Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ไหน + vdo รายการ guitar road guitar battle round #1  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 3:59:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 1  
 
ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ไหน


ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ไหน
อยู่ที่ความรู้ความเห็นในใจของเราอย่างนี้
รู้ได้ทุกคน เห็นได้ทุกคน
ไม่ใช่อยู่ในตำรา ไม่ต้องไปเรียนให้มันมาก
พิจารณาเดี๋ยวนี้ก็เห็นที่อาตมาพูด ก็เห็นได้ทุกคน
เพราะมันอยู่ในใจทุกคน
แต่ก่อนนี้เราต้องการเลี้ยงกิเลสไว้
ให้รู้จักกิเลส อย่าให้มันมากวนเรา
อันนี้ เป็นอันหนึ่งที่ยังไม่บังเกิด
ให้ทำให้เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็ทำให้มากขึ้น
ทีนี้ข้อปฏิบัติต่อไปคือ การรักษาศีล
ศีลนี้จะดูแลธรรมะเจริญขึ้นเหมือนพ่อแม่กับลูก
การรักษาศีลคือ การเว้นการเบียดเบียน
และทำการเกื้อกูลช่วยเหลือ อย่างต่ำนี้ให้มี ๕ ข้อคือ

ข้อ ๑ ให้เมตตาสัตว์และมนุษย์ทั้งหมด
ไม่ให้ทำร้ายเบียดเบียน ตลอดถึงการฆ่า

ข้อ ๒ ให้มีความสุจริต อย่าไปข้ามสิทธิ์ของกันและกัน
พูดง่ายๆ ก็คือไม่ให้ขโมยของกันนั่นเอง

ข้อ ๓ ให้รู้จักประมาณในกามบริโภค
อยู่ในฆราวาสวิสัยก็ต้องมีครอบครัว มีพ่อบ้านแม่บ้าน
แต่ถ้ารู้จักประมาณก็ปฏิบัติธรรมะได้
ให้รู้จักพ่อบ้านของเรา รู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้น
ให้รู้จักประมาณ อย่าทำเกินประมาณ ให้มีขอบเขต
แต่โดยมากคนจะไม่มีขอบเขตเสียด้วยนะ
บางทีมีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอ มีสองคนบ้าง
บางทีมีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่พอ
ต้องมีสามด้วยอย่างนี้ก็มี
อาตมาว่า คนเดียวก็กินไม่หมดแล้ว
จะมีไปสองคนสามคนนี่ มันเรื่องสกปรกทั้งนั้นนี่
อย่างนี้ต้องพยายามชำระ พยายามฝึกใจ
ให้มันรู้จักประมาณ ความรู้จักประมาณนี้ มันบริสุทธิ์ดี
ที่ไม่รู้จักประมาณนี่ มันไม่มีขอบเขต
ถึงได้อาหารเอร็ดอร่อยอย่างนี้
อย่าไปนึกถึงความเอร็ดอร่อยมันมาก
ให้รู้จักท้องของเรา ให้รู้จักประมาณ
ถ้าเรากินมากก็ลำบากเหมือนกัน ให้รู้จักประมาณ
ความรู้จักประมาณนี่ดีที่สุด
ให้มีแม่บ้านคนเดียวก็พอแล้ว
มีพ่อบ้านคนเดียวก็พอแล้ว
มีสองมีสามเกินขอบเขตแล้ววุ่นวาย

ข้อ ๔ คือความซื่อสัตย์
นี้ก็เป็นเครื่องกำกับกิเลสเราเหมือนกัน
เป็นคนตรงมีสัจจะ เป็นคนซื่อสัตย์

ข้อ ๕ เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราน้ำเมา
อย่างนี้ก็ให้รู้จักประมาณ ให้เลิกเสียก็ดี
คนเราเมามัวก็มากแล้ว เมาลูกเมาหลาน
เมาทรัพย์สมบัติหลายอย่าง มันก็พอแล้ว
ยิ่งเอาเหล้ามากินเข้าไปอีก มันก็มืดเท่านั้นแหละ
อันนี้บริษัททั้งหลายไม่รู้ ดูตัวเราเอง
ถ้าหากว่ามันมาก ใครมีมากก็พยายามค่อย ๆ
ปัดเป่ามัน ออกไป ปัดเป่ามันออกไปให้หมด

ต้องขอโทษด้วยนะ พูดด้วยความปรารถนาดีนะ
อยากจะให้ดีอยากจะให้รู้จัก
เราต้องรู้จักว่า อะไรเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้
อะไรมันกดดันอยู่เพราะอะไร
การกระทำเหล่านั้นจึงกดดันเรา
ทำดีมันก็ได้ดี ทำชั่วมันก็ได้ชั่ว อันนี้เป็นเหตุ
อันนี้ขอฝากไว้นะ
ขอโทษด้วยนะ ไม่อยากจะพูดหรอก
แต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูด
ทั้งหมดที่พูดมานี้เป็นเครื่องอุปกรณ์อันหนึ่ง
ให้เราปฏิบัติกันดูนะ

ทีนี้เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้ว มีความรักกัน ซื่อสัตย์
ก็จะมีความสุข ความเดือดร้อนไม่มีนะ
เมื่อความเดือดร้อนไม่มีแล้ว
เพราะไม่เคยเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
อย่างนี้ก็มีความสุข นี่คืออยู่ในเมืองสวรรค์
แล้วสบาย กินก็สบาย นอนก็สบาย มีความสุข
สุขเกิดจากศีล
เมื่อมีการกระทำอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้อันนี้เกิดขึ้นมา
ละความชั่วเช่นนี้เป็นกฎอันหนึ่ง
เพื่อความดีนี้เกิดขึ้นมา
นี่ถ้าเรามีศีลอย่างนี้ ความชั่วหนีไป ความสุขเกิดขึ้นมา
นี่ละเกิดเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ


::: หลวงพ่อชา สุภัทโท


http://www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php?No=276

   rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 4:04:00    IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 2  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน...

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-15.html


   rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 4:05:00    IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 3  
 
ภาพสวย ๆ และหลักธรรมสู่การพ้นทุกข์

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%86-533288-4.html


   rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 4:07:00    IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 4  
 
วิปัสสนาญาณ ๙


๙. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ ญาณอันเป็นไปโดยอนุโลมแก่การหยั่งรู้ *อริยสัจ * คือ เมื่อวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลาย ไม่พะวง และญาณแล่นมุ่งตรงไปสู่นิพพานแล้ว ญาณอันคล้อยต่อการตรัสรู้อริยสัจ ย่อมเกิดขึ้นในลำดับถัดไป เป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณ ต่อจากนั้นก็จะเกิด * โคตรภูญาณ * มาคั่นกลาง แล้วเกิดมรรคญาณให้สำเร็จความเป็นอริยบุคคลต่อไป

ธรรมหมวดนี้ ท่านปรุงศัพท์ขึ้น โดยถือตามนัยแห่งคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค นำมาอธิบายพิสดารในวิสุทธิมรรค แต่ในอภิธัมมัตถสังคหะ ท่านเติม "สัมมสนญาณ" (ญาณที่กำหนดพิจารณานามรูป คือ ขันธ์ ๕ ตามแนวไตรลักษณ์) เข้ามาเป็นข้อที่ ๑ จึงรวมเป็น วิปัสสนาญาณ ๑๐ และเรียกชื่อญาณข้ออื่น ๆ สั้นกว่านี้ คือ เรียก "อุทยัพพยญาณ ภังคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ อนุโลมญาณ"
(ขุ.ปฏิ.๓๑/๑/๑; วิสุทธิ.๓/๒๖๒-๓๑๙; สังคห.๕๕.)


* อริยสัจ * น. ความจริงของพระอริยะ ความจริงอันประเสริฐ

ชื่อธรรมสําคัญหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา มี ๔ ข้อ คือ ๑. ทุกข์ ๒. ทุกขสมุทัย (เหตุให้เกิดทุกข์) ๓. ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) และ ๔.ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือ มรรค (ทางแห่งความดับทุกข์). (ป. อริยสจฺจ).

ที่มา : http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88

* โคตรภูญาณ * น. ปัญญาที่อยู่ในระดับอริยมรรค.

ที่มา : http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93


http://www.phuttha.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B9%99

   rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 4:13:00    IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 5  
 
สุภาษิต คำคมจีน

โดย นภดล ลิ้มสุรัตน์


คมลิ้นฆ่าคนอย่างชนิดเลือดไม่ออก


http://www.baanjomyut.com/library_2/chinese_proverbs_quotes/index.html


   rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 4:15:00    IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 6  
 
ข้อคิด คำคม เพื่อพัฒนาตนเอง


• คนที่ปล่อยชีวิตให้ผ่านพ้นไป โดยมิได้ทำสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ จะต้องเศร้ายิ่งกว่า คางคกที่นอนหมกอยู่ในห้องน้ำ


http://www.baanjomyut.com/library_2/quotes_to_develop_their_own_ideas/index.html


   rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 4:16:00    IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 7  
 
คําคม คําคมโดน ๆ


คําคมเพื่อนพึ่งพา

มีเพื่อนดี เพียงหนึ่ง…ที่พึ่งได้
ดีกว่าเพื่อน มากมาย…ที่อิจฉา
มีมิตรดี เพียงหนึ่ง…ที่เมตตา
ดีกว่ามิตร ร่วมเฮฮา ที่ไร้ใจ


http://www.xn--42ca2cua2b9f4e8a6c.net/page/4

   rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 4:17:00    IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 8  
 
คําคมเด็ด ๆ


คนดี ๆ

คนดี ๆ
มีอยู่ที่ไหน
แต่คนหลายใจ
ที่ไหนก็มี


http://thaimo.com/category/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%86/page/4


   rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 4:19:00    IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 9  
 
vdo ตอนที่ 76 อยากลืมกลับจำ.mpg

https://www.youtube.com/watch?v=6unY6gZlpcY

   rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 4:20:00    IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 10  
 
vdo คมธรรม : twitter

https://www.youtube.com/watch?v=Eo15dbBWhMY

   rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 4:22:00    IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 11  
 
vdo รายการ guitar road _ep.113_guitar battle round #1

# ดูแล้วเพลินดีครับ ใครสนใจจะดูต่อให้จบ ก็ไล่ตาม #1 2 3 4 และ final round ต่อไปได้เลยนะครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=AQf5gk6iPp4

   rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 4:26:00    IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 12  
 
สุขภาพใกล้ตัว

http://board.palungjit.org/f9/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-530823.html


   rockonyou      28 ส.ค. 57   เวลา 4:33:00    IP = 108.41.160.56
 


  คำตอบที่ 13  
 

ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      28 ส.ค. 57   เวลา 6:37:00    IP = 171.5.251.64
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      นายเนย      28 ส.ค. 57   เวลา 8:03:00    IP = 110.169.135.19
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
...ธรรมมะ สวัสดี..........

อนุโมทนาครับ ท่าน rockonyou
   สมาชิกแบบพิเศษ      peter midi      28 ส.ค. 57   เวลา 9:29:00    IP = 171.5.29.100
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      kabinblueser      28 ส.ค. 57   เวลา 9:48:00    IP = 125.25.73.204
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket