Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  คนไม่ได้ภาวนา & vdo "แอนเดรีย สวอเรซ" อัพเดทชีวิตทนายความหญิง ในรายการ "ปากโป้ง"  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 3:25:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 1  
 
คนไม่ได้ภาวนา


"คนไม่ได้ภาวนา คือคนที่เขาชอบมีความเพลิดเพลินร่าเริงเป็นกลุ่มหลายๆคน
เขาพูดคุยกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
ผมก็มีความอัศจรรย์เขาอยู่เหมือนกันว่า
เอ ดูเหมือนเขามีความร่าเริงสนุกสนานอยู่
เหมือนเขาทำงานเสร็จหมดทุกอย่าง
ความจริงแล้ว"ทำงาน"ยังไม่เสร็จ"


หลวงพ่อชา สุภัทโท


http://www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php?No=257


   rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 3:32:00    IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 2  
 
หมวดธรรม

------------------------------ คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง.


12) ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์ย่อมตั้งอยู่ และเสื่อมไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ.


http://www.baanjomyut.com/10000sword/buddhist_proverb/section08.html

   rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 3:36:00    IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 3  
 
กันลืม

http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A1-205992-8.html

   rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 3:37:00    IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 4  
 
หมวดกิเลส (กิเลสวรรค)


โกธํ ชเห วิปฺปชเหยฺย มานํ สญฺโยชนํ สพฺพมติกฺกเมยฺย
โกธังชะเหวิปปะชะเหยยะมานังสัญโยชะนังสัมพะมะติกะเมยยะ

บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัว พึงก้าวล่วง * สังโยชน์ * ทั้งปวง(เพราะ)ทุกข์ทั้งหลาย


* สังโยชน์ *
คำแปล

(ศน.) น. กิเลสเครื่องผูกรัดมนุษย์ไว้กับวัฏ-สงสาร มี ๑๐ ประการ คือ ๑. สักกายทิฏฐิ (การยึดความมีตัวตนว่าเป็นของตน) ๒. วิจิกิจฉา (ความลังเลใจ ไม่มีหลักดับทุกข์ได้จริงๆ) ๓. สีลัพพตปรามาส (หลงยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลว่าศักดิ์สิทธิ์ อาจปลดเปลื้องทุกข์ได้) ๔. กามราคะ (ติดใจในรูป รส กลิ่น เสียง) ๕. ปฏิฆะ (ความคับแค้นใจ) ๖. รูปราคะ (ติดใจรักความสุขของจิตที่เกิดจากรูปฌาน) ๗. อรูปราคะ (ติดใจรักในความรู้สึกอันเกิดจากอรูปฌาน) ๘. มานะ (ถือตัวยกตนข่มท่าน) ๙. อุทธัจจะ (ความคิดฟุ้งซ่าน) ๑๐. อวิชชา (ความไม่รู้ถึงความจริง) พระอริยเจ้าย่อมละสังโยชน์นี้เป็นลำดับจนหมด ก็เป็นพระอรหันต์.

ที่มา : http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?qID=&wi=&hnl=&ob=&asc=&q=%CA%D1%A7%E2%C2%AA%B9%EC&select=1


http://www.phuttha.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84


   rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 3:42:00    IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 5  
 
ภาษิตจีนโบราณ


ปัจจุบันละเลยเรื่องเล็กน้อย ภายหน้าเสียใจอย่างใหญ่หลวง


http://www.baanjomyut.com/10000sword/chinese_poem.html

   rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 3:44:00    IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 6  
 
ปรัชญาชาวบ้าน


คนมีปัญญา รู้จักทำใจให้เป็นสุข
แม้แต่ในเรื่องที่ไม่น่าสุข
คนโง่...
สามารถทำใจให้เป็นทุกข์ได้
แม้ในเรื่องที่ไม่น่าทุกข์


http://www.baanjomyut.com/10000sword/philosophy_life/05.html

   rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 3:50:00    IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 7  
 
คำขงจื้อ


นกทำรังให้ดูไม้ ข้าเลือกนายให้ดูน้ำใจ


http://www.baanjomyut.com/library/the_confucius/index.html

   rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 3:55:00    IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 8  
 
ปราชญ์สอนว่า.....

โดย: ขงจื้อ


บัณฑิตคิดถึงว่า ทำอย่างไรจะเพิ่มพูนคุณธรรมของตนได้ คนพาลคิดถึงว่า ทำอย่างไรจึงจะเห็นความเป็นอยู่ของตนสะดวกสบายขึ้น โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม


http://www.baanjomyut.com/10000sword/kongjao1.html

   rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 4:01:00    IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 9  
 
vdo หนีร้อน

   rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 4:18:00    IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 10  
 
ขอบคุณครับ....

   gula101      13 ม.ค. 57   เวลา 4:51:00    IP = 180.183.236.212
 


  คำตอบที่ 11  
 
vdo อยู่กับปัจุบันให้เป็น-พระไพศาล

   rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 5:40:00    IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 12  
 
vdo "แอนเดรีย สวอเรซ" อัพเดทชีวิตทนายความหญิง ในรายการ "ปากโป้ง" 1

   rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 5:41:00    IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 13  
 
vdo "แอนเดรีย สวอเรซ" อัพเดทชีวิตทนายความหญิง ในรายการ "ปากโป้ง" 2   rockonyou      13 ม.ค. 57   เวลา 5:41:00    IP = 72.80.122.251
 


  คำตอบที่ 14  
 
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      khakai      13 ม.ค. 57   เวลา 7:55:00    IP = 223.207.251.61
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
ขอบคุณครับท่าน

lml.

   Mac_Threebay      13 ม.ค. 57   เวลา 8:49:00    IP = 118.174.137.18
 


  คำตอบที่ 16  
 
.......ธรรมมะ สวัสดี..........

อนุโมทนาครับ ท่าน rockonyou

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      13 ม.ค. 57   เวลา 19:31:00    IP = 223.207.65.144
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
ขอบคุณครับ

   Impossible Is Nothing      13 ม.ค. 57   เวลา 23:15:00    IP = 110.77.137.13
 


  คำตอบที่ 18  
 
อนุโมทนา สาธุ ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      nui underground      14 ม.ค. 57   เวลา 0:07:00    IP = 49.0.117.106
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 19  
 

ขอบคุณมากๆ ครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      14 ม.ค. 57   เวลา 15:35:00    IP = 223.207.21.44
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket