(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ภาวนา ( ๑ ) การพิจารณาเส้นผม + ทางแก้ทุกข์ + วิธีค้นหา comment ใน YouTube ที่เราเคยแสดงความคิดเห็นไว้รวมถึงลบ comment  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 6:18:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
คติธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ศีลนั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีล ศีลก็อยู่ที่ตนนี้ เจตนาเป็นตัวศีล เจตนาคือจิตใจ คนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคน มีแต่กายจะทำอะไรได้ ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตไม่เป็นศีลกายก็ประพฤติไปต่าง ๆ มีโทษต่าง ๆ ผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษ จะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหว ไม่มีเรื่องหลงหา หลงขอ คนที่หาคนที่ขอต้องเป็นทุกข์ ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มี ยิ่งอดอยากยากเข็ญ กายกับจิตเราได้มาแล้วมีอยู่แล้ว ได้มาจากบิดามารดาพร้อมบริบูรณ์ จะทำให้เป็นศีลก็รีบทำ ศีลมีอยู่ที่เราแล้ว รักษาได้ไม่มีกาล ได้ผลไม่มีกาล

ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ไม่อด ไม่ยาก ไม่จนก็เพราะรักษาศีลให้สมบูรณ์ จิตดวงเดียวเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา ผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัย

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95.15961/   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 6:24:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
# ขออนุญาตเปลี่ยนหัวข้อธรรมะที่ post ไว้ในกระทู้เป็นหัวข้อธรรมะข้างล่างนี้แทน คือผมเคย post ไปก่อนหน้านี้แล้วครับ พอดีเพิ่ง search เจอ ขออภัย #

การขอโทษแก้ความผูกโกรธหรือผูกเวรได้ ( สมเด็จพระสังฆราชเจ้า )

" การรู้จักขอโทษนั้นเป็นมารยาทอันดีงามสำหรับตัวผู้ทำเอง และเป็นการช่วยระงับหรือช่วยแก้โทสะของผู้ถูกกระทบกระทั่งให้เรียบร้อยด้วยดีในทางหนึ่ง หรือจะกล่าวว่าการขอโทษคือการพยายามป้องกันมิให้มีการผูกเวรกันก็ไม่ผิด

เพราะเมื่อผู้หนึ่งทำผิดอีกผู้หนึ่งเกิดโทสะเพราะถือความผิดนั้นเป็นความล่วงเกินกระทบกระทั่งถึงตน แม้ไม่อาจแก้โทสะนั้นได้ความผูกโกรธหรือความผูกเวรก็ย่อมมีขึ้น ถ้าแก้โทสะนั้นได้ก็เท่ากับแก้ความผูกโกรธหรือผูกเวรได้ เป็นการสร้างอภัยทานขึ้นแทน

อภัยทานก็คือการยกโทษให้ คือการไม่ถือความผิดหรือการล่วงเกินกระทบกระทั่งว่าเป็นโทษ อันอภัยทานนี้เป็นคุณแก่ผู้ให้ ยิ่งกว่าแก่ผู้รับ เช่นเดียวกับทานทั้งหลายเหมือนกัน คืออภัยทานหรือการให้อภัยนี้ เมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใด จะยังจิตใจของผู้นั้นให้ผ่องใสพ้นจากการกลุ้มรุมบดบังของโทสะ

โกรธแล้วหายโกรธเองกับโกรธแล้วหายโกรธเพราะให้อภัยไม่เหมือนกัน โกรธแล้วหายโกรธเองเป็นเรื่องธรรมดา ทุกสิ่งเมื่อเกิดแล้วต้องดับ ไม่เป็นการบริหารจิตแต่อย่างใด แต่โกรธแล้วหายโกรธเพราะคิดให้อภัยเป็นการบริหารจิตโดยตรง จะเป็นการยกระดับของจิตให้สูงขึ้น ดีขึ้น มีค่าขึ้น "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.802120/


   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 6:31:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
วันพืชมงคล : พระมหากษัตริย์กับการเกษตร “ การปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวในรัชกาลปัจจุบัน ”

/\

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/b__ID26Sb_A

   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 6:38:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
เป็นมิตรกับความเครียด

# ขออนุญาตเปลี่ยน vdo ธรรมะที่ post ไว้ก่อนหน้านี้เป็น vdo ธรรมะนี้แทนครับ ขออภัย อนุโมทนาครับ #

https://youtu.be/6KamAlmBE2k

   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 6:41:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
ละครธรรมนำชีวิต | ตอนหมดความอดทน | 24-05-61 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/8fm0RHlzqTs

   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 6:44:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
วิธีค้นหา comment ใน YouTube ที่เราเคยแสดงความคิดเห็นไว้รวมถึงลบ comment เก่า ๆ

# ขอขอบคุณ SP channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/nBUm4PboZdw

   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 6:51:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
DIY Miniature breakfast / air dry clay / Miniature food

# ขอขอบคุณ Studio 22 petit [ DIY Miniature ] channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/9bhQ-YTi3Qk

   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 6:54:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
พ่นแอลกอฮอล์ไฟลุก # 2 l เรื่องจริงผ่านจอ 20 กุมภาพันธ์ 2565

# ขอขอบคุณ เรื่องจริงผ่านจอ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/xdt9iycuyfM

   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 7:01:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
พ่นแอลกอฮอล์ไฟลุก # 1 l เรื่องจริงผ่านจอ 20 กุมภาพันธ์ 2565

https://youtu.be/hr_HEvPSAN0


   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 7:03:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
Azion - 100 [ Official Music Video ]

# ขอขอบคุณ ฺBakery Music [ Official ] channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/kzHpsuNeKjU

   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 7:16:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
Monotone Anngie - ตั๊ด-ตา ( Tud-Ta ) [ Official MV ]

https://youtu.be/PMeY-qsoM28

   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 7:19:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
H - ลืมได้ไหม ( Can You Just Forget )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/blLnQSyYmXc

   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 7:22:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
H - สาบาน [จู๊ด..จู๊ด] ( Swear )

https://youtu.be/uSd_aGvTglU


   rockonyou      12 ส.ค. 66   เวลา 7:24:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      14 ส.ค. 66   เวลา 12:13:00    IP = 171.5.246.208
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
บทความที่น่าสนใจ ลงต่ออีก! https://tunnel-rush.co/

   emmaorabelle  31 ส.ค. 66   เวลา 13:34:00    IP = 42.114.191.121
 


  คำตอบที่ 16  
 
บทความที่น่าสนใจ ลงต่ออีก! https://tunnel-rush.co/

   emmaorabelle  31 ส.ค. 66   เวลา 13:34:00    IP = 42.114.191.121
 


  คำตอบที่ 17  
 
ฉันชอบบทความของคุณ แบ่งปันต่อไป https://iogamesio.org/

   timothyferriss  12 ต.ค. 66   เวลา 10:46:00    IP = 58.187.74.19
 


  คำตอบที่ 18  
 
การแบ่งปันที่มีความหมายอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละคน มูลค่าที่เนื้อหานำมานั้นสูง https://geometrydashlite.co

   mutualcapacity  19 ต.ค. 66   เวลา 14:38:00    IP = 62.197.148.19
 


  คำตอบที่ 19  
 
https://fnaf-game.io will take you on a thrilling journey like a night watchman in a cold Pizza shop. Brace yourself for heart-pounding jumpscares and hair-raising suspense, unlike any other horror game.

   jeffreestar  8 พ.ค. 67   เวลา 11:50:00    IP = 58.187.211.88
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket