Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  การเกิดเป็นทุกข์ + สภาวะว่างมีหลายแบบ + ควรพัฒนาตัวเองเรื่องที่เก่งอยู่แล้ว หรือเอาเวลาไปฝึกเรื่องที่ยังไม่เก่งดีกว่ากัน  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      24 ก.ค. 64   เวลา 8:58:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 1  
 
" การเกิดเป็นทุกข์ " ( สมเด็จพระสังฆราชเจ้า )

" การฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่เนือง ๆ ในปัจจุบัน ก็เกิดจากเหตุที่ต้องการหนีให้พ้นทุกข์ของการเกิดที่ต้องเผชิญอยู่ในภพภูมินี้ โดยหาได้รู้ไม่ว่า กำลังหนีทุกข์ไปสู่การมีทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกข์ที่กำลังเผชิญอยู่เพราะการหนีทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายเป็นการทำบาปหนัก เป็นการสร้างชีวิตในภพภูมินี้ ไปสู่ภพภูมิหน้าแล้ว ผู้ใหญ่ในสมัยโบราณท่านเคยบอกไว้ว่า ผู้ฆ่าตัวตายจะต้องฆ่าต่อไปในภพชาติอื่น ๆ ถึง ๕๐๐ ชาติ นั่นก็น่าจะหมายความว่าจะต้องฆ่าตัวตายอีกจนครบ ๕๐๐ ชาติตามที่ผู้ใหญ่ท่านบอกเล่าไว้

ถึงคำบอกเล่าที่มีมาตามที่ผู้ใหญ่ท่านบอกเล่าไว้ถึงคำบอกเล่าที่มีมาแต่โบราณกาล ดังที่กล่าวแล้วว่า การฆ่าตัวตายจะต้องฆ่าถึง ๕๐๐ ชาติ แม้ฟังสักแต่ว่าฟังไม่ได้ยกคำกล่าวนี้ขึ้นพิจารณาให้ดี ก็จะไม่เห็นความสำคัญอย่างยิ่งของคำบอกเล่านี้ของท่านผู้ใหญ่ ก็จะฆ่าตัวตายกันอย่างไม่คิดให้เข้าใจว่า ถ้าชาตินี้ไม่ใช่ชาติที่ ๕๐๐ ของการฆ่าตัวตาย ก็จะต้องฆ่าต่อไปในภพชาติข้างหน้าผู้ใหญ่ ความทุกข์หนักหนาเพียงไหนที่ทำให้ถึงกับต้องฆ่าตัวตาย ที่ได้รับในภพชาติปัจจุบัน

ชาติอนาคตก็จะต้องพบกับความทุกข์ที่หนักหนาอีกจนทนไม่ได้อีก ถึงต้องหนีความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายอีก เมื่อมีความทุกข์หนักหนาเพียงไร ก็ขอให้กลัวที่จะต้องพบความทุกข์ที่หนักหนาต่อไปอีกในภพภูมิข้างหน้าจนถึงจะต้องฆ่าตัวตายอีกชาติแล้วชาติเล่าจนครบ ๕๐๐ ชาติ จึงจะพ้นโทษของการทำบาปด้วยการฆ่าตัวตาย

ผลแห่งกรรมของการฆ่าตัวตายหนักหนามิใช่น้อย ฆ่าตัวตายชาติหนึ่งจะต้องฆ่าถึง ๕๐๐ ชาติ คือจะต้องมีความทุกข์หนักนักหนาจนรับไม่ได้ ต้องฆ่าตัวตายถึง ๕๐๐ ชาติ ผู้มีความทุกข์ทั้งหลายที่รู้สึกว่าหนักนักหนา ขอให้คิดถึงคำบอกเล่าของท่านผู้ใหญ่ในสมัยโบราณคิดถึงคำบอกเล่านี้แล้วก็อย่าวู่วามทำลายชีวิตตนเพื่อหนีความทุกข์ที่ต้องเผชิญ อย่าแพ้กรรมของตนเอง แต่จงพยายามเอาชนะ แม้กรรมร้ายจะหนักหนาเพียงไร

กรรมดีที่หนักหนากว่าก็สามารถเอาชนะได้แน่นอน อยู่ที่ว่าจะต้องทำดีให้ถึงที่สุดความสามารถจนชนะกรรมไม่ดีได้ ชนะที่สำคัญยิ่งคือชนะการไม่ต้องฆ่าตัวตาย อาจจะเป็นผลกรรมของอดีตชาติที่จะทำให้ต้องฆ่าตัวตาย แต่ตามคำบอกเล่าของท่านผู้ใหญ่ในอดีต มีความทุกข์หนักหนาเพียงไรอำนาจของความทุกข์ก็ไม่อาจชนะอำนาจยิ่งใหญ่ของใจได้แน่นอน "

" แสงส่องใจ " ที่ระลึก วันอาสาฬหบูชา
๗ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๒
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวขิรญาณสังวร

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=33155

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.764402/


   rockonyou      24 ก.ค. 64   เวลา 9:02:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 2  
 
พุทธศาสนสุภาษิต
หมวดที่ ๓ การศึกษา

สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา

ความมีปัญญาย่อมรู้ได้จากการสนทนา

http://www.dhammathai.org/proverb/proverbthai03.php


   rockonyou      24 ก.ค. 64   เวลา 9:05:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 3  
 
สำนวนไทย

ปากตลาด - ปากจัด

https://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/18.html


   rockonyou      24 ก.ค. 64   เวลา 9:06:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 4  
 
อนุรักษ์วรรณกรรมไทย : เห่เรือ...2 “ คำประพันธ์ ”

/\

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=HhPRNxIfgr8

   rockonyou      24 ก.ค. 64   เวลา 9:14:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 5  
 
สภาวะว่างมีหลายแบบ | ธรรมให้รู้ 2563 : ตอนที่ 64

https://youtu.be/FRg5SrlXdz0


   rockonyou      24 ก.ค. 64   เวลา 9:16:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 6  
 
ควรพัฒนาตัวเองเรื่องที่เก่งอยู่แล้ว หรือเอาเวลาไปฝึกเรื่องที่ยังไม่เก่ง ดีกว่ากัน ? | EP.118

# ขอขอบคุณ Nop Pongsatorn channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=WbxFYDccVl4   rockonyou      24 ก.ค. 64   เวลา 9:30:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 7  
 
เป็นห่วงนะ

# ขอขอบคุณ สสส. channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/mvi6dc5mpGE


   rockonyou      24 ก.ค. 64   เวลา 9:32:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 8  
 
Review Line 6 Amplifi 150

# ขอขอบคุณ GuitarThai Online channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/fFrvcxxiuaM

   rockonyou      24 ก.ค. 64   เวลา 9:41:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 9  
 
VLOG EP.187 เคล็ดลับ tune คลื่น mic ลอยให้ใช้พร้อมกันได้เยอะที่สุดโดยที่ไม่กวนกัน

# ขอขอบคุณ โต ติงต๊อง channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/NASPJKL_BAA

   rockonyou      24 ก.ค. 64   เวลา 9:49:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 10  
 
clip สอนวาด cartoon by พี่ขวด ขายหัวเราะ

# ขอขอบคุณ ขายหัวเราะ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/VyDtDYXyRyQ

   rockonyou      24 ก.ค. 64   เวลา 9:50:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 11  
 
The Offspring - " Something To Believe In " ( Full Album Stream )

# ขอขอบคุณ Epitaph Records channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/xeGjgjv-qVo

   rockonyou      24 ก.ค. 64   เวลา 9:52:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 12  
 
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      24 ก.ค. 64   เวลา 10:32:00    IP = 184.22.38.97
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 

อนุโมทนา สาธุครับผม
ขอบคุณมากๆ ครับพี่

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      24 ก.ค. 64   เวลา 13:09:00    IP = 171.5.217.97
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 14  
 
อนุโมทนา สาธุ

   kenevo4      24 ก.ค. 64   เวลา 14:35:00    IP = 223.24.60.243
 


  คำตอบที่ 15  
 
อนุโมทนาครับคุณ Neng_ftc คุณ kenevo4 กับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ

   rockonyou      25 ก.ค. 64   เวลา 5:55:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket