Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ทางแห่งความหลุดพ้น...สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) + รูปภาพ ศิลปินสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะบนปีกไก่  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:41:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


225 วิธีแก้ความอาฆาต

ปัญหา ถ้าเกิดความอาฆาตขึ้นในจิตใจเรา ทำให้เราคิดมุ่งร้ายหมายแก้แค้นต่อบุคคลบางคน ซึ่งได้ล่วงเกินเราก่อน ควรจะแก้ไขอย่างไร ?

พุทธดำรัสตอบ “......ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ความอาฆาตพึงเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้น ๑

ความอาฆาตพึงเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญกรุณาในบุคคลนั้น ๑

ความอาฆาตพึงเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้น ๑

ความอาฆาตพึงเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงถึงการไม่นึกไม่ใฝ่ใจในบุคคลนั้น ๑

ความอาฆาตพึงเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน ให้มั่นในบุคคลนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง จักทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดังนี้ ๑.... พึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นด้วยประการฉะนี้”

อาฆาตวินัยสูตร ที่ ๑ ป. อํ. (๑๖๑)
ตบ. ๒๒ : ๒๐๗ ตท. ๒๒ : ๑๘๙
ตอ. G.S. III : ๑๓๗


http://www.84000.org/true/225.html


   rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:43:00    IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 2  
 
ทางแห่งความหลุดพ้น...สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ทางแห่งความหลุดพ้น
โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)


...เจ้าประคุณสมเด็จฯ มักจะกล่าวกับสานุศิษย์ทั้งหลายอยู่เสมอว่า
ชีวิตมนุษย์อยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งร้อยปีก็ต้องตายและถูกหามเข้าป่าช้า
ดังนั้นจึงควรประพฤติปฏิบัติอยู่ใน

ศีล
สมาธิ
และปัญญา

เพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ

ท่านเปรียบเทียบว่า มนุษย์อาบน้ำชำระกายวันละสองครั้ง
เพื่อกำจัดเหงื่อไคลสิ่งโสโครกที่เกาะร่างกาย
แต่ไม่เคยคิดจะชำระจิตให้สะอาดแม้เพียงนาที

ด้วยเหตุนี้ ทำให้จิตใจของมนุษย์ยุคปัจจุบันเศร้าหมองเคร่งเครียดและดุดัน
ก่อให้เกิดปัญหาความพิการในสังคม ความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน
จนกระทั่งเกิดความขัดแย้ง และกลายเป็นสงครามมนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกัน

แต่งใจ

...ขอให้ท่านได้พิจารณาไตร่ตรองให้จงดีเถิดว่า
ร่างกายของเรานี้ไฉนจึงต้องชำระทุกวันทั้งเช้าและเย็น จะขาดเสียไม่ได้
ทั้งที่หมั่นทำความสะอาดอยู่เป็นนิจ แต่ยังมีกลิ่นไม่น่าอภิรมย์ออกมา
แม้จะพยายามหาของหอมมาทาทับ ก็ปกปิดกลิ่นนั้นไม่ได้

...ใจของเราล่ะ ซึ่งเป็นใหญ่กว่าร่างกาย เป็นผู้สั่งบัญชางานให้กายแท้ ๆ
มีใครเอาใจใส่ชำระสิ่งสกปรกออกบ้าง ตั้งแต่เล็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่
มันสั่งสมสิ่งไม่ดีไว้มากเพียงใด
หรือว่ามองไม่เห็น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดหรือ ?

: ธรรมะบูชาพระสุปฏิปันโน
: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5191


   rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:45:00    IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 3  
 
รวบรวมคติธรรมดี ๆ มาให้อ่านกัน..

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%86-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-178960-35.html


   rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:47:00    IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 4  
 
ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์

โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)

ศิลปะแห่งความเป็นแม่


แม่ถ้าไปยุ่งกับงานนอกบ้านมากเกินไป จนเสียงานในครอบครัวก็ไม่ถูกต้อง งานสังคมสงเคราะห์ที่ถูกต้องคือ ต้องสงเคราะห์คนในครอบครัวก่อน สงเคราะห์ลูกให้เกิดด้วยคุณธรรมด้วยการศึกษา ด้วยการประพฤดีประพฤชอบ อย่างนี้เป็นงานที่เราจะต้องเอาใจใส่ก่อน ไปที่ใดแล้วอย่าลืมบ้าน แม่ไปไหนอย่าลืมลูกลืมผัว ต้องรีบกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัว ให้มีความอุ่นอกอุ่นใจ ได้รับประทานอาหารพร้อมกัน


http://www.baanjomyut.com/10000sword/art_of_human/07.html


   rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:49:00    IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 5  
 
ทางรอดยามใกล้ตาย


พึงรักษาความดีของตนไว้

ดั่งเกลือรักษาความเค็ม "

(พุทธสุภาษิต)


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-523880-13.html

   rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:51:00    IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 6  
 
พุทธศาสนสุภาษิต

มิตตวรรค - หมวดมิตร


สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ
สหายเป็นมิตรของผู้มีความต้องการเกิดขึ้นเนือง ๆ


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-186401.html


   rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:53:00    IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 7  
 
สำนวนไทย


เข้าร่องเข้ารอย

- ถูกแบบแผนที่วางไว้


http://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/02.html

   rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:54:00    IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 8  
 
รวมคําคมภาษาอังกฤษ สั้น ๆ โดน ๆ พร้อมแปลไทย


Life is like a roller coaster. It has its ups and downs. But it is your choice to scream or enjoy the ride.

(ชีวิตก็เป็นเหมือนกับรถไฟเหาะ มันจะต้องมีทั้งขึ้นและลง แต่มันก็เป็นทางเลือกของคุณว่า จะกรีดร้องด้วยความกลัวหรือจะสนุกไปกับมัน)


http://www.xn--42ca1gyc0g.net/cat_9-2.html


   rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:55:00    IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip คมธรรมฯ ปี 2_140 วันอาสาฬหบูชา

https://www.youtube.com/watch?v=yKf9E4G3BdM

   rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:56:00    IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip สาระธรรมเพื่อมวลชน ตอนที่ 28

https://www.youtube.com/watch?v=Fiu0enBNyEY

   rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:57:00    IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 11  
 
รูปภาพ ศิลปินสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะบนปีกไก่

   rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:58:00    IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 12  
 
# ดูรูปทั้งหมดได้ใน link ครับ #

http://picpost.mthai.com/view/85005

   rockonyou      27 มิ.ย. 58   เวลา 2:59:00    IP = 71.183.54.238
 


  คำตอบที่ 13  
 
ขอบคุณมากครับ ซิลปะบนปีกขนไก่สวยงามมากๆครับ

   deerpoison      27 มิ.ย. 58   เวลา 5:09:00    IP = 223.205.234.176
 


  คำตอบที่ 14  
 
วิจิตรงดงามครับ

   deerpoison      27 มิ.ย. 58   เวลา 5:11:00    IP = 223.205.234.176
 


  คำตอบที่ 15  
 

ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      27 มิ.ย. 58   เวลา 11:04:00    IP = 171.5.251.210
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
ขอบคุณมากครับ

   sakai  28 มิ.ย. 58   เวลา 19:34:00    IP = 113.53.156.90
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket