Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  การขอโทษแก้ความผูกโกรธหรือผูกเวรได้ + เอาสติคุมจิต + ความขัดแย้งแห่งวัย + วิกฤติช้างไทย l เรื่องจริงผ่านจอ +  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:00:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
" การขอโทษแก้ความผูกโกรธหรือผูกเวรได้ " ( สมเด็จพระสังฆราชเจ้า )

" การรู้จักขอโทษนั้นเป็นมารยาทอันดีงามสำหรับตัวผู้ทำเอง และเป็นการช่วยระงับหรือช่วยแก้โทสะของผู้ถูกกระทบกระทั่งให้เรียบร้อยด้วยดีในทางหนึ่ง หรือจะกล่าวว่าการขอโทษคือการพยายามป้องกันมิให้มีการผูกเวรกันก็ไม่ผิด

เพราะเมื่อผู้หนึ่งทำผิดอีกผู้หนึ่งเกิดโทสะเพราะถือความผิดนั้นเป็นความล่วงเกินกระทบกระทั่งถึงตน แม้ไม่อาจแก้โทสะนั้นได้ ความผูกโกรธหรือความผูกเวรก็ย่อมมีขึ้น ถ้าแก้โทสะนั้นได้ก็เท่ากับแก้ความผูกโกรธหรือผูกเวรได้ เป็นการสร้างอภัยทานขึ้นแทน

อภัยทานก็คือการยกโทษให้ คือการไม่ถือความผิดหรือการล่วงเกินกระทบกระทั่งว่าเป็นโทษ อันอภัยทานนี้เป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าแก่ผู้รับ เช่นเดียวกับทานทั้งหลายเหมือนกัน คืออภัยทานหรือการให้อภัยนี้ เมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะยังจิตใจของผู้นั้นให้ผ่องใสพ้นจากการกลุ้มรุมบดบังของโทสะ

โกรธแล้วหายโกรธเองกับโกรธแล้วหายโกรธเพราะให้อภัยไม่เหมือนกัน โกรธแล้วหายโกรธเองเป็นเรื่องธรรมดา ทุกสิ่งเมื่อเกิดแล้วต้องดับ ไม่เป็นการบริหารจิตแต่อย่างใด แต่โกรธแล้วหายโกรธเพราะคิดให้อภัยเป็นการบริหารจิตโดยตรง จะเป็นการยกระดับของจิตให้สูงขึ้น ดีขึ้น มีค่าขึ้น "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.802120/


   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:04:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
คติธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

การปฏิบัติธรรมเป็นการทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทรงตรัสสอนเรื่องกาย วาจา จิต มิได้สอนเรื่องอื่น ทรงสอนให้ปฎิบัติฝึกหัดจิตใจ ให้เอาจิตพิจารณากาย เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หัดสติให้มากในการค้นคว้า เรียกว่าธัมมวิจยะ พิจารณาให้พอทีเดียว เมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชฌงค์จิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเอง การประกอบความพากเพียรทำจิตให้ยิ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95.15961/


   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:06:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
วันพืชมงคล : พระมหากษัตริย์กับการเกษตร “ การประกวดพันธุ์ข้าวในการแสดงกสิกรรมและพาณิชการ ”

/\

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/msWToeSbM0E

   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:09:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
เอาสติคุมจิต : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

https://www.youtube.com/watch?v=rZuWYKe0b-g


   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:11:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
มหธรรมสัญจร @ บ้านง่อน

# ขอขอบคุณ sos station channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/LN-yhOqDpF0

   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:14:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
ความขัดแย้งแห่งวัย

# ขอขอบคุณ โจน จันใด ชีวิตง่าย ๆ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/t4qNth-XmKc

   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:24:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
วิกฤติช้างไทย l เรื่องจริงผ่านจอ 13 มีนาคม 2565

# ขอขอบคุณ เรื่องจริงผ่านจอ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/FPk_8zHQ2gA

   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:26:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
Keeper encourages the panda cub to walk

# ขอขอบคุณ pandapia HD channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/0UlubOnW3G4

   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:30:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
เพลงเปาบุ้นจิ้นกับคนตัดไม้ - CARABAO.NET

# ขอขอบคุณ Carabao DotNet channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/SeFybj8pHb8

   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:35:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
รักมากแค่ไหนก็ไม่ไหวกับเธอคนนี้

# ขอขอบคุณ ดอยแม่สลอง สื่อสังคม Online channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/-UfJAcmLvLk

   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:45:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
Audy - นับหนึ่งถึงสาม [ Official Music Video ]

# ขอขอบคุณ Bakery Music channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/XvWuawb9htQ   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:48:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
Audy - อย่าเดินจากไป [ Official Music Video ]

https://youtu.be/-8QfIZO23k8


   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:50:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
H - ไกลเธออยากเจอ ( So Far Wanna See You )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/5nBpExnejXM

   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:53:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
[ ห้องผีเฮี้ยน - SS01 ] EP.5 โรงพยาบาลสุดหลอน | The Ghost Studio

# ขอขอบคุณ The Ghost Studio channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/vE622TBOsGQ

   rockonyou      14 ส.ค. 66   เวลา 9:58:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      14 ส.ค. 66   เวลา 12:14:00    IP = 171.5.246.208
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      15 ส.ค. 66   เวลา 11:04:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket