Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส แต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะห์ + วัยรุ่น + กระเทียมแปรรูป สินค้าเกษตรจากแม่ฮ่องสอน  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 7:15:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 1  
 
“ คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส แต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะห์ ” สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

“ ปัญหาจะต้องใช้เป็นเวทีพัฒนาปัญญา คือปัญหาเกิดขึ้นแล้วถ้าเราใช้ความคิดพิจารณาค้นหาเหตุปัจจัยและหาทางแก้ไข เราจะพลิกปัญหาให้เป็นปัญญา เปลี่ยนอักษรตัวเดียวจากปัญหาก็เป็นปัญญาไป

คนที่เก่งนั้นเขาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา และใช้ปัญหาเป็นเวทีพัฒนาปัญญา แล้วก็เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโอกาส

เวลาทุกข์ยากนี่เป็นประโยชน์มาก เวลาสุขสำราญต่างหากที่มักทำให้มัวเมาประมาทพระพุทธศาสนาสอนว่า ถ้าความรุ่งเรืองความสำเร็จเกิดขึ้น อย่ามัวเมา ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ เอามันเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป

คราวเคราะห์มัวครวญ ยามโชคก็เหลิง เอาแต่หนีเคราะห์และคอยโชค คนอย่างนี้เคราะห์เรียกหา แต่คนเป็นมหาบุรุษได้ด้วยการผันเคราะห์ให้เป็นโชค และผันโชคให้แผ่ประโยชน์สุข

ในด้านนี้ สังคมไทยเราอาจจะพลาดไปแล้ว เมื่อตอนเราฟุ้งเฟื่อง สบาย มีพรั่งพร้อม แทนที่เราจะเอามันเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ เรากลับไปหลงระเริง มัวเมา ประมาท นี่ท่านเรียกว่า ทำโอกาสให้เป็นเคราะห์ แทนที่จะใช้โอกาสนั้นในการสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป

ทีนี้ ถึงเวลานี้เราแย่ลงไปเป็นเคราะห์แล้ว ถ้ามัวไปตีอกชกหัว เศร้าโศก โอดครวญ ก็กลายเป็นซ้ำเติมตัวเอง เคราะห์หนักเข้าไปอีก ถ้ามีสติปัญญา ตอนนี้ได้สติ แล้วใช้ปัญญา ก็ทำเคราะห์ให้เป็นโอกาสเสีย เพราะคราวทุกข์ยากเดือดร้อนนี่แหละ มักเป็นเวลาที่ดีที่สุด คนที่จะเจริญก้าวหน้าได้โดยมากต้องเจอปัญหา จะได้ฝึกตัวเองให้เข้มแข็ง แล้วเคราะห์นี่ก็ช่วยให้ทั้งสังคมทั้งชีวิตคนประสบความสำเร็จมามากมาย

จากการเจอเคราะห์เจอปัญหาแล้ว ถ้าเราตั้งตัวดี มีท่าทีถูกต้อง เราก็จะมีความเข้มแข็ง พยายามต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายแล้วเราจะได้พัฒนาความสามารถ เราจะได้การฝึกฝนตน ฝึกปรือตัวเอง แล้วได้ปัญญาความสามารถมากขึ้นๆ แล้วชีวิตและสังคมก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไป

ขอย้ำคติที่ว่าไว้ข้างต้นอีกครั้งหนึ่งว่า

“ คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส
แต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะห์ ”

เป็นอันว่า ตอนนี้มีเคราะห์แล้ว ยอมให้มีความเศร้าโศกเสียใจโอดครวญกันชั่วระยะสั้นๆ พอระบายเสร็จแล้วก็ให้รีบตั้งสติ ต่อไปนี้ก็รีบมาดีใจว่าเจอเคราะห์แล้ว ทำมันให้เป็นโอกาส ผันเคราะห์ให้เป็นโอกาส แล้วเราก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไป ไม่ต้องกลัว

ฉะนั้น อย่าไปหมดกำลังใจ พระพุทธศาสนาไม่สอนให้เราท้อแท้ ไม่สอนให้เราท้อถอยอ่อนแอ เมื่อเจอปัญหา เจอเคราะห์กรรม เจอภัยอันตรายแล้ว ให้เข้มแข็ง แล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการฝึกปรือตัวเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป แล้วเราจะมีความชำนิชำนาญยิ่งขึ้นในการที่จะแก้ปัญหา ในการที่จะผจญเคราะห์กรรมภัยอันตรายให้ผ่านก้าวไปสู่ความสำเร็จในการสร้างสรรค์พัฒนาได้ต่อไป ”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต )

ที่มา : จากธรรมบรรยายเรื่อง “ ถ้าอยากพ้นวิกฤติ ต้องเลิกติดไสยศาสตร์ ”

ขอบคุณที่มา ธรรมะเพื่อทางพ้นทุกข์ โดย ท. ส. ปัญญาวุฑโฒ

https://palungjit.org/threads/%E2%80%9C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E2%80%9D-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.768337/


   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 7:20:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 2  
 
พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดที่ ๖พุทธศาสนสุภาษิต
หมวดที่ ๖ ความเพียร

อชฺช สุวติ ปุริโส สทตฺทํ นาวพุชฺฌติ โอวชฺชมาโน กุปฺปติ เสยฺยโส อติมญฺญติ เสยฺยโส อติมญฺญติ

คนที่ไม่รู้จักประโยชน์ตนว่า อะไรควรทำวันนี้ อะไรควรทำพรุ่งนี้ ใครตักเตือนก็โกรธ เย่อหยิ่ง ถือดีว่า ฉันเก่ง ฉันดี คนอย่างนี้ เป็นที่ชอบใจของกาลกิณี

http://www.dhammathai.org/proverb/proverbthai06.php   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 7:23:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 3  
 
สำนวนไทย

ผ่อนหนักเป็นเบา

- ลดความรุนแรง

https://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/19.html


   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 7:24:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 4  
 
ความรู้เรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ พระราชทานเหรียญที่ระลึกงานสมโภชสิริราชสมบัติ ”

/\

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/g9X9HJbsQiQ

   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 7:28:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 5  
 
บ้านนิยายกฎแห่งกรรม EP.18 ตอนวัยรุ่น

https://youtu.be/8Xb-hbqeVo4


   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 7:31:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 6  
 
แสงสว่างในความมืด

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

# ขอขอบคุณ Film Archive Thailand ( หอภาพยนตร์ ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขออนุโมทนากับคนใจดีใน vdo ทุกคนด้วยครับ #

https://youtu.be/Ovrs_bnBFaQ

   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 7:41:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 7  
 
กระเทียมแปรรูป สินค้าเกษตรจากแม่ฮ่องสอน

# ขอขอบคุณ FEED channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/Oxa33ve-3R8

   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 7:44:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 8  
 
ออกแบบร้านค้า EP2. พาไปดูชั้นวางสินค้า ออกแบบจัดแจงชั้นวาง

# ขอขอบคุณ ร้านขายของชำ TV channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/uIe_ZkEWVCk

   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 8:05:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 9  
 
สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลไทย โครงการลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข

# ขอขอบคุณ Bangchak Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/8ZrhcXFCwb4

   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 8:10:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 10  
 
ป้าครับ ขนมปังที่หมดอายุ ขายให้ผมได้ไหมครับ ?

# ขอขอบคุณ พี่น้องไทย channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/iHpBgl_jTHk

   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 8:12:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 11  
 
Roboto Uno สอน technique การเล่น Flamingo

# ขอขอบคุณ Guitar Thai Online channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/_F8oKff-rM0

   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 8:17:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 12  
 
รวมเพลง hit เกิดทัน HOT VOTE VOL.17 2540 | อธิษฐาน โบ สุนิตา, ขอเธอคนเดิม ทาทายัง

# ขอขอบคุณ GMM GRAMMY OFFICIAL channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/VMi_MlvZiPc

   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 8:23:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 13  
 
เรียนรู้ - ใหม่ เจริญปุระ [ OFFICIAL MV ]

https://www.youtube.com/watch?v=ly4yuYaqPe4


   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 8:25:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 14  
 
ดวงตะวัน - แอม เสาวลักษณ์ ; ศักดา พัทธสีมา [ OFFICIAL MV ]

https://www.youtube.com/watch?v=ToeOohi4cgg


   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 8:29:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 15  
 
ไม่ต้องบอก - FLY [ OFFICIAL MV ]

https://www.youtube.com/watch?v=dVXKYbO4xdc


   rockonyou      9 ก.ย. 64   เวลา 8:34:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 16  
 

อนุโมทนา สาธุครับผม
ขอบคุณมากๆ ครับพี่

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      9 ก.ย. 64   เวลา 9:38:00    IP = 171.5.250.60
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณครับ


   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      9 ก.ย. 64   เวลา 15:30:00    IP = 184.22.37.217
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 18  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัยกับคุณ Neng_ftc ขอบคุณครับ คุณ Neng_ftc และทุกคนเช่นกันครับ ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      10 ก.ย. 64   เวลา 8:26:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket