Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  จะหลุดพ้นได้ต้องเริ่มจากการเห็นโทษ + clip เช้าวันพระ + clip True Insider Weekend " อ้อม อินคา และหมู มูซุ "  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      10 ม.ค. 62   เวลา 6:57:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 1  
 
# ขอแก้หัวข้อที่ post หน่อยครับ พอดี copy ชื่อมาผิด หัวข้อเดิมเคย post ไปแล้ว ตามนี้ครับ อนุโมทนาครับ

# แก้จาก

จะหลุดพ้นได้ต้องเริ่มจากการเห็นโทษ

# เป็น

ผู้ประมาทแล้วได้ชื่อว่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปๆ : หลวงปู่เทสก์

เรื่องมีอยู่ว่า ครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาล มีสามีภรรยาคู่หนึ่งผู้เกิดมาในกองเงินกองทองไม่เคยแสวงหาโภคทรัพย์นับแต่เกิดมา มารดาบิดาทั้งสองผ่ายได้มอบเงินสดให้บุตรธิดาของตนคนละ ๔๐โกฏิ รวมเข้ากันเป็น ๘๐ โกฏิ สมบัตินอกนี้มีบ้านเรือนและเครื่องแต่งตัวเป็นต้นไม่นับ

เริ่มแต่วันแต่งงาน คู่รักผู้ระเริงในกามคุณทั้ง ๕ พากันกระหยิ่มยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่ ราวกับว่าจะเย้ยความอนาถาในอนาคต ความเห็นมันช่างตรงกันเอาเสียเหลือเกิน ในเมื่อผลกรรมมันจะตามสนองสองสามีภรรยาพากันปรารภว่าสมบัติมหาศาลเห็นปานนี้ ถึงแม้ไม่แสวงหามนุษย์คนไหนจะมีอายุ ๑๐๐ ปีก็ใช้ไม่หมด

ประโยชน์อะไรกับการแสวงหาทรัพย์เป็นการยุ่งยากเปล่าๆ อย่าเลยเราทั้งสองจงพากันมาหาความสุขในชีวิตนี้ให้สมปรารถนาเสียดีกว่า แล้วทั้งสองก็พากันใช้จ่ายทรัพย์อย่างชนิดที่เรียกว่ามือเติบ ต้องการอะไรใช้จ่ายไม่อั้น สุดแล้วแต่ชอบใจในทางไหน ซึ่งตนเห็นว่าจะเป็นที่ทำให้ร่าเริงใจได้

เขาทั้งสองก็มีนิสัยชอบใจเช่นเดียวกันกับมนุษย์เพื่อนร่วมโลกอื่น ๆ นั่นก็คือสุรา นารี พาชี และกีฬาเป็นต้น ซึ่งตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ตรัสว่าเป็นอบายมุข ใครประกอบเข้าแล้วย่อมนำมาซึ่งความฉิบหาย สองสามีภรรยาคู่นี้ก็อยู่ในข่ายนั้นเหมือนกัน

ความคิดในเบื้องต้นผิดพลาดไปหมด เมื่อแก่เฒ่าชรามากทำงานไม่ไหวแต่ตัวยังไม่ตาย ใช้จ่ายทรัพย์หมดไปก่อน หมดตลอดถึงบ้านเรือนไร่นา ปศุสัตว์ต่าง ๆ จำหน่ายขายมาบำรุงอบายมุข ทำอย่างไรทีนี้ยังเหลืออยู่วิธีเดียว ซึ่งเป็นวิธีของคนอนาถา วิธีนั้นก็คือพากันปรารภจะออกขอทานตามหมู่บ้านและทุกตรอกซอกซอยตามถนนต่าง ๆ

วันหนึ่งมายืนอยู่หน้าประตูศาลา เพื่อรอรับอาหารที่เหลือเศษจากภิกษุสามเณร พระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตร แล้วตรัสแก่พระอานนท์ว่า

เศรษฐีคนนี้ถ้าเธอประกอบอาชีพเมื่ออยู่ในปฐมวัย เขาจะได้เป็นเศรษฐีที่หนึ่งในกรุงราชคฤห์นี้

ถ้าเธอประกอบอาชีพเมื่ออยู่ในมัชฌิมวัย เขาจะได้เป็นเศรษฐีที่สองในกรุงราชคฤห์นี้
ถ้าเธอประกอบอาชีพเมื่อปัจฉิมวัย เขาจะได้เป็นเศรษฐีคนที่สามในกรุงราชคฤห์นี้

หากเธอออกบวชแต่วัยต้น เขาจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์
ภรรยาของเขาจะได้สำเร็จพระอนาคามี
หากเธอออกบวชในวัยกลาง เขาจะได้สำเร็จพระอนาคามี
ภรรยาของเขาจะได้สำเร็จพระสกทาคามี
หากเธอออกในวัยสุดท้ายเขาจะได้สำเร็จเป็นสกทาคามี
ภรรยาเขาจะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน

นี่เขามาฉิบหายเสียจากประโยชน์ทั้งสอง คือเสื่อมเสียจากโภคทรัพย์ และสามัญผลอันจะพึงได้รับ

ดั่งนี้ ที่ชักอุทาหรณ์มาเล่าให้ฟังนี้ ก็พอจะมองเห็นแล้วว่า กาลเวลามีความสำคัญแก่ความเป็นอยู่ของคนเราอย่างไร วัน คืน เดือน ปี ถึงแม้จะเป็นธรรมดาของดินฟ้าอากาศก็ตามที แต่ชีวิตอายุของมนุษย์สัตว์ ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้น วัน คืน เดือน ปี เป็นเครื่องวัดชีวิตอายุของมนุษย์ทั้งหลาย

ถึงใครจะคำนวณนับมันหรือไม่ก็ตาม แต่มันจะต้องนำเอาชีวิตอายุของมนุษย์ทั้งหลาย ถึงใครจะคำนวณนับมันหรือไม่ก็ตาม แต่มันจะต้องนำเอาชีวิตของมนุษย์เหล่านั้นไปด้วยทุกขณะ ชีวิตของมนุษย์สัตว์จะหมดไปตามมันทุกขณะ

ผู้ประมาทแล้วได้ชื่อว่าปล่อยให้วันคืน เดือน ปี กลืนกินชีวิตอายุหมดไปเสียเปล่า โดยไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทน ผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมดูถูกชีวิตของตน โดยเห็นเป็นของเล็กน้อยด้วย เป็นของไม่มีสาระเปล่าจากประโยชน์ด้วยและรักษาได้ยากด้วย

แต่ไม่ประมาทในการสร้างคุณงามความดี เพื่อให้ทันกับความเป็นอยู่ อันมีประมาณน้อยนั้น ๆ ฉะนั้น กาลเวลาจึงมีคุณค่าแก่ผู้ไม่ประมาทแล้วอย่างมหาศาล สามารถให้ผู้เจริญฌานสมาธิโดยปรารภความเสื่อมความสิ้นไปแห่งอัตภาพอันนี้ให้ถึงมรรคผลนิพพานได้

: วันคืนล่วงไป ๆ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
: ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ วัดเจริญสมณกิจ ภูเก็ต

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5228

   rockonyou      10 ม.ค. 62   เวลา 7:05:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 2  
 
สุภาษิต - หมวด ต


ถอดเขี้ยว ถอดเล็บ

ความหมาย : เลิกแสดงฤทธิ์เดชอำนาจอีก


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95/list/%E0%B8%96

   rockonyou      10 ม.ค. 62   เวลา 7:07:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 3  
 
คำไวพจน์ ลิง


วานรินทร์ : [วานะ-] น. พญาลิง

http://www.royin.go.th/dictionary/


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C


   rockonyou      10 ม.ค. 62   เวลา 7:08:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 4  
 
คําคมความรัก


ผู้ชายก็มักกังวลกับสิ่งที่ผู้หญิงจำได้… ผู้หญิงมักใส่ใจกับสิ่งที่ผู้ชายลืม


http://club.sanook.com/25303/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%86/   rockonyou      10 ม.ค. 62   เวลา 7:10:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 5  
 
clip ธรรมเทศนา ท่านอาจารย์ตั๋น เช้าวันพระ 7 ส.ค. 2560 ณ วัดบุญญาวาส

https://www.youtube.com/watch?v=sskfedk06jI


   rockonyou      10 ม.ค. 62   เวลา 7:13:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 6  
 
clip เรื่องบันดาลใจ ตอนที่ 26 เครียดเรียกโรค

# ขอขอบคุณ Social Marketing TH channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=RY2AWTu0k70&t=3s

   rockonyou      10 ม.ค. 62   เวลา 7:15:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 7  
 
clip True Insider Weekend " อ้อม อินคา และหมู มูซุ "

# ขอขอบคุณ Halo Productions channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=xstVfOmAml4

   rockonyou      10 ม.ค. 62   เวลา 7:18:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip บังคับให้ยอมรับได้ l อ้อม จารุวัฒน์ [Official MV]

# ขอขอบคุณ Sanamluang Music channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=h08VLsx1gYw

   rockonyou      10 ม.ค. 62   เวลา 7:22:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip The Shock เดอะช็อค เรื่องหลอกทีเผลอ ออกอากาศ 3 มกราคม 2562

# ขอขอบคุณ The Shock 13 channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=2Jkr05FnslM

   rockonyou      10 ม.ค. 62   เวลา 7:24:00    IP = 24.90.191.124
 


  คำตอบที่ 10  
 

ขอบคุณมากๆ นะครับ ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      10 ม.ค. 62   เวลา 16:27:00    IP = 125.26.38.11
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 11  
 
ยินดีเสมอครับคุณชิตชัย ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      11 ม.ค. 62   เวลา 8:41:00    IP = 24.90.191.124
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket