Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  อย่าพากันไว้ใจในชีวิตตน + clip ปลูกต้นบุญปลูกต้นบาป + เจาะแบบบ้านโนบิตะ บ้านเดี่ยวสองชั้น style ญี่ปุ่นดั้งเดิม  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 3:54:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 1  
 
อย่าพากันไว้ใจในชีวิตตน


"อย่าพากันไว้ใจในชีวิตตน
ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง ไม่แน่นอน
วันนี้เรามีชีวิตอยู่ ยังหายใจอยู่
วันหลังมา ชีวิตจะเป็นอย่างไร ?
ดีหรือไม่ ? เราไม่อาจรู้ได้

วันนี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือว่า
ชีวิตจะคงอยู่ตลอดวัน เพราะความตาย
เป็นของไม่มีกาลเวลา มันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้
เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยง สุดแท้แต่จะเป็นไป

เมื่อเรามีชีวิตอยู่ อย่าพากันประมาท
จงพากันบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้น
ในดวงจิตของเราเสียแต่บัดนี้

เมื่อตายแล้ว เราจะทำอะไรได้เล่า
มีแต่รับผลบุญผลบาป ที่ตัวเองสร้างไว้เท่านั้น"

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ


# อ่านคําสอนต่อ ๆ ไปได้ในวันถัดไปครับ อนุโมทนาครับ #

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57343

   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:01:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 2  
 
อดีต อนาคต


"ผ้าจีวรสีเหลืองที่พระพุทธเจ้าประทานให้
ไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องมือ ทำบาปทำชั่วนะ
ไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องมือหลอกประชาชนนะ

ท่านให้เอามาครอง
เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งบุคคล
ผู้สร้างคุณงามความดี

ใครนำจีวรของพระพุทธองค์
ไปประกอบความชั่ว ย่อมจะถึงซึ่งความพินาศฉิบหาย"

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57288

   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:02:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 3  
 
แบ่งเวลาภาวนา


"ดูชี ดูพระ ให้ดูข้อวัตรปฏิบัติ
ดูคฤหัสถ์ ให้ดูการทำมาหากิน
ผิดธรรม ผิดศีลหรือไม่ ให้ดูที่นี่
ดูคน อย่าดูแต่ร่างกาย
ดูหญิง ดูชายให้ดูความประพฤติ"

หลวงปู่สาย เขมธมฺโม


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57361

   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:05:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 4  
 
ปล่อยวางความคิด


“คนที่ปฏิบัติธรรมภาวนาจริง ๆ จะอยู่คนเดียว”

คนที่ภาวนาจริง ๆ แล้วจะไม่อยากสุงสิงกับใคร
อยากจะอยู่คนเดียว เพราะเวลาอยู่คนเดียว
แล้วก็มีสถานที่แบบนี้ จะไม่มีอะไรไปทำให้จิตใจกระเพื่อม
เพราะจิตใจเปรียบเหมือนกับสระน้ำ
ถ้ามีคนลงไปอาบ ไปตัก ไปเล่น น้ำก็ขุ่นน้ำก็ไม่นิ่ง

จิตของเราถ้าต้องสัมผัสกับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่าง ๆ
ก็จะต้องกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลา เวลากระเพื่อมก็จะไม่สงบ ไม่นิ่ง
จะไม่เห็นความสุขความประเสริฐของความสงบ
ความอิ่มเอิบใจ ความพอใจ ที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตตภาวนา

คนที่ภาวนาเป็นแล้ว จะรู้ว่าต้องการสถานที่แบบไหน
เขาจะไม่ต้องการพวกแสงสีเสียง ไม่ต้องการเพื่อน
ไม่ต้องการคนนั้นคนนี้มาแก้เหงาด้วยการคุยกัน
เพราะจิตที่ได้เข้าสู่ความสงบแล้ว จะไม่ค่อยคิดถึงอะไร
เพราะไม่ค่อยได้ปรุงแต่งกับเรื่องอะไร แต่จิตที่ยังไม่สงบ
ก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อย คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ แล้วก็เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา
คิดในเรื่องที่เคยทำให้มีความสุข ในขณะที่ไม่มีความสุขนั้นแล้ว
ก็จะทำให้เศร้าสร้อยหงอยเหงา อยากจะหวนกลับไปหาความสุขแบบนั้นอีก

ถ้าเคยมีความสุขกับเพื่อนกับฝูงกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ
พอต้องมาฝึกจิตอยู่คนเดียวในป่า ก็จะอดคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยสัมผัสมาไม่ได้
อดที่จะคิดถึงเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้ กิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้ไม่ได้
ก็เลยเกิดอารมณ์ว้าเหว่เปล่าเปลี่ยวขึ้นมา จึงทนอยู่ไม่ได้
ต้องกลับไปหาเพื่อนหาฝูง หากิจกรรมต่าง ๆ

แต่ถ้าเคยได้ฝึกจิตมาก่อน แล้วสามารถทำจิตให้สงบได้
เวลามาอยู่สถานที่แบบนี้ จะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้น
เพราะมีงานทำ รู้หน้าที่ของตน รู้ว่าต้องทำอะไร คือคอยควบคุมสังขารความคิดปรุงนี้เอง

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ธรรมะบนเขา ณ จุลศาลา เขตปฏิบัติธรรมเขาชีโอน
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ชลบุรี
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๘


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57325

   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:09:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 5  
 
คำไวพจน์ พระอาทิตย์


ประภากร : น. ผู้ทำแสงสว่าง คือพระอาทิตย์. (ส.)

http://www.royin.go.th/dictionary/


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:11:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 6  
 
คำสุภาษิตไทยพร้อมความหมาย

หมวด ก.


กระเชอก้นรั่ว

ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ไม่ประหยัด ไม่เก็บหอมรอมริบ


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:13:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 7  
 
clip 107.แรงกรรม ปลูกต้นบุญปลูกต้นบาป โดยดอนเจดีย์

https://www.youtube.com/watch?v=umr7nm-W378&t=6s

   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:14:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip "เพื่อลูกสุดรัก"

# ขอขอบคุณ Thai life channel channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=QXkvazgqjqk

   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:18:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 9  
 
เจาะแบบบ้านโนบิตะ บ้านเดี่ยวสองชั้น style ญี่ปุ่นดั้งเดิม

หากเอ่ยถึง cartoon ญี่ปุ่นชื่อดังในยุค 90 หนึ่งนั้นย่อมมีการ์ตูนเรื่องโดราเอม่อน ซึ่งเนื้อเรื่องหลักจะดำเนินเรื่องอยู่ภายในบ้านของครอบครัวโนบิตะ ซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรื่อง โดยแบบบ้านโนบิตะกลายเป็นที่สนใจสำหรับคนยุค 90 ที่เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบัน ทำให้มี render แปลนบ้านของโนบิตะจากหลากหลายที่มาทั่วโลก เราจึงขอเจาะหาข้อมูลบ้านโนบิตะมาฝากกันในวันนี้ค่ะ


   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:21:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 10  
 
บ้านโนบิตะเป็นห้อง style ญี่ปุ่นดั้งเดิมที่เรียกว่า วะชิตสึ (Washitsu) ตั้งอยู่ในเขตเนริมะ โตเกียวเป็น บ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดกลาง หลังคาจั่วซ้อน ตกแต่งด้วยพื้นไม้ style ญี่ปุ่น และมีสวนเล็ก ๆ ข้างบ้าน ขนาดบ้านกะทัดรัด ฝ้าเพดานสูงประมาณ 2.40 – 2.60 เมตร หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตก แปลนภายในเรียบง่ายเหมือนบ้านทั่วไป โดย 267C Production นักออกแบบชาวฮ่องกงได้ render 3D ภายในบ้านแต่ละห้องไว้ดังนี้   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:23:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 11  
 
พื้นที่ของบ้านโนบิตะถูกสร้างให้ยกระดับสูงจากพื้นดินเล็กน้อยเพื่อระบายความชื้น

# ดูรูปและอ่านรายละเอียดทั้งหมดต่อได้ใน link ข้างล่างครับ #

https://decor.mthai.com/home-design/65270.html?utm_source=home-mthai&utm_campaign=home-highlight-hots&utm_medium=hot-11

   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:24:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 12  
 
clip มาโนช พุฒตาล รายการวิทยุ คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง [29 April 2019]

# ขอขอบคุณ มาโนช พุฒตาล Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=Mw9nrwLh9VY

   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:25:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 13  
 
clip Joe Satriani to Release Art Collection Crafted from Guitar Performance (OFFICIAL)

# ขอขอบคุณJoe Satriani channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=N8TnBoJ_Aqw

   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:27:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 14  
 
clip Joe Satriani - Flying In a Blue Dream (from Satriani LIVE !)

https://www.youtube.com/watch?v=zDfy67my2So

   rockonyou      22 พ.ค. 62   เวลา 4:28:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 15  
 
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา : บัญฑิตย่อมฝึกตน
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      22 พ.ค. 62   เวลา 7:01:00    IP = 184.22.39.215
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 

ขอบคุณมากๆ ครับท่านพี่ ทั้งสอง^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      22 พ.ค. 62   เวลา 12:18:00    IP = 118.173.80.78
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
อนุโมทนาครับคุณ Neng_ftc และคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      23 พ.ค. 62   เวลา 4:34:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket