Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  "ภาวนา เพื่อสละทุกสิ่ง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) + clip บ้าแบกหิน + clip คนค้นฅน : กบ อนุรักษ์ เด็กหนุ่มนอกกะลา ( เจ๋ง )  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:14:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 1  
 
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


558 รากฐานของสุขและทุกข์

ปัญหา มิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเป็นรากฐานของสุขและทุกข์อย่างไร ?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กายกรรม....วจีกรรม...มโนกรรม... ที่ประกอบกระทำตามความเห็น (ที่ผิด) เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และการกระทำทั้งปวงของบุคคลผู้มีความเห็นผิดธรรมทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าชอบใจ ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นไปเพื่อทุกข์ ข้อนั้นเพราะอะไร เพราะทิฏฐิเป็นของเลวทราม

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาก็ดี เมล็ดบวบขมก็ดี เมล็ดน้ำเต้าขมก็ดี ที่เขาหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้น รสดิน รสน้ำทั้งหมดที่มันดูดซึมเอาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขม เพื่อความเป็นของขื่น เพื่อความไม่น่ายินดีเพราะเหตุใด เพราะเมล็ดพืชเป็นของเลว...ฉะนั้น

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กายกรรม....วจีกรรม...มโนกรรม... ที่ประกอบกระทำตามความเห็น (ที่ผิด) เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และการกระทำทั้งปวงของบุคคลผู้มีความเห็นชอบ.... ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ....เพื่อความสุข นั้นเพราะเหตุไร เพราะความเห็นเจริญดี

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพันธุ์อ้อยก็ดี พันธุ์ข้าวสาลีก็ดี พันธ์จันทน์ก็ดี ที่เขาหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้น รสดิน รสน้ำทั้งหมดที่มันดูดซึมเอาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของหวาน น่ายินดี น่าชื่นใจ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเมล็ดพันธ์ดีฉันนั้นเหมือนกัน”

เอกธัมมาทิบาลี อีกนัยหนึ่ง เอก. อํ. (๑๘๙-๑๙๐)
ตบ. ๒๐ : ๔๒-๔๓ ตท. ๒๐ : ๔๑-๔๒
ตอ. G.S. ๑ : ๒๘-๒๙


http://www.84000.org/true/558.html

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:19:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 2  
 
เกร็ดธรรมคำสอนสุดยอด !!...หลวงพ่อชา สุภัทโท


• จิตที่ฝึกดีแล้วมีคุณค่ามากมาย
โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ท่านทั้งหลายก็ทราบแล้ว
จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีคุณค่ามากมายกว่ากันหลายเท่า
ดูแต่พระพุทธองค์และพระอริยสาวก
ได้เปลี่ยนภาวะจากปุถุชนมาเป็นพระอริยบุคคล
จนเป็นที่กราบไหว้ของคนทั่วไป
และท่านยังได้ทำประโยชน์อย่างกว้างขวาง
เหลือประมาณที่เรา ๆ จะกำหนด
ก็เพราะพระองค์และสาวกได้ผ่านการฝึกจิตมาด้วยดีแล้วทั้งนั้น

จิตที่เราฝึกดีแล้วย่อมเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพทุกอย่าง
ยังเป็นทางให้รู้จักทำงานด้วยความรอบคอบ
ไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่น
ทำให้ตนเองมีเหตุผล และได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะ


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=39067

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:21:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 3  
 
"ภาวนา เพื่อสละทุกสิ่ง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)


"ภาวนา เพื่อสละทุกสิ่ง"

" .. ภาวนา ก็ไม่ใช่เรื่องปรารถนา "แต่มันเป็นเรื่องสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ของที่มีอยู่" เวลาภาวนาก็ทำเหมือนกับไม่มี ถ้ายังปรารถนาอยากเห็นนั่นเห็นนี่อยู่แล้วมิใช่ภาวนา เป็นพาวน พาวุ่น พาเวียนต่างหาก ที่เห็นนางฟ้าเทวดาก็เป็นผลพลอยได้จากการสละนั้นต่างหาก และก็มิใช่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงในการภาวนานั้นด้วย

จุดมุ่งหมายของการภาวนาแท้ "คือการพิจารณาเห็นอัตภาพขันธ์อันนี้เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" มีสภาวะเกิดดับอยู่อย่างนั้น "จนจิตสลดสังเวชเบื่อหน่าย คลายความกำหนัดยินดีในรูปนาม" ปล่อยวางอุปาทานเสียได้ "ด้วยอำนาจวิปัสสนา" นั่นจึงจะ เรียกว่าภาวนา .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

@ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน @

http://www.dhammajak.net


http://board.palungjit.org/f4/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5-565046.html

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:23:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 4  
 
สำนวนไทย
มากหมอมากความ

- มากคนมากเรื่อง


http://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/24.html

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:25:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 5  
 
clip บ้าแบกหิน - หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

# ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับกับใน clip ที่เขียนว่า พระธรรมเทศนา เรื่อ' ผมว่าน่าจะเป็น เรื่อง มากกว่า แต่คนพิมพ์เค้าคงพิมพ์ผิด ตามนี้ครับ อนุโมทนาครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=xFMs83OVbF4&nohtml5=False

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:25:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 6  
 
clip เรียนรู้จากอดีต - ว.วชิรเมธี

https://www.youtube.com/watch?v=lF5CY1ALUYo

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:28:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 7  
 
clip คนค้นฅน : กบ อนุรักษ์ เด็กหนุ่มนอกกะลา ช่วงที่ 1/4 (14 มิ.ย.59)

# น้องเค้าเก่งดีครับ อยากให้มีคนสนับสนุนเค้าจัง รับรองต้องไปได้ไกลกว่านี้แน่ #

https://www.youtube.com/watch?v=GRxwxtTp7jw

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:29:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip Bush - Little Things

# ฟังเพลงมัน ๆ จากวง Bush กันครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=02K82uw4lio&nohtml5=False

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:31:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip Bush - Machinehead

https://www.youtube.com/watch?v=5WPbqYoz9HA&nohtml5=False

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:32:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip Bush - Machinehead

https://www.youtube.com/watch?v=5WPbqYoz9HA&nohtml5=False

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:32:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip Bush - Everything Zen

# เวรกรรม ขออภัยครับ กด post ทีเดียว แต่ดันขึ้น 2 อันซะงั้น...อย่างงง #

https://www.youtube.com/watch?v=Ps317u9Rhl0&nohtml5=False

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:33:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 12  
 
clip Bush - Comedown

https://www.youtube.com/watch?v=xS3GiUAvjJ8&nohtml5=False

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:33:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 13  
 
clip Bush - The Sound of Winter

https://www.youtube.com/watch?v=8sZrU_zKB6w&nohtml5=False

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:34:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 14  
 
clip Bush - Baby Come Home

https://www.youtube.com/watch?v=TtQCsDN6NHM&nohtml5=False

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:34:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 15  
 
clip Bush - Personal Holloway

https://www.youtube.com/watch?v=MrPAz8xD0vk&nohtml5=False

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:35:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 16  
 
clip Bush - The Afterlife

https://www.youtube.com/watch?v=mGbfaqP_mDI

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:36:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 17  
 
clip Bush - Glycerine

# เพลงช้า ๆ จาก Bush ครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=hOllF3TgAsM

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:37:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 18  
 
clip Bush - Swallowed

https://www.youtube.com/watch?v=8FIBPKRV3kk

   rockonyou      23 มิ.ย. 59   เวลา 4:37:00    IP = 72.69.135.31
 


  คำตอบที่ 19  
 
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      psupakij      25 มิ.ย. 59   เวลา 12:45:00    IP = 1.10.231.195
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 20  
 
โห หายไปนานมากครับพี่ psupakij สบายดีนะครับ ? สวัสดีครับ

   rockonyou      26 มิ.ย. 59   เวลา 10:13:00    IP = 72.69.135.31
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket