Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  กรรมดี-กรรมชั่ว เหมือนกลางวัน-กลางคืน + ความรักทำให้ทุกข์ + ลุงแว่น Star ชากาแฟ รุ่นใหญ่ขายน้ำ ผู้ร่ำรวยความอร่อย  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 6:29:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 1  
 
" กรรมดี-กรรมชั่วเหมือนกลางวัน-กลางคืน " ( สมเด็จพระสังฆราชเจ้า )

" อันความดีและความชั่วนี้มีลักษณะพร้อมทั้งผลต่างกัน เมื่อเป็นความดีจริง ถึงใครจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นความชั่วก็ไม่อาจทำได้ คงเป็นความดีอยู่นั้นเอง แม้ความชั่วก็เหมือนกัน เมื่อเป็นความชั่วจริงก็คงเป็นความชั่วอยู่นั้นเอง ไม่มีใครสามารถจะกลับกลายให้เป็นความดีไปได้

ส่วนความอ้างเอาเองและความเข้าใจของคนก็เป็นเพียงความอ้างเอาเองหรือความเข้าใจเท่านั้น แม้จะทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้บ้าง เช่น การใส่ความ การยกยอโดยไม่เป็นความจริง ก็ไม่ใช่ผลของความดีความชั่วนั้นโดยตรง

ผลของความดีหรือความชั่วนั้นจะต้องมาถึงเมื่อถึงโอกาส เพราะการให้ผลของความดีหรือความชั่วก็มีเวลาเหมือนวันคืน เมื่อยังเป็นเวลากลางวันจะเร่งเป็นเวลากลางคืนสักเท่าไรก็คงเป็นไปไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นวัน เวลากลางคืนก็เข้ามาถึงเอง แม้ในเวลากลางคืนก็เหมือนกันจะเร่งให้เป็นเวลากลางวันเท่าไรก็เป็นไปไม่ได้ จนกว่าจะสิ้นวันแล้วกลางวันก็จะเริ่มขึ้นเอง

เวลาความดีให้ผลเหมือนกลางวัน เวลาความชั่วให้ผลเหมือนกลางคืน ฉะนั้นบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ในระยะกาลที่ความดีให้ผลก็มีชีวิตสว่างรุ่งเรือง แม้จะทำความชั่วในระหว่างนั้นก็ยังสว่างไสวอยู่ก่อนจนกว่าจะถึงกาลที่ความชั่วให้ผล แต่เมื่ออยู่ในระยะกาลที่ความชั่วให้ผล ชีวิตก็อับแสงเศร้าหมอง ถึงจะทำความดีในระหว่างนั้นก็ยังอับแสงต่อไป จนกว่าจะถึงกาลแห่งความดีให้ผล

เหตุฉะนี้บุคคลบางคนหรือบางพวกผู้ไม่มีศรัทธาในกรรมหรือผลของกรรมจึงมักมีความเห็นเลื่อนลอยไปตามผลต่าง ๆ ที่เห็นจำเพาะหน้า เห็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้น เป็นต้นว่า เห็นบางคนทำดีและได้รับผลดีก็พูดว่า ทำดีได้ดี เห็นบางคนทำชั่วแต่ได้รับผลดี ก็พูดว่าทำชั่วได้ดี เห็นบางคนทำชั่วได้รับผลชั่วก็พูดว่า ทำชั่วได้ชั่ว เห็นบางคนทำดีแต่ได้รับผลชั่วก็พูดว่าทำดีได้ชั่ว

คนมิใช่น้อยพูดเลื่อนลอยไปตามที่เห็นจำเพาะอย่างนี้ เพราะไม่ทราบหรือไม่เชื่อในกฎของกรรมอันเกี่ยวกับกาลกำหนดเหมือนอย่างวันคืนดังกล่าว ฉะนั้นเมื่อมีความรู้หรือความเชื่อในกฎของกรรม ก็จักกล่าวอย่างแน่นอนไม่เลื่อนลอยว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว "

" สิริมงคลของชีวิต "
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.779734/


   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 6:34:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 2  
 
สำนวนไทย

ยกยอปอปั้น

- ยกยอเกินความจริง

https://www.baanjomyut.com/10000sword/literary_style/25.html

   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 6:36:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 3  
 
/\

สืบสานพระราชปณิธานจากรัชกาลที่ 9 ถึงรัชกาลที่ 10 “ ทรงห่วงใยผู้เจ็บป่วย ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/TAlDcuNnVM8

   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 6:38:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 4  
 
ความรักทำให้ทุกข์ - หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

https://www.youtube.com/watch?v=hDy50mZrjqs


   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 6:42:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 5  
 
สะพานหก เขตพระนคร กทม. ( Saphan Hok - Lifting Bridge at Bangkok Thailand )

# ขอขอบคุณ Mark Metal Football Travel channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/b9ewkF7s_PU

   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 7:14:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 6  
 
KU 53 - รัฐ เปลี่ยนสุข

# ขอขอบคุณ Prove You Graduated from KU ! channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/Fv6DPLWqn_E

   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 7:18:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 7  
 
ลุงแว่น Star ชากาแฟ รุ่นใหญ่ขายน้ำ ผู้ร่ำรวยความอร่อย

# ขอขอบคุณ News Clear channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/i4MXPwDu3vg

   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 7:21:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 8  
 
พี่สงค์ สมประสงค์ โกละกะ กับ Lick Blues

# ขอขอบคุณ Guitar Thai Online channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/RxQHZRqHEO8

   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 7:21:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 9  
 
Review Boss BD-2W Blues Driver Waza Craft

https://youtu.be/jhwh8gyJFok

   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 7:22:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 10  
 
McRocklin Shred Club - Eventide special

# ขอขอบคุณ McRocklin channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/kYmuQJP1uq8

   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 7:26:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 11  
 
เฉลียง - พ่อกล่อมลูก 1 ( OFFICIAL AUDIO )

# ขอขอบคุณ Kita Music channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/Ik3NbO25TKs

   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 7:30:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 12  
 
เฉลียง - พ่อกล่อมลูก 2-3 ( OFFICIAL AUDIO )

https://youtu.be/DXry_0bPnCM


   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 7:32:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 13  
 
เฉลียง - แม่ ( OFFICIAL AUDIO )

https://youtu.be/6KlihMt4oao


   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 7:33:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 14  
 
เฉลียง : อื่น ๆ อีกมากมาย [ Official MV ]

https://youtu.be/72DDKm10GCE


   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 7:35:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 15  
 
เฉลียง - พัดลม ( OFFICIAL AUDIO )

https://youtu.be/XMbfBg6B63o


   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 7:36:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 16  
 
เฉลียง - เขาบอก ( OFFICIAL AUDIO )

https://youtu.be/VkbrpwBsE0Y


   rockonyou      2 ม.ค. 65   เวลา 7:38:00    IP = 24.90.61.129
 


  คำตอบที่ 17  
 

อนุโมทนา สาธุครับผม
ขอบคุณมากๆ ครับพี่

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      2 ม.ค. 65   เวลา 7:44:00    IP = 171.5.222.98
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 18  
 
อนุโมทนา สาธุ
ขอบคุณครับ

   kenevo4      2 ม.ค. 65   เวลา 12:51:00    IP = 223.24.170.157
 


  คำตอบที่ 19  
 
สวัสดีปีใหม่ พี่ rockonyou พี่ ชิตชัย พี่ kenevo4
ขอให้พี่และครอบครัว มีความสุข ตลอดปีครับ

   tuar1234      2 ม.ค. 65   เวลา 18:08:00    IP = 49.228.99.146
 


  คำตอบที่ 20  
 
อนุโมทนาครับคุณชิดชัย คุณ kenevo4 กับคุณ tuar1234 ขอบคุณครับ คุณ tuar1234 และด้วยเช่นกันครับ ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดี ๆ ในชีวิตนะครับ


   rockonyou      3 ม.ค. 65   เวลา 7:39:00    IP = 24.90.61.129
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket