน หรือมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการอื่นอีกเช่น ไฟปีศาจ ( Fire devil ) หรือ โทร์นาโดไฟ ( Fire tornado ) เป็น หนึ่งใน ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ยากยิ่งที่จะเกิดขึ้น และพบเห็นได้ เนื่องจากจะต้องอยู่ในสภาวะเฉพาะ ( คือจะต้องมีั อุณหภูมิอากาศที่เหมาะสม และกระแสลมที่เหมาะสม เท่านั้น ) และเมื่อทุกอย่างเหมาะสม จะเกิด เสาเพลิงหมุนวน ในแนวดิ่ง ขึ้น

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:11:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 10  
 
1923 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ครั้งใหญ่ในคันโต ( Great Kanto Earthquake ) ขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเสาเพลิงหมุน ขนาดใหญ่ขึ้นโดยกินเวลา 15 นาทีและในเหตุการณ์แผ่นดินไหว และเพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 38,000 คน และทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ไปทั้งเมือง ทำให้เกิด
แผ่นดินไหว ครั้งใหญ่
รูปภาพ เมืองที่เหลือแต่เถ้าถ่านจาก มหาเพลิงไหม้ หลังจากเหตุการณ์ Great Kanto Earthquake

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:12:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 11  
 
1926 เกิดเหตุการณ์ โดยมีต้นเหตุจากฟ้าผ่า ลงมาที่โกดังเก็บน้ำมัน ในเมือง San Luis Obispo รัฐ California เมื่อวันที่ 7 เมษายน ทำให้เกิดไฟไหม้ และเกิด เสาเพลิงหมุน กว่าพัน ครั้ง เผาไหม้ทุกสิ่งกว่า 4 วัน 4 คืน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน และ เสาเพลิงหมุน ยังพัดพาซากปรักหักพังไปไกลกว่า 5 กิโลเมตร

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:16:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 12  
 
ข้อมูลเฉพาะ เสาเพลิงหมุน
เพลิงหนุน หลายต่อหลายมักมีต้นกำเนิดมาจาก ไฟป่า ( Wildfires ) เมื่อกระแสลมพัดมาพบกับ ไฟป่าแล้วยกตัวขึ้น แล้วเกิดการหมุนวน พร้อมทั้งหอบเอาไฟขึ้นไปด้วย ทำให้เกิด เสาเพลิงหมุน
โดยปกติ เสาเพลิงหมุน จะมีความสูงประมาณ 10 - 50 เมตร มีความกว้างประมาณ 3 เมตร แต่ละลูกจะเกิดขึ้นกินเวลาประมาณ 2-3 นาที
แต่ มหาเสาเพลิงหมุน บางลูก กลับมีความสูงกว่า 1,000 เมตร ความเร็วลมกว่า 160 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง และเกิดขึ้นกินเวลากว่า 20 นาที

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:17:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 

ปรากฏการณ์ เมฆจานบิน

Lenticular เป็นภาษาลาติน มีความหมายว่า รูปทรง เลนส์ (Lens - Shaped ) เมฆรูปทรงเลนส์ ( Lenticular cloud ) เป็น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แสนประหลาด และสวยงาม มันช่างดูคล้าย จานบิน ไม่มีผลิต และหากปรากฏการณ์ เมฆรูปทรงเลนส์ ก็ขึ้นในสมัยก่อน รูปภาพวัตถุบินลึกลับ ต่างที่มีการจารึกไว้ก็อาดเป็น ปรากฏการณ์นี้ก็เป็นไปได้

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:19:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
สาเหตุของการเกิด เมฆจานบิน
เมื่ออากาศชื้นอิ่มตัวพัดผ่านยอดเขาสูง หรือบริเวณภูเขา จะทำให้เกิดการไหลของกระแสอากาศชื้น แบบลูกคลื่นขนาดใหญ่ หลายระลอกขึ้น เมื่ออากาศชื้นถูกพัดไหลขึ้นสูงขึ้นเรื่อย ตามระลอกคลื่นอุณหภูมิจะค่อยลดลงเรื่อยจนถึงจุดที่ทำให้ อากาศชื้นเริ่มกลั่นตัว ทำให้เกิด ปรากฏการณ์ เมฆจานบิน เมื่อเมฆไหลลงมาต่ำเรื่อยๆอุณหภูมิจะสูงขึ้น เมฆจะค่อยๆระเหยกับไปอยู่ในสภาพของอากาศชื้นอีกครั้ง

ปรากฏการเมฆจานบิน
รูปทฤษฎี การเกิดปรากฏการณ์ เมฆจานบิน โดยความสูงที่จะเกิดปรากฏการณ์นี้จะอยู่ที่ระหว่าง 6,000 - 12,000 เมตร

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:20:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
ปรากฏการณ์ เมฆจานบิน เกิดขึ้นที่ภูเขา Mt.Rainier ในรัฐ Washington เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2009

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:20:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
ปรากฏการณ์ เมฆจานบิน เกิดขึ้นที่ภูเขา Mt.Rainier ในรัฐ Washington

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:21:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
ปรากฏการณ์ เมฆจานบิน เกิดขึ้นที่ภูเขา Mt.Rainier ในรัฐ Washington

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:21:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 18  
 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ กองทัพ คลื่น แห่ง แม่น้ำอเมซอน ( Pororoca )


Pororoca คือ ปรากฏการ์ณธรรมชาติ ที่จะเกิดประมาณ สองปีครั้ง ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม จากการที่น้ำจากมหาสมุทรแอตแลนติก ( Atlantic Ocean ) ไหลย้อนขึ้นมาใน แม่น้ำอเมซอน ประเทศบราซิล และก่อให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ คลื่นน้ำที่วิ่งต่อๆกันมา ยาวที่สุดในโลก บริเวณปากแม่น้ำ
ลักษณะของ กองทัพคลื่น แห่ง แม่น้ำอเมซอน โดยปรากฏการณ์นี้ได้ชื่อว่า " Pororoca " ซึ่งมาจากภาษาพื้นเมืองของชนเผ่า Tupi ที่แปลว่า มหาเสียงกัมปนาท "great destructive noise" เนื่องจากเสียงจากการเกิดคลื่นนี้สามารถได้ยินล่วงหน้ากว่า 30 นาที ก่อนที่คลื่นจะเคลื่อนตัวมาถึง และมันยังทรงไปด้วยอนุภาพในการทำลายล้าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามัน ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ บ้านชาวพื้นเมือง รวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่หาญกล้าท้าทายมัน แต่ก็ยังมีมนุษย์ที่ไม่ยำเกรงมัน กับหลงไหลในพลกำลัง รวมตัวกันโต้คลื่นโดยเริ่มตั้งแต่ปี 1999 แต่นั้นก็เต็มไปด้วยอันตราย เนื่องจากคลื่นน้ำนั้น เต็มไปด้วย เศษไม้ ซุง ซึ่งพร้อมจะเข้ามากระแทรกนักโต้คลื่นได้ทุกเวลา จากการบันทึก นักโต้คลื่นชาวบราซิลเรี่ยน ชื่อว่า Picuruta Salazar สามารถโต้คลื่นได้เป็นระยะทางกว่า 12.5 กิโลเมตร เป็นเวลากว่า 37 นาที

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:23:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 19  
 
ยังมีนักโต้คลื่น เป็นจำนวนมากที่หลงใหล ในคลื่น Pororoca และพร้อมจะเสี่ยงเพื่อสัมผัสมัน และทำให้มันได้รับระดับความน่ากลัว
FEAR FACTOR : High

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:24:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 20  
 
คงไม่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือสถานที่ไหนที่จะนำคุณมาพบ กองทัพ คลื่น ยาวที่สุดในโลก เช่น Pororoca

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:25:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 21  
 
ลักษณะคลื่น Pororoca
-คลื่นสูง ได้ถึง 3.6 เมตร
-ความเร็วคลื่น 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
-มีความยาว คลื่นวิ่งต่อกันมากว่า 13 กิโลเมตร
-ระยะเวลาในการเกิดปรากฏการณ์ มากกว่า ครึ่งชั่วโมง

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:26:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 22  
 
เครดิต http://wowboom.blogspot.com/

   สมาชิกแบบพิเศษ      top2513      31 ต.ค. 56   เวลา 10:27:00    IP = 125.26.26.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 23  
 
เรื่องน่าสนใจมากครับ ทั้งภาพทั้งรายละเอียดมากมาย ขอบคุณที่นำมาให้อ่านครับ

   Zar  31 ต.ค. 56   เวลา 10:37:00    IP = 27.254.8.20
 


  คำตอบที่ 24  
 
เพลินเลยคับ

ขอบคุณมากคับ

   BBZ      31 ต.ค. 56   เวลา 10:48:00    IP = 119.46.132.74
 


  คำตอบที่ 25  
 
ขอบคุณครับ


   itonz      31 ต.ค. 56   เวลา 10:57:00    IP = 203.146.191.102
 


  คำตอบที่ 26  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      kabinblueser      31 ต.ค. 56   เวลา 11:36:00    IP = 125.27.123.39
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 27  
 
ขอบคุณครับ


   eid_guitar  31 ต.ค. 56   เวลา 11:54:00    IP = 101.51.250.231
 


  คำตอบที่ 28  
 
น่าสนใจมากครับ วันนี้ ชื่นใจ จังจัง ครับ ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      khakai      31 ต.ค. 56   เวลา 12:15:00    IP = 223.207.250.113
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 29  
 
เยี่ยม

   สมาชิกแบบพิเศษ      Solo man 007      31 ต.ค. 56   เวลา 12:22:00    IP = 125.24.171.32
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 30  
 

ขอบคุณครับ ป๋า ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      31 ต.ค. 56   เวลา 13:17:00    IP = 223.205.247.223
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 31  
 
วันนี้น่าตื้นเต้นมากๆ ไม่เคยรู้มาก่อนเลย ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      mawmeaw99      31 ต.ค. 56   เวลา 16:30:00    IP = 223.204.30.121
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 32  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Pai_UTP      31 ต.ค. 56   เวลา 23:58:00    IP = 27.55.167.128
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 33  
 
ยอดเยี่ยมครับ.

   kong3k  1 พ.ย. 56   เวลา 11:11:00    IP = 1.4.185.46
 


  คำตอบที่ 34  
 
ขอบคุณครับ

   p15      1 พ.ย. 56   เวลา 11:26:00    IP = 61.90.112.13
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket