Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  พ้นจากทุกข์ + clip technique ปรับใจเมื่ออยู่กับคนเจ้าอารมณ์ + clip คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง - The Olarn Project  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      25 พ.ค. 62   เวลา 3:48:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 1  
 
ความเป็นกลาง


"ถ้าเรารู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมา
ดูให้ดีเถอะว่า ได้ไปยึดอะไรเข้าให้แล้ว"

ท่านพุทธทาสภิกขุ


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57389

   rockonyou      25 พ.ค. 62   เวลา 3:53:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 2  
 
อย่าพากันไว้ใจในชีวิตตน


“...อย่างปัจจุบันให้เราเข้าใจเสียว่าร่างกายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ร่างกายอย่างนี้ จิตใจเป็นเรา เราเป็นจิตใจนี้ ให้มันแน่ขึ้นมาดูซิ แล้วต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตาย สิ่งทั้งปวงในโลกเราเอาไปไม่ได้ มีความดีและความชั่วเท่านั้นแหละเป็นอนุคามินีติดตามเราไป เมื่อเราทำความชั่ว ความชั่วย่อมติดตาม แต่ความชั่วที่ติดตามนั้นไม่ให้ผลประโยชน์ มีแต่จะทรมานเรา ความดีที่เรากระทำนี้แหละจะเป็นสิ่งอนุคามินีติดตามเราไปเหมือนหนึ่งญาติที่สนิทกัน เราคอยอยู่ ณ สถานที่ใด เมื่อเข้าไปสู่แดนนั้น ญาตินั้นแหละจะให้ความอุปการะหรือให้ความสะดวกแก่เราฉันใด ความดีที่เรากระทำ เหมือนญาติที่ดีของเรานั่นเอง จะตามอุปถัมภ์หรือพิทักษ์รักษาเราให้ได้รับความสุข อย่างต่ำนำเราไปสู่สัคคาลัย เมื่อจุติเคลื่อนจากสัคคาลัยต้องมาเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งอาศัยตระกูลเป็นต้นทุน ให้มีนิสัยละเอียดขึ้น หรืออาศัยกำลังคือสิ่งที่ประดับบารมีเป็นธรรมดา นั้นแหละอุดหนุนเราให้ประกอบอะไรโดยไม่ขัดข้องสะดวกสบาย...ทำนองนี้ ขอให้เข้าใจอย่างนี้ให้ถูกต้องให้จริงเถอะนะ...”

หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57343

   rockonyou      25 พ.ค. 62   เวลา 3:58:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 3  
 
ศีลคุ้มครองโลก


“เมื่อคุณหวังแล้ว
คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วย

พร้อมทั้งสมหวัง พร้อมทั้งผิดหวัง
พร้อมทั้งหวาน พร้อมทั้งขม
สมหวังมันหวาน ผิดหวังมันขม

สมหวังดีใจเกินพอดี มันก็บ้า
ผิดหวังเสียใจเกินพอดี มันก็บ้า

ชีวิตน่ะมันต้องหวัง
แต่เมื่อหวังก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม
ทั้งสมหวัง ทั้งผิดหวัง มันเป็นธรรมดาของโลก”

หลวงปู่หา สุภโร


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57364

   rockonyou      25 พ.ค. 62   เวลา 4:01:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 4  
 
พ้นจากทุกข์


“พระพุทธองค์ต้องการให้เราเป็นเพื่อน
เป็นกัลยาณมิตรกับตัวเอง แต่คนส่วนใหญ่
ก็กลายเป็นศัตรูกับตัวเองเสียมากกว่า
เพราะขาดความรู้ในหลักความเจริญ
และความเสื่อมของชีวิต

ทั้ง ๆ ที่ต้องการความเจริญ
ก็ไม่สร้างเหตุสร้างปัจจัยของความเจริญนั้น
ทั้ง ๆ ที่ไม่ต้องการความเสื่อม
ก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยของความเสื่อมอยู่เรื่อย

พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่า ไม่มีศัตรูที่ไหน
ร้ายกาจเท่ากับจิตใจของตน ที่ขาดการฝึกอบรม
และไม่มีเพื่อนที่ดีที่ไหน ที่ยิ่งกว่าจิตที่ฝึกดีแล้ว”

พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ


# อ่านคําสอนต่อ ๆ ไปได้ในวันถัดไปครับ อนุโมทนาครับ #

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57373

   rockonyou      25 พ.ค. 62   เวลา 4:05:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 5  
 
อดีต อนาคต


...ถ้ามัวแต่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้
"แสดงว่า..ไม่มีสติ"
แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติ
.
"มีแต่ ..กิริยาของการปฏิบัติ"
ไม่สามารถทำให้เกิดธรรมต่าง ๆ
ขึ้นมาได้.

คัดลอกการสนทนาธรรม
ธรรมะบนเขา 8/3/2560
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57288

   rockonyou      25 พ.ค. 62   เวลา 4:07:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 6  
 
คำไวพจน์ ฟ้า


คคนางค์


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C   rockonyou      25 พ.ค. 62   เวลา 4:13:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 7  
 
คำสุภาษิตไทยพร้อมความหมาย

หมวด ก.


กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

พะอืดพะอม จะทำอะไรก็ไม่ถนัด


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95


   rockonyou      25 พ.ค. 62   เวลา 4:14:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip technique ปรับใจเมื่ออยู่กับคนเจ้าอารมณ์

https://www.youtube.com/watch?v=Mt84GLY5PxY

   rockonyou      25 พ.ค. 62   เวลา 4:15:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip MRT ให้รักดูแลชีวิต X ALEX FACE

# ขอขอบคุณ Thai life channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=DsM7pBzMAuM

   rockonyou      25 พ.ค. 62   เวลา 4:18:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip มาโนช พุฒตาล รายการวิทยุ คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง - The Olarn Project [22 April 2019]

# ขอขอบคุณ มาโนช พุฒตาล Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=1oEgA3aWcTE

   rockonyou      25 พ.ค. 62   เวลา 4:19:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip Nathania - fragile body

# ขอขอบคุณ metal farm records channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=oHkkMhr2BYc

   rockonyou      25 พ.ค. 62   เวลา 4:22:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 12  
 
หินชจฺโจปิ เจ โหติ อุฏฺฐาตา ธิติมา นโร อาจารสีลสมฺปนฺโน นิเส อคฺคีว ภาสติ
คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่น เพียร มีปัญญาประกอบด้วยอาจาระ และ ศีล ก็รุ่งเรืองได้ เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืดก็สว่างไสว

อนุโมทนาครับ
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      25 พ.ค. 62   เวลา 6:07:00    IP = 184.22.20.2
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 

ขอบคุณมากๆ ครับ ท่านพี่ ทั้งสอง ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      25 พ.ค. 62   เวลา 11:19:00    IP = 101.108.162.73
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
อนุโมทนาครับคุณ Neng_ftc และคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      26 พ.ค. 62   เวลา 4:48:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket