Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  เป็นหัวหน้าที่อบอุ่น + clip กดดันเพราะแม่เป็นนักวางแผน + clip Ghost Detector อุปกรณ์ sensor ตรวจจับพลังงาน  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนา่ครับ


rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:15:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 1  
 
จงพากันสร้างบุญสร้างกุศล


“เลิกว่าคนอื่นเขาเสียที
หันกลับมาว่าตัวเองกันได้แล้ว

เลิกวิจารณ์การกระทำ
ของคนอื่นเขาเสียที
มาวิจารณ์การกระทำ
ของตัวเองได้แล้ว

การงานของคนอื่น
ก็เลิกวิจารณ์ได้แล้ว
ตายไปจะเป็นเปรต

มัวแต่เที่ยววิจารณ์คนอื่น
ลืมวิจารณ์ตัวเองกันอยู่นั้น
บาปแต้ ๆ มนุษย์เอ่ย...”

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57230

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:20:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 2  
 
ความเจริญ


เรื่อง "อจลศรัทธา คุณธรรมของพระโสดาบัน"

โยคาวจรภาวนาพิจารณาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายชัดเจนด้วยปัญญาในขณะนั้นแล้ว จิตปล่อยวางจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หยั่งเข้าสู่ความสงบหมดจดโดยเฉพาะ ไม่มีความสัมพันธ์กับขันธ์ทั้งหลายเลย และขณะนั้น ขันธ์ทั้งห้าไม่ทำงานประสานกับจิต คือต่างอันต่างอยู่ เพราะถูกความเพียรแยกจากกันโดยเด็ดขาดแล้ว ขณะนั้นแลเป็นขณะที่เกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างไม่มีสมัยใด ๆ เสมอเหมือนได้ นับแต่วันเกิดและวันปฏิบัติมา แต่ก็ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏขึ้นในเวลานั้น จิตก็ได้ทรงตัวอยู่ในความสงบสุขชั่วระยะกาล แล้วจึงถอนขึ้นมา พอจิตถอนขึ้นมาจากที่นั้นแล้ว ขันธ์กับจิตก็เข้าประสานกันตามเดิม

แต่หลักความเชื่อมั่นว่าจิตได้หยั่งลงถึงแดนแห่งความสงบอย่างเต็มที่หนึ่ง ขันธ์ทั้งห้าคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ได้แยกจากจิตโดยเด็ดขาดในเวลานั้นหนึ่ง ขณะจิตที่ทรงตัวอยู่ในความสงบเป็นจิตที่อัศจรรย์ยิ่งหนึ่ง ความเชื่อทั้งนี้ไม่มีวันถอนตลอดกาล เพราะความเชื่อประเภทอจลศรัทธา ความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามคำเล่าลือ โดยหาหลักฐานและเหตุผลมิได้ และเป็นความเชื่อมั่นประจำนิสัยของโยคาวจรผู้นั้น จากประสบการณ์นั้นแล้ว ก็ตั้งหน้าบำเพ็ญต่อไปเช่นที่เคยทำมาด้วยความดูดดื่มและเข้มแข็ง เพราะมีธรรมประเภทแม่เหล็กซึ่งเป็นพลังของศรัทธาประจำภายในใจ จิตก็หยั่งลงสู่ความสงบสุขและพักอยู่ตามกาลอันควร ทำนองที่เคยเป็นมา แต่ยังไม่สามารถทำใจให้ขาดจากความซึมซาบของขันธ์ได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้น แม้เช่นนั้นก็ไม่มีความท้อถอยในทางความเพียรเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ

ส่วนคุณสมบัติประจำใจของพระโสดาบันบุคคลนั้น คือหลักความเชื่อมั่นประเภทอจลศรัทธา เป็นผู้เชื่อมั่นต่อผลที่รู้เห็นประจักษ์ใจแล้ว และเชื่อมั่นต่อคุณธรรมเบื้องสูงที่ตนยังไม่รู้ไม่เห็น สมานตฺตตา ความเป็นผู้วางตนเสมอ ไม่ถือตัวด้วยมานะชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น เป็นผู้มีธรรมครองใจ ไม่ถืออะไรให้ยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่เห็นว่าถูกต้องด้วยเหตุผล พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบัติตามทันที ไม่ยอมฝ่าฝืนหลักความจริง ไม่ว่าพระโสดาบันบุคคลจะเป็นคนชาติ ชั้น วรรณะใด ย่อมให้ความสนิทสนมและความสม่ำเสมอกับคนทั่วไปไม่ลำเอียง

แม้คนชั่วที่เคยประพฤติตัวไม่ดีมาแล้วตลอดสัตว์ดิรัจฉาน พระโสดาบันบุคคลก็ไม่รังเกียจ โดยเห็นว่าเขากับเราตกอยู่ในวงแห่งกรรมดี-ชั่วเหมือนกัน ใครมีกรรมประเภทใดจำต้องยอมรับตามหลักกรรมที่ตนทำมา และยอมรับตามหลักความจริงที่เขาทำ หรือเขายกเหตุผลขึ้นมาอ้างโดยถูกต้องในขณะนั้น โดยไม่ต้องรื้อฟื้นอดีตคือความเป็นมาของเขา ตลอดชาติ ชั้น วรรณะมาเป็นอุปสรรคต่อความจริงที่ตนเห็นว่าถูกต้อง รีบยึดถือมาเป็นคติทันที นี้เป็นหลักธรรมประจำอัธยาศัยของพระโสดาบันบุคคล

(เทศนาโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57328

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:26:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 3  
 
สมุทัย


“การครองเรือน...มันจะไปวิเศษวิโสอะไร...มีแฟนก็ทุกข์กับแฟนต่อให้มีอีกมากมายเท่าไรมันก็ไม่พ้นต้องทุกข์กับคนนั้นอยู่ดี เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ อยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้น สุขแค่ประเดี๋ยวประด๋าว แต่ต้องทนทุกอย่างแสนสาหัส อยู่ในโลกใบนี้ตัวเองยังไม่รู้จักเข็ดอีกหรือ พิจารณาดูสิของเหล่านี้มันมีอยู่ประจำโลก โลกอันจอมปลอมนี้ล่อหลอกกันอยู่อย่างนี้ ใครมาเกิดในโลกใบนี้ก็ต้องเจอกับของเก่า ๆ เดิม ๆ แบบนี้พิจารณาดูสิ สู้ฝึกจิตของเจ้าของไม่ได้หรอก ถ้าใครฝึกถึงขั้นถึงภูมิแล้ว มันเหนือโลกเหนือวัฏสงสารเลยนะ นี่สิถึงจะวิเศษของจริง หัดพิจารณาดูบ้างสิ”

โอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์
หลวงพ่อปรีดา ทุย ฉันทกโร
วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=57338

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:30:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 4  
 
คำไวพจน์ ยักษ์


ยักษา


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C


   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:32:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 5  
 
คำสุภาษิตไทยพร้อมความหมาย

หมวด ค.


คบคนดีมีศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย

อัปราชัย ในที่นี้มีความหายเท่ากับ ปราชัย คือจะพ่ายแพ้ หมายถึงไม่เป็นมงคลแก่ตัว


https://www.wordyguru.com/a/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95


   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:35:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 6  
 
clip กดดันเพราะแม่เป็นนักวางแผน

https://www.youtube.com/watch?v=868YgVtm88Y

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:36:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 7  
 
เป็นหัวหน้าที่อบอุ่น

# post เพลินไปหน่อยเลยลืม post กระทู้หัวข้อเลย ขอ post ตรงนี้แทนก็แล้วกันครับ ขออภัย #

https://palungjit.org/threads/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99.683176/

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:42:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 8  
 
clip ก้าวถอยหลัง : คำคมบุคคลสำคัญ

# ขอขอบคุณ banped club channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=V_pPR3QrTfc

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:48:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 9  
 
clip Ghost Detector อุปกรณ์ sensor ตรวจจับพลังงาน

# ขอขอบคุณ Lucky4U channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ยังไงเรื่องของกุมารทอง ผมว่าเราไม่ควรไปเลี้ยงน้องเค้าครับ ไม่อย่างนั้นเหมือนเราไปดึงเค้าไว้ไม่ให้ได้ไปสู่สุคติ ตามนี้ครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=HHCh518tKcw&t=1s

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:54:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip รู้จักให้เกียรติผู้อื่นแล้วอย่าดูถูก ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม

# ขอขอบคุณ ดอยแม่สลอง สื่อสังคม on line channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

การตื่มของมึนเมาเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

clip นี้จะมีคําหยาบนิดหน่อย ยังไงต้องขออภัยด้วยครับ เน้นที่เนื้อหาก็แล้วกันครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=ZHgwP1szOig

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:57:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 11  
 
clip "คุณไพรัช" และความประทับใจจากสิทธิพิเศษของ " Thai life card " [ตามอำเภอไทย]

# ขอขอบคุณ Thai life channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=tPdc3a3ryz0

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:58:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 12  
 
clip 13. cheque ธนาคาร ตอนที่ 1

# ขอขอบคุณ Puankookit BBL channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=BXAFnJ8c4_o

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 5:59:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 13  
 
clip 14. cheque ธนาคาร ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=KgU1Rz0_9Hc

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 6:01:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 14  
 
clip 15. cheque ธนาคาร ตอนที่ 3

https://www.youtube.com/watch?v=IvxJEagaW7A

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 6:03:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 15  
 
clip พิเศษเฉพาะเธอ - แก้มบุ๋ม พัสนันท์ [OFFICIAL MV]

# ขอขอบคุณ GMM GRAMMY OFFICIAL channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=y254F2v3eSc

   rockonyou      20 มิ.ย. 62   เวลา 6:04:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 16  
 
การเรียนรู้คือสมบัติที่จะติดตัวเจ้าของไปได้ทุกที่
Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.

อนุโมทนาครับ
ขอบคุณมากครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      20 มิ.ย. 62   เวลา 6:44:00    IP = 184.22.20.248
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 

ขอบคุณมากๆ ครับ ท่านพี่ทั้งสอง ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      20 มิ.ย. 62   เวลา 7:36:00    IP = 125.26.76.168
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 18  
 
อนุโมทนาครับคุณ Neng_ftc และคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      21 มิ.ย. 62   เวลา 5:55:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket