(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  วิถีแห่งการปฏิบัติวิถีแห่งพระอาจารย์มั่น วิถีแห่งเจ้าคุณอุบาลี ฯ + การปล่อยวาง + สบายดีมั้ย - อ้อ XYZ ( Official MV )  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 10:58:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
คติธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หาคนดีมีศีลธรรมในใจ
หายากยิ่งกว่าเพรชนิลจินดา

ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียว
ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้าน ๆ

เพราะเงินเป็นล้าน ๆไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจ
เหมือนได้คนดีทำประโยชน์

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95.15961/


   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 11:00:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
วิถีแห่งการปฏิบัติวิถีแห่งพระอาจารย์มั่น วิถีแห่งเจ้าคุณอุบาลี ฯ

คอลัมน์วิถีแห่งพระอาจารย์ใหญ่

โดย ดวงเดือน ประดับดาว

ถึงแม้ว่าการกำหนดจิตไปหยั่งรู้ว่า ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ได้พิจารณาอะไรจะเกิดขึ้นในห้วงที่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อยู่ ณ ถ้ำสาริกา นครนายก

แต่ที่เรื่องนี้มีการสอบถามปรากฏขึ้น ณ เขาพระงาม ลพบุรี หลังจากนั้นไม่นานนัก

นั่นก็คือวันหนึ่งท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จาริกไปยังเขาพระงาม ลพบุรี ขณะเดียวกัน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเพิ่งเดินทางมาจากนครนายกก็บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ ณ ที่นั้นเช่นเดียวกัน

เมื่อทราบว่าท่านเจ้าคุณมา พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก็ไปนมัสการและได้สนทนาปราศรัยกันตามปกติเพราะทั้ง 2 ท่านรู้จักกันมานานพอสมควรแล้ว

แล้ว พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก็เอ่ยถามขึ้นว่า " เมื่อคืนวันขึ้น 10 ค่ำที่แล้ว คือเดือน 8 นั้น ท่านเจ้าคุณนั่งสมาธิอยู่ที่ศาลาเหลืองหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เวลาประมาณ 23.00 น. เศษ ได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาททวนกลับไปกลับมาแล้วเกิดความสงสัยขึ้นมาตอนหนึ่งใช่ไหมครับ ? "

ได้ยินดังนั้น ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ถึงกับตกตะลึง ไม่นึกเลยว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จะมาล่วงรู้ถึงการพิจารณาของท่านอย่างลึกซึ้งเพียงนั้น

ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ จึงเอ่ยปากถามว่า

" ก็ท่านอาจารย์ว่าอย่างไรเล่าที่ผมสงสัย อธิบายให้ผมฟังบ้างได้ไหม ? "

" ได้ "

เป็นคำตอบจาก พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จากนั้นพระอาจารย์ก็ได้อธิบายถวายท่านเจ้าคุณอย่างละเอียดลออ

มีความดังนี้คือ

ปฏิจจสมุปบาท ข้อที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนั้นก็มีทั้งวิญญาณและสังขาร ซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันดังนี้คือ สังขารวิญญาณที่ต่อจากอวิชชานั้นเรียกว่าสังขารกรรม วิญญาณกรรม แตกต่างกับสังขาร วิญญาณ ของนามรูป

สังขาร วิญญาณของนามรูปนั้นเป็นสังขาร วิญญาณวิบาก เนื่องจากเป็นการปรุงแต่งที่สำเร็จรูปแล้ว

สังขารกรรม วิญญาณกรรม เป็นการปรับปรุงแต่งที่กำลังทำอยู่ คือว่า สังขารกรรม วิญญาณกรรม เป็นภาวะที่ไม่เป็นอิสระอยู่ภายใต้อำนาจของกรรม มี ( อวิชชา ) เป็นหางเรือใหญ่อาศัยสังขารกาลปรุงแต่ง อาศัยวิญญาณความรู้สึกในขณะที่กำลังปรับปรุงภพอันจะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของสังขารกรรม วิญญาณกรรม ทั้ง 2 นั้นสืบเนื่องมาจากจิต ณ ที่นี้

จึงแล้วแต่กรรมจะจำแนกไป คือ ให้สังขารและวิญญาณนี้เห็นดีไป

เมื่อเห็นดีไปอย่างไรจิตก็จะไปตั้งก่อให้เกิดไปตามนั้นเพราะที่นี้จึงเป็นสถานที่กำลังปรุงแต่งภพ

ถ้าพิจารณาแล้วจะรู้สึกมันละเอียดและจะพึงรู้จริงได้ คือ เมื่อจิตได้ดำเนินตามอริยสัจและเป็นวิปัสสนาอันแก่กล้าแล้วนั้นทีเดียว

ที่กระผมได้อธิบายมานี้เป็นสักแต่แนวทางเท่านั้น ตามความเป็นจริงต้องมีตาภายในคือกระแสจิตกระแสธรรมเท่านั้นที่จะเข้าไปรู้จริงได้

พลันที่ ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับอุทานขึ้นว่า

" อ้อ เราเข้าใจแล้ว ท่านอาจารย์รู้ใจผมได้ดีมากและถูกต้องทุกประการ และแก้สงสัยให้ผมได้ราวกับปลิดทิ้ง ผมพยายามพิจารณาเรื่องนี้มานานแต่ยังไม่แจ่มแจ้ง เพิ่งจะแจ่มแจ้งในเวลานี้เอง "

เมื่อกลับไปยังวัดบรมนิวาส ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้ประกาศคุณูปการของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ต่อพระภิกษุสามเณรทั้งหลายว่า

" ท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์กัมมัฏฐานที่มีความสามารถมากที่สุดในยุคนี้ ถ้าใครต้องการจะศึกษาธรรมปฏิบัติแล้วจงไปศึกษากับท่านอาจารย์มั่นเถิด เธอทั้งหลายจะได้ความรู้จากธรรมปฏิบัติอันลึกซึ้งจากท่านอาจารย์มั่น "

ไม่เพียงแต่ ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ จะประกาศคุณูปการเพียงครั้งเดียวหากกล่าวเช่นนี้อยู่เสมอ ๆ

บันทึกประวัติ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สำนวน พระญาณวิริยาจารย์ ยืนยันว่า

" ในปีนั้นเป็น พ.ศ.2457 ท่านก็ได้รับการขอร้องจากท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ ให้จำพรรษาที่กรุงเทพ ฯ "

ท่านได้เลือกเอาวัดสระปทุมเป็นที่จำพรรษาเพราะเป็นวัดที่สงบดี

เมื่อจำพรรษาที่วัดสระปทุมก็พยายามไปยังวัดบรมนิวาสทุก ๆ วันธรรมสวนะเพื่อฟัง ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ เทศน์ หลังจากฟังเทศน์แล้วก็เป็นเวลาแห่งการสนทนาธรรม

เป็นการสนทนาธรรม 2 ต่อ 2 ระหว่างพระเถระชั้นผู้ใหญ่ 2 ท่าน

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AF.44992/

   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 11:06:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
“ ปราสาทเมืองต่ำ : บาราย ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/_rs5NUkPYy0?si=l28xGgXi9UlnEBi0

   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 11:12:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
การปล่อยวาง

https://www.youtube.com/watch?v=xS7DQb3pt6E   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 11:13:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
นิทรรศการโครงงานคุณธรรม

# ขออนุโมทนากับน้อง ๆ ทุกคนด้วยครับ เยี่ยมครับ #

https://youtu.be/ZUY4XUVsvXM?si=Lnlr5yg94fFdKNbx

   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 11:17:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
จงขอบคุณอนิจจัง..!

https://youtu.be/zZtll6_3_r0?si=uQajXn1NNvJIx0p3

   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 11:21:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
น้องหมาข้ามถนนทางม้าลาย

# ขอขอบคุณ เรื่องจริงผ่านจอ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

น้องหมาฉลาดมาก ๆ ครับ อิ ๆ #

https://youtu.be/GjzJ6_HRLnY?si=O4NUTpOaVjvI7XLW

   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 11:40:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
Funny panda moments #28

# ขอขอบคุณ pandapia HD channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/IeH5GKLmWrA?si=JqF2O5zFBJLhca9o

   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 11:49:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
สบายดีมั้ย ? - Sa-bai-dee-mai - อ้อ XYZ ( Official MV )

# ขอขอบคุณ Oar XYZ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/fiFMX4eXtQs?si=pWAHTZSyNZ01l11H

   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 11:53:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
Teaser สบายดีมั้ย ? - อ้อ XYZ

https://youtu.be/rxmROpRIIKA?si=scJPH425d8kySo_a


   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 11:54:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
เพลงกินลมชมเมือง ( kin-lom-chom-mueng ) วงเอ๊กซ์วายแซด ( XYZ )

https://youtu.be/AZSnusgyO-U?si=BQYTB4GtWHFsJL6H

   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 11:55:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
Triumphs Kingdom - ล่ำบึ้ก ( Macho ) [ Official MV ]

# ขอขอบคุณ Bakery Music [ Official ] channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/vowftrO-44U?si=qFPwbk72bju636mx

   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 12:01:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
Kristin - น่ารัก ( Cute )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/S2b0WiBVou8?si=d6Dd_dY0OyLc_Ro9

   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 12:07:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.2 ตอนที่ 1/8 | 06-09-64 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/XqiskfZ1lCQ?si=l_Lt213Y7VUHBAG5


   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 12:15:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.2 ตอนที่ 2/8 | 06-09-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/JuXjdjngWqA?si=kWweHLWHkqMe5gE4


   rockonyou      28 ส.ค. 66   เวลา 12:20:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      29 ส.ค. 66   เวลา 8:14:00    IP = 125.27.207.34
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 17  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      29 ส.ค. 66   เวลา 9:49:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket