Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ไม่มีใครต้องการความชั่ว ที่ทำชั่วก็เพราะกรรม + clip กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันตัดอดีตอนาคต + clip ร้านโชว์ห่วย idea เก๋  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 1:16:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 1  
 
ร่างกายของมนุษย์


" คนที่มีบุญนั้น บุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้ว
เพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วย คือเปิดใจรับนั่นเอง
การเปิดใจรับก็คือเปิดอารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสียแม้ชั่วขณะหนึ่ง
ด้วยสติที่กำหนด ทำใจตามวิธีของพระพุทธเจ้า

เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจหรือโผล่ขึ้นมาได้แล้ว
จิตใจจะกลับมีความสุขอย่างยิ่ง อารมณ์ทั้งหลายที่เคยเห็น
ว่าดีหรือร้ายก็จะกลับเป็นเรื่องธรรมดาโลก "

--- พระคติธรรม สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57602

   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 1:28:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 2  
 
ไม่มีใครต้องการความชั่ว ที่ทำชั่วก็เพราะกรรม


ถ้ายังปรารถคนอื่นว่าดีหรือชั่ว แสดงว่าเรายังเลวมาก ถ้าเราไม่เลวเราก็ไม่เห็นความเลวของบุคคลอื่นหรอก ถ้าเราเห็นความเลวของบุคคลอื่นมากเพียงไร แสดงว่าเราเลวมากเพียงนั้น

ต้องไปดูพระพุทธเจ้า ท่านตำหนิใครบ้าง มีไหม เจอไหม ? ไม่มี เพราะคนทุกคนที่เกิดมาต้องการดีหมด ไม่มีใครต้องการความชั่ว แล้วทำไมถึงได้ทำความชั่ว เพราะไอ้กรรมที่ติดตามเรามา เราไม่สามารถจะต้านทานมันได้

เราเกิดมาเราต้องรับผล ๒ อย่าง คือกรรมที่เป็นกุศลอย่างหนึ่ง กรรมที่เป็นอกุศลอย่างหนึ่ง

ขณะใดกรรมที่เป็นอกุศลครอบงำจิตไม่มีทางจะทำความดีได้เลย ความเลวมันจะ
ครอบงำจิต เห็นผิดเป็นชอบ ถ้าอกุศลมันถอยไป กุศลกรรมเดิมมันเข้ามาสนอง จะรู้เลยว่าที่ทำครั้งเก่ามาเลวมาก มันก็ไม่ทำ

จาก : หนังสือ คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๖
โดย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ที่มา : บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน


https://palungjit.org/threads/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.630450/


   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 1:30:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 3  
 
ความกังวล


"อย่าพยายามทำสิ่งที่ได้ให้เท่ากับใจ
แต่จงพยายามทำใจให้เท่ากับสิ่งที่ได้"

หลวงปู่จันทร์ กุสโล


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57599

   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 1:33:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 4  
 
คำไวพจน์ ม้า


สินธพ : น. ม้าพันธุ์ดี, เดิมหมายถึงม้าพันธุ์ดีที่เกิดในลุ่มแม่น้ำสินธุ (ป. สินฺธว; ส. ไสนฺธว)

http://www.royin.go.th/dictionary/


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 1:36:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 5  
 
คำสุภาษิตไทยพร้อมความหมาย

หมวด ข.


ขิงก็รา ข่าก็แรง

ต่างคนต่างแรง ไม่ยอมกัน เรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไป เพราะทิฐิมานะ


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 1:38:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 6  
 
clip กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันตัดอดีตอนาคต (5 ม.ค. 2534)

https://www.youtube.com/watch?v=f7F8KZQz8QU

   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 1:39:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 7  
 
clip นกบินสูง : คำคมบุคคลสำคัญ

# ขอขอบคุณ banped club channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=5nBH2r5XfvE

   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 1:52:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip ร้านโชว์ห่วย idea เก๋ - Spring news

# ขอขอบคุณ Spring News channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=S8OvwH91tR8

   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 1:54:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip BIG TE SHOP เจ้าของร้านโชห่วยผู้น่ารัก

# ขอขอบคุณ THE STANDARD channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=7ybTTT7kYXg


   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 1:59:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip บางอ้อ : ร้านบิ๊กเต้ Big Te Shop (24 ก.ย. 2560) 2/4

# ขอขอบคุณ Bangaor TV channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=pQuNlgJMLs0


   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 2:01:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip "คุณกชสร" และความประทับใจจากสิทธิพิเศษของ " Thai life card " (ตามอำเภอไทย)

# ขอขอบคุณ Thai life channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=MTeLf98eZl8

   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 2:22:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 12  
 
clip 17.การถนอมอาหาร ตอนที่ 2 ทำมะเขือเทศเชื่อม

# ขอขอบคุณ Puankookit BBL channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=sKTpXPVLcFs

   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 2:23:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 13  
 
clip แอนเดรีย สวอเรซ : เด็กดี [OFFICIAL CONCERT]

# ขอขอบคุณ Kita Music channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=VbBniwOnDJ0

   rockonyou      12 มิ.ย. 62   เวลา 2:25:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 14  
 
มธุ วา มญฺญตี พาโล ยาว ปาปํ น ปจฺจติ ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ อถ ทุกฺขํ นิคจฺฉติ
ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล คนเขลายังเข้าใจว่ามีรสหวาน แต่บาปให้ผลเมื่อใด คนเขลาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      12 มิ.ย. 62   เวลา 6:10:00    IP = 184.22.13.11
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 

ขอบคุณมากๆ ครับ ท่านพี่ทั้งสอง ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      12 มิ.ย. 62   เวลา 10:43:00    IP = 118.175.216.70
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
อนุโมทนาครับคุณ Neng_ftc และคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      13 มิ.ย. 62   เวลา 4:36:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 17  
 
สาธุครับ ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ <a href="https://www.168slotxo.net/slotxo/">; แอพคาสิโน</a> <a href="https://www.168slotxo.net/slotxo/">; คาสิโนออนไลน์มือถือ</a>

<a href="https://www.168slotxo.net/slotxo/"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/06/13/1125zN.gif" alt="1125zN.gif" border="0" /></a>

   yoyo888  13 มิ.ย. 62   เวลา 16:44:00    IP = 58.11.25.12
 


  คำตอบที่ 18  
 
อนุโมทนาครับคุณ yoyo888 ขอบคุณครับ คุณเช่นกันครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      14 มิ.ย. 62   เวลา 4:13:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket