(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  อิอิ สุดยอดกีตาร์มาอีกแล้ว GIBSON COLLECTOR CHOICES CC#15 GREG MARTIN เสียงยาว  
 
CLEAN SOUND


chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:05:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 1  
 
DRIVE SOUND

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:07:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 2  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:08:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 3  
 
มุกหมาแก่ กีตาร์หาย

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:09:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 4  
 
เล่ม

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:10:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 5  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:11:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 6  
 
ชำแหละก่อนนะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:12:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 7  
 
ผ่อนสายหน่อย

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:13:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 8  
 
ซนหน่อยนะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:13:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 9  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:14:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 10  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:15:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 11  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:15:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 12  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:16:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 13  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:17:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 14  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:18:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 15  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:18:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 16  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:19:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 17  
 
ประกอบร่าง

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:20:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 18  
 
2 HUM

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:24:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 19  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:25:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 20  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:26:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 21  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:27:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 22  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:27:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 23  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:28:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 24  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:29:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 25  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:30:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 26  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:30:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 27  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:33:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 28  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:33:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 29  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:34:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 30  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:34:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 31  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:35:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 32  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:35:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 33  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:36:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 34  
 
ACTION

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:36:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 35  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:37:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 36  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:37:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 37  
 
NUT

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:38:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 38  
 
HEADSTOCK

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:41:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 39  
 
GIBSON

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:42:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 40  
 
มุมโปรด

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:42:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 41  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:46:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 42  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:47:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 43  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:50:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 44  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 11:51:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 45  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:07:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 46  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:07:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 47  
 
หลัง

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:08:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 48  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:09:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 49  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:09:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 50  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:10:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 51  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:11:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 52  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:12:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 53  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:12:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 54  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:13:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 55  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:13:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 56  
 
หลังคอ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:14:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 57  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:14:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 58  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:15:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 59  
 
หลังหัว

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:16:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 60  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:17:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 61  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:17:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 62  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:18:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 63  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:19:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 64  
 
อะ

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:19:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 65  
 
ลาไปด้วยภาพนี้ สวัสดี

   chatreeo      11 ก.พ. 58   เวลา 12:20:00    IP = 110.168.231.159
 


  คำตอบที่ 66  
 
เสียงคลีนเพราะมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      sanjak      11 ก.พ. 58   เวลา 13:25:00    IP = 115.64.205.151
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket