Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแสนยาก + clip แรงกรรม - ผึ้งทิศใต้ + 10 technique กั้นห้อง เล่นใหญ่ให้ grand เป็นสัดส่วน  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:03:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 1  
 
พ้นจากทุกข์


กรรม...อันใดทำแล้ว...ทำให้ตนเอง...แลผู้อื่นต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง...กรรมนั้น...เรียกว่า..."กรรมชั่ว"...พึงละเว้นเสีย...

กรรม...อันใดทำแล้ว...ไม่ทำให้ตนเอง...แลผู้อื่นต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง...กรรมนั้น...เรียกว่า..."กรรมดี"...พึงกระทำ...

กรรม...อันใดทำแล้ว...มุ่งสู่...มรรคผล...นิพพาน...
กรรมนั้น...เรียกว่า..."กรรมเหนือกรรม"...
เอวัง...ก็มีด้วยประการละฉะนี้...
"นิพพานะ...ปัจจโยโหตุ ฯ"...

บทเทศน์ครั้งสุดท้ายของ...
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)...


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57373

   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:09:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 2  
 
เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแสนยาก


"อันการแสดงสัมมาคารวะนั้น
แม้จะเหมือนเป็นการยกผู้ได้รับว่าสูง
และผู้ให้ว่าต่ำ แต่ที่จริงมิได้เป็นเช่นนั้น

ผู้แสดงสัมมาคารวะนั่นเอง
เป็นผู้ประกาศความสูงของตน
ให้ปรากฏแก่ตาผู้รู้ทั้งหลาย

ผู้ได้รับมีฐานะอย่างไร ก็คงอยู่ในฐานะเดิม
ไม่อาจสูงขึ้นได้ เพราะสัมมาคารวะที่ได้รับ

การแสดงสัมมาคารวะก็เป็นกรรม จึงเข้ากฎแห่งกรรม
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ คือผู้ใดทำ ผู้นั้น
ย่อมได้รับ เมื่อสัมมาคารวะเป็นกรรมดี ผลดีจึงเกิดแก่ผู้ทำ

แม้มีความรู้สึกไม่อยากจะแสดงสัมมาคารวะเมื่อใด
ก็ควรนึกถึงความจริงนี้ ไม่มีใครไหนอื่นจะได้รับผลดี
จากการแสดงสัมมาคารวะ นอกจากเจ้าตัวเองเท่านั้น

ในทางตรงกันข้าม ผู้แสดงความก้าวร้าว หยาบคาย
ไม่มีสัมมาคารวะ ก็ไม่มีใครไหนอื่นจะต้องกระทบ
กระเทือน นอกจากเจ้าตัวเองเท่านั้น"

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57413

   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:11:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 3  
 
ความเป็นกลาง


ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้
ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง...

โอวาทธรรม
พระคุณเจ้าหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57389

   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:14:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 4  
 
ผู้มีปัญญา


พยายามหัดเป็นพระโสดาบัน
เราจะทำอะไร จะพูดอะไร จะคิดอะไร
พยายามอย่าให้มันมีความรู้สึกลบหลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์และคนอื่น
มานะความถือตนถือตัวนี่ ภูมิของอรหัตมรรคเป็นตัวตัดขาด
มานะความถือตนถือตัวมันเป็นกิเลสละเอียดพอสมควร พระอนาคามีก็ละไม่ขาด
โน่น ! ต้องภูมิอรหัตมรรคจึงละได้ขาด

พยายามหัดเป็นพระโสดาบัน โส-ตะ-ปัน-นะ แปลว่า ผู้ถึงซึ่งการฟัง
ใครพูดดีฉันก็ฟังได้ พูดเสียฉันก็ฟังได้
แต่ฉันจะเอาหรือไม่เอาเป็นหน้าที่ของฉันจะพิจารณาโดยเหตุผล

โส-ตะ แปลว่า ผู้ฟัง
ปัน-นะ แปลว่า ถึงแล้วซึ่งการฟัง
รวมความว่า ผู้รับฟัง ซึ่งไปตรงกับมารยาทของสังคมว่า เคารพมติของผู้พูด

การเป็นผู้ฟังที่ดีต้องหัดนั่งฟังเฉย เช่น ท่านอาจารย์วัน เพื่อนหลวงพ่อ
ลูกศิษย์ท่านวิพากษ์วิจารณ์กรรมฐานคณะนั้นกรรมฐานคณะนี้
ท่านนั่งฟังเฉย พอท่านจะพูดท่านก็ว่า
"ทัศนะของเขาเป็นอย่างนั้น ความเห็นของเขาเป็นอย่างนั้น อย่าไปขัดคอเขา"
นี่แสดงว่าท่านผู้นี้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรม
ถ้าใครพูดมาไม่ถูกหูเรา เราเถียงคอเป็นเอ็น นั่นแสดงว่าเรายังเป็นผู้ฟังที่ใช้ไม่ได้

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57410

   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:17:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 5  
 
คำไวพจน์ ฟ้า


นภาลัย : น. ท้องฟ้า, กลางหาว. (ป.)

http://www.royin.go.th/dictionary/


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:20:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 6  
 
คำสุภาษิตไทยพร้อมความหมาย

หมวด ก.


กินที่ลับไขที่แจ้ง

เอาความลับหรือเอาเรื่องที่ทำกันที่ลับมาเปิดเผยให้คนเขารู้


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:22:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 7  
 
clip 090.แรงกรรม - ผึ้งทิศใต้ โดยดอนเจดีย์

https://www.youtube.com/watch?v=XQyEnGYzHQk

   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:23:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip "แม่รู้อะไรบ้าง? Mother Knows Best" [Official HD] ไทยประกันชีวิต Thai Life Insurance (2 mins)

# ขอขอบคุณ Thai life channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=VRQO03R-lGw

   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:26:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 9  
 
10 technique กั้นห้อง เล่นใหญ่ให้ grand เป็นสัดส่วน

ขึ้นชื่อว่าที่อยู่อาศัยจะอยู่ให้สบายใจ ก็ควรจะดูเป็นสัดเป็นส่วน แบ่งการใช้ประโยชน์ให้ตรงวัตถุประสงค์ แล life style ให้มากที่สุด แต่จะตีผนังขึ้นทุกคราวก็คงจะทำให้ห้องที่มีขนาดเล็กแคบ ยิ่งดูอึดอัดเข้าไปใหญ่ เราจึงมีวิธีแก้ปัญหา กั้นห้องเบอร์ใหญ่แบบ grand grand กันไป โดยไม่จำเจและยังคงสวยงามครบครันด้วยสารพัด technique กั้นห้อง ดังต่อไปนี้
   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:30:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 10  
 
# ดูรูปและอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ใน link ข้างล่างครับ #

https://decor.mthai.com/home-idea/65578.html?utm_source=home-mthai&utm_campaign=home-women&utm_medium=decor-box-2

   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:32:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip มาโนช พุฒตาล รายการวิทยุ คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง [16 April 2019] 1/2

# ขอขอบคุณ มาโนช พุฒตาล Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=iKB1sKa05KI&t=860s

   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:34:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 12  
 
# clip ช้างบนน่าจะเป็นของวันที่ 15 April 2019 ผมคิดว่าพี่มาโนชน่าจะลงผิด เพราะชื่อ clip ข้างล่างเป็น [16 April 2019] 1/2 ยังไงก็ฟังเท่าที่มีก็แล้วกัน ขออภัยครับ ๒


clip มาโนช พุฒตาล รายการวิทยุ คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง [16 April 2019] 1/2

https://www.youtube.com/watch?v=My3PrdCpRfA&t=1946s

   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:43:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 13  
 
clip มาโนช พุฒตาล รายการวิทยุ คนกรุงเก่าเล่าเรื่อง [16 April 2019] 2/2

https://www.youtube.com/watch?v=CZ1jqvVs7G0

   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:44:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 14  
 
clip RCA 90's Reunion 2016 : เท้าไฟ - ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

# ขอขอบคุณ ชิลดิ ดอท คอม Chilldidotcom channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=VFW4eUjzaz8

   rockonyou      28 พ.ค. 62   เวลา 4:47:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 15  
 
อย่าฝึกจนกว่าคุณจะทำมันถูก แต่ให้ฝึกจนกว่าคุณจะทำมันไม่ผิดอีกเลย
Don't practice until you get it right. Practice until you can't get it wrong.
(ความเก่งและชำนาญ เกิดจากการฝึกฝน การทำสิ่งเดิมซ้ำๆ ย้ำๆ จนทำไม่ผิดอีก)

อนุโมทนาครับ
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      28 พ.ค. 62   เวลา 5:41:00    IP = 184.22.54.70
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 

ขอบคุณมากๆ ครับ ท่านพี่ ทั้งสอง ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      28 พ.ค. 62   เวลา 8:49:00    IP = 101.108.201.155
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
อนุโมทนาครับคุณ Neng_ftc และคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      29 พ.ค. 62   เวลา 5:04:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket