(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  [ เถรกถา ] หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต + มองแต่แง่ดีเถิด + เที่ยวเมืองไทยให้คนญี่ปุ่นดู : ดูให้รู้ + ของดีต้องบอกต่อ ธูปไล่ยุง  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 10:48:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
[ เถรกถา ] หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

สิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรทำความผูกพัน
เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง
แม้กระทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้น
กลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้
ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียว
โดยความไม่สมหวังตลอดไป
อนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นเป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน
อดีตปล่อยไว้ตามอดีต อนาคตปล่อยไว้ตามกาลของมัน
ปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้
เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ ไม่สุดวิสัย

การบำเพ็ยจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้ว
ก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียว
เพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจจ์
ก็จะเป็นเฉพาะฌาน ก็จะเป็นมิจฉาสมาธิ
เป็นสมาธิผิด ไม่พ้นทุกข์
ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์

การพิจารณาอย่างใดจิตหนีออกนอกกายนี้
จะชัดเจนแจ่มแจ้งหรือไม่ ก็อย่าได้ท้อถอย
เพ่งพิจารณาอยู่ ณ ที่นี่ล่ะ
จะพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะ
หรือให้เห็นเป็นธาตุก็ได้
หรือจะพิจารณาให้เห็นเป็นขันธ์
หรือให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ได้ทั้งนั้น
แต่ให้พิจารณาเพ่งลงเฉพาะในเรื่องนั้นจริง ๆ
ตลอดอิริยาบถทั้งสี่
แล้วก็มิใช่ว่าเห็นแล้วจะหยุดเสียเมื่อไร
จะเห็นชัดหรือไม่ชัดก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นแหละ
เมื่อพิจารณาอันใดชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยใจตนเองแล้ว
สิ่งอื่นนอกนี้จะมาปรากฏชัดในที่เดียวกันดอก

การบำรุงรักษาสิ่งใด ๆ ในโลก
การบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยม
จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจ ควรบำรุงรักษาด้วยดี
ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม
รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน
ใจนี้คือสมบัติอันล้ำค่า จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป
คนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้
แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดอยู่นั่นเอง

ผู้ปฏิบัติพึงใช้อุบายปัญญาฟังธรรมเทศนาทุกเมื่อ
ถึงจะอยู่คนเดียวก็ตาม
คืออาศัยการกำหนดพิจารณาธรรม
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เป็นรูปธรรมที่มีปรากฏอยู่
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็มีอยู่
ได้ยินอยู่ สัมผัสอยู่ ปรากฏอยู่ จิตใจเล่าก็มีอยู่
ความนึกคิด รู้สึกในอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งดี และร้ายก็มีอยู่
ความเสื่อม ความเจริญ ทั้งภายนอก ภายใน ก็มีอยู่
ธรรมชาติอันมีอยู่โดยธรรมดา เขาแสดงความจริงคือ
ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ให้ปรากฏอยู่ทุกเมื่อ
เช่น ใบไม้มันเหลืองหล่นร่วงลงมา
พินิจพิจารณาด้วยสติปัญญา โดยอุบายมีอยู่เสมอแล้ว
ชื่อว่าได้ฟังธรรมทุกเมื่อแล

ถ้าแลบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าว
แต่หารักษาต้นข้าวไม่ เป็นผู้เกียจคร้าน
จะปรารถนาจนวันตายรวงข้าวก็จะไม่มีขึ้นมาให้ฉันใด
วิมุตติธรรมก็ฉันนั้นนั่นแล
มิใช่สิ่งอันบุคคลจะพึงปรารถนาเอาได้
คนผู้ปรารถนาวิมุตติธรรมแต่ปฏิบัติไม่ถูก
หรือไม่ปฏิบัติ มัวเกียจคร้านจนวันตาย
จะประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลย ด้วยประการฉะนี้

https://palungjit.org/threads/%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95.46426/


   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 10:53:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน : เขมร “ ปราสาทนครหลวง-ปราสาทเมืองพระนครหลวง ”

/\

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/iUugaU3g-_8?si=4Y4PG1Mk4-U13w8R

   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 10:57:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
มองแต่แง่ดีเถิด

https://www.youtube.com/watch?v=1YWoHSuirIA

   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 10:59:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
ละครธรรมนำชีวิต | ตอน " วางใจ " | 23-03-61 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/wP5kap9fMH8?si=iUzg3l83i3jvbAv1

   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 11:08:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
แซงรถคันอื่น ร่วมมือ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ??

# ขอขอบคุณ Adam Bradshaw channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/n8BfbkmAxmk?si=7MxsI0j1jJB5-vxB


   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 11:10:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
เที่ยวเมืองไทยให้คนญี่ปุ่นดู : ดูให้รู้ Dohiru [ CC ] ( 14 ก.พ. 64 )

# ขอขอบคุณ Thai PBS channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=4mgBKSxY44s   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 11:15:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
ของดีต้องบอกต่อ ธูปไล่ยุง

# ขอขอบคุณ หลิว จางเทียน channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/sG7VVQPsxrE?si=jrOhA1vD_kTzm5ho


   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 11:31:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
แยกร้อยศพ l เรื่องจริงผ่านจอ 6 กุมภาพันธ์ 2565

# ขอขอบคุณ เรื่องจริงผ่านจอ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/1W6hkkUgeHQ?si=m-XCP0BOrMwGwdBB

   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 11:33:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
โลกดนตรี วง XYZ ชุดแวบเดียว

# ขอขอบคุณ Thai XYZ fanclub channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/MZnwshLv_W4?si=s77pW1cMMtisvkE3


   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 11:39:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
Tor+ Saksit - ไม่อยากรู้ [ Official MV ]

# ขอขอบคุณ Bakery Music [ Official ] channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/B1RctlGc5ZE?si=f3kOEGfFOJVsSE54

   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 11:43:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
Tor+ Saksit - ไม่มีวันอยู่แล้ว [ Official MV ]

https://youtu.be/AhPDtA_ngyE?si=kaAhFWc__d7b3CgA


   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 11:46:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
Oil - ไม่มีปัญหา ( No Problem )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/rf26-cuNjDw?si=NrUk_6jo_WYodz7Y

   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 11:54:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
Oil - อย่าพูดถึงเขาอีกเลย ( Don't Talk About Her )

https://youtu.be/M7QwESNyQYw?si=qUPrZ50AGTYjtk4V


   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 11:56:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
NCYR VLOG 3 : FATIMA

# ขอขอบคุณ พี่รงค์สอน mix channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/e2qG2aoZ-v4?si=uFloOwBk9sSPWO_4

   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 12:01:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
NCYR VLOG 4 : SOUND ENGINEER IN ONE DAY

https://youtu.be/GLD8_ImEIxA?si=_7W-pExMvhwtarQ_


   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 12:04:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.3 ตอนที่ 5/8 | 07-09-64 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/WeBz5ziURpU?si=uui1l7bNSloPiKsP


   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 12:05:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 17  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.3 ตอนที่ 6/8 | 07-09-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/Ir2QSAkL4Fw?si=tbjkAyuwXxhIAhr6
   rockonyou      3 ก.ย. 66   เวลา 12:07:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 18  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม


   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      4 ก.ย. 66   เวลา 6:59:00    IP = 118.175.229.54
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 19  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      4 ก.ย. 66   เวลา 11:43:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket