(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ขันธ์ห้าคือกายกับจิต + เรื่องนิวรณ์ 5 + วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของช่อง YouTube สํารองเบอร์โทร ปี 2021  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ


rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:00:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
คติธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

อานิสงส์ของศีล 5 เมื่อรักษาได้

1. ทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน

2. ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวี เบียดเบียนทำลาย

3. ระหว่าง ลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่มีผู้คอยล่วงล้ำ กล้ำกราย ต่างครองกันอยู่ด้วยความผาสุก

4. พูดะไรมีผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตย์ ด้วยศีล

5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าคนบอหาสติไม่ได้ ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจ ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย ผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B

   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:04:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
" ขันธ์ห้าคือกายกับจิต " ( หลวงปู่ชา สุภทฺโท )

" การปฏิบัตินี้จึงให้ดูจิตของตนเอง เอาจิตมาดูกาย พิจารณากาย เพราะความจริงมันอยู่ที่ตรงนี้ เราจะต้องเข้าไปดูความจริง เอาจิตมาดูกายเพราะความจริงอยู่ตรงนี้ ความจริงของขันธ์ห้าก็คือกายกับจิตมันแสดงความจริงของมันอยู่กระทั่งวันกระทั่งคืน

ให้เราเรียนรู้จิต ศึกษาจิต พูดกับจิต ศึกษาจิตให้เห็นจิต ความจริงก็จะปรากฏขึ้น คือเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่ที่กายกับจิตนี้ ผู้ปฏิบัติเอาจิตมาพิจารณาดูกายก็จะได้เห็นความจริง จะได้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว ก็ชื่อว่าเราเห็นธรรมะที่แน่นอน.. "

" สุภัททานุสรณ์์ "
พระโพธิญาณเถร ( หลวงปู่ชา สุภทฺโท )

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%97.802256/


   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:08:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
วันพืชมงคล : พระมหากษัตริย์กับการเกษตร “ ประกาศพระราชพิธีมงคลฯ : มงคลแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร ”

/\

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/Z381aBmLoW4

   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:12:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
พระราชพรหมยาน ( หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ) เรื่องนิวรณ์ 5

https://www.youtube.com/watch?v=U8uva6hUVi4
   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:13:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
ร้องเพลงภาษสอังกฤษกับน้องแม็กซเวลล์ !!

# ขอขอบคุณ Adam Bradshaw channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/_Qf1KjAi2BU

   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:25:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของช่อง YouTube สํารองเบอร์โทร ปี 2021

# ขอขอบคุณ รู้ Online ไว้ใช้งาน channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/3BVvQhg02o0   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:38:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
หลุดถนนชนรถพุ่มพวง l เรื่องจริงผ่านจอ 13 กุมภาพันธ์ 2565

# ขอขอบคุณ เรื่องจริงผ่านจอ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

/\ ขออุทิศบุญทั้งหมดที่ผมมีให้กับผู้ที่เสียชีวิตใน vdo นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/gC_Yx1w9l_c

   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:42:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
Funny panda moments #15

# ขอขอบคุณ pandapia HD channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/coWeiB-Nv9o

   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:44:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
Funny panda moments #16

https://youtu.be/yaxguewiUV4


   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:51:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
บทพิสูจน์, ตายในหน้าที่ - Silent Scream Live Indy In Town [ Part 1/3 ]

# ขอขอบคุณ Silent Scream channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/Kootqgw3GVw

   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:54:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
ความทรงจำสุดท้าย - Silent Scream Live Indy In Town [ Part 2/3 ]

https://youtu.be/LV-qsUS1DMo


   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:57:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
ตกลงเราเป็นอะไรกัน ?, 5 พยางค์ - Silent Scream Live Indy In Town [ Part 3/3 ]

https://youtu.be/A-vo9McDl7w


   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 9:59:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
H - อย่าหยุดนะ ( Don't Stop Loving Me )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/wMPJtHRuNdo

   rockonyou      22 ส.ค. 66   เวลา 10:02:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม


   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      23 ส.ค. 66   เวลา 7:43:00    IP = 180.180.21.68
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 15  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      23 ส.ค. 66   เวลา 10:34:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket