Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  เราจึงควรที่จะทำสมถะสลับกับการพิจารณาวิปัสสนา + ธรรม 6 อย่างที่ควรละเพื่อความก้าวหน้าในปฏิบัติ + The Sukosol Hotel  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      10 ก.ค. 64   เวลา 3:47:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 1  
 
เราจึงควรที่จะทำสมถะสลับกับการพิจารณาวิปัสสนา

สำหรับพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมกันนั้นมักจะมีความถนัดในด้านของสมถกรรมฐาน คือ การกำหนดภาวนา นึกถึงลมหายใจเข้าออก หรือนึกถึงภาพพระที่เรารักเราชอบ ในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานนั้น เรามักจะบกพร่อง สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้นเหมือนกับคนที่ผูกขาติดกัน ต้องผลัดกันก้าวถึงจะได้ระยะทางตามที่เราต้องการ

ถ้าเราทำสมถกรรมฐานโดยประการเดียว ไม่ได้พิจารณาวิปัสสนากรรมฐานประกอบไปด้วย เมื่อถึงเวลาถ้าสมาธิคลายตัวออกมา ก็จะมาฟุ้งซ่านไปตามกำลังใจที่ตัวเองชอบ ให้เกิด รัก โลภ โกรธ หลง ยิ่ง ๆ ขึ้น จนบางคนรู้สึกว่าทำไมยิ่งปฏิบัติยิ่งกิเลสมาก ก็เพราะว่าเราเอากำลังที่ปฏิบัติได้ไปใช้ในทางที่ผิด แทนที่จะคิดเพื่อละกิเลส ก็กลายเป็นคิดฟุ้งซ่านเพิ่มเติมกิเลสเข้าไป

ในส่วนของการปฏิบัติเพื่อละกิเลสนั้น เมื่อเราภาวนาจนกำลังใจทรงตัวเต็มที่แล้ว ก็ให้คลายกำลังใจออกมา แล้วพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่มีอะไรเป็นเรา เป็นของเรา ให้ยึดถือมั่นหมายตัวตนเราเขาได้ ถ้าหากว่าท่านสามารถทำเช่นนี้ได้ ก็ยังต้องพิจารณาบ่อย ๆ ย้ำแล้วย้ำอีก ซ้ำแล้วซ้ำอีก จะเบื่อจะหน่ายไม่ได้

ในส่วนของวิปัสสนาญาณส่วนอื่น ๆ นั้น เราจะพิจารณาเห็นความเกิดความดับก็ได้ เห็นเฉพาะความดับก็ได้ หรือเห็นว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์เป็นภัย เป็นที่ควรจะละทิ้ง เป็นต้น

ถ้าหากว่าสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้การภาวนาและพิจารณาสลับกันไปสลับกันมา ก็จะทำให้การปฏิบัติของเราสามารถที่จะก้าวหน้าขึ้นไปได้ แต่ถ้าท่านทั้งหลายปฏิบัติแต่สมถภาวนา คือ การระลึกถึงลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว และโดยเฉพาะตัวคนเดียว การที่เราพินิจพิจารณาก็เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริง ผ่อนคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราเขา จนกระทั่งท้ายที่สุดก็ปล่อยวาง หลุดพ้นจากกองทุกข์เข้าสู่พระนิพพาน

เราจึงควรที่จะทำสมถะสลับกับการพิจารณาวิปัสสนา คนที่ผูกขาติดกันก็ต้องผลัดกันก้าว ถ้าหากว่าขาซ้ายเป็นสมถภาวนาก้าวแล้ว ขาขวาที่เป็นวิปัสสนาภาวนาก็ก้าวตาม สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ จึงจะบังเกิดผลดีแก่ท่านทั้งหลาย

ลำดับต่อไปก็ให้ทุกท่านภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกว่าจะได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน ณ บ้านเติมบุญ
วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

https://palungjit.org/threads/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2.763009/

   rockonyou      10 ก.ค. 64   เวลา 4:09:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 2  
 
พุทธศาสนสุภาษิต
หมวดที่ ๑ ธรรมะเบื้องต้น

ททมาโน ปิโย โหติ

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

http://www.dhammathai.org/proverb/proverbthai01.php


   rockonyou      10 ก.ค. 64   เวลา 4:13:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 3  
 
สำนวนไทย

แบกหน้า - จำใจแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทำไม่ดีไว้

https://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/17.html


   rockonyou      10 ก.ค. 64   เวลา 4:14:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 4  
 
ธรรม6อย่างที่ควรละเพื่อความก้าวหน้าในปฏิบัติ | ธรรมให้รู้ 2563 : ตอนที่ 88

https://youtu.be/0RYR5wFWddU


   rockonyou      10 ก.ค. 64   เวลา 4:22:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 5  
 
/\

“ จิตรกรรมโคลงพระราชพงศาวดารสร้างกรุงศรีอยุธยา ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/GGGisc8N6iM

   rockonyou      10 ก.ค. 64   เวลา 4:22:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 6  
 
ทำอย่างไรเมื่อลูกต้องเรียน online ?

# ขอขอบคุณ สสส. channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/3lQYwrGjUEM

   rockonyou      10 ก.ค. 64   เวลา 4:31:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 7  
 
The Sukosol Hotel, Bangkok

# ขอขอบคุณ Sukosol Hotels channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/GCJ7CH3UXrs

   rockonyou      10 ก.ค. 64   เวลา 4:37:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 8  
 
Jack Thammarat Live at Agora Stage - Musikmesse Frankfurt

# ขอขอบคุณ GuitarThai Online channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/YgHnwQSN4B4

   rockonyou      10 ก.ค. 64   เวลา 4:44:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 9  
 
Review Godin รุ่น ACS Denim Blue Frame Nylon

# ขอขอบคุณ Guitarthai Review channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/7Tzt7xLYel0

   rockonyou      10 ก.ค. 64   เวลา 4:46:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 10  
 
เฮ้ออ...

# ขอขอบคุณ ขายหัวเราะ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

การดื่มของมึนเมาเป็นอันตรายต่อสุขภาพ #

https://youtu.be/Yc6H7aprz-g


   rockonyou      10 ก.ค. 64   เวลา 4:50:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 11  
 
สูตรรักนักเรียน - พลอย [ Official Music Video ]

# ขอขอบคุณ Nititad AOA Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/LzhzhNZnnGs

   rockonyou      10 ก.ค. 64   เวลา 5:03:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 12  
 

อนุโมทนา สาธุครับผม
ขอบคุณมากๆ ครับพี่

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      10 ก.ค. 64   เวลา 15:13:00    IP = 171.5.247.110
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      11 ก.ค. 64   เวลา 4:26:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket