Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ธรรมะหายทุกข์ + clip สาธิตการนั่งสมาธิในแนวสติปัฏฐาน ๔ + ภาพในอดีตมุมสูงที่ทำให้รู้สึกว่า เหมือนสมัยนั้นมี drone ถ่าย  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      19 พ.ค. 62   เวลา 5:01:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 1  
 
ปล่อยวางความคิด


"...เรื่องศิษย์เรื่องอาจารย์อันเป็นปุพเพกตปุญญตานี้ ในพระไตรปิฎก ท่านมีเล่าขานไว้เหมือนกันว่า..

วันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จไปยังเมืองสาวัตถี พระพุทธองค์เสด็จผ่านไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ผู้คนก็คลาคล่ำเต็มไปหมด

เดินสวนไปสวนมา สวนมาสวนไปอยู่อย่างนั้น ไม่แสดงกิริยาอาการว่า จะเคารพในพระพุทธองค์ มีแต่กิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง พระอานนท์ผู้เป็นพระอุปัฏฐากเห็นอย่างนั้น ก็เข้ามากราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า..

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทำไมชนเหล่านี้ถึงไม่แสดงอาการเคารพรักในพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้า ? ”

พระองค์ตรัสว่า..

“อานนท์เอย ! ชนเหล่านี้ ในชาติปางก่อนเขากับเราไม่เคยได้สร้างบุญทำความดีร่วมกันกับเรามา อานนท์ ! เรารอคอยพระมหากัสสปะมาก่อน เมื่อพระมหากัสสปะมาแล้ว เธอจะประจักษ์ใจเอง”

พระพุทธองค์กับพระอานนท์ผู้เป็นพระอุปัฏฐาก ก็ประทับนั่งรอจนกว่าพระมหากัสสปะมาถึง

เมื่อพระมหากัสสปะมาถึง ชนที่เดินขวักไขว่ไปมาเหล่านั้น เมื่อเห็นพระมหากัสสปะมาก็พากันเข้ามาแสดงความเคารพนอบน้อมคารวะ ต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อชนเหล่านั้นเข้ามาหาพระมหากัสสปะ พระมหากัสสปะจึงประกาศว่า..

“อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย นี่พระพุทธเจ้าผู้เป็นอาจารย์ของเรา ท่านทั้งหลายจงนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”

ชนเหล่านั้นก็เข้ามาแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า และฟังธรรมของพระพุทธองค์จนบรรลุมรรคผล เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเสร็จ ก็ตรัสกับพระอานนท์ว่า..

“อานนท์ ! ชนเหล่านี้ในชาติปางก่อน เขาเคยเป็นศิษย์พระมหากัสสปะ แต่ชนเหล่านี้ไม่เคยเป็นศิษย์เรา เมื่อเห็นพระมหากัสสปะมา เขาจึงพากันแสดงความเคารพ

แต่เมื่อเห็นเรามาเขาก็พากันนิ่งเฉยดูดาย

พระมหากัสสปะเป็นบัณฑิต
ย่อมแนะนำทางไปสู่สวรรค์พรหมโลกและพระนิพพาน

แต่ถ้าชนเหล่านั้นได้คบกับอาจารย์และร่วมทำบุญกับคนที่เป็นมิจฉาทิฐิ

อาจารย์ของเขาเหล่านั้นย่อมนำพาไปสู่อบายทุคติ วินิบาต นรก อันเป็นภพภูมิที่ต่ำ”

นี่แหละเรื่องการทำบุญร่วมกันในชาติปางก่อนจึงเป็นอย่างนี้ คนเราจึงไม่เหมือนกัน เราจะไปเปลี่ยนไม่ได้

ใครเป็นลูกศิษย์ใครอาจารย์ใครก็เลือกเอาเอง

ถ้าอาจารย์ไม่เป็นบัณฑิตก็ให้รีบตีตัวออกห่าง

เพราะถ้าคบอาจารย์ที่เป็นคนลามกคนเลว ท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนคบกับงูพิษ

ท่านเปรียบไว้เหมือนงู ที่ตกลงไปจมอยู่ในหลุมคูถ (หลุมขี้) กัดไม่ได้ก็จริง แต่มันอาจทำคนที่เข้าไปช่วยยกมันขึ้นจากหลุมคูถให้เปื้อนด้วยคูถได้ด้วยการดิ้นของมัน ยิ่งเป็นงูตัวใหญ่ ๆ ยิ่งสกปรกเยอะ

ฉะนั้น จึงให้แสวงหาอาจารย์ที่เป็นบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตร เช่นอย่างเรานี้ ก็ได้ท่านพ่อลี ท่านอาจารย์กงมา และท่านพระอาจารย์มั่นเป็นกัลยาณมิตร จึงก้าวเข้าถึงกัลยาณมิตรใหญ่ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ภายในใจ..."

โอวาทธรรมคำสอน..
องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57325
   rockonyou      19 พ.ค. 62   เวลา 5:13:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 2  
 
ธรรมะหายทุกข์


“ถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่ต้องปฏิบัติออกจากทุกข์
มันมีทุกข์จึงปฏิบัติออกจากทุกข์
เราหนีทุกข์ รือให้ทุกข์หนีจากเรา
เรารู้เท่าทุกข์ ทุกข์ก็หนีเอง
ถ้าเราไม่รู้เท่าทุกข์ ทุกข์ก็ไม่หนี”

รู้ก็สักแต่รู้ เห็นก็สักแต่เห็น
ถ้าเห็น "ธรรม" ก็หายทุกข์
ถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นเมื่อใด
ความมืดก็ดับ

เหมือนไฟฟ้า เมื่อไฟสว่างมืดก็ดับ
เป็นธรรมดา แสงสว่างที่ดับมืดคือ

"พ้นโลก" เป็น"พุทธปัญญา"

ความทุกข์ที่จริงเป็นสิ่งดี ทุกข์นี้ดีจะได้เบื่อ
เบื่อว่ากูไม่อยากเกิดแล้วโว้ย จะได้ปรารถนา
ออกจากกาม เพราะถ้ามันสุขมันก็จะลืมตัว
มันจะพาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละ...

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57346

   rockonyou      19 พ.ค. 62   เวลา 5:18:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 3  
 
คำไวพจน์ พระอาทิตย์


ทิพากร


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C


   rockonyou      19 พ.ค. 62   เวลา 5:21:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 4  
 
คำสุภาษิตไทยพร้อมความหมาย

หมวด ก.


กระต่ายขาเดียว

ยืนกรานไม่ยอมรับ


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95   rockonyou      19 พ.ค. 62   เวลา 5:23:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 5  
 
clip สาธิตการนั่งสมาธิในแนวสติปัฏฐาน ๔

https://www.youtube.com/watch?v=HLnHq0j1AiQ

   rockonyou      19 พ.ค. 62   เวลา 5:24:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 6  
 
ภาพในอดีตมุมสูงที่ทำให้รู้สึกว่า เหมือนสมัยนั้นมีโดรนถ่าย   rockonyou      19 พ.ค. 62   เวลา 5:29:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 7  
 
# ดูรูปทั้งหมดต่อได้ใน link ข้างล่างครับ #

https://picpost.mthai.com/view/145031?utm_source=home-mthai&utm_campaign=home-picpost&utm_medium=picpost-box-9

   rockonyou      19 พ.ค. 62   เวลา 5:32:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip กำลังใจคนไกลบ้าน...

# ขอขอบคุณ Thai life channel channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=QULR895LDEM

   rockonyou      19 พ.ค. 62   เวลา 5:34:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip เพลงยิ่งกว่าเสียใจ : กุ้ง ตวงสิทธิ์ | Highlight | Re-Master Thailand | 11 ก.พ. 2561 | one31

# ขอขอบคุณ one 31 channel channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

พี่กุ้งร้องเพลงนี้ได้เพราะมาก ๆ ลองฟังกันดูครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=QCymMak1EtU

   rockonyou      19 พ.ค. 62   เวลา 5:36:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip คนเก็บศพ : ศาลา 13

# ขอขอบคุณ ศาลา 13 channel channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=eRqwn_19K-c

   rockonyou      19 พ.ค. 62   เวลา 5:37:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 11  
 
ยํ เว เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      19 พ.ค. 62   เวลา 6:23:00    IP = 184.22.37.77
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 12  
 
อนุโมทนาครับคุณ Neng_ftc ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      20 พ.ค. 62   เวลา 3:59:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 13  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่ ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      20 พ.ค. 62   เวลา 10:00:00    IP = 223.205.21.170
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      21 พ.ค. 62   เวลา 8:25:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 15  
 
-ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผม ต้องเข้ามาดูบ่อยๆหน่อยละครับ

   anan-58      21 พ.ค. 62   เวลา 21:52:00    IP = 184.22.244.14
 


  คำตอบที่ 16  
 
อนุโมทนาครัคุณน้า anan-58 ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:57:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket