Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  จิตของชาวโลก + รู้ธรรมเฉพาะหน้า + People : เคยเสียดายเวลาที่ไม่ได้ลงมือทำ ในสิ่งที่คุณอยากทำมั้ยครับ ?  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 4:48:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 1  
 
" จิตของชาวโลก " ( หลวงปู่ชา สุภัทโท )

" จิตของชาวโลก "

ถาม : จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่ครับ ?
ตอบ : โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกัน ขนบประเพณีอันเป็นสิ่งภายนอกและภาษาที่ใช้อาจดูแตกต่างกัน แค่ความรู้สึก ( จิต ) ของมนุษย์นั้นมีลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติ ซึ่งเหมือนกันหมด ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกัน ทั้งจิตใจของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตก ความทุกข์และการดับแห่งทุกข์ก็เหมือกัน "

" หลวงพ่อตอบปัญหา "
หลวงปู่ชา สุภัทโท

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%97.763252/


   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:15:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 2  
 
พุทธศาสนสุภาษิต
หมวดที่ ๒ บุคคล

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต

ผู้ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก

http://www.dhammathai.org/proverb/proverbthai02.php


   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:19:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 3  
 
สำนวนไทย

ปล่อยไก่ - แสดงความโง่ออกมา

https://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/18.html


   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:21:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 4  
 
รู้ธรรมเฉพาะหน้า | ธรรมให้รู้ 2563 : ตอนที่ 78

https://www.youtube.com/watch?v=tcp0fUZ-dPw

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:23:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 5  
 
/\

150 ปีชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จฯ “ งานเขียนของครู ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/4nOR-5i3ZQA

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:23:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 6  
 
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ที่หมู่บ้านยางและหมู่บ้านปางควาย 2516

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/I6Zb86VPtjg

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:26:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 7  
 
" SAME SAME " ภาษาอังกฤษไม่มีนะ มันต้องพูดแบบนี้ !!!

# ขอขอบคุณ Adam Bradshaw channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=Q8DC1MY2Hec

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:29:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 8  
 
“ friendly Design ” การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล

# ขอขอบคุณ สสส. channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/up7qJQUfp3s

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:34:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 9  
 
สอนแบบนี้ใครๆก็อยากเรียน ! ครูรุ่นใหม่ rap สอนจนเด็ก ๆ หลงรัก

# ขอขอบคุณ FEED channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=hhfD_iaqoYY

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:46:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 10  
 
People : เคยเสียดายเวลาที่ไม่ได้ลงมือทำ ในสิ่งที่คุณอยากทำมั้ยครับ ?

# ขอขอบคุณ Brand Think mechannel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=LYdnK68c_0Q

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:48:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 11  
 
Aicha Tachinouite and VOICES from Atlas Mountains at The Sukosol Bangkok

# ขอขอบคุณ Sukosol Hotels channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/fMEl9hdfHCQ

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:52:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 12  
 
ต้น Dezember สอน Lick ที่มีเสียง tone ต่ำจาก guitar 8 สาย

# ขอขอบคุณ GuitarThai Online channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/QbvWjo4PTaM

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:52:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 13  
 
Review guitar SX SST Series Alder ST และ Swamp Ash ST

# ขอขอบคุณ Guitarthai Review channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/SSVx6u35-5Q

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:53:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 14  
 
จงเรียงลำดับตามความสำคัญ...

# ขอขอบคุณ ขายหัวเราะ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/TYgrOWuoCOw

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 5:59:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 15  
 


จิตของชาวโลก + รู้ธรรมเฉพาะหน้า + People : เคยเสียดายเวลาที่ไม่ได้ลงมือทำ ในสิ่งที่คุณอยากทำมั้ยครับ ?


สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 4:48:00 พิมพ์ แจ้งลบ IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 1


" จิตของชาวโลก " ( หลวงปู่ชา สุภัทโท )

" จิตของชาวโลก "

ถาม : จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่ครับ ?
ตอบ : โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกัน ขนบประเพณีอันเป็นสิ่งภายนอกและภาษาที่ใช้อาจดูแตกต่างกัน แค่ความรู้สึก ( จิต ) ของมนุษย์นั้นมีลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติ ซึ่งเหมือนกันหมด ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกัน ทั้งจิตใจของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตก ความทุกข์และการดับแห่งทุกข์ก็เหมือกัน "

" หลวงพ่อตอบปัญหา "
หลวงปู่ชา สุภัทโท

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%97.763252/


rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:15:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 2


พุทธศาสนสุภาษิต
หมวดที่ ๒ บุคคล

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต

ผู้ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก

http://www.dhammathai.org/proverb/proverbthai02.php


rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:19:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 3


สำนวนไทย

ปล่อยไก่ - แสดงความโง่ออกมา

https://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/18.html


rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:21:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 4


รู้ธรรมเฉพาะหน้า | ธรรมให้รู้ 2563 : ตอนที่ 78

https://www.youtube.com/watch?v=tcp0fUZ-dPw

rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:23:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 5


/\

150 ปีชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จฯ “ งานเขียนของครู ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/4nOR-5i3ZQA

rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:23:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 6


ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ที่หมู่บ้านยางและหมู่บ้านปางควาย 2516

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/I6Zb86VPtjg

rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:26:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 7


" SAME SAME " ภาษาอังกฤษไม่มีนะ มันต้องพูดแบบนี้ !!!

# ขอขอบคุณ Adam Bradshaw channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=Q8DC1MY2Hec

rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:29:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 8


“ friendly Design ” การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล

# ขอขอบคุณ สสส. channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/up7qJQUfp3s

rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:34:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 9


สอนแบบนี้ใครๆก็อยากเรียน ! ครูรุ่นใหม่ rap สอนจนเด็ก ๆ หลงรัก

# ขอขอบคุณ FEED channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=hhfD_iaqoYY

rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:46:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 10


People : เคยเสียดายเวลาที่ไม่ได้ลงมือทำ ในสิ่งที่คุณอยากทำมั้ยครับ ?

# ขอขอบคุณ Brand Think mechannel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=LYdnK68c_0Q

rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:48:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 11


Aicha Tachinouite and VOICES from Atlas Mountains at The Sukosol Bangkok

# ขอขอบคุณ Sukosol Hotels channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/fMEl9hdfHCQ

rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:52:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 12


ต้น Dezember สอน Lick ที่มีเสียง tone ต่ำจาก guitar 8 สาย

# ขอขอบคุณ GuitarThai Online channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/QbvWjo4PTaM

rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:52:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 13


Review guitar SX SST Series Alder ST และ Swamp Ash ST

# ขอขอบคุณ Guitarthai Review channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/SSVx6u35-5Q

rockonyou 13 ก.ค. 64 เวลา 5:53:00 IP = 24.90.61.129

คำตอบที่ 14


Steve Vai - " Candle Power "

# ขอขอบคุณ Steve Vai Himself channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=4fO954zQ3Us

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 6:01:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 16  
 
เวรกรรม ดัน copy ติดตั้งแต่แรกซะอย่างนั้น ตอน post ดันไม่เห็น ยังไงต้องขออภัยด้วยครับ

   rockonyou      13 ก.ค. 64   เวลา 6:04:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 17  
 
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      13 ก.ค. 64   เวลา 10:51:00    IP = 184.22.54.135
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 18  
 
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      13 ก.ค. 64   เวลา 10:52:00    IP = 184.22.54.135
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 19  
 

อนุโมทนา สาธุครับผม
ขอบคุณมากๆ ครับพี่

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      13 ก.ค. 64   เวลา 12:25:00    IP = 171.5.218.78
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 20  
 
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ที่หมู่บ้านยางและหมู่บ้านปางควาย 2516

# ขอแก้จาก

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

# เป็น

# ขอขอบคุณ Film Archive Thailand ( หอภาพยนตร์ ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

# ขออภัยครับ พอดีลงที่มาผิดไป #

https://youtu.be/I6Zb86VPtjg

   rockonyou      14 ก.ค. 64   เวลา 4:28:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 21  
 
อนุโมทนาครับคุณ Neng_ftc กับคุณชิดชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ สวัสดีครับ


   rockonyou      14 ก.ค. 64   เวลา 4:29:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket