Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ทุกชีวิตมีเวลาจำกัด อย่างมากไม่เกินร้อยปีก็จะต้องละร่างนี้ & อย่าไปบีบให้สงบ  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:19:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 1  
 
ทุกชีวิตมีเวลาจำกัด อย่างมากไม่เกินร้อยปีก็จะต้องละร่างนี้


..." ทุกชีวิตมีเวลาจำกัด อย่างมากไม่เกินร้อยปีก็จะต้องละร่างนี้

..ละโลกนี้ไป อย่าผัดวันประกันพรุ่งที่จะทำความดี

..เพราะถ้าสายเกินไปเมื่อไร ก็ตนเองนั่นแหละ

..จะต้องได้เสวยผลของการไม่กระทำกรรมดี

..ไม่มีผู้ใดอื่นจะรับผลของความดีความชั่วที่ตนเองทำไว้

..เจ้าตัวเองเท่านั้น จักเป็นผู้รับผลของความดีความชั่วที่ตนทำ "...


:: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


http://www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php?No=270

   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:23:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 2  
 
อย่าไปบีบให้สงบ


สมาธิ อย่าไปพยายามเพ่งให้มันสงบ มันจะสงบปลอมจิตหลอกจิต
สมาธิที่ถูกต้อง จะได้สงบลงเอง เราจับสติภาวนาแค่ "สติ"
ที่เหลือมันจำทำหน้าที่ สงบเอง มันอยากสงบตอนไหน
มันเต็มที่ตอนไหน มันสงบเอง สงบลง พรึบ ดิ่งแน่ว ต่อหน้าต่อตา
ไม่ได้เกิดจากการควบคุม อยากสงบ สงบมันเอง บังคับไม่ได้
จับ สติ ภาวนา ทำแต่นี้ ไม่ใช่จะไปพยายามเพ่งบีบให้สงบ


darkever


http://board.palungjit.org/f4/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A-367534.html

   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:26:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 3  
 
หมวดธรรม

------------------------------ คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง.


10) ราชรถอันงดงามยามคร่ำคร่า แม้ร่างกายเข้าถึงชรา ส่วนธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงชรา สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นย่อมรู้กันได้.


http://www.baanjomyut.com/10000sword/buddhist_proverb/section08.html

   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:28:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 4  
 
กันลืม

http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A1-205992-8.html

   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:29:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 5  
 
หมวดกิเลส (กิเลสวรรค)


ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ จิตฺตมสฺส วิธาวติ สตฺโต สํสารมาปาทิ กมฺมํ ตสฺส ปรายนํ
ตัญหาชะเนติปุระสังจิตะมัดสะวิทาวะติสัดโตสังสะระมาปาทิกัมมังตัสสะปะรายะนัง

ตัณหายังให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน สัตว์ยังท่องเที่ยวไปจึงยังมีกรรมนำหน้า


http://www.phuttha.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84


   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:31:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 6  
 
ขอบคุณมากครับ

   sakai  10 ม.ค. 57   เวลา 8:32:00    IP = 113.53.128.182
 


  คำตอบที่ 7  
 
ภาษิตจีนโบราณ


มารดาที่อบรมดีคนเดียวมีค่าเลิศเท่าครูร้อยคน


http://www.baanjomyut.com/10000sword/chinese_poem.html

   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:33:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 8  
 
ปรัชญาชาวบ้าน


ถ้าตั้งใจว่าทำได้ แม้หินหนักก็ยังยกไหว
ถ้าคิดว่าทำไม่ได้ แม้เม็ดทรายหนึ่งกำมือ
ก็ยังยกขึ้นยาก


http://www.baanjomyut.com/10000sword/philosophy_life/04.html

   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:35:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 9  
 
ปรัชญาจากจีน


ผู้ที่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ จักไม่ยุติกลางคัน


http://www.baanjomyut.com/10000sword/2548/chin.html

   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:36:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 10  
 
ปราชญ์สอนว่า.....

โดย: ขงจื้อ


การศึกษา ค้นคว้า ถ้าเอนเอียงไปสุดสายไม่ว่าข้างใดข้างหนึ่ง ก็มีแต่ผลเสียเท่านั้น


http://www.baanjomyut.com/10000sword/kongjao1.html

   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:38:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 11  
 
vdo สรรเสริญการปฏิบัติ

   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:42:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 12  
 
vdo สรรเสริญการปฏิบัติ

http://www.youtube.com/watch?v=NJrwRFmq-cI

# ขออนุญาตลงอีกทีครับ vdo ข้างบนลงไม่ติดครับ อนุโมทนาครับ #

   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:43:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 13  
 
vdo รู้ทันความคิด-พระไพศาลวิสาโล

   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:44:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 14  
 
# ไม่ติดอีกแล้ว แหะ ๆ ขอลงอีกทีครับ ถ้ายังไม่ติด ก็ click เข้าไปฟังได้ใน link ข้างล่างเลยครับ อนุโมทนาครับ #

vdo รู้ทันความคิด-พระไพศาลวิสาโล

http://www.youtube.com/watch?v=MB2DpybHMH4&feature=youtu.be

   rockonyou      10 ม.ค. 57   เวลา 8:45:00    IP = 108.54.221.234
 


  คำตอบที่ 15  
 
.......ธรรมมะ สวัสดี..........

อนุโมทนาครับ ท่าน rockonyou

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      10 ม.ค. 57   เวลา 9:17:00    IP = 223.207.148.14
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      khakai      10 ม.ค. 57   เวลา 11:18:00    IP = 223.207.250.189
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
อนุโมทนา สาธุ ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      nui underground      10 ม.ค. 57   เวลา 21:22:00    IP = 118.172.152.32
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 18  
 

ขอบคุณมากๆ ครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      11 ม.ค. 57   เวลา 10:48:00    IP = 171.5.251.17
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 19  
 
ขอบคุณครับ อ่านแล้วรู้สึกดีจังครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      mx2004      11 ม.ค. 57   เวลา 15:07:00    IP = 1.179.144.9
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket