(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  น้องไซส์มินิ ร้องลั่น ใส่ถ่านไได้  
 
อิอิอิ


suradet      29 ส.ค. 66   เวลา 20:32:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 171.5.231.176
 


  คำตอบที่ 1  
 
ใส่ ถ่านหิน หรือ ถ่านไม้ อ่ะ

   charles  29 ส.ค. 66   เวลา 21:25:00    IP = 49.49.250.95
 


  คำตอบที่ 2  
 

น้องไซส์มินิ ร้องลั่นห้องเลย ^^

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      30 ส.ค. 66   เวลา 7:34:00    IP = 125.27.207.34
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 3  
 
<a href="https://3pattiblue.vip">; 3 patti blue</a> <br>
<a href="https://teenpattionline.net">teen patti online</a> <br>
<a href="https://teenpattiroyal.vip/">; teen patti royal</a> <br>
<a href="https://teenpattiparty.net/">; teen patti party</a> <br>
<a href="https://teenpatti-vip.com/">; teen patti vip</a> <br>
<a href="https://rummygold.club/">; Rummy Gold</a> <br>
<a href="https://rummygrands.com">; Rummy Grand</a> <br>
<a href="https://rummybest.org/">; Rummy Best</a> <br>
<a href="https://rummy-app.com">; Rummy App</a> <br>
<a href="https://rummy-apk.com">; Rummy Apk</a> <br>
<a href="https://rummybest.club/">; Rummy Best</a> <br>
<a href="https://hellorummy.net/">; Hello Rummy </a> <br>
<a href="https://3pattilucky.net/">; 3 patti lucky</a> <br>
<a href="https://megawinner.club/">mega winner</a> <br>
<a href="https://teenpattiking.net/">teen patti king</a> <br>
<a href="https://teenpattiwinner.net/">; teen patti winner</a> <br>
<a href="https://rummy-dance.com/">; Rummy Dance</a> <br>
<a href="https://rummykk.net/">; Rummy Kk</a> <br>
<a href="https://teenpattisunny.club/">; teen patti sunny</a> <br>
<a href="teenpattisky.online/"> teen patti sky</a> <br>
<a href="https://teenpattiseas.com/">; teen patti sea</a> <br>
<a href="rummymaster.club/"> Rummy Master</a> <br>
<a href="rummy-masters.com/"> Rummy Master</a> <br>
<a href="https://winner-teenpatti.com/">; Teen Patti Winner</a> <br>
<a href="winnerteenpattis.com/"> Teen Patti Winner</a> <br>
<a href="rummy-paisa.com/"> Rummy paisa</a> <br>
<a href="https://rainbowrummys.com/">; Rainbow Rummy</a> <br>
<a href="https://3pattii-lucky.com/">; 3 patti lucky</a> <br>
<a href="3pattiilucky.club/"> 3 patti lucky</a> <br>
<a href="https://hellorummys.com/">; Hello Rummy </a> <br>
<a href="https://colorrummys.com/">Color Rummy</a> <br>
<a href="https://teenpatti-boss.com/">; Teen Patti Boss</a>
<a href="https://rummy-mate.com/">; Rummy Mate</a>


   syco99  30 ส.ค. 66   เวลา 13:36:00    IP = 157.42.216.164
 


  คำตอบที่ 4  
 
[url=https://3pattiblue.vip/] 3 patti blue[/url]
[url=https://teenpattionline.net/] teen patti online[/url]
[url=https://teenpattiroyal.vip/] teen patti royal[/url]
[url=https://teenpattiparty.net/] teen patti party[/url]
[url=https://teenpatti-vip.com/] teen patti vip[/url]
[url=https://rummygold.club/] Rummy Gold[/url]
[url=https://rummygrands.com/] Rummy Grand[/url]
[url=https://rummybest.org/] Rummy Best[/url]
[url=https://rummy-app.com/] Rummy App[/url]
[url=https://rummy-apk.com/] Rummy Apk[/url]
[url=https://rummybest.club/] Rummy Best[/url]
[url=https://hellorummy.net/] Hello Rummy [/url]
[url=https://3pattilucky.net/] 3 patti lucky[/url]
[url=https://megawinner.club/] mega winner[/url]
[url=https://teenpattiking.net/] teen patti king[/url]
[url=https://teenpattiwinner.net/] teen patti winner[/url]
[url=https://rummy-dance.com/] Rummy Dance[/url]
[url=https://rummykk.net/] Rummy Kk[/url]
[url=https://teenpattisunny.club/] teen patti sunny[/url]
[url=teenpattisky.online/] teen patti sky[/url]
[url=https://teenpattiseas.com/] teen patti sea[/url]
[url=rummymaster.club/] Rummy Master[/url]
[url=rummy-masters.com/] Rummy Master[/url]
[url=https://winner-teenpatti.com/] Teen Patti Winner[/url]
[url=winnerteenpattis.com/] Teen Patti Winner[/url]
[url=rummy-paisa.com/] Rummy paisa[/url]
[url=https://rainbowrummys.com/] Rainbow Rummy[/url]
[url=https://3pattii-lucky.com/] 3 patti lucky[/url]
[url=3pattiilucky.club/] 3 patti lucky[/url]
[url=https://hellorummys.com/] Hello Rummy[/url]
[url=https://colorrummys.com/] Color Rummy[/url]
[url=https://teenpatti-boss.com/] Teen Patti Boss[/url]
[url=https://rummy-mate.com/] Rummy Mate[/url]


   syco99  30 ส.ค. 66   เวลา 13:36:00    IP = 157.42.216.164
 


  คำตอบที่ 5  
 
<a href="https://3pattiblue.vip">; 3 patti blue</a> <br>
<a href="https://teenpattionline.net">teen patti online</a> <br>
<a href="https://teenpattiroyal.vip/">; teen patti royal</a> <br>
<a href="https://teenpattiparty.net/">; teen patti party</a> <br>
<a href="https://teenpatti-vip.com/">; teen patti vip</a> <br>
<a href="https://rummygold.club/">; Rummy Gold</a> <br>
<a href="https://rummygrands.com">; Rummy Grand</a> <br>
<a href="https://rummybest.org/">; Rummy Best</a> <br>
<a href="https://rummy-app.com">; Rummy App</a> <br>
<a href="https://rummy-apk.com">; Rummy Apk</a> <br>
<a href="https://rummybest.club/">; Rummy Best</a> <br>
<a href="https://hellorummy.net/">; Hello Rummy </a> <br>
<a href="https://3pattilucky.net/">; 3 patti lucky</a> <br>
<a href="https://megawinner.club/">mega winner</a> <br>
<a href="https://teenpattiking.net/">teen patti king</a> <br>
<a href="https://teenpattiwinner.net/">; teen patti winner</a> <br>
<a href="https://rummy-dance.com/">; Rummy Dance</a> <br>
<a href="https://rummykk.net/">; Rummy Kk</a> <br>
<a href="https://teenpattisunny.club/">; teen patti sunny</a> <br>
<a href="teenpattisky.online/"> teen patti sky</a> <br>
<a href="https://teenpattiseas.com/">; teen patti sea</a> <br>
<a href="rummymaster.club/"> Rummy Master</a> <br>
<a href="rummy-masters.com/"> Rummy Master</a> <br>
<a href="https://winner-teenpatti.com/">; Teen Patti Winner</a> <br>
<a href="winnerteenpattis.com/"> Teen Patti Winner</a> <br>
<a href="rummy-paisa.com/"> Rummy paisa</a> <br>
<a href="https://rainbowrummys.com/">; Rainbow Rummy</a> <br>
<a href="https://3pattii-lucky.com/">; 3 patti lucky</a> <br>
<a href="3pattiilucky.club/"> 3 patti lucky</a> <br>
<a href="https://hellorummys.com/">; Hello Rummy </a> <br>
<a href="https://colorrummys.com/">Color Rummy</a> <br>
<a href="https://teenpatti-boss.com/">; Teen Patti Boss</a>
<a href="https://rummy-mate.com/">; Rummy Mate</a>


   syco99  30 ส.ค. 66   เวลา 13:42:00    IP = 157.42.251.235
 


  คำตอบที่ 6  
 
<a href="https://3pattiblue.vip">; 3 patti blue</a> <br>
<a href="https://teenpattionline.net">teen patti online</a> <br>
<a href="https://teenpattiroyal.vip/">; teen patti royal</a> <br>
<a href="https://teenpattiparty.net/">; teen patti party</a> <br>
<a href="https://teenpatti-vip.com/">; teen patti vip</a> <br>
<a href="https://rummygold.club/">; Rummy Gold</a> <br>
<a href="https://rummygrands.com">; Rummy Grand</a> <br>
<a href="https://rummybest.org/">; Rummy Best</a> <br>
<a href="https://rummy-app.com">; Rummy App</a> <br>
<a href="https://rummy-apk.com">; Rummy Apk</a> <br>
<a href="https://rummybest.club/">; Rummy Best</a> <br>
<a href="https://hellorummy.net/">; Hello Rummy </a> <br>
<a href="https://3pattilucky.net/">; 3 patti lucky</a> <br>
<a href="https://megawinner.club/">mega winner</a> <br>
<a href="https://teenpattiking.net/">teen patti king</a> <br>
<a href="https://teenpattiwinner.net/">; teen patti winner</a> <br>
<a href="https://rummy-dance.com/">; Rummy Dance</a> <br>
<a href="https://rummykk.net/">; Rummy Kk</a> <br>
<a href="https://teenpattisunny.club/">; teen patti sunny</a> <br>
<a href="teenpattisky.online/"> teen patti sky</a> <br>
<a href="https://teenpattiseas.com/">; teen patti sea</a> <br>
<a href="rummymaster.club/"> Rummy Master</a> <br>
<a href="rummy-masters.com/"> Rummy Master</a> <br>
<a href="https://winner-teenpatti.com/">; Teen Patti Winner</a> <br>
<a href="winnerteenpattis.com/"> Teen Patti Winner</a> <br>
<a href="rummy-paisa.com/"> Rummy paisa</a> <br>
<a href="https://rainbowrummys.com/">; Rainbow Rummy</a> <br>
<a href="https://3pattii-lucky.com/">; 3 patti lucky</a> <br>
<a href="3pattiilucky.club/"> 3 patti lucky</a> <br>
<a href="https://hellorummys.com/">; Hello Rummy </a> <br>
<a href="https://colorrummys.com/">Color Rummy</a> <br>
<a href="https://teenpatti-boss.com/">; Teen Patti Boss</a>
<a href="https://rummy-mate.com/">; Rummy Mate</a>


   syco99  30 ส.ค. 66   เวลา 13:43:00    IP = 157.42.251.235
 


  คำตอบที่ 7  
 
<a href="https://3pattiblue.vip">; 3 patti blue</a> <br>
<a href="https://teenpattionline.net">teen patti online</a> <br>
<a href="https://teenpattiroyal.vip/">; teen patti royal</a> <br>
<a href="https://teenpattiparty.net/">; teen patti party</a> <br>
<a href="https://teenpatti-vip.com/">; teen patti vip</a> <br>
<a href="https://rummygold.club/">; Rummy Gold</a> <br>
<a href="https://rummygrands.com">; Rummy Grand</a> <br>
<a href="https://rummybest.org/">; Rummy Best</a> <br>
<a href="https://rummy-app.com">; Rummy App</a> <br>
<a href="https://rummy-apk.com">; Rummy Apk</a> <br>
<a href="https://rummybest.club/">; Rummy Best</a> <br>
<a href="https://hellorummy.net/">; Hello Rummy </a> <br>
<a href="https://3pattilucky.net/">; 3 patti lucky</a> <br>
<a href="https://megawinner.club/">mega winner</a> <br>
<a href="https://teenpattiking.net/">teen patti king</a> <br>
<a href="https://teenpattiwinner.net/">; teen patti winner</a> <br>
<a href="https://rummy-dance.com/">; Rummy Dance</a> <br>
<a href="https://rummykk.net/">; Rummy Kk</a> <br>
<a href="https://teenpattisunny.club/">; teen patti sunny</a> <br>
<a href="teenpattisky.online/"> teen patti sky</a> <br>
<a href="https://teenpattiseas.com/">; teen patti sea</a> <br>
<a href="rummymaster.club/"> Rummy Master</a> <br>
<a href="rummy-masters.com/"> Rummy Master</a> <br>
<a href="https://winner-teenpatti.com/">; Teen Patti Winner</a> <br>
<a href="winnerteenpattis.com/"> Teen Patti Winner</a> <br>
<a href="rummy-paisa.com/"> Rummy paisa</a> <br>
<a href="https://rainbowrummys.com/">; Rainbow Rummy</a> <br>
<a href="https://3pattii-lucky.com/">; 3 patti lucky</a> <br>
<a href="3pattiilucky.club/"> 3 patti lucky</a> <br>
<a href="https://hellorummys.com/">; Hello Rummy </a> <br>
<a href="https://colorrummys.com/">Color Rummy</a> <br>
<a href="https://teenpatti-boss.com/">; Teen Patti Boss</a>
<a href="https://rummy-mate.com/">; Rummy Mate</a>


   syco99  30 ส.ค. 66   เวลา 13:43:00    IP = 157.42.251.235
 


  คำตอบที่ 8  
 
Charles น่าจะเป็นถ่านไม้ครับผม ง่าส์ เพื่อนตามมาด้วยครับผม ไวรัสกินบอร์ดเหรอครับเนี่ย

ชิตชัย ชอบชื่อห้องมั้ยครับผม 555*

   suradet      30 ส.ค. 66   เวลา 14:15:00    IP = 171.5.231.176
 


  คำตอบที่ 9  
 
เจ๋งดีครับ

   rockonyou      5 ก.ย. 66   เวลา 12:16:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
คุณมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ในโลกแห่งดนตรี ฉันชอบที่ได้อยู่กับคุณ แต่ตอนนี้คุณยอมรับของขวัญของฉันซึ่งอาจเป็นอะไรก็ได้นอกจากการศึกษา เรามายอมรับการศึกษาในภาษาที่คุณเลือกกันเถอะ http://www.techbnnews.com/

   niloy8d  25 ม.ค. 67   เวลา 18:45:00    IP = 46.165.250.72
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket