Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  อย่าริคบคนพาล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ + clip ความหมายของศีล โดย กว้าง ลึก ละเอียด + clip เจาะใจ : อู Day Tripper  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      29 พ.ย. 58   เวลา 4:39:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 108.29.23.240
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


385 ชีวิตฆราวาสเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัว

ปัญหา ภิกษุควรคิดถึงการดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างไร จึงจะเกิดความต้องการที่จะบรรลุถึงนิพพาน ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เหมือนอย่างว่ามีอสรพิษ ๔ จำพวก มีฤทธิเดชแรงกล้า ถ้ามีบุรุษผู้รักชีวิต ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ ชนทั้งหลาย พึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า อสรพิษ ๔ จำพวกนี้ มีฤทธิเดชแรงกล้า ท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลา ให้อาบน้ำตามเวลา ให้กินอาหารตามเวลา ให้เข้าสู่ที่อยู่ตามเวลา เวลาใดอสรพิษ ๔ จำพวกนี้ ตัวใดตัวหนึ่งโกรธขึ้นเวลานั้นท่านก็จะพึงถึงความตาย หรือถึงทุกข์ปางตาย กิจใดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสีย

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น บุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้ง ๔ จำพวก นั้นจึงหนีไปที่อื่น ชนทั้งหลาย พึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า มีเพชฌฆาตผู้เป็นศัตรู ๕ คน ได้ติดตามมาข้างหลังท่าน พบท่านในที่ใดก็จะฆ่าท่านเสียในที่นั้น กิจใดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสีย

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้ง ๔ จำพวก กลัวเพชฌฆาต ๕ คน จึงหนีไปที่อื่น ชนทั้งหลายพึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า มีเพชฌฆาตคนที่ ๖ ซึ่งเที่ยวไปในอากาศ เงื้อดาบติดตามมาข้างหลังท่าน พบท่านในที่ใด ก็จะตัดศีรษะของท่านเสียในที่นั้น กิจใดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสีย

“ครั้งนั้น บุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้ง ๔ จำพวก กลัวเพชฌฆาต ๕ คน กลัวเพชฌฆาตคนที่ ๖ จึงหนีไปที่อื่น เขาพบบ้านร้างเข้า จึงเข้าไปสู่เรือนร้างว่างเปล่าหลังหนึ่ง ลูบคลำภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่ง ชนทั้งหลายพึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า มีโจรทั้งหลายคอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาสู่บ้างร้างนี้เสมอ กิจใดที่ท่านควรทำก็จงทำกิจนั้นเสีย

“ครั้งนั้น บุรุษนั้นกลัวโจรผู้คอยฆ่าชาวบ้าน จึงหนีไปที่อื่น เขาพบห้วงน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง ฝั่งข้างนี้น่ารังเกียจ เต็มไปด้วยภัยอันตราย ฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัย เรือแพหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นไม่มี

“ครั้งนั้น บุรุษมีความคิดอย่างนี้ว่า ถ้าอย่างไร เราควรจะมีหญ้า กิ่งไม้ ใบไม้ผูกเป็นแพ เกาะแพนั้น พยายามไปด้วยมือและเท้า ก็พึงถึงฝั่งโน้น ได้โดยสวัสดี ครั้นแล้ว บุรุษนั้นทำตามความคิดของตน ก็ว่ายน้ำข้ามฝากถึงฝั่งโน้น แล้วเป็นพราหมณ์ขึ้นบกไป

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คำว่า อสรพิษทั้ง ๔ จำพวกนั้น หมายถึงมหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม คำว่าเพชฌฆาตทั้ง ๕ คนนั้น หมายถึงอุปาทานขันธ์ ๕ คำว่าเพชฌฆาตคนที่ ๖ หมายถึงความกำหนัดยินดี คำว่าบ้านร้าง หมายถึงอายตนะภายใน ๖ ถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาใคร่ครวญอายตนะภายใน ๖ นั้น.... ก็จะปรากฏเป็นของว่างเปล่า....สูญทั้งสิ้น

“คำว่าโจรผู้ฆ่าชาวบ้านนั้น หมายถึง อายตนะภายนอก ๖ คำว่าห้วงน้ำใหญ่ หมายถึง โอฆะทั้ง ๔ โอฆะคือ กาม โอฆะ คือ ภพ โอฆะ คือ ทิฏฐิ โอฆะ คือ อวิชชา คำว่าฝั่งข้างนี้อันน่ารังเกียจ หมายถึงกายของตน คำว่าฝั่งข้างโน้น หมายถึงพระนิพพาน คำว่าแพนั้น หมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ คำว่าพยายามข้ามไปด้วยมือและเท้า หมายถึงการปรารภความเพียร คำว่าผู้เป็นพราหมณ์ ถึงฝั่งโน้นแล้วขึ้นบกไป หมายถึงพระอรหันต์”

อาสีวิสสูตร สฬา. สํ. (๓๐๙-๓๑๖)
ตบ. ๑๘ : ๒๑๖-๒๑๙ ตท. ๑๘ : ๒๐๗-๒๐๙
ตอ. K.S. ๔ : ๑๐๗-๑๑๐


http://www.84000.org/true/385.html


   rockonyou      29 พ.ย. 58   เวลา 4:43:00    IP = 108.29.23.240
 


  คำตอบที่ 2  
 
อย่าริคบคนพาล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


เมื่อมาเกิดเป็นคนแล้ว หากว่าพลั้งเผลอไปคบกับคนพาลเข้า
คนพาลก็ชักจูงให้ไปทำความชั่วมันก็ไปทำกับเขาได้เหมือนกันนะ
ชีวิตของปุถุชนเนี่ยนั่นล่ะมันมีเชื้อของบาปอยู่
เราจะเห็นกันได้น่ะคนเกิดมาในโลกนี้ ลองสังเกตดู
บางคนเกิดมาในตระกูลสูง เป็นคนดิบคนดีแต่ทีแรกน่ะ
เอ้าพอไปได้สมาคมกับคนพาลเข้า คนพาลก็ชักจูงให้กระทำความชั่ว
ด้วยกาย วาจา ใจ มีฆ่าสัตว์เป็นต้นเข้าไป
อย่างนี้แล้วตายแล้วก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีกแล้ว
บาปกรรมมันก็ฉุดคร่าไปสู่นรกอบายภูมิต่อไป

นี่ล่ะเพราะฉะนั้นจึงว่า อันโลกียธรรมนี่น่ะมันเป็น “กุปฺปธมฺโม”
เป็นธรรมที่กำเริบได้อยู่ จึงไม่ควรนิ่งนอนใจ
ควรยินดีคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเสมอไป
อย่าไปริคบหาสมาคมกับคนพาล อันคนพาลนั่นน่ะ
เป็นคนที่ไม่มีความปรารถนาดีต่อตัวเองและผู้อื่น
ไปศึกษาแต่วิชาความรู้อันที่ท่านเรียกว่า ติรัจฉานวิชา
วิชาอย่างต่ำนั่นแหละ

เช่นบางคนก็ไปศึกษาวิชาเวทย์มนต์กลคาถา เสก ๆ เป่า ๆ อะไรหมู่นี้นะ
หรือบางคนก็ไปเรียนวิชาหาทรัพย์ในดินสินในน้ำ
บางคนก็ไปเที่ยวหาไอ้ที่ท่านเรียกว่า เหล็กไหล
เงินทองมีเท่าไรก็ใช้จ่ายไปในการแสวงหาเหล็กไหล
เพราะเข้าใจว่า เมื่อได้เหล็กไหลมาแล้วก็จะเอามาขาย
เอาเงินเป็นหลายล้าน จะรวยทันทีเลย
ทีนี้เหล็กไหลไม่ทราบเป็นยังไงน่ะ อยู่ที่ไหน
ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็นเลย เพียงแต่เล่าสืบ ๆ ต่อกันมาเฉย ๆ
แล้วก็ไปเชื่อเอาว่ามีจริง เงินทองมีเท่าไรก็ลงทุนแสวงหากันไป
เนี่ยเรียกว่า ติรัจฉานวิชา บางคนก็ถึงกับลงจนก็มี

ฉะนั้นจึงได้ขอพูดไว้ในที่นี้นะ ผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้ว
ก็อย่าไปหลงใหล อย่าไปศึกษาวิชาความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้น
เช่น วิชาอาคมใส่หนังบังควันเบาะ ยิงไม่เข้า ยิงไม่ออกฟันไม่เข้า
แทงไม่เข้าอะไรหมู่นี้ อย่าไปสนใจมันเลย
นั่นแหละมันหลอกล่อให้คนเราน่ะตายโหงน่ะ
ก็ไปเรียนคาถาอาคมมาแล้วก็ว่าตนอยู่คงกระพัน ไม่กลัวใคร
ใครมาล่วงเกินนิด ๆ หน่อย ๆ ไม่ยอมให้อภัย
แสดงท่าทางใช้อำนาจบาตรใหญ่กับเขาอย่างนี้นะ

นั่นล่ะมันใกล้ต่ออันตรายแห่งชีวิต บุคคลผู้ที่เดินทางผิด
ผู้ศึกษาความรู้ผิด เห็นผิด ย่อมนำชีวิตให้จมลง
ไปสู่ห้วงแห่งความทุกข์แน่นอนทีเดียว
ทางที่ดีแล้วมันต้องศึกษาวิชาความรู้
ที่มันจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนและคนอื่น
ซึ่งพระบรมศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้
เช่น การกสิกรรม พาณิชยกรรม หมู่นี้
การเป็นช่างต่าง ๆ หมู่นี้ ทำราชการงานเมือง
อันวิชาความรู้หมู่นี้มันเป็นความรู้ประดับโลกมาแต่ไหนแต่ไร
ทำโลกนี้ให้เจริญขึ้นก็เพราะอาศัยศิลปวิทยาหมู่นี้เองแหละ

บุคคลศึกษาเล่าเรียนค้นคว้าไม่หยุดยั้ง
มันก็เลยเกิดความรู้ความฉลาดขึ้น
สามารถพัฒนาโลกนี้ให้เจริญรุ่งเรืองได้
ดังในสมัยปัจจุบันน่ะที่คนเราได้ศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ
แล้วได้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือ
เครื่องอำนวยความสะดวกสบายให้ เอามาจำหน่าย
ขายให้ผู้มีเงินมีทองซื้อไปใช้สอยอำนวยความสะดวกให้
หมู่นี้มันล้วนเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาความรู้ดังกล่าวมานี้แหละ

...

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
"ควรปฏิบัติตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษ"


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A0-558212.html

   rockonyou      29 พ.ย. 58   เวลา 4:46:00    IP = 108.29.23.240
 


  คำตอบที่ 3  
 
พระพุทธดำรัสนำทางชีวิต


๔๓. กาลเวลาล่วงไป วันคืนผ่านพ้นไป วัยก็หมดไปทีละตอน ๆ ตามลำดับ


http://board.palungjit.org/f8/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-556385.html


   rockonyou      29 พ.ย. 58   เวลา 5:11:00    IP = 108.29.23.240
 


  คำตอบที่ 4  
 
นานาสาระและธรรมะโชติโก

ธรรมะโชติโก


นมัสการครับ

พระอาจารย์ อนาลโย : สาธุ นั่นเป็นธรรมดาแห่งสรรพสิ่งแท้แล้ว
ธรรมบทเดียวกัน

อาจจะยังผู้ฟังคนหนึ่งให้เป็นอรหันต์
ยังผู้ฟังคนหนึี่งให้เป็นอนาคามี
ยังผู้ฟังคนหนึ่งให้เป็นสกิทาคามี
ยังผู้ฟังคนหนึ่งให้เป็นโสดาบัน
ยังผู้ฟังคนหนึ่ีงให้มีศรัทธา
หรือยังผู้ฟังคนหนึ่งให้เอือมระอาสิ้นแรงศรัทธาก็ได้
นั่นเพราะวิถีจิตของเขาเหล่านั้นแตกต่างกัน ** 02/09/54


http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81-535200-4.html

   rockonyou      29 พ.ย. 58   เวลา 5:15:00    IP = 108.29.23.240
 


  คำตอบที่ 5  
 
@....เพ่งพินิจ "..ความตาย.." สหายเก่าของทุกชีวิต...@

http://board.palungjit.org/f6/%40-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-%40-550393-5.html

   rockonyou      29 พ.ย. 58   เวลา 5:17:00    IP = 108.29.23.240
 


  คำตอบที่ 6  
 
ปรัชญาสากล

ว่าด้วยเรื่อง "เพื่อน และมิตรภาพ"


เป็นเพื่อนแต่ปากไม่ใช่เพื่อน

โชโฟคลีส


http://www.baanjomyut.com/10000sword/poemworld/poemfriend/friend3.html

   rockonyou      29 พ.ย. 58   เวลา 5:18:00    IP = 108.29.23.240
 


  คำตอบที่ 7  
 
คำคมจากนวนิยาย

จากนวนิยายเรื่อง เขาชื่อกานต์ ของ สุวรรณี สุคนธา


ความจนความมีนั้นมิได้อยู่ที่สภาพหรือปริมาณแห่งทรัพย์ แต่อยู่ที่สภาพแห่งจิต ความจนนั้นเป็นโรคที่ฝังอยู่ในสันดาน ถ้าไม่ขัดเกลาแก้ไขแล้ว ก็ไม่หาย คนมั่งมีบางคนอาจจะเป็นคนจนอยูในใจก็ได้ และเช่นเดียวกับคนจน อาจบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ ชั่วแต่ว่าทรัพย์นั้นเป็นอริยทรัพย์ หาใช่ทรัพย์ธรรมดาไม่


http://www.baanjomyut.com/library_2/quotes_from_the_novel/index.html

   rockonyou      29 พ.ย. 58   เวลา 5:20:00    IP = 108.29.23.240
 


  คำตอบที่ 8  
 
สำนวนไทย

ต.


ตาสีตาสา

- คนมีการศึกษาน้อย


http://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/12.html


   rockonyou      29 พ.ย. 58   เวลา 5:21:00    IP = 108.29.23.240
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip ความหมายของศีล โดย กว้าง ลึก ละเอียด

https://www.youtube.com/watch?v=L8SNROneL_I

   rockonyou      29 พ.ย. 58   เวลา 5:22:00    IP = 108.29.23.240
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip พื้นที่ความสุข - พระไพศาล วิสาโล

https://www.youtube.com/watch?v=4WoXfumL70U

   rockonyou      29 พ.ย. 58   เวลา 5:23:00    IP = 108.29.23.240
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip เจาะใจ : อู Day Tripper [27 พ.ย. 58] (1/4)

# ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่อูด้วยครับ

ไม่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดไม่ว่าจะชนิดใด เป็นดีที่สุดครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=VQeerfnlXsA

   rockonyou      29 พ.ย. 58   เวลา 5:24:00    IP = 108.29.23.240
 


  คำตอบที่ 12  
 
ขอบคุณมากครับ

   deerpoison      29 พ.ย. 58   เวลา 5:49:00    IP = 223.206.249.8
 


  คำตอบที่ 13  
 
# ขอแก้คําที่เขียนผิดหน่อยครับ จากหัวข้อ


อย่าริคบคนพาล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

เมื่อมาเกิดเป็นคนแล้ว หากว่าพลั้งเผลอไปคบกับคนพาลเข้า
คนพาลก็ชักจูงให้ไปทำความชั่วมันก็ไปทำกับเขาได้เหมือนกันนะ
ชีวิตของปุถุชนเนี่ยนั่นล่ะมันมีเชื้อของบาปอยู่
เราจะเห็นกันได้น่ะคนเกิดมาในโลกนี้ ลองสังเกตดู
บางคนเกิดมาในตระกูลสูง เป็นคนดิบคนดีแต่ทีแรกน่ะ
เอ้าพอไปได้สมาคมกับคนพาลเข้า คนพาลก็ชักจูงให้กระทำความชั่ว
ด้วยกาย วาจา ใจ มีฆ่าสัตว์เป็นต้นเข้าไป
อย่างนี้แล้วตายแล้วก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีกแล้ว
บาปกรรมมันก็ฉุดคร่าไปสู่นรกอบายภูมิต่อไป

นี่ล่ะเพราะฉะนั้นจึงว่า อันโลกียธรรมนี่น่ะมันเป็น “กุปฺปธมฺโม”
เป็นธรรมที่กำเริบได้อยู่ จึงไม่ควรนิ่งนอนใจ
ควรยินดีคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเสมอไป
อย่าไปริคบหาสมาคมกับคนพาล อันคนพาลนั่นน่ะ
เป็นคนที่ไม่มีความปรารถนาดีต่อตัวเองและผู้อื่น
ไปศึกษาแต่วิชาความรู้อันที่ท่านเรียกว่า ติรัจฉานวิชา
วิชาอย่างต่ำนั่นแหละ

เช่นบางคนก็ไปศึกษาวิชา # เวทย์มนต์ # กลคาถา เสก ๆ เป่า ๆ อะไรหมู่นี้นะ

# แก้จากเวทมนต์ เป็น เวทมนตร์ครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่า คําไหนถูกต้องกันแน่ แต่จากที่ search แล้วเหมือนจะเป็น เวมมนตร์ มากกว่า แต่ถ้าไม่ใช่ ยังไงต้องขออภัยด้วยครับ แค่ไม่อยากให้ภาษาไทยวิบัติอะครับ แหะ ๆ #
   rockonyou      29 ม.ค. 59   เวลา 2:59:00    IP = 108.46.242.231
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket