Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  อย่าสนใจจริยาของคนอื่น ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด + เสียงไม่เพราะ + กระเป๋าจากกาบกล้วย + เพลงขอบพระคุณ - นภ พรชำนิ  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      1 ส.ค. 64   เวลา 6:05:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 1  
 
อย่าสนใจจริยาของคนอื่น ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

วันนี้มีบุคคลถามปัญหาว่า การที่เราสนใจจริยาผู้อื่นนั้น มีขอบเขตเพียงใด ? การสนใจในจริยาของผู้อื่นนั้นส่วนใหญ่แล้วจะก่อให้เกิด รัก โลภ โกรธ หลง ขึ้นในใจของพวกเรา

สมัยที่ยังอยู่วัดท่าซุง พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุงย้ำนักย้ำหนาว่า อย่าสนใจจริยาของคนอื่น ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด แต่ในเมื่อญาติโยมสงสัยจึงได้ให้คำอธิบายไปว่า บุคคลบางประเภทก็ต้องสนใจในจริยาของคนอื่น บุคคลบางประเภทห้ามสนใจในจริยาของคนอื่นอย่างเด็ดขาด

บุคคลที่ต้องสนใจในจริยาของคนอื่น อย่างเช่น ผู้บังคับบัญชา ถ้าไม่สนใจจริยาความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นทำผิด ก็อาจจะสั่งสมจนกลายเป็น สันตานานุสัย ที่ฝังรากลึกอยู่ในใจของแต่ละคน ก่อให้เกิดผลร้าย และอาจจะถึงขนาดทำให้หน่วยงานนั้น ๆ พังทลายลงไปได้

ดังนั้น..บุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชาอย่างเช่น ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร เจ้าอาวาส ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หรือหัวหน้าคนงานเหล่านี้ จำเป็นต้องสนใจจริยาของผู้อื่น แต่ต้องไม่ประกอบไปด้วยอคติทั้ง ๔ คือ ต้องไม่ลำเอียงเพราะรัก ( โลภ ) ลำเอียงเพราะโกรธ ลำเอียงเพราะกลัว ลำเอียงเพราะหลง

ในส่วนของบุคคลทั่วไป ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรม ไม่ควรสนใจจริยาของบุคคลอื่น แต่ถ้าจะสนใจจริยาของคนอื่นนั้น ให้ดูในลักษณะที่ว่า บุคคลนี้ประพฤติดีแล้ว ถูกต้องแล้ว สมควรที่เป็นแบบอย่างให้เราประพฤติปฏิบัติตาม แล้วก็เอาตัวอย่างนั้น ๆ มาประพฤติปฏิบัติ เพื่อสร้างความเจริญให้แก่ตัวเรา เมื่อเห็นบุคคลที่ทำไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมก็ตาม เราก็เอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่า สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจะไม่กระทำอย่างเด็ดขาด

แต่ในส่วนของการสนใจจริยาคนอื่นเพื่อเป็นบทเรียนแก่ตนนั้น ก็ต้องระมัดระวังไว้ อย่าให้เกิดตัวปฏิฆะหรืออารมณ์กระทบขึ้น เพราะถ้าเกิดปฏิฆะเมื่อไร เราก็จะมีความโน้มเอียงไปในทางที่จิตใจเศร้าหมอง ก่อให้เกิดรัก โลภ โกรธ หลง ขึ้นในใจของเรา

ดังนั้น..ครูบาอาจารย์จึงมักจะเตือนว่าอย่าสนใจในจริยาคนอื่น โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุง ท่านเตือนลูกศิษย์อยู่เสมอ ท่านบอกว่าให้ใช้ อัตตนา โจทยัตตานัง คือการกล่าวโทษโจทย์ตนเองเอาไว้เสมอ ว่าเรายังมีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องที่ใดบ้าง แล้วพยายามแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อให้มีกาย วาจา และใจที่ดีขึ้นกว่านี้

และให้ใช้ นิสสัมมะ กะระณัง เสยโย คือใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงคิด จึงพูด จึงทำ ดังที่ผู้รู้บางท่านกล่าวว่า ให้คิดทุกอย่างที่เราจะทำ แต่อย่าทำทุกอย่างที่เราคิด ถ้าเรารู้จักตักเตือนตัวเองก่อน เราก็จะกระทำในสิ่งที่ถูกที่ควรมากกว่า โอกาสที่จะผิดพลาดก็มีน้อยลง

ดังนั้น..เมื่อตั้งคำถามว่า การสนใจจริยาของคนอื่นนั้นมีขอบเขตขนาดไหน ? ขอตอบว่า การที่เราสนใจจริยาคนอื่นนั้น ถ้าเอามาเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติของเรา ก็สามารถที่จะสนใจได้ แต่ต้องระมัดระวัง ตั้งกำลังใจให้เป็นกลาง อย่าไปยินดียินร้ายกับความประพฤติที่เราเห็น ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดโทษ รัก โลภ โกรธ หลงเกิดขึ้น ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมอง ถ้าตายตอนนั้นก็ตกสู่อบายภูมิ

ในส่วนที่เป็นผู้บังคับบัญชา จำเป็นที่จะต้องสนใจจริยาของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รู้ว่าแต่ละท่านมีความประพฤติปฏิบัติอย่างไร จำเป็นจะต้องแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไร แต่ต้องไม่ประกอบไปด้วยอคติทั้ง ๔ คือลำเอียงเพราะรัก ลำเอียงเพราะโกรธ ลำเอียงเพราะกลัว ลำเอียงเพราะหลง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้เป็นข้อเตือนใจแก่เราว่า การสนใจจริยาของผู้อื่นนั้น ถ้าวางกำลังใจถูกต้องก็สามารถที่จะสนใจได้ แต่ถ้าวางกำลังใจผิดพลาด เราไปสนใจก็มีแต่ขาดทุน เพราะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองลงไปทุกที เป็นต้น

เราทุกคนที่เป็นนักปฏิบัติจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการขัดเกลากาย วาจา และใจ ของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะว่าการปฏิบัติในหลักธรรมะนั้น ท่านบอกว่าทำไปแล้วต้องประกอบไปด้วย อัปปิจฉตา คือความมักน้อย สันตุฏฐิตา คือความสันโดษ สัลเลขตา คือการขัดเกลา กาย วาจา ใจ ของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ปวิเวกตา คือการหลีกออกจากหมู่ ไม่คลุกคลีกับคนอื่นที่เป็นเหตุให้จิตใจของตนเองฟุ้งซ่าน เป็นต้น

ถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เรา ก็เป็นเครื่องวัดว่าการปฏิบัติของเรามีความก้าวหน้าเท่าไร แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้น ก็อาจจะแปลว่าเราหลงไปผิดทางก็ได้ จึงต้องระมัดระวัง ดึงกำลังใจของตนให้กลับมาอยู่กับร่องกับรอย อยู่กับศีล อยู่กับสมาธิ อยู่กับปัญญา อย่าไปฟุ้งซ่านด้วยการไปสนใจจริยาของผู้อื่น เป็นต้น

ลำดับต่อไปนี้ ก็ขอให้ทุกท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับคำภาวนาหรือพิจารณาตามอัธยาศัย จนกว่าจะได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน ณ บ้านวิริยบารมี
วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ที่มา วัดท่าขนุน

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.660952/

   rockonyou      1 ส.ค. 64   เวลา 6:24:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 2  
 
พุทธศาสนสุภาษิต
หมวดที่ ๔ วาจา

วาจํ ปมุญเจ กุสลํ นาติเวลํ

ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินแก่ควรกาล

http://www.dhammathai.org/proverb/proverbthai04.php


   rockonyou      1 ส.ค. 64   เวลา 6:36:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 3  
 
สำนวนไทย

ปิดประตูตีแมว - รังแกคนไม่มีทางสู้ ไม่มีทางหนี

https://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/18.html


   rockonyou      1 ส.ค. 64   เวลา 6:37:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 4  
 
“ ศาสนสถานโบราณ ณ วัดศรีรัตนาราม ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=2o8xTCDuRS4

   rockonyou      1 ส.ค. 64   เวลา 6:40:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 5  
 
เสียงไม่เพราะ | EP.1,762 | 31-07-64 | Thanavuddho Story

https://youtu.be/x3WbFwTt7ko


   rockonyou      1 ส.ค. 64   เวลา 6:45:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 6  
 
เบี้ยวนัดภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ณ ญี่ปุ่น ?

# ขอขอบคุณ Adam Bradshaw channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/7LlVRdH4g1A

   rockonyou      1 ส.ค. 64   เวลา 7:00:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 7  
 
กระเป๋าจากกาบกล้วย | ไทยทึ่ง WOW ! THAILAND

# ขอขอบคุณ Made in Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/E9mOzdVpR8k

   rockonyou      1 ส.ค. 64   เวลา 7:20:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 8  
 
MOODY # SAVE MYSELF: QUARTER LIFE CRISIS เมื่อต้องเจอกับภาวะสับสน ไร้ตัวตน หลงทาง

# ขอขอบคุณ Brand Think me channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/N0Lyr9FkwtM

   rockonyou      1 ส.ค. 64   เวลา 7:34:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 9  
 
ขอบคุณครับ

   kenevo4      1 ส.ค. 64   เวลา 7:41:00    IP = 27.55.72.252
 


  คำตอบที่ 10  
 
Godin Icon Type 3 Review by www.Guitarthai.com

# ขอขอบคุณ GuitarThai Online channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/fh6uTLTRoQ4

   rockonyou      1 ส.ค. 64   เวลา 7:41:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 11  
 
R. Kelly - I Believe I Can Fly ( LP Version )

# ขอขอบคุณ RKelly TV channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=GIQn8pab8Vc

   rockonyou      1 ส.ค. 64   เวลา 8:16:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 12  
 

อนุโมทนา สาธุครับผม
ขอบคุณมากๆ ครับพี่

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      1 ส.ค. 64   เวลา 9:42:00    IP = 171.5.234.169
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 13  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      2 ส.ค. 64   เวลา 8:14:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket