Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  เมื่อถึงเวลา + clip Why do Thai people love their King ? เหตุผล...ที่คนไทยรักในหลวง  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      12 มิ.ย. 58   เวลา 4:27:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.41.29.151
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


209 ควรติคนอื่นหรือไม่ ?

ปัญหา คนบางคนถืออุเบกขา ไม่ยุ่งกับคนอื่น ไม่สรรเสริญผู้ควรสรรเสริญโดยกาลอันควร ไม่ติเตียนผู้ควรติเตียนโดยกาลอันควร เฉย ๆ เสียสบายดีเหมือนกัน พระพุทธองค์ทรงเห็นอย่างไรในคนประเภทนี้ ?

พุทธดำรัสตอบ “....ดูก่อนโปตลิยะ บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก คือ ผู้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนโดยกาลอันควร ตามความเป็นจริง (แต่) ไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยกาลอันควร ๑
ผู้กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยกาลอันควร (แต่) ไม่
ติเตียนตามความเป็นจริง โดยกาลอันควร ๑
ผู้ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริง โดยกาลอันควร ทั้งไม่กล่าว สรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยกาลอันควร ๑
ผู้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริง โดยกาลอันควร ทั้งกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยกาลอันควร ๑

“ดูก่อนโปตลิยะ บรรดาบุคคล ๔ จำพวกนี้ บุคคลผู้กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริง โดยกาลอันควร และกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยกาลอันควร นี้ เป็นผู้งามกว่า และประณีตกว่าบุคคล ๔ ประเภทนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมีความงาม คือความเป็นผู้รู้จักกาลในอันควรสรรเสริญและติเตียนนั้น ๆ....”


โปตลิยสูตร จ. อํ. (๑๐๐)
ตบ. ๒๑ : ๑๓๑-๑๓๔ ตท. ๒๑ : ๑๗๗-๑๗๙
ตอ. G.S. II : ๑๐๘-๑๐๙


http://www.84000.org/true/209.html


   rockonyou      12 มิ.ย. 58   เวลา 4:31:00    IP = 108.41.29.151
 


  คำตอบที่ 2  
 
เมื่อถึงเวลา


คนทุกคนที่เกิดมานี้ มีทรัพย์เดิมไม่เหมือนกัน มีทรัพย์เดิมไม่เท่ากัน และมาสะสมทรัพย์ในปัจจุบันนี้ ก็ไม่เหมือนกัน และไม่เท่ากันอีก จึงทำให้มีความแตกต่างกัน

มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวไว้เพื่อให้เป็นทุนแด่คนทั้งหลาย ในการศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรหรอก เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ดีอยู่แล้ว แต่บางคนอาจนึกไม่ถึงแค่นั้นเอง

สิ่งนั้นก็คือ คำว่า "เมื่อถึงเวลา"

เหตุใดพระพุทธองค์สอนให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่ได้สอนให้ไปยึดติดกับอดีต หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึง

เพราะอดีตนั้น มัน "เลยเวลา" แล้ว
ส่วนอนาคตนั้น มัน "ยังไม่ถึงเวลา"
ก็เหลือแต่ปัจจุบัน ที่ "ถึงเวลา"

เมื่อเราสร้างเหตุพร้อมหรือมีเหตุเพียงพอ ขอย้ำว่าต้อง "พร้อม" หรือ "เพียงพอ" ผลย่อมบังเกิดขึ้น..... แต่ระยะเวลาที่ผลจะเดินทางมาถึงนั้น ก็ไม่อาจคาดหมายได้ การที่ไม่อาจคาดหมายได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า "เมื่อถึงเวลา" คือ รอ..... ให้ถึงเวลา

เมื่อถึงเวลา สถานที่ใดที่เราไม่เคยไป เราก็ได้ไป
เมื่อถึงเวลา สิ่งใดที่เป็นของๆเรา เราก็จะได้มา
เมื่อถึงเวลา ผู้ใดที่เราไม่เคยพบ เราก็จะได้พบ

และเมื่อถึงเวลา ที่ผลนั้นได้สิ้นลง

สถานที่ใดที่เราเคยอยู่ เราก็จะต้องจำจาก
สิ่งใดที่เป็นของเรา เราก็จะสูญสิ่งนั้นไป
ผู้ใดที่เราได้พบ ได้อยู่ร่วมกัน ก็ต้องพลัดพรากจากกัน

สุดท้าย เมื่อถึงเวลา ธรรมะข้อใดที่เราสงสัย แต่ก่อนแต่ใดได้ยินได้ฟังมา ก็สักแต่ว่าได้ยิน สักแต่ว่าจำ แต่ไม่ได้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แต่เมื่อถึงเวลา เราก็เกิดความเข้าใจอย่างง่ายดายแต่ลึกซึ้ง เปรียบเหมือนแค่พลิกฝ่ามือ ก็จะเห็นอีกด้านหนึ่งได้อย่างชัดเจน

และสุดท้าย ถ้าเราเข้าใจคำว่า "เมื่อถึงเวลา" เราก็สามารถตอบปัญหาให้กับตัวเราได้หลายต่อหลายอย่าง

เมื่อถึงเวลา


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-548657.html#post9591958

   rockonyou      12 มิ.ย. 58   เวลา 4:33:00    IP = 108.41.29.151
 


  คำตอบที่ 3  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน..

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-34.html


   rockonyou      12 มิ.ย. 58   เวลา 4:35:00    IP = 108.41.29.151
 


  คำตอบที่ 4  
 
ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์

โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)


พระพุทธองค์สอนให้เรามองอะไรตามความเป็นจริงดังคำว่า "รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริง
มองสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามที่มันเป็นอยู่จริง ๆ"
ถ้าเราเห็นเช่นนั้นแล้วมันก็ปกติ ไม่เกิดอะไร
แต่กลับเกิดปัญญา เกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นอย่างถูกต้องความวุ่นวายทางจิตนั้นก็ไม่มี

ปกติคนเรานั้นอยากจะอยู่อย่างเป็นสุข
คำว่า "ความสุข" ในที่นี้หมายถึง สงบจิต สงบใจ
เพราะเรารู้ว่าอะไรคือตามสภาพความเป็นจริง
เราก็อยู่อย่างมีความสุข ความสบาย
ทุกคนต้องการอย่างนั้น
จึงต้องมองให้เห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิต


http://www.baanjomyut.com/10000sword/art_of_human/index.html

   rockonyou      12 มิ.ย. 58   เวลา 4:38:00    IP = 108.41.29.151
 


  คำตอบที่ 5  
 
ทางรอดยามใกล้ตาย


จงมองดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่ว่า..คนสัตว์

สิ่งของ เงิน ทอง ลาภ ยศ นินทา สรรเสริญ เป็นของโกหก

ของสมมติภาพมายาทั้งนั้น ทุกอย่างไม่ใช่ของจริง "

(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-12.html

   rockonyou      12 มิ.ย. 58   เวลา 4:40:00    IP = 108.41.29.151
 


  คำตอบที่ 6  
 
พุทธศาสนสุภาษิต


ปุคคลวรรค - หมวดบุคคล

เอวํ กิจฺฉาภโต โปโส ปิตุ อปริจารโก
ปิตริมิจฺฉาจริตฺวาน นิรยํ โส อุปปชฺชติ

ผู้ที่มีมารดาบิดาเลี้ยงมาได้โดยยากอย่างนี้
ไม่บำรุงมารดาบิดา ประพฤติผิดในมารดาบิดา ย่อมเข้าถึงนรก


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html

   rockonyou      12 มิ.ย. 58   เวลา 4:42:00    IP = 108.41.29.151
 


  คำตอบที่ 7  
 
สำนวนไทย


ไก่หลง

- ผู้หญิงหากินที่วางตนเพื่อหลอกชายให้เข้าใจว่าเป็นผู้หญิงดีเข้ามาตีสนิท


http://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/01.html


   rockonyou      12 มิ.ย. 58   เวลา 4:44:00    IP = 108.41.29.151
 


  คำตอบที่ 8  
 
รวมคําคมภาษาอังกฤษ สั้น ๆ โดน ๆ พร้อมแปลไทย


Pretty words are not always true and true words are not always pretty.

(คำพูดที่สวยงามไม่ได้จริงเสมอไป และการพูดความจริงก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเช่นกัน)


http://www.xn--42ca1gyc0g.net/cat_9.html

   rockonyou      12 มิ.ย. 58   เวลา 4:59:00    IP = 108.41.29.151
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip ใจเป็นประธาน

https://www.youtube.com/watch?v=NGuSbmrVIsk

   rockonyou      12 มิ.ย. 58   เวลา 5:04:00    IP = 108.41.29.151
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip สาระธรรมเพื่อมวลชน 13

https://www.youtube.com/watch?v=nhv29X2J2hM

   rockonyou      12 มิ.ย. 58   เวลา 5:06:00    IP = 108.41.29.151
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip Why do Thai people love their King? เหตุผล...ที่คนไทยรักในหลวง

@ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน @

https://www.youtube.com/watch?v=2K0qET70ZNw

   rockonyou      12 มิ.ย. 58   เวลา 5:07:00    IP = 108.41.29.151
 


  คำตอบที่ 12  
 

ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      12 มิ.ย. 58   เวลา 6:25:00    IP = 171.5.251.36
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
ขอบคุณครับ....

   gula101      12 มิ.ย. 58   เวลา 7:49:00    IP = 180.183.19.1
 


  คำตอบที่ 14  
 
ขอบคุณมากครับ

   sakai  12 มิ.ย. 58   เวลา 15:27:00    IP = 61.7.212.6
 


  คำตอบที่ 15  
 
ขอบคุณครับ

   deerpoison      14 มิ.ย. 58   เวลา 1:53:00    IP = 49.48.145.199
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket