Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video









(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  เคล็ดวิชาดูจิตง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวใกล้ใจ แต่ไม่รู้จัก + ทางสายกลาง + ไม่มีอะไร ดีกว่าอะไร - วงนั่งเล่น x ชาติ กอบจิตติ  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับ



rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 11:24:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
เคล็ดวิชาดูจิตง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวใกล้ใจ แต่ไม่รู้จัก

หลวงปู่ดูลย์

จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัย
( เห็นว่าจิตที่ไม่มีสติสัมปชัญญะทำให้หลงไปจมแช่กับอารมณ์ด้วยความยินดียินร้าย )

ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์
(เห็นว่าจิตที่ไปจมแช่กับอารมณ์ด้วยความยินดียินร้ายเป็นทุกข์ )

จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค
( เห็นจิตที่เป็นทุกข์ เห็นสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ จึงมีความเพียรที่จะรู้ด้วยจิตที่เป็นกลาง เพราะเห็นแล้วว่าเป็นสภาพที่พ้นจากทุกข์ได้ )

ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ
( เมื่อรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางได้ก็ย่อมที่จะพ้นจากทุกข์ได้ แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เราไปพยายามแยกผู้รู้ให้ออกจากอารมณ์ เราเพียงแต่เพียรที่จะรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางจนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง )

อย่าส่งจิตออกนอก

จิตคิดจิตถูกทำลาย
( เมื่อ ) จิตคิดจิต ( รู้ก็ ) ถูกทำลาย บรรดานักคิดทั้งหลาย ถ้าเข้าใจตนเองได้ว่าตนกำลังฝันทั้งที่ลืมตาตื่น ตนกำลังหลงอยู่ในโลกของความคิด เพียงรู้ทันเท่านี้ก็รู้แล้วและเมื่อรู้แล้วก็อย่าหลงไปคิดต่อไปอีกว่า " รู้เป็นอย่างไร ที่รู้นี้ถูกหรือไม่ถูก " เพราะจะหล่นไปสู่ความผิดพลาดในทันที คือหลงเข้าไปในโลกของความคิดอีกรอบหนึ่ง )
( ความคิดนั้นมันเกิดอยู่เสมอเหมือนลมหายใจนั่นเอง ห้ามไม่ได้ การปฏิบัติก็ไม่ได้มุ่งให้ดับความคิด เอาแค่ว่าพอรู้อารมณ์แล้วจิตมันคิดนึกปรุงแต่งก็ให้รู้ทัน อย่าให้ฝันทั้งที่ตื่น คือหลงคิดไปโดยไม่รู้ตัว เท่านี้ก็พอครับ อย่าไปพยายามดับความคิดเข้าเชียวครับ จิตจะยิ่งฟุ้งซ่านหนักกว่าเก่าอีก และอันที่จริงเราก็ต้องอาศัยความคิดเหมือนกันในการอบรมสั่งสอนจิตเป็นบางครั้งบางคราวเวลามันดื้อมาก ๆ )

" จิตหนึ่งนี้เท่านั้นเป็นพุทธะ ไม่มีความแตกต่างระหว่างพุทธะกับสัตว์โลกทั้งหลาย เพียงแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไปยึดมั่นต่อรูปธรรมต่าง ๆ เสีย และเพราะเหตุนั้นเขาจึงแสวงหาพุทธภาวะจากภายนอก การแสวงหาของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองทำให้เขาพลาดจากพุทธภาวะ การทำเช่นนั้นเท่ากับการใช้สิ่งที่เป็นพุทธะให้เที่ยวแสวงหาพุทธะ และการใช้จิตให้เที่ยวจับฉวยจิต แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะได้พยายามจนสุดความสามารถของเขา อยู่ตั้งกัปหนึ่งเต็ม ๆ เขาก็จะไม่สามารถลุถึงพุทธภาวะได้เลย เขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเองเพียงแต่หยุดความคิดปรุงแต่ง และหมดความกระวนกระวายเพราะการแสวงหาเสียเท่านั้น พุทธะก็จะปรากฏตรงหน้าเขา เพราะว่าจิตนี้คือพุทธะนั่นเอง "

" จิตหนึ่งนั่นแหละคือพุทธะ ไม่มีพุทธะอื่นใดที่ไหนอีก ไม่มีจิตอื่นใดที่ไหนอีก มันแจ่มจ้าและไร้ตำหนิเช่นเดียวกับความว่าง คือมันไม่มีรูปร่างหรือปรากฏการณ์ใด ๆ เลย ถ้าเราใช้จิตของเราให้ปรุงแต่งคิดฝันไปต่าง ๆ นั้นเท่ากับเราทิ้งเนื้อหาอันเป็นสาระเสีย แล้วไปผูกพันตัวเองอยู่กับรูปธรรม ซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือกพุทธะ "

" การบำเพ็ญข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยเจตนาที่จะเป็นพุทธะสักองค์หนึ่งนั้น เป็นการปฏิบัติชนิดคืบหน้าทีละขั้น ๆ แต่พุทธะซึ่งมีตลอดกาลดังที่กล่าวแล้วนั้นหาใช่พุทธะที่ลุถึงได้ด้วยการปฏิบัติเป็นขั้น ๆ เช่นนั้นไม่ เรื่องมันเป็นเพียงแต่ตื่นและลืมตาต่อจิตหนึ่งนั้นเท่านั้น และไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงอะไร นั่นแหละคือพุทธะที่แท้จริง "

" จิตเป็นเหมือนกับความว่างซึ่งภายในย่อมไม่มีความสับสนและความไม่ดีต่าง ๆ ดังจะเห็นได้ในเมื่องดวงอาทิตย์ผ่านไปในที่ว่างนั้นย่อมส่องแสงไปได้ทั้งสี่มุมโลก ความว่างที่แท้จริงนั้นมันก็ไม่ได้สว่างขึ้น และเมื่อดวงอาทิตย์ตกความว่างก็ไม่ได้มืดลง ปรากฏการณ์ของความสว่างและความมืดย่อมสับเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แต่ธรรมชาติของความว่างนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเอง "

" เมื่อพวกเราที่เป็นนักศึกษาเรื่อง ทาง ทางโน้น ถ้าไม่ลืมตาต่อสิ่งซึ่งเป็นสาระ กล่าวคือ จิตนี้พวกเราจะปิดบังจิตนั้นเสียด้วยความคิดปรุงแต่งของพวกเราเอง พวกเราจะเที่ยวแสวงหาพุทธะนอกตัวเราเอง "

https://palungjit.org/threads/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%86-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81.24550/


   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 11:38:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
“ ปราสาทเมืองต่ำ ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/I2WT7deRQoc?si=FBpH8v9YRo3dskzR

   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 11:54:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
ทางสายกลาง

https://www.youtube.com/watch?v=oJKkCVfEdzA



   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 12:00:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
ละครธรรมนำชีวิต | ตอน " Live..ไลฟ์สด " | 28-03-61 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/CSVT3Ngtz5w?si=DbwXkUNq_AN1t8NT

   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 12:10:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
มะตูม ของดีที่กำลังหายไป

# ขอขอบคุณ โจน จันใด ชีวิตง่าย ๆ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/legxRIieSIg?si=Z--JIW6TZw4g2q02

   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 12:12:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
ไม่มีอะไรดีกว่าอะไร - วงนั่งเล่น x ชาติ กอบจิตติ [ Mini Version ]

# ขอขอบคุณ Nanglen Group - วงนั่งเล่น channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/5GPnDIc6yNY?si=qLdSmPuGFcW6HTYz

   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 12:31:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
บ้านบนดอย : เอ็กซ์วายแซด ( วง XYZ )

# ขอขอบคุณ Thai XYZ fanclub channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/bOGxbR87IX4?si=vJPnkTDEGC39dv7E

   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 12:33:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
วันเบิกบาน : เอ็กซ์วายแซด ( วง XYZ )

https://youtu.be/GsWW2RbGEEo?si=w3zHSAJsEfRBj6l1


   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 12:35:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
Tor + Saksit - รักนิด ๆ [ Official MV ]

# ขอขอบคุณ Bakery Music [ Official ] channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/sK67k34byks?si=3HXM1UFq_ayw9BB9

   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 12:40:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
ToR + Saksit - รักเธอ [ Official MV ]

https://youtu.be/irsqHRNKiog?si=jfzLQ_1fn3GL9IMr


   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 12:41:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
บ้านนอก VLOG 1 : Sony Zv1 Shooting

# ขอขอบคุณ พี่รงค์สอน mix channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/lAyeBZCLDng?si=XdA0_1C4PKQ8imCF





   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 12:48:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
NCYRV LOG 2 : MOTHER

https://youtu.be/RiXlGVePsBo?si=xcBeK-MmBJT24U-3




   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 12:49:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.3 ตอนที่ 3/8 | 07-09-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/biKgwI_-_58?si=5tup-EdUfLX9bQzu

   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 12:50:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.3 ตอนที่ 4/8 | 07-09-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/trmYkcIJrGg?si=PtQpEd0BX7lNWO1R


   rockonyou      2 ก.ย. 66   เวลา 12:53:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      2 ก.ย. 66   เวลา 17:14:00    IP = 184.22.13.48
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 16  
 
อนุโมทนาครับคุณ Neng_ftc ขอบคุณครับ คุณ Neng_ftc และทุกคนเช่นกันครับ ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 12:08:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 17  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม


   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      4 ก.ย. 66   เวลา 6:59:00    IP = 118.175.229.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamaha



ตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket