Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ความดีงาม สำคัญที่ตัวเรา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      4 มี.ค. 57   เวลา 4:20:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.29.70.186
 


  คำตอบที่ 1  
 
ความดีงาม สำคัญที่ตัวเรา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


เทศนาวันที่ 3 ม.ค. 2548

ผู้มีธรรมบวชมามีธรรม มีความระมัดระวังตนตลอดเวลา ไม่มีความชินเรื่องการระมัดระวังตัวเอง ถ้าชินก็ชินไปด้วยความระมัดระวังเสีย เช่นอย่างพระท่านบวชใหม่ได้ระมัดระวังมันผิดมันพลาดเรื่อยๆ ระวังตลอดเวลาทีนี้เลยชิน ชินต่อความระวัง ไปไหนเหมือนไม่ระวัง แต่อะไรผิดรู้ทันที แก้ไขปั๊บเลยไม่ทำ นี่เรียกว่าระวังจนชิน มันก็ดี ผู้ที่มีศีลมีธรรมไปที่ไหนก็เย็นนะ อยู่คนเดียวกับเพื่อนกับฝูงก็เย็น นี่แหละธรรมอยู่ที่ไหนเย็นทั้งนั้น

ถ้ากิเลสไปที่ไหนเกิดเรื่องเกิดราว ฆ่าฟันรันแทง ทะเลาะเบาะแว้ง เป็นไปได้ทุกแบบทุกฉบับขึ้นชื่อว่ากิเลส เป็นตัวขวางที่สุดแหละกิเลส ธรรมนี้ล่องตรงแน่วเลย กิเลสเป็นตัวขวางทาง ธรรมเป็นองค์ธรรมชาติที่เปิดทางให้ความสะดวกแก่กันและกัน นี่เรียกว่าธรรม ถ้าเป็นกิเลสแล้วขวางกัน กีดกันกัน ทุกอย่างอะไรที่จะให้เกิดความไม่ดีงามแล้วเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นละก่อขึ้นนะ เรื่องธรรมท่านไม่ก่อ ท่านแก้ไขดัดแปลงหรือชะล้าง นั่นเรียกว่าธรรม

ถ้าเป็นกิเลสแล้วมีแต่หาของสกปรกมาโปะกันๆ อยู่ดี ๆ ก็หาเรื่องหาราวใส่กัน นั่น กิเลสมันอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ ต้องหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้ ยุแหย่ก่อกวนซึ่งกันและกันจนได้กิเลส ถ้าธรรมไปที่ไหนไม่มีเรื่อง มีแต่ความดีงาม คบค้าสมาคมกันแล้วจากกันไปก็คิดถึงกัน นี่คือความมีธรรมด้วยกัน จากกันไปก็คิดถึงกันอยากพบอยากเห็น อยากคบค้าสมาคม เรื่องธรรมเป็นอย่างนั้น ถ้าเรื่องโลกแล้วพบกันทีเดียวเท่านั้นเข็ดจนกระทั่งวันตาย มันมีเสี้ยนมีหนามอยู่ในตัวนั่นแหละ

ให้พากันสั่งสมธรรมให้มีขึ้นให้มากนะ ถ้าอยากชุ่มเย็นภายในตัวเอง ความชุ่มเย็นไม่อยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจของเราที่ดัดแปลงตนให้เป็นคนดี ต่างคนต่างดัดแปลงตัวเอง เข้ากันได้สนิท ๆ ไปหมด ถ้าต่างคนต่างเลอะเทอะแล้วเลอะไปหมดนะ มีเท่านั้นละ วันนี้เป็นปีใหม่ เทศน์สอนปีใหม่พอให้เข้าใจกันนะ ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี ศาสนาเท่านั้นละที่จะทำคนให้ดีได้ นอกจากนั้นไม่มี มีศาสนา นี้เราเป็นลูกชาวพุทธขอทำตัวให้ดีสมกับลูกชาวพุทธนะ เอาละพอ ให้พร


ที่มา : http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3171&CatID=2


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99-526233.html

   rockonyou      4 มี.ค. 57   เวลา 4:24:00    IP = 108.29.70.186
 


  คำตอบที่ 2  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-3.html


   rockonyou      4 มี.ค. 57   เวลา 4:40:00    IP = 108.29.70.186
 


  คำตอบที่ 3  
 
หมวดทาน (ทานวรรค)


ยานโท สุขโท โหติ ทีปโท โหติ จกฺขุโท
ยานะโทสุขะโทโหติทีปะโทโหติจักขุโท

ผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ


http://www.phuttha.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84   rockonyou      4 มี.ค. 57   เวลา 4:43:00    IP = 108.29.70.186
 


  คำตอบที่ 4  
 
กันลืม

http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A1-205992-14.html

   rockonyou      4 มี.ค. 57   เวลา 4:49:00    IP = 108.29.70.186
 


  คำตอบที่ 5  
 
คติธรรมฉุดคิดสักนิด


ถ้าอยากเป็นคนงาม อย่าวู่วามโกรธง่าย


http://board.palungjit.org/f14/3588%3B-3605%3B-3636%3B-3608%3B-3619%3B-3619%3B-3617%3B-3593%3B-3640%3B-3604%3B-3588%3B-3636%3B-3604%3B-3626%3B-3633%3B-3585%3B-3609%3B-3636%3B-3604%3B-29026.html

   rockonyou      4 มี.ค. 57   เวลา 4:50:00    IP = 108.29.70.186
 


  คำตอบที่ 6  
 
คำคม ๆ


"มีเพียงชีวิตที่ทำเพื่อคนอื่นเท่านั้น ที่ควรค่าแก่การมีชีวิต"


http://www.baanjomyut.com/library/quip/index.html

   rockonyou      4 มี.ค. 57   เวลา 4:52:00    IP = 108.29.70.186
 


  คำตอบที่ 7  
 
แสนคม (ปรัชญาจีน)


• เลี้ยงลูกชายโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงลา เลี้ยงลูกสาวโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงหมู


http://www.baanjomyut.com/library_2/very_sharp_chinese_philosophy/index.html


   rockonyou      4 มี.ค. 57   เวลา 4:55:00    IP = 108.29.70.186
 


  คำตอบที่ 8  
 
vdo ธรรมพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร )

http://www.youtube.com/watch?v=5jgyx-Rf_-o


   rockonyou      4 มี.ค. 57   เวลา 4:56:00    IP = 108.29.70.186
 


  คำตอบที่ 9  
 
vdo ทำดีได้ความดี - ปัญญานันทภิกขุ

http://www.youtube.com/watch?v=St_Z-vOhI3Q

   rockonyou      4 มี.ค. 57   เวลา 4:57:00    IP = 108.29.70.186
 


  คำตอบที่ 10  
 
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      khakai      4 มี.ค. 57   เวลา 8:04:00    IP = 223.207.251.52
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 11  
 
...ธรรมมะ สวัสดี..........

อนุโมทนาครับ ท่าน rockonyou

   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      4 มี.ค. 57   เวลา 9:20:00    IP = 223.207.66.219
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 12  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      kabinblueser      4 มี.ค. 57   เวลา 9:52:00    IP = 125.27.126.150
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
อนุโมทนา ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      nui underground      4 มี.ค. 57   เวลา 23:01:00    IP = 118.172.33.187
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 

ขอบคุณมากๆ ครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      6 มี.ค. 57   เวลา 23:17:00    IP = 171.5.251.233
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket